Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-10-13 11:35:38 .
Düzenleme
:
2016-01-14 15:37:57 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
TIPTA UZMANLIK KALP DAMAR CERRAHİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Biyoprostetik Kalp Kapaklarındaki Kalsifik Dejenerasyonun Önlenmesinde Iki Basamaklı EDTA Uygulamasının Etkinligi Danışman: Dr. Nehir Sucu, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARD.DOÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-01 - 2015-10-21
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-22 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1150
2015
11. Ozeren, M.; Aytacoglu, B.; Vezir, O.; Karaca, K.; Akin, R.; Sucu, N. Usefulness of elevated red cell distribution width for predicting systemic inflammatory response syndrome after extracorporeal circulation. PERFUSION-UK, 2015, 30, 580-586. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.1177/0267659114567138

10. Ozcan, T.; Celik, A.; Karaca, K.; Ozeren, M. Endovascular treatment of recurring type A dissection after total aortic arch debranching.. CARDİOVASCULAR İNTERVENTİON AND THERAPEUTİCS, 2015, 30, 273-6. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s12928-014-0278-0

2014
9. Ozgur, E.; Horasan, E.; Karaca, K.; Ersoz, G.; Atis, S.; Kaya, A. Ventilator-associated pneumonia due to extensive drug-resistant Acinetobacter baumannii: Risk factors, clinical features, and outcomes. AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, 2014, 42, 206-208. 0 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2013.09.003


Alıntılanma Sayısı: 4
2012
8. Karaca, M.; Dal, U.; Yilmaz, S.; Erdogan, T.; Sucu, N. The metabolic efficiency of walking is reduced in patients with intermittent claudication. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2012, 20, 774-779. 900 + 0
https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.153

7. Ozeren, M.; Aytacoglu, B.; Karaca, K.; Sucu, N. Traumatic pulmonary valve hematoma; an unusual complication of pulmonary balloon valvuloplasty. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2012, 12, 605-606. 0 + 5
https://dx.doi.org/10.5152/akd.2012.195


Alıntılanma Sayısı: 1
6. Ozeren, M.; Aytacoglu, B.; Karaca, K.; Vezir, O.; Sucu, N. The single-stage extra-anatomic repair of an isolated interrupted aortic arch in an adult and a review of the literature. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2012, 20, 615-618. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.118

2011
5. Dondas, N.; Sucu, N.; Yilmaz, B.; Kaplan, H.; Ozeren, M.; Karaca, M.; Vezir, O.; Singirik, E. Molecular mechanism of vasorelaxant and antiatherogenic effects of the statins in the human saphenous vein graft. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2011, 666, 150-157. 250 + 25
https://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.05.013


Alıntılanma Sayısı: 5
4. Dag, A.; Ozcan, T.; Turkmenoglu, O.; Colak, T.; Karaca, K.; Canbaz, H.; Dirlik, M.; Saribay, R. Spontaneous rectus sheath hematoma in patients on anticoagulation therapy. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 2011, 17, 210-214. 0 + 20
https://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2011.84669


Alıntılanma Sayısı: 4
2008
3. ınan, K.; Goksel, O.; Ucak, A.; Temizkan, V.; Karaca, K.; Ugur, M.; Arslan, G.; Us, M.; Yilmaz, A. Thoracic endoscopic surgery for hyperhidrosis: Comparison of different techniques. THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, 2008, 56, 210-213. 0 + 60
https://dx.doi.org/10.1055/s-2007-989327


Alıntılanma Sayısı: 12
2006
2. Sucu, N.; Karaca, K.; Yilmaz, N.; Comelekoglu, U.; Aytacoglu, B.; Tamer, L.; Ozeren, M.; Dondas, H.; Oguz, Y.; Ogenler, O. Two-stage EDTA anti-calcification method for bioprosthetic heart valve materials. MEDICAL SCIENCE MONITOR, 2006, 12, MT33-MT38. 0 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2004
1. Sucu, N.; Cinel, I.; Unlu, A.; Aytacoglu, B.; Tamer, L.; Kocak, Z.; Karaca, K.; Gul, A.; Dikmengil, M.; Atik, U. N-acetylcysteine for preventing pump-induced oxidoinflammatory response during cardiopulmonary bypass. SURGERY TODAY, 2004, 34, 237-242. 0 + 170
https://dx.doi.org/10.1007/s00595-003-2699-8


