Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Mersin .
Telefon
:
+90-324-361 00 01 .
Dahili
:
79127 .
Faks
:
+90-324-3610047 .
Oluşturma
:
2016-05-17 09:46:00 .
Düzenleme
:
2018-09-24 13:50:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
5
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
42
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
8.40
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. İMİNOFOSFİN PALADYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, HECK VE SUZUKİ EŞLEŞME REAKSİYONLARINDAKATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2009-12-22 - 2014-05-12
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-05-13 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 9100
2018
11. Yılmaz, M.; Keleş, M. 3-Aminoquinazolinone–phosphine ligands and their ruthenium(II) complexes: application in catalytic hydrogenation and transfer hydrogenation reactions. TRANSİTİON METAL CHEMİSTRY, 2018, 43, 293-293. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11243-018-0218-4

10. Gök, Y.; Gök, H.; Yılmaz, M.; Farsak, M.; Karayiğit, . Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications. POLYHEDRON, 2018, 0-0. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2018.06.053

9. Yilmaz, M. Palladium(II) complexes with new bidentate phosphine-imine ligands for the Suzuki C C coupling reactions in supercritical carbon dioxide. THE JOURNAL OF SUPERCRİTİCAL FLUİDS, 2018, 138, 221-227. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2018.04.022

8. Altan, O.; Yılmaz, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 861, 252-262. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

7. Yılmaz, M.; Keleş, H.; Ince, S.; Keleş, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 32, 1-8. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.4002

6. Yılmaz, M.; Ince, S.; Yılmaz, S.; Keleş, M. Palladium(II) catalyzed Suzuki C C coupling reactions with imino- and amino-phosphine ligands. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2018, 482, 252-258. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.013

2014
5. Yılmaz, M.; Güzel, B. Iminophosphine palladium(II) complexes: synthesis, characterization, and application in Heck cross-coupling reaction of aryl bromides. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2014, 28, 529-536. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.3158


Alıntılanma Sayısı: 5
2013
4. Keleş, M.; Y𝚤lmaz, M. Synthesis, characterization and catalytic activity of new aminomethyldiphosphine-Pd(II) complexes for Suzuki cross-coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2013, 28, 91-94. 0 + 5
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.3085


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
3. Keleş, M.; Yılmaz, M. Palladium(II) complexes with aminomethylphosphine ligands as catalysts for the heck reaction. HETEROATOM CHEMİSTRY, 2012, 23, 466-471. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.1002/hc.21038


Alıntılanma Sayısı: 1
2009
2. Altınel, H.; Avşar, G.; Yılmaz, M.; Güzel, B. New perfluorinated rhodium–BINAP catalysts and hydrogenation of styrene in supercritical CO2. THE JOURNAL OF SUPERCRİTİCAL FLUİDS, 2009, 51, 202-208. 750 + 40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844609002836


Alıntılanma Sayısı: 8
1. Avsar, G.; Altinel, H.; Yilmaz, M.; Guzel, B. Synthesis, characterization, and thermal decomposition of fluorinated salicylaldehyde Schiff base derivatives (salen) and their complexes with copper(II). JOURNAL OF THERMAL ANALYSİS AND CALORİMETRY, 2009, 101, 199-203. 750 + 105
http://dx.doi.org/10.1007/s10973-009-0453-1


Alıntılanma Sayısı: 21
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Yılmaz, M.; Ince, S. Palladium(II) Complexes of Monodentate Phosphine Ligands and Their Application as Catalyst in Suzuki-Miyaura C-C Coupling Reaction at Room Temperature. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2018, 5, 895-902. 200 + 0
10.18596/jotcsa.435122

1. Yılmaz, M.; Keleş, M. The catalytic activity of Palladium(II) complexes containing PN ligands in the Heck and Suzuki C-C coupling reactions. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2018, 5, 133-148. 200 + 0
10.18596/jotcsa.341530.

