Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Meltem Gürbüz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu / Takı Teknolojisi ve Tasarımı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi Ve Tasarımı Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5110 .
Faks
:
+90-324-3610783 .
Oluşturma
:
2015-06-02 06:30:23 .
Düzenleme
:
2018-12-12 08:53:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. GÜĞÜ (DURSUNBEY-BALIKESİR) CİVARINDAKİ AMETİSTLERİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Osman PARLAK , Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. Karaisalı/Salbaş (ADANA) Yöresindeki killerin Jeokimyası, Oluşumu ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli Danışman: Dr. Prof. Dr. Fevzi ÖNER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1997-11-13 - 2014-03-05
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNV. 2014-03-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANLIĞI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI 2016-10-31 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSKEOKULU 2014-06-16 - Devam ediyor
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2016-10-31 - 2019-10-31
BÖLÜM BAŞKANI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2016-10-31 - 2019-10-31
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2016-10-31 - 2019-10-31
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-06-03 - 2019-06-03
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-06-03 - 2019-06-03
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSKEOKULU 2014-06-16 - 2016-11-07
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSKEOKULU TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI BÖLÜMÜ 2012-02-14 - 2015-02-19
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSKEOKULU GEMOLOJİ BÖLÜMÜ 2008-08-20 - 2013-11-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 700
2018
1. Başıbüyük, Z.; Kaydu akbudak, İ.; Gürbüz, M.; öztüfekçi önal, A.; Işler, F. Yamadağ volkanitleri (Arguvan-Malatya) içerisinde silisli süstaşı oluşumları mineralojik, jeokimyasal, gemolojik özellikleri ve ekonomik önemleri. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE OF GAZİ UNİVERSİTY, 2018, 33, 211-219. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.17341/gazimmfd.406793

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Kaydu akbudak, L.; Başıbüyük, Z.; Gürbüz, M. Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ , 2018, 9, 313-324. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 390
2011
5. Gürbüz, M. Süs taşı Bilimi . POPÜLER BİLİM , 2011, 216, 20-23. 100 + 0
4. Gürbüz, M. Gemoloji nedir? . GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ , 2011, 2, 79-81. 100 + 0
2008
3. Meltem, G.; Osman, P.; Sönmez, S. Güğü (Dursunbey-Balıkesir) Civarında Gözlenen Ametist Damarları İçeren Volkanik Kayaçların Mineralojik VE Petrografik Özellikleri. Ç.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTÜTİTÜSÜ, 2008, 19-2, 45-57. 0 + 0
1997
2. Sayarslan, M.; öner, F.; Kapur, S. Adana – Güvenç Formasyonundaki Sedimanların Mineralojik ve Kimyasal Bileşimi. YER BİLİMLERİ , 1997, 30, 717-724. 100 + 0
1996
1. Sayarslan, M.; Dinerol, Y.; özel, A.; Helvacı, S.; