Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Saygın
Özgeçmiş
:
Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu 33940 Silifke/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-7131522 .
Dahili
:
132 .
Faks
:
+90-324-7131523 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-24 11:53:03 .
Düzenleme
:
2018-11-03 23:25:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
2
ARTICLES WITH
CITATION DATA
2
SUM OF THE
TIMES CITED
4
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ANABİLİM DALI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016
Doktora Tezi

1. KÜLTÜREL SERMAYE, BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYENİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU ÖRNEĞİ Danışman: Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. GİRİŞİMCİLİKTE BEŞERİ SERMAYE İLE BİLİŞİM VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2007-12-27 - 2014-01-06
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-06 - 2017-02-09
AKADEMİK DANIŞMAN (TOBB) SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-01-01 - 2018-12-31
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-02-09 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-12-05 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-13 - 2020-09-13
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-09 - 2021-01-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-09 - 2021-01-08
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-09 - 2021-01-08
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-02 - 2020-01-02
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-02-15 - 2020-02-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1930
2017
10. Karadal, H.; Duman, N.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, 137-148. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/341654

2016
9. Karadal, H.; Saygın, M. İNOVASYON YETENEKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES EURASIAN BUSINESS & ECONOMICS JOURNAL, 2016, 1, 282-294. 200 + 0
2014
8. Karadal, H.; Baş, U.; Akyazı, T.; Saygın, M. THE EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURIAL TRAINING: THE SAMPLE OF AKSARAY . INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2014, 6, 1-15. 130 + 0
7. Saygın, M.; Yıldırım, M. RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JUSTICE, CITIZENSHIP AND TRUST AMONG HEALTH CARE WORKERS IN AKSARAY. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, 2014, 6, 22-31. 200 + 0
6. Karadal, H.; Yıldırım, M.; Saygın, M. ANALYSIS OF EXPORT NEEDS OF BUSINESS CLUSTERS: THE CASE OF AKSARAY PROVINCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2014, 6, 118-129. 200 + 0
5. Yıldırım, M.; Saygın, M.; Uguz, S. EFFECTS OF PRESENTEEISM SYNDROME ON EMPLOYEES’ BURNOUT LEVELS . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, 2014, 6, 1-10. 200 + 1
2013
4. Karadal, H.; Saygın, M. AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL LOAFING AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR. PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 2013, 99, 206-215. 200 + 19
10.1016/j.sbspro.2013.10.487

3. Yıldırım, M.; Saygın, M.; Yıldırım, S. A RESEARCH ABOUT EMPLOYEES' WORK-LIFE BALANCE AND PRESENTEEISM TENDENCY. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, 2013, 5, 119-129. 200 + 0
2. Yıldırım, M.; Saygın, M. BUSINESS ETHICS AND MEASURING ETHICAL PERCEPTIONS OF THE OWNERS AND MANAGERS: EVIDENCE FROM BUSINESSES IN AKSARAY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2013, 5, 284-295. 200 + 0
1. Karadal, H.; çelik, C.; Saygın, M. CORPORATE VALUES ON STRATEGIC PLANNING PROCESS: A RESEARCH ABOUT THE UNIVERSITIES IN TURKEY. PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 2013, 99, 762-770. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.548

Ulusal - Diğer 600
2018
6. Saygın, M.; Mavi doğru, G. SOSYAL KAYTARMA İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERDEMLİ ÖRNEĞİ. R&S - RESEARCH STUDİES ANATOLİA JOURNAL, 2018, 1, 308-317. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/rs/issue/38651/430410

2017
5. Saygın, M.; Karadal, H. GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 9, 328-341. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.313316

