Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Mehmet Ince
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Tarsus Kampüsü 33400 Tarsus/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-6254546/ .
Dahili
:
12 .
Oluşturma
:
2015-08-31 13:13:04 .
Düzenleme
:
2017-04-25 14:38:18 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS İŞLETME NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA İŞLETME/YÖNETİM VE ORGANİZASYON SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ VE İŞLETMELERDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. M. ŞERİF ŞİMŞEK, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İŞLETMELERDE KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Danışman: Dr. ÖZCAN YENİÇERİ, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI BAŞKANI 2015-06-18 - Devam ediyor
DOÇ.DR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURULU ÜYESİ 2015-06-18 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - 2018-08-27
SENATO ÜYESİ 2015-08-27 - 2018-08-27
MÜDÜR TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - 2018-08-27
BÖLÜM BAŞKANI TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-07-01 - 2016-07-01
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-07-01 - 2016-07-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3780
2017
19. Gül, H.; Ince, M.; Yürekli, E. BİLGİ EKONOMİSİ VE YERLİ-YABANCI KAYNAKLI İNOVASYON ORTAMININ OLUŞTURULMASI. THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, 2017, 4, 60-75. 200 + 0
18. Ince, M.; Gül, H.; Bozyiğit, S. TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016. MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR , 2017, 6, 113-130. 200 + 0
17. Gül, H.; Ince, M.; Candan, H. Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Destek Algısı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 14, 31-53. 200 + 0
2016
16. Candan, H.; Ince, M. SİBER KAYTARMA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK EMNİYET ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 1, 229-235. 200 + 0
2015
15. Ince, M.; Gül, H.; Gözükara, M. DUYGUSAL ZEKÂ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİSİ, 2015, 6, 226-245. 200 + 0
Publications_008.pdf

14. Ince, M.; Gül, H.; Candan, H.; çakıcı, A. ÖRGÜTLERDE SINIRLANDIRICI YA DA SÜRÜKLEYİCİ GÜÇ OLARAK FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİSİ, 2015, 6, 292-321. 190 + 0
Publications_007.pdf

13. Ince, M.; Gül, H.; Oktay, E.; Candan, H. İŞKOLİK DAVRANIŞLARININ İŞ-YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. THE JOURNAL OF ACADEIC SOCIAL SCIENCE, 2015, 7, 40-59. 190 + 0
12. Ince, M.; Gül, H.; Korkmaz, O. ÇALIŞANLARIN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARINDA DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 8, 111-125. 200 + 0
Publications_009.pdf

2014
11. Candan, H.; Ince, M. Mobbingden (Bezdiri) Tükenmişliğe Giden Yol: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 56-85. 200 + 0
Publications_001.pdf

10. çelik, A.; Ince, M.; Bozyiğit, S. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ ETKİLEYEN AİLESEL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 7, 113-124. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/

Publications_006.pdf

9. Gül, H.; Ince, M.; Korkmaz, O. Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka Düzeylerini Kullanabilme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 30-49. 200 + 0
Publications_005.pdf

8. Gül, H.; Ince, M. ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 8, 127-150. 200 + 0
Publications_004.pdf

2011
7. Gül, H.; Ince, M.; Turan, A. University Students’ Quality Expectations from Academics: The Case of the Karamanoğlu Mehmetbey University. EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMİCS, FİNANCE AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES , 2011, 5, 21-37. 200 + 0
Publications_014.pdf

6. Ince, M.; Gül, H. The Effect of Employees' Perceptions of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: An Application in Turkish Public Institutions. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2011, 6, 134-149. 200 + 0
Publications_011.pdf

5. Ince, M.; Gül, H. The Relation of Cyber Slacking Behaviors with Various Organizational Outputs: Example of Karamanoğlu Mehmetbey University. EUROPEAN JOURNAL OF SCİENTİFİC RESEARCH, 2011, 52, 508-527. 200 + 0
Publications_013.pdf

4. Ince, M.; Turan, . Organizational cynicism as a factor that affects the organizational change in the process of globalization and an application in Karaman’s public institutions. EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMİCS, FİNANCE AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES, 2011, 4, 104-121. 200 + 0
3. Ince, M.; Gül, H. The Role of the Organizational Communication on Employees’ Perception of Justice: A Sample of Public Institution from Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2011, 21, 106-124. 200 + 0
Publications_015.pdf

