Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mithat Turhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi .
DOĞUM TARİHİ
:
06 Mart 1976 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-7131117 .
Dahili
:
150 .
Oluşturma
:
2015-06-29 11:35:17 .
Düzenleme
:
2018-09-05 00:48:09 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scholar ID
h-index
1

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Algılanan Liderlik Tarzları, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Danışman: Dr. Bahar TANER, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-04-25 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-04-25 - Devam ediyor
MÜDÜR SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-12-10 - 2015-12-29
MÜDÜR SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-12-10 - 2015-12-29
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-24 - 2018-04-07
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1370
2016
7. çetinsöz, B.; Turhan, M. İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 8, 329-343. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makusobed/article/download/5000180432/5000170375

Publications_005.pdf

6. Turhan, M.; Köprülü, O.; Helvacı, . Akademik Personelin Örgütsel Adalet Algıları Ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Vakıf Üniversitesi Araştırması Örneği. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND BUSİNESS RESEARCH, 2016, 5, 1406-1412. 200 + 0
5. Turhan, M.; Köprülü, O.; Helvacı, . ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SİLİFKEDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRENT ADVANCED RESEARCH , 2016, 5, 1486-1488. 200 + 0
http://http://journalijcar.org/issues/relationship-between-organizational-culture-and-human-resources-management-case-study-silifke

Publications_006.pdf

4. Köprülü, O.; Helvacı, .; Turhan, M. DİJİTAL PAZARLAMA YOLUYLA SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. EUROPEAN JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2016, 5, 21-29. 200 + 0
http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no05august2016/ejbss-1774-16-roleofsocialmediaonpurchasingbehavior.pdf

Publications_004.pdf

2015
3. Taner, B.; Turhan, M.; Helvacı, .; Köprülü, O. Liderlik Algısı ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Devlet Üniversitesi Araştırması. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2015, 5, 180-194. 170 + 0
Publications_002.pdf

2. Turhan, M.; Köprülü, O.; Helvacı, . Silifke'de Perakende Sektörü Çalışanlarının Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. EUROPEAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2015, 7, 1-10. 200 + 0
http://http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/27515

Publications_003.pdf

2013
1. Helvacı, .; Turhan, M. Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke’de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma . İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ , 2013, 1, 58-68. 200 + 18
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2018
4. Turhan, M.; Köprülü, O.; Helvacı, . Örgütsel Güven ile Bireysel İş Performansı Arasındaki İlişki. RESEARCH JOURNAL OF POLİTİCS, ECONOMİCS AND MANAGEMENT, 2018, 6, 47-54. 100 + 0
3. Köprülü, O.; Turhan, M.; Helvacı, . A RESEARCH ON THE COMPARISON OF EMOTIONAL QUOTIENT AND MANAGERIAL SKILLS OF ACADEMIC STAFF AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, , 419-426. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7735

2. Turhan, M.; Helvacı, . Dönüşümcü, Etkileşimsel ve Serbesiyetçi Liderlik İle İçsel ve Dışsal Doyum Arasındaki İlişki. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 29-41. 100 + 0
1. Turhan, M. EMPATİ EĞİLİMİ İLE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2018, 73, 88-101. 100 + 0
10.16992/ASOS.13829

Ulusal - Diğer 200
2018
2. Turhan, M. EMPATİ EĞİLİMİ İLE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 6, 88-101. 100 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/1535296517_13829%20Mithat%20TURHAN.pdf

Publications_011.pdf

2012
1. Turhan, M.; Sarıoğlu, E. Norm Kadro Çalışması Örneği. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2012, 6, 39-62. 100 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Helvacı, .; Turhan, M.; Köprülü, O. Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki. RESEARCH JOURNAL OF POLİTİCS, ECONOMİCS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 23-37. 0 + 0
10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.03

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Turhan, M. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1, ISBN: 978-605-288-791-2, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 722 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Turhan, M. Temel İlkeler, Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 270 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
2. Turhan, M. Temel İlkeler, Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 978-605-9189-32-3, DETAY, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 290 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 560

3. HELVACI, İ.; KÖPRÜLÜ, O.; TURHAN, M., Süpermarket Tüketicilerinin Demografik Özellikleri ve Yeşil Pazarlamaya Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Silifke Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 200
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGM

2. KÖPRÜLÜ, O.; TURHAN, M.; HELVACI, İ.; SON, L., Silifke’nin Alternatif Turizm Potansiyelleri Açısından SWOT Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_006.pdf

1. TURHAN, M.; KÖPRÜLÜ, O.; HELVACI, İ.; SON, L., Silifke İlçesi’nin Agro Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. HELVACI, İ.; TURHAN, M.; KÖPRÜLÜ, O., Kişilik ve Karar Verme Tarzları ile İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGM

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. TURHAN, M., EMPATİ EĞİLİMİ İLE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100
https://www.asoscongress.com/Sosyal_Beseri_idariBilimler/

2. TANER, B.; TURHAN, M.; HELVACI, İ., İDARİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI. II. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2015-10-22, 2015-12-24, MERSİN, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. SARIOĞLU, E.; ZEMESTANI, G.; TURHAN, M., AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGISININ KURUM PERFORMANSINA ETKİSİ : BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. 14.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2015-05-07, 2015-05-09, AKSARAY, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Yol Amaç Liderlik Teorisi ve Örgütsel Adalet Algısının Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP-SOBE TİB (MT) 2013-3 DR, 1620 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 32
1. INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH , [ 2017 : 8 ] . 32
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütsel Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 435 Uluslararası İşletmecilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 116 Matematik - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 115 Matematik - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 116 Matematik - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 115 Matematik - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 116 Matematik - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 116 Matematik - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 115 Matematik - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 113 Ekonomiye Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz HİT105 Genel Ekonomi Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 214 Mesleki Okuma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar İŞL240 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 427 Güncel Girişimcilik Örnekleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütlerde Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL206 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 309 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütlerde Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 309 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 204 Yönetim ve Organizasyon - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütlerde Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 320 İş Hayatında Mesleki Gelişim Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL206 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 403 Yönetim Bilgi Sistemleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 201 Yönetim ve Organizasyon - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 309 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3