Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Meryem Samırkaş Komşu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi .
Telefon
:
+90-324-5156016 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-20 14:28:43 .
Düzenleme
:
2019-01-08 10:20:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ/YÖNETİM BİLİMLERİ ABD MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005
DOKTORA İKTİSAT MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011
DOÇENT İKTİSAT ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2017
Doktora Tezi

1. Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Türkiye Örneği Danışman: Dr. Ozan Bahar, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. AVRUPA BİRLİĞİ UYUM PAKETLERİNİN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ Danışman: Dr. Tayfur Özşen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2005.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-11-07 - 2010-10-07
ARAŞ.GÖR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2010-10-08 - 2011-05-19
ARAŞ GÖR.DR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2011-05-20 - 2012-01-01
YRD.DOÇ.DR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012-01-01 - 2016-02-04
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-04 - 2017-04-24
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-05 - 2018-04-24
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-09-08 - 2019-09-08
ADEK KURUL ÜYELİĞİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-03-08 - 2019-03-08
YRD.DOÇ.DR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YYÜ-İİBF/İKTİSAT BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME 2014-02-01 - 2016-02-04
YARD.DOÇ.DR BÖLÜM BAŞKANLIĞI YYÜ-İİBF/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-02-01 - 2012-08-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
8. Komşu, U.; Samırkaş komşu, M.; Boz, H. A Study on The Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN UNİVERSİTY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATİON, 2018, 7, 562-587. 200 + 0
2017
7. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş komşu, M. TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 7, 428-448. 200 + 0
Publications_009.pdf

6. Bakan, H.; Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 63, 299-314. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7162

Publications_010.pdf

2015
5. Samırkaş, M. THE ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL RETIREMENT MIGRATION: A CASE STUDY OF MERSIN IN TURKEY . JOURNAL OF INTERNATİONAL BUSİNESS AND ECONOMİCS, 2015, 3, 1-20. 0 + 0
Publications_001.pdf

4. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 0 + 0
Publications_008.pdf

2014
3. Samırkaş, M. EFFECTS OF BUDGET DEFICITS ON INFLATION, ECONOMIC GROWTH AND INTEREST RATES: APPLICATIONS OF TURKEY IN 1980-2013 PERIOD . JOURNAL OF ECONOMİCS AND DEVELOPMENT STUDİES, 2014, 2, 203-210. 0 + 0
Publications_002.pdf

2013
2. Samırkaş, M.; Bahar, O.; Tuncer, . Turizm Sektörünün Yakınsamaya Etkisi: 1990-2000 Yılları Türkiye Uygulaması. ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 11, 99-119. 0 + 0
Publications_003.pdf

2011
1. Samırkaş, M.; Bahar, O. Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli. FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2011, 48, 85-98. 0 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer 0
2017
1. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M. TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. KARABUK UNİVERSİTY JOURNAL OF INSTİTUTE OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 7, 428-448. 0 + 0
10.14230/joiss474

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Komşu, U.; Samırkaş, M.; Boz, H. A Study On the Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 7, 562-587. 0 + 0
10.14686/buefad.404472

2017
1. Bakan, H.; Samırkaş, M.; Samırkaş, M. EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 10, 299-314. 0 + 0
10.9761/JASSS7413

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 0 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 0
2013
2. Gürbüz, R.; Samırkaş, M. Ataerkil Kapitalist İlişkiler Altında Ücretli Kadın Emeği: Van Örneği. TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF DERGİSİ, 2013, 2, 100-123. 0 + 0
Publications_007.pdf

2011
1. Samırkaş, M.; çalışkan, O. Örgütlerde İş Yeri Terörü: Yıldırma Kavramı ve Önleme Çabaları. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 4, 27-37. 0 + 3
Publications_006.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M. TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. KARABÜK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 7, 428-448. 0 + 0
10.14230/josis474