2. Gül, H.; Ince, M.; özcan, N. The Relationship between Workplace Mobbing and Burnout among Academics at a Turkish University. RESEARCH JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2011, 10, 118-134. 200 + 0
Publications_012.pdf

1. Gül, H.; Ince, M. An Empirical Research from Turkey to Determine the Relations between Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior. EUROPEAN JOURNAL OF SCİENTİFİC RESEARCH, 2011, 52, 529-552. 200 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2014
6. Ince, M.; Gül, H.; Gözükara, M. ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TARSUS DEVLET HASTANESİ ARAŞTIRMASI. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL AND ECONOMİC RESEARCH), 2014, 10, 97-122. 200 + 0
http://www.selcuk.edu.tr

Publications_002.pdf

2013
5. Fettahlıoğlu, O.; Ince, M. "Çalışma Yaşamında Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi : Tekstil Sektöründe Alan Araştırması " . KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM İİBF DERGİSİ, 2013, 3, 77-88. 200 + 0
2011
4. Ince, M.; şahin, K. Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyet Ölçümü : Selçuklu Belediyesi Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011, 15, 1-22. 200 + 0
2005
3. Bedük, A.; Ince, M. TÜRKİYE'DE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNDE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖNEMİ. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENS. ÖNERİ DERGİSİ, 2005, 5, 169-179. 200 + 0
2. Ince, M. Değişim olgusu ve örgütlerde insan kaynakları yönetiminin değişen fonksiyonları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 319-339. 200 + 0
2004
1. Ince, M.; Bedük, A.; Aydoğan, E. Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 4, 423-446. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1000
2008
10. Gül, H.; Ince, M. ÇAĞIMIZIN ÖRGÜTSEL HASTALIĞI : ÖRGÜTSEL TÜKENME,NEDENLERİ VE SONUÇLARI. STANDART DERGİSİ, 2008, 53, 15-19. 100 + 0
2006
9. Ince, M.; Oktay, E. Bilginin Bir Stratejik Güç Olarak Önemi ve Örgütlerde Bilgi Yönetimi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2006, 9, 15-29. 100 + 0
Publications_016.pdf

8. Ince, M.; Gül, H. BİLGİ ÇAĞINDA REKABETİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ: BİREYİN YARATICILIĞI. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2006, 2, 220-234. 100 + 0
2005
7. Bedük, A.; Ince, M. NASIL BİR ÖĞRENEN ÖRGÜT? NASIL BİR ÖĞRENEN OKUL-İNSAN?. STANDART , 2005, 51, 104-111. 100 + 0
6. Ince, M. BİLGİ ÇAĞININ YENİ ORGANİZASYON YAPILARI. S.Ü KARAMAN İİBF, 2005, 5, 127-157. 100 + 0
2004
5. Ince, M.; Alagöz, S.; özpeynirci, R. DEĞİŞİM SÜRECİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN STRATEJİK YÖNETİMİ AÇISINDAN EĞİTİME YÜKLENEN FONKSİYONLAR. S.Ü KARAMAN İİBF , 2004, 3, 163-183. 100 + 0
2003
4. Ince, M.; Bedük, A. DEĞİŞİMİN ÖRGÜTLER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2003, 7, 9-33. 100 + 0
3. Ince, M. DEĞİŞİM SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN YENİ ROLLERİ. STANDART DERGİSİ, 2003, 4, 18-28. 100 + 0
2002
2. Akın, B.; Ince, M.; Usta, R. "ISO 9000: BEKLENTİLER VE GEREKLER BELGELENDİRME AMAÇLARI VE MALİYETLERLE İLGİLİ KONYA VE KARAMAN İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA. STANDART DERGİSİ, 2002, 50, 57-64. 100 + 0
1. ıraz, R.; Ince, M.; Oktay, E. İŞLETMELERDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE. S.Ü KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2002, 3, 57-71. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 3250
1. Ince, M.; Gül, H. YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ISBN: 975-8867-35-0, ÇİZGİ KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 3000, 122 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2005. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3250
1. Ince, M. TEMEL İŞLETME : GİRİŞİMCİLİK, İŞ KURMA VE YÖNETİM, ISBN: 978-975-250-025-9, ADRES YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 3000
http://liberte.com.tr
2. Ince, M. MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ, ISBN: 975-8895-61-3, GAZİ KİTAPEVİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 19 Sayfa, Türkçe, KARAMAN, Türkiye, 2005. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2000