2014
4. Karadal, H.; Rençber, .; Saygın, M. BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 38-48. 100 + 0
3. Karadal, H.; Yücekaya, P.; Saygın, M. İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI İLE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 25-37. 100 + 0
2. Karadal, H.; Eser, F.; Saygın, M. KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 12-24. 100 + 0
2013
1. Karadal, H.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLERDE BEŞERİ SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN KOBİ’LERİN İNOVASYON YETENEKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 5, 132-141. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 12375
1. Cinbir, S.; Saygın, M. Kamu Yönetimi İlkeleri, Yönetişim Kültürü, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri: Silifke İlçesi Örneği, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 125
2. Saygın, M. Stratejik Bakış Açısıyla Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 250
3. Saygın, M. İş Ahlakı ve Etik, ISBN: 978-605-344-820-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
4. Celik, C.; Saygın, M. The Effects of Authentic Leadership Features on the Crisis Preparedness Levels of Organizations: A Case of Erdemli, Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-653-05965-6, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Frankfurt , Almanya, 2015. 125
5. Saygın, M.; Sarıoglu, E. Relationship Between Social Capital and Word of Mouth Marketing in Network Society: The Case of Silifke Vocational School, Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-631-66608-1, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 125
6. Saygın, M. Presenteeism İşte Var Olma(ma), ISBN: 978-605-344-820-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 11250
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 12375
1. Saygın, M. Kent Stratejisi Silifke (Genişletilmiş 2. Baskı), ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 376 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 250
http://www.egitimyayinevi.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 585
1. Karadal, H.; Saygın, M. İNOVASYON YETENEKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 4, 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 125
2. Saygın, M. Kentlerin Markalaşması, Marka Kentler ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 585
1. Karadal, H.; Yıldırım, M.; Saygın, M.; Akyazı, T.; Polat, Y. 14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, ISBN: 978-605-9831-01-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1232 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2015. 50
2. Saygın, M.; Aksay, S. II. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-9831-15-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 640 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2015. 125
3. Saygın, M.; Komşu, U.; Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M.; Yıldırım, M.; Yarşı, G.; Onan, G. LİDERLİK AKADEMİSİ VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI & ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 48 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2018. 36
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. DELİOĞLAN, Ş.; SAYGIN, M., Sosyo-Demografik Özelliklerin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Örneği. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Yalova, Türkiye, 2015. 200

4. KARADAL, H.; SAYGIN, M., The Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship among School Managers. The 2rd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development, 2013-03-21, 2013-03-23, Hangzhou, Çin, 2013. 200

3. KARADAL, H.; SAYGIN, M., Kırsal Turizm Arz Potansiyeli İncelemesi – Aksaray İli Örneği. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 2011-10-29, 2011-11-01, Konya, Türkiye, 2011. 200

2. KARADAL, H.; SAYGIN, M., An Analysis of Cultural Tourism Cluster: The Case of Aksaray Province. International Conference on Eurasian Economies, 2011-10-12, 2011-10-14, Bishkek, Kırgızistan, 2011. 200

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., The Effect of Information Technology on Innovation Abilities: A Research on SMEs. International Conference on Eurasian Economies, 2011-10-12, 2011-10-14, Bishkek, Kırgızistan, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 775

8. SAYGIN, M., İş Tatmini: Eğitimciler Üzerine Nitel Bir Araştırma. 1st International Symposium of Academic Studies on Education and Culture (I-SASEC), 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 100
http://i-sasec.org/

7. SAYGIN, M.; MAVİ DOĞRU, G., Sosyal Kaytarma İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Erdemli Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

6. KORKMAZYÜREK, H.; SAYGIN, M.; EKER, F., Finansal Farkındalık, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Erişim Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Örneği. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

5. SAYGIN, M.; ÖZGAN, S., Silifke İlçesi Eğitim Sektörü Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

4. ÖZAFŞARLIOĞLU, S.; SAYGIN, M., Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

3. SAYGIN, M.; ÖZAFŞARLIOĞLU, S., Girişimci Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi: Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası Örneği. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş , Türkiye, 2017. 100
https://www.asoscongress.com/index.php#

2. SAYGIN, M.; KARADAL, H., Analysis of Intangible Capital Sources and Entrepreneurial Characteristics: An Explanatory Mixed Method Study . Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, 2017-08-10, 2017-08-13, Kiev, Ukrayna, 2017. 100
https://www.iksad.net/