Alıntılanma Sayısı: 34
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2014
10. Karaca, M. Sınırlı distal run-off’a sahip kritik bacak iskemisi olan hastalarda ringli PTFE ile desteklenen safen ven greftinin femoro-femoral bypass’da kullanımı.. DAMAR CER DERG, 2014, 18, 145-150. 100 + 0
doi: 10.9739/uvcd.2014-40285

Publications_004.pdf

2011
9. Güngör, O. Safen Ven ve İnternal Thorasik Arterin Greft Olarak Hazırlanmasında Ortaya Çıkan Oksidatif Hasarlanmanın Karşılaştırılması ve Buna Sistemik Total Antioksidan Kapa-sitenin Etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2011, 23(3), 192-198. 0 + 0
Publications_005.pdf

8. Aytaçoğlu, B. Koroner Bypass Cerrahi Uygulanan Çok Damar Hastalığında Yaygın Olarak Kullanılan İki Farklı Venöz Kanülün Karşılaştırılması. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2011, 23(1), 1-7. 0 + 0
Publications_006.pdf

7. özeren, M. Bir Hastada Kardiyak cerrahi sonrası Postoperatif Akciğer Enfeksiyonu ile Komplike Olan VACTAREL Birlikteliği. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2011, 23(3), 296-298. 0 + 0
Publications_001.pdf

6. özer, Z. Kardiyopulmoner Baypas Uygulanacak Olgularda İnsülin İnfüzyonunun İnflamatuvar Mediatörler Üzerine Etkisi. GKDA DERG, 2011, 17(3), 64-70. 0 + 0
Publications_002.pdf

5. Hıdıroğlu, M. Crohn Hastalığı ile birlikte Alt Ekstremite Arteryel Oklüzyonlarının Birlikteliği. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2011, 23(3), 279-282. 0 + 0
Publications_007.pdf

2010
4. Bayrı, . PERİFERİK TIKAYICI ARTER HASTALIĞI OLUŞTURULAN RAT MODELİNDE İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA BENSİKLAN HİDROJEN FUMARAT, PENTOKSİFİLİN VE SİLOSTAZOLUN KORUYUCU ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2010, 22(3), 289-296. 0 + 0
Publications_009.pdf

2009
3. Karaca, M. DEXTROKARDİ VE SİTUS İNVERSUS TOTALİSİ OLAN BİR HASTADA KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME: OLGU SUNUMU. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2009, 21(3), 474-476. 100 + 0
Publications_010.pdf

2008
2. Karaca, M. Dev İzole Ana İliyak Arter Anevrizması. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERGİSİ, 2008, 17(3), 144-147. 100 + 0
Publications_003.pdf

1. Karaca, M. AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN STERNAL DEHİSENSİN TİTANYUM MESH İLE ONARIMI. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SCİ, 2008, 20(3), 222-224. 100 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 100
2015
1. Karaca, M. Rosuvastatinin Ratlarda Bacak İskemi Reperfüzyonu Sonrası Eritrosit Membran Bütünlüğü Üzerine Etkisi Rosuvastatinin Ratlarda Bacak İskemi Reperfüzyonu Sonrası Eritrosit Membran Bütünlüğü Üzerine Etkisi . MN KARDİYOLOJİ, 2015, 22, 1-6. 100 + 0
Publications_008.pdf

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Bilal Yılmaz, Rat Alt Ekstremite Iskemi Reperfüzyon Modelinde Ozon ve Iloprost Etkinliginin Arastırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2