10. İNCE, M.; ALTINIŞIK, İ.; ÇAKICI, F., KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABETİN DEĞİŞEN KOŞULLARI VE ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ. 1. ULUSLARARASI MESLEKYÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2018-01-15, 2018-01-15, KONYA, Türkiye, 2009. 200

9. İNCE, M.; BOZYİĞİT, S.; ÇELENK, İ., LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜNİVERSİTELERDEKİ LOJİSTİK EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRMESI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. SOSYAL BİLİMLER V EĞİTİMDE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONFERANSI, 2016-10-14, 2016-10-16, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

8. ÇAKICI, A.; İNCE, M., KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GİRİŞİMCİLİK : RİSKLER, BELİRSİZLİKLER VE FIRSATLAR . 1. ULUSLARARASI MESLEKYÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2009-09-08, 2009-09-10, KONYA, Türkiye, 2009. 200

7. METE, M.; GÜL, H.; İNCE, M., HİZMET SEKTÖRÜNDE TEMEL YETKİNLİK ESASLI YAPI: BİR UYGUN BÜYÜKLÜK STRATEJİSİ OLARAK DIŞ KAYNAK KULLANIMI. 4. ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM KONFERANSI, 2008-11-03, 2008-11-05, SARAJEVO, Bosna Hersek, 200. 200

6. İNCE, M.; ÇAKICI, F., KÜRESELLEŞEN DÜNYADA REKABETİN YENİ BOYUTLARI VE İŞLETMELERDE STRATEJİK LİDERLİK. SELCUK ÜNİV. 1. ULUSLARARASI MESLEKYÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2008-09-08, 2008-09-10, KONYA, Türkiye, 2009. 200

5. EROĞLU, İ.; İNCE, M.; GÜL, H., KÜRESEL SİSTEMDE KOBİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE STRATEJİK BOYUTUYLA YEİDEN YAPILANMA GEREĞİ. BİR ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ KAYNAĞI OLARAK : KÜRESELLEŞME, 2008-05-26, 2008-05-28, GİRNE, KKTC, 2008. 200

4. YENİÇERİ, Ö.; İNCE, M., OTORİTER YÖNETİMLERDEN DEMOKRATİK YÖNETİMLERE GEÇİŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE GİRİŞİMCİLİK. 2. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, 2008-05-12, 2008-05-14, BİŞKEK, Kırgızistan, 2008. 200

3. GÜL, H.; OKTAY, E.; İNCE, M., STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA GİRİŞİMCİLİK . 2. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, 2008-05-12, 2008-05-14, BİŞKEK, Kırgızistan, 2008. 200

2. ÖZPEYNİRCİ, R.; İNCE, M., FİNANSAL BAŞARISIZLARIN GİDERİLMESİNDE BİR ARAÇ : DOWNSIZING. 4. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2006-06-13, 2006-06-16, CELALABAD, Kırgızistan, 2006. 200

1. İNCE, M.; GÜL, H., Bilgi Toplumunun Girişimciye Yüklediği Görevler ve Entelektüel Girişimci Felsefesi. 3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2005-05-22, 2005-05-24, CELALABAD, Kırgızistan, 2005. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 360

4. AKIN, H.; İNCE, M.; USTA, R., İŞLETMELERDE ISO 9000 BELGELENDİRME AMAÇLARI VE UYGULAMADA ELDE EDİLEN SONUÇLAR ÜZERİNE KONYA VE KARAMAN İLLERİNDE ISO 9000 BELGE SAHİBİ İŞLETMELERDE BİR UYGULAMA. II. KALİTE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 2018-01-15, 2018-01-15, BURSA, Türkiye, 2001. 100