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Samırkaş komşu, M. Influence of Tourism on Alleviation of Poverty :Pro Poor Tourism Approach, ISBN: 978-605-288-402-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 1466698144, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 125
http://www.igi-global.com/book/international-business-concepts-methodologies-tools/139358
3. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Research on Business, ISBN: 9783631696538, Peter Lang Academic Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 418 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 125
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 4749
1. Bahar, O.; çelik, N.; Samırkaş, M. Farklı Boyutları İle Sürdürülebilir Turizm, ISBN: 978-605-5429-91-1, Süre Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 278 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 167
2. Samırkaş, M.; Bahar, O. Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, ISBN: 978-605-5216-51-1, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 142 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
http://www.detayyayin.com.tr
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4749
1. Samırkaş, M. Genel İktisat I-II, ISBN: 978-9944-274-78-4, Lisans Yayınlık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 400, 15 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 2000
2. Bahar, O.; özkoç, H.; Samırkaş, M. Farklı Boyutlarıyla Türkiye'de Kalkınma, ISBN: 978-605-4579-64-8, Efil Yayın Evi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 400, 38 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 1500
3. Samırkaş komşu, M. Makro İktisada Giriş, ISBN: 978-975-2494-14-5, Süre yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 500 Sayfa, Türkçe, Muğla, Türkiye, 2017. 250
4. Samırkaş, M. Van Turizmi Geleceğini Arıyor, ISBN: -, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 15 Sayfa, Türkçe, Van, Türkiye, 2014. 500
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4749
1. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M.; Kalender, N. Van Turizmi Geleceğini Arıyor, ISBN: -, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 233 Sayfa, Türkçe, Van, Türkiye, 2014. 83
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4749
1. Samırkaş, M. MAKRO İKTİSADA GİRİŞ, ISBN: 978-975-2494-14-5, SÜRE YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 500 Sayfa, Türkçe, MUĞLA, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

5. Samırkaş Komşu, M.; Komşu, U., POVERTY AND DEPRIVATION IN THE OLD AGE: CASE of ERDEMLİ. International Conference on Scientific Research and Education, 2018-05-10, 2018-05-13, Viyana, Türkiye, 2018. 200

4. Samırkaş Komşu, M.; Gürsoy, E.; Kasap, B., Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Yayla Turizmi:Mersin İli Erdemli İlçesi Örneği . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

3. Samırkaş, M.; Samırkaş Komşu, M., ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNE MEVCUT ve POTANSİYEL ETKİLERİ. IWACT, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, 2017. 200

2. Samırkaş, M.; Samırkaş, M., ‘‘Effects of Inflation Targeting on the Banking Sector in Turkey. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2014-09-11, 2014-09-14, St Petersburg, Rusya, 2014. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M., The Impact of Exchange Rate on Tourism Industry: The Case of Turkey. Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 2014-05-15, 2014-05-18, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Komşu, U.; Samırkaş Komşu, M., Turistik Etkinliklere Katılmış Yerel Yaşlı Nüfusun Turizm Algısı ve Turizm Deneyimlerinin İnformal Öğrenmeye Katkısı: Erdemli Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

1. Komşu, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M., Teaching Economic Literacy Through Comics. ULEAD 2017, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

3. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M., Van İli Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2014-04-03, 2014-04-06, Aydın, Türkiye, 2014. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Bahar, O.; Samırkaş, M., Mersin’in Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Samırkaş, M.; Öncü, K., Anamur'un Ekonomik Yapısı İçerisinde Tarımın Yeri. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Gürbüz, R.; Samırkaş, M., Toplumsal Cinsiyetçi Ayrımcılığın Van Emek Piyasasındaki Görünümü”. TSBD, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2011-12-14, 2011-12-16, Ankara, Türkiye, 2011. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Turizm İşletmelerinde Teknoloji Kullanımı, SANTEZ, Proje No: TR/05/A/F/EX1-0863, 4600 EUR, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Davranışsal iktisat bağlamında internetten yapılan alışverişlerde tüketici davranışlarının incelenmesi: Mersin Örneği, BAP, Proje No: 2018-3-TP2-3057, 2000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Hülya Bakan, Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mohammed Abdulkareem Mohammed, The Effects Traffic Noise on House Renting and Selling Prices Concerning Residantal Areas Casse of Sulaymaniyah City Center , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. VAN YüZüNCü YıL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Surrey University, Faculty of Business, Economic and Law, Tourism Management Department, Surrey/Guildford, UK. , 2012-09-01 - 2013-07-01, Guildford, İngiltere / Birleşik Krallık.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EKON451 Türkiye İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 629 Etkilenen ve Etkileyen Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO-665 Sürdürülebilir Turizm ve Kalkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TIO-569 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 534 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY411 Güncel Ekonomik Sorunlar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz BTS215 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY297 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY297 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Güz İBY 509 Ekonomik Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 539 Güncel Ekonomik Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY 104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 534 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY293 Kooperatif İşletme Ekonomisi v Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0