1. FETTAHLIOĞLU, Ö.; KARADAL, H.; SAYGIN, M.; BAHAR, E., Bilgi Yönetiminin Örgütsel Ustalık ve Örgüt Kültürüne Etkisi Üzerine Alan Araştırması. Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, 2017-08-10, 2017-08-13, Kiev, Ukrayna, 2017. 75

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 800

8. ONAY, M.; SAYGIN, M.; ÖZAFŞARLIOĞLU, S., Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Ve Ağ Kurma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 2015-11-06, 2015-11-07, Tokat, Türkiye, 2015. 100

7. SAYGIN, M.; YILMAZ, Ş., Ağ Kurma Becerilerinin İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

6. ÇELİK, C.; SAYGIN, M.; YILMAZ, N., Kadın Girişimciliğinde İfşa (Whıstleblowıng): Mersin İlinde Uygulamalı Bir Araştırma. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

5. KARADAL, H.; SAYGIN, M., Lisansüstü Kültürel Sermaye Çalışmalarının İncelenmesi. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

4. KARADAL, H.; AKYAZI, T.; SAYGIN, M., Sosyal Sermaye ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Övd) Arasındaki İlişki: Aksaray’da Bir Araştırma. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

3. SAYGIN, M.; İNCE, F., Kurumsal İtibar ve Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Silifke İlçesi Örneği. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, 2015. 100

2. ÇELİK, C.; SAYGIN, M.; YILMAZ, N., Türkiye’deki Beşeri Sermaye Çalışmalarının İçerik Analizi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, 2015. 100

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., Sosyal Sermaye, İş Tatmini Ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Aksaray Örneği. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2014-05-08, 2014-05-10, Antalya, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. SAYGIN, M., TURİZM SEKTÖRÜ VAKA ANALİZİ: ULU RESORT HOTEL. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı , 2018-10-18, 2018-10-20, Mersin, Türkiye, 2018. 50
http://www.sitsoakademi.com

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., Bölgesel Ekonomik Kalkınma Girişimleri : Aksaray Kalkınma Planı Örneği. III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 2011-04-28, 2011-04-29, Konya, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Sarıkamış Harekatının 103. Yıldönümünde "Mersinin Sarıkamış Şehidi Torunlarını Sarıkamış 'ta Şehit Dedeleriyle Buluşturma Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 0, 50000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2018,Tamamlandı. 0