3. İNCE, M.; ÇAKICI, A., ÖRGÜTLER AÇISINDAN STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI: YENİLİK YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN OLUŞTURULMASI. 7. ANADOLU İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2008-10-19, 2008-10-19, ÇORUM, Türkiye, 2008. 100

2. İNCE, M.; OKTAY, E.; GÜL, H., BİLGİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ AÇISINDAN TEKNOPARKLARIN İŞLEVLERİ VE KAHRAMANMARAŞ SANAYİ PROFİLİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. I. KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU, 2004-09-20, 2004-09-22, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye, 2004. 100

1. TEKİN, M.; ÖZGENER, Ş.; BEDÜK, A.; İNCE, M.; OKTAY, E., POLİSİN SOSYALLEŞME SÜRECİ VE KARAMAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 2001-06-04, 2001-06-06, ANKARA, Türkiye, 2001. 60

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3000

15. ERDAL YERDELEN, Yaptırım olarak devletin mülkiyet hakkına müdahalesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. FATİH GÜLCAN, ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE ETKİN BİR YÖNTEM : PERSONEL GÜÇLENDİRME, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. AHMET BAYRAÇ, İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. İLYAS ŞAFAK, Örgütlerde esnek çalışma biçimlerine ilişkinin algının çalışanların bağlılık düzeyleri üzerine etkileri ve bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. ŞAKİR ADIGÜZEL, Türkiye'de siyasi hak ve ödevlerin tarihsel gelişim süreci, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. MURAT DENİZ, Kamu örgütlerinde etkin bir yönetim anlayışı bağlamında vizyoner liderlik ve karaman kamu kurumlarında bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. ETHEM GÖKSEL ERKAN, erel yönetimler arasında görev paylaşımı, kamu hizmetlerinin görülmesinde etkinlik ve Silifke Belediyesi'nde bir uygulama , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. AHMET CEMİL ERGUN, Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler ve Karatay Belediyesi örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. MEHMET SEMİH KÖKSAL, Mizahın Türk siyasi kültüründeki yeri ve siyasete ilişkin toplum algısı oluşturulmasındaki rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. ŞUAYİP TURAN, Küreselleşme sürecinde örgütsel değişimi etkileyen bir unsur olarak örgütsel sinizm ve Karaman ili kamu kurumlarında bir çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. EMİN GÖRGÜN, Türk kamu mali yönetiminde Sayıştay denetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. KÜBRA ŞAHİN, Belediye hizmetleri ve hizmet kalitesine yönelik vatandaş memnuniyetinin ölçümü (Konya il merkezi örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. RAMAZAN ELMA, Kamu yönetiminde kurumsal dönüşüm ve stratejik liderlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Enver KARAKIŞLA, Kültür-Yönetim İlişkileri Bağlamında Örgütsel Değişim Sürecine Örgütsel Kültürün Yönetsel Etkinlik Açısından Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. GÖKÇE SERİN, Türkiye'de Bölgesel Gelişim ve Yeni Bölgecilik Karaman Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 8
Uluslararası 0
1. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ/KLAİPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLİED SCIENCES, 2016-10-14, ANTALYA, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz UTL403 Mesleki Gelişim I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL203 Yönetim ve Organizasyon I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL404 Mesleki Gelişim II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL104 Toplum Bilimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL204 Yönetim ve Organizasyon II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 508 Lojistik İşletmelerinde Strate Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL403 Mesleki Gelişim I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL203 Yönetim ve Organizasyon I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 529 Lojistikte Aile İşletmeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 527 Lojistik İşletmeleri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL204 Yönetim ve Organizasyon II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL404 Mesleki Gelişim II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL104 Toplum Bilimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 514 Kültürlerarası Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 508 Lojistik İşletmelerinde Strate Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL403 Mesleki Gelişim I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL203 Yönetim ve Organizasyon I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 527 Lojistik İşletmeleri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL204 Yönetim ve Organizasyon II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL104 Toplum Bilimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 508 Lojistik İşletmelerinde Strate Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL203 Yönetim ve Organizasyon I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL323 Örgütsel Davranış Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL232 Yönetim Becerileri Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL-529 Lojistikte Aile İşletmeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL104 Toplum Bilimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL204 Yönetim ve Organizasyon II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL203 Yönetim ve Organizasyon I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3