Uluslararası - Tam Metin - Poster 285

4. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., New Fluorinated rhodium-phosphine Complexes for Hydrogenation of Styrene in supercritical Carbon Dioxide . International Symposium on Homogeneous Catalysis, 2008-07-06, 2008-07-11, Florence, İtalya, 2008. 75

3. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ARIKANER, S.; GÜZEL, B., New Perfluorinated BINAP-Rhodium Catalyst and Asymmetric Hydrogenation of Ketoester in Supercritical CO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

2. AVŞAR, G.; ALTINEL, H.; YILMAZ, M.; KICIR, N.; GÜZEL, B., Synthesis of scCO2 Soluble Fluorinated Phosphinoethane and Phosphinohydrazin derivatives and their Rh(I) complexes. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

1. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ERDEM, Ö.; GÜZEL, B., Fluorinated Polymeric BINAP Ligand for Asymmetric Hydrogenation in scCO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

Uluslararası - Özet - Sözlü 390

4. Yılmaz, M., Ibuprofen ve Naproksen Sentezine Tek Dişli Fosfin Ligandları ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Katalizörlerinin Etkisi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 100

2. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT (ScCO2) ÇÖZÜCÜ ORTAMINDA Pd(II) KATALİZLİ SUZUKİ C-C EŞLEŞME REAKSİYONU UYGULAMALARI. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 95

1. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Boscalid ve Sartan Türevi İlaç Etken Maddelerinin Eldesindeki Kilit Basamakların, Alternatif Çözücü Ortamında (ScCO2), Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları ile Gerçekleştirilmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, 2017. 95

Uluslararası - Özet - Poster 317

7. Altan, O.; Yılmaz, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. XI. International School on Organometallic Chemistry Marcial Moreno Manas, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, İspanya, 2018. 50

6. Gök, H.; Gök, Y.; Yılmaz, M., Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 50

5. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Novel Phosphine Ligands and Their Catalytic Applications. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Türkiye, 2017. 50

4. KELEŞ, M.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; KELEŞ, H., PALADYUM KATALİZLİ SUZUKİ-KARBONİLASYON REAKSİYONU İLE PROKİRAL YAPIYA SAHİP DİARİL KETONLARIN SENTEZİ. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 37

3. DARANDELİ, B.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., The synthesis and characterization of 2-(di-p-tolylphosphino)benzaldehyde. 14th European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj-Napoca, Romanya, 2017. 50

2. YILMAZ, M.; KIRDAR, Ö.; GÜZEL, B., Synthesis of CO2 soluble phosphinoethane ligands and their Rhodium(I) complexes for using as hydrogenation catalysts. European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj-Napoca, Romanya, 2017. 50

1. ULUSAL, F.; DARENDELİ, B.; ATIŞ, Ö.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Effect of Crystal Structure on the Catalytic Activity for Suzuki-Miyaura Coupling Reaction. NCC6-6th Catalysis Conference, 2016-04-27, 2016-04-30, Bursa, Türkiye, 2016. 30

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YILMAZ, M., Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarının Alternatif Solvent İçerisinde (Süperkritik karbon dioksit) Gerçekleştirilmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Poster 402

17. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; GÖÇERİ, F., İminofosfin ve Aminofosfin Türevi Ligandlar ile Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 17

16. YILMAZ, M.; ALTAN, O.; İNCE, S., Havada Kararlı ve Süperkritik Karbon Dioksit İçerisinde Çözünür Özellikte P ve N Dönorları İçeren İki Dişli Ligandların Sentezi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 25

15. İNCE, S.; YILMAZ, M.; ALTAN, O.; AVŞAR, G., Synthesis of New Type of Seconderamin-Benzoylthiourea Derivatives: Investigation of Catalytic Activity in Suzuki Coupling Reactions. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 21

14. ÖZDEMİR, S.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M., Synthesis, Characterization of New Type Salen Pd(II) Compounds and Investigation of Catalytic Activity in Heck Cross-Coupling Reactions. 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-19, 2015-04-22, MERSİN, Türkiye, 2015. 25

13. YILMAZ, M.; GÜZEL, B.; YILMAZ, S., Pd(II)-iminofosfin Komplekslerinin Heck Eşleşme Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliklerinin Belirlenmesi. 5. Kataliz Kongresi, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 25

12. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; EMİR, D., Heterojen İminofosfin-Ru(II) Katalizörü ve Transfer Hidrojenasyon Uygulamaları. 5. Kataliz Kongresi, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 25

11. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; EMİR, D.; GÜZEL, B., PN Tipi Ligandlarla Oluşturulmuş Pd(II) Komplekslerinin Suzuki Eşleşme Reaksiyonlarındaki Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi. 5. Kataliz Kongresi, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 23

10. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; ÇİFÇİ, E.; ŞAHİNOĞLU, A., Fosfin Ligandları ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, C-C Eşleşme Reaksiyonunda Katalitik Aktivitesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 23

9. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; ÇİFÇİ, E., PN Tipi Fosfin Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 25

8. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 22

7. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Rodyum(I) Komplekslerinin Sentezi, Stiren Türevlerinin Hidroformilasyonunda Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 20

6. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Aminometildifosfin Türevi Ligandlar ve Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-21, ÇANAKKALE, Türkiye, 2011. 25

5. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., İmin Bağı İçeren Sporopollenin Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Heck Reaksiyonunda Uygulamaları. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-21, ÇANAKKALE, Türkiye, 2011. 25

4. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H., P-C-N Tipi Fosfin Türevi Ligandların Pd (II) Komplekslerinin Heck Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-30, 2010-07-03, ZONGULDAK, Türkiye, 2010. 25

3. YILMAZ, M.; AVŞAR, G.; ALTINEL, H.; GÜZEL, B., Wilkinson Türevi Florlu Rodyum(I) fosfin Katalizörlüğünde Stirenin Hidrojenlenme Tepkime Kinetiği. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-30, 2010-07-03, ZONGULDAK, Türkiye, 2010. 23

2. YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi. 2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009-05-19, 2009-05-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 25

1. Avşar, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit İçinde Çözünür Nitelikte Flor İçeren Aminofosfin Türevi Katalizörlerin sentezi. 1. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2007-04-23, 2007-04-26, ADANA, Türkiye, 2007. 25

Ulusal - Yürütücü 300

3. Suzuki çapraz bağlama reaksiyonları için katalizör öncüleri olarak sülfür ve oksijen içeren paladyum kompleksleri, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3090, 23750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Perfloroalkil Grupları İçeren İminofosfin-Pd(II) Komplekslerinin Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Naproksen ve Boscalid ile Profen ve Sartan Türevi İlaçların Eldesindeki Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 214Z071, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Fosfin Ligandlarının Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) İçerisinde Gerçekleştirilen Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2179, 27996 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 450

9. Mersin Üniversitesi Ultra Saf Çözücü Üretim Sistemi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2504, 288280 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

8. YENİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP1-2642, 29500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. NN, ONNO türü yeni ligantların ve paladyum komplekslerinin sentezi; Sentezlenen komplekslerin Heck C-C eşleşme reaksiyonlarındaki katalitik incelemeleri, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2188, 11000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

6. Periferal ve Non-Periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi: Aldehitlere Enantiyoseçimli Dietilçinko Katılmasında ve Benzil Alkol Oksidasyonunda Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 115Z015, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. Asimetrik Fosfin Ligandları ve Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu; Suzuki-Miyaura C-C Eşleşme ve Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Olarak Uygulanması, TÜBİTAK, Proje No: 215Z227, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. Fosfor ve Azot Dönorlu Çift Disli Ligandların C-C Eslesme Reaksiyonlarında Kullanımları, BAP, Proje No: OKÜBAP-2017-PT2-003, 12000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Yeni PNO Tipi Kiral Fosfin Ligandları ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 115Z720, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. İminofosfin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Heck ve Suzuki Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: FEF2011D9, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

1. Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: FEF2008YL16, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

3. PN Tipi Fosfin Ligandları ve Pd(II), Ru(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Hidrojenasyon, Heck ve Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 112T747, 0 TL, Bursiyer, 2014,Tamamlandı. 0

2. PNO Donör Atomları İçeren Kiral Kuinazolinon Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Enantioseçici Hidrojenasyon ve Hidroformilasyon Reaksiyonlarında Uygulanması, TÜBİTAK, Proje No: 109T801, 0 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0

1. Süperkritik Karbondioksitte Çözünür Florlanmış Fosfin (BINAP) Bileşikleri Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması, Sentezlenen Katalizörlerin Katalitik Etkinliklerinin Stirenin Hidrojenasyonunda İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 106T363, 0 TL, Bursiyer, 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Simay İNCE, SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT (ScCO2) VE ORGANİK ÇÖZÜCÜ ORTAMINDA Pd(II) KATALİZLİ HECK EŞLEŞME REAKSİYONU UYGULAMALARI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 36
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 3 ] . 12
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
5. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2014 : 1 ] . 5
6. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 5
Uluslararası 0
1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-05-21, Burdur, Türkiye. 0
Ulusal 25
1. Çukurova Üniversitesi, 2007-04-23, ADANA, Türkiye. 25
1. Kimyagerler Derneği , Üye No: 12345, Türkiye, 2003-01-12-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KİM 101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM 577 Homojen Kataliz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM104 Genel Kimya Laboratuvar II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KM4532 Temel Grup Elementleri Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1