1. FİNANSAL FARKINDALIK, FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ERİŞİM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SİLİFKE TİCARET ODASI ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2017-SBE-HK-1, 2325 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası 2750
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION STRATEGIES , EDITOR, ISSN : -, E-ISSN : -, 2018-01-01 - Devam ediyor. 1000
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CAPABILITIES , EDITOR, ISSN : -, E-ISSN : -, 2017-12-31 - Devam ediyor. 1000
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2149-8598, 2017-03-31 - Devam ediyor. 250
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2375-3757, E-ISSN : 2375-3757, 2016-07-01 - Devam ediyor. 250
5. AMERICAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED BUSINESS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2469-7842, E-ISSN : 2469-7834, 2016-06-18 - Devam ediyor. 250
Uluslararası 0
1. Hangzhou Normal University, 2013-03-23, Hangzhou, Çin. 0
10. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı , Üye No: Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı, Türkiye, 2018-10-18-2018-10-20.
11. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu , Üye No: Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2018-09-13-2018-09-15.
4. The 9th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair, Amerika Birleşik Devletleri, 2016-07-20-2016-07-22.
5. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Dönem Başkanı, Türkiye, 2015-10-22-2015-10-24.
1. The 8th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Co-Chair:, Rusya, 2015-09-08-2015-09-10.
3. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Üye No: Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2015-05-07-2015-05-09.
9. I. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2014-12-19-2014-12-19.
7. Silifke'de Çilek Üretimi, Sorunları ve Alternatif Ürün Çalıştayı , Üye No: Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2014-10-31-2014-10-31.
2. The 7th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair, İngiltere / Birleşik Krallık, 2014-09-09-2014-09-11.
6. The 6th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair & Promotion Co-Chair:, Türkiye, 2013-11-26-2013-11-28.
8. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2008-10-08-2008-10-10.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YY406 Mesleki Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-2-3
Bahar HİT414 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar HİT406 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar HİT205 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar YY407 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 0-0-0
Bahar YY208 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-0-3
Bahar STJ102 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Bahar İŞL112 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YY114 Yönetim Bilimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-1-4
Güz HİT302 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz HİT102 Genel İşletmecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YY311 Mesleki Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz İŞL229 Mesleki İngilizce ( Seçmeli De Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz SPP304 Marka Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz STJ201 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Güz YY302 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz HİT308 Örgütlerde İletişim Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz HİT301 Yönetimde Halkla İlişkiler Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YY401 Kamu Personel Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar HİT404 Bilgi Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar HİT414 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar YY407 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 0-0-0
Bahar STJ102 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Bahar HİT401 Halkla İlişkiler Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar YY208 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-0-3
Bahar YY403 Yerel Kamu Hizmetleri Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar YY406 Mesleki Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-2-3
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar YY203 Bilgi ve Belge Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar İŞL112 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar HİT205 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Güz İBY221 Girişimcilik ve Yenilikçilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL101 Genel İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz YY114 Yönetim Bilimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-1-4
Güz HİT302 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz YY306 Yerel Yönetimler - II Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-1-3
Güz YY304 Kamuda Kriz Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz STJ201 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Güz YY302 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz İŞL229 Mesleki İngilizce ( Seçmeli De Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YY311 Mesleki Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar YY208 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-0-3
Bahar STJ102 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Bahar HİT205 Örgütsel Davranış Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar HİT405 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 0-4-4
Bahar YD102 Yabancı Dil 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-0-3
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar HİT401 Halkla İlişkiler Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar HİT404 Bilgi Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar YD102 Yabancı Dil - II Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Bahar İŞL206 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz YY114 Yönetim Bilimi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-1-4
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 4-0-4
Güz HİT104 Davranış Bilimleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz HİT302 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz İŞL229 Mesleki İngilizce ( Seçmeli De Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz STJ201 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HİT401 Halkla İlişkiler Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar HİT405 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 0-4-4
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar STJ102 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 4-0-4
Bahar YD102 Yabancı Dil - II ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar YD 102 Yabancı Dil - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-0
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar YD201 Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar YD102 Yabancı Dil - II Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Güz YD101 Yabancı Dil - I ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz SPP101 İşletme Yönetimi - I Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz SPP302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz SPP303 Elektronik Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz STJ201 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Güz HİT307 İnternet Programcılığı Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama 4-0-4
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - I ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Güz YD 101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-0
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 4-0-4
Güz HİT104 Davranış Bilimleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz HİT302 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz İŞL101 Genel İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 4-0-4
Bahar HİT207 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar YD102 Yabancı Dil - II ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 4-0-4
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar STJ102 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 0-0-0
Bahar YD201 Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SPP203 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar HİT203 Pazarlama Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar YD 102 Yabancı Dil - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-0
Bahar YD102 Yabancı Dil - II ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar YD102 Yabancı Dil - II Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Bahar İŞL114 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz YD 101 Yabancı Dil - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 4-0-4
Güz İŞL229 Mesleki İngilizce ( Seçmeli De Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL225 Halkla İlişkiler Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz HİT104 Davranış Bilimleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz HİT103 Genel İletişim Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 4-0-4
Güz SPP303 Elektronik Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz SPP101 İşletme Yönetimi - I Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz HİT102 Genel İşletmecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 4-0-4
Güz YD 101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-0
Güz YD101 Yabancı Dil Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I ( İngilizce ) Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SPP403 Satış Saha Planlaması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SPP405 Pazarlama Araştırması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-2-3
Bahar İŞL206 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL114 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar SSÜ206 İşletme Yönetimi - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar SPP203 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SPP406 Meslek Etiği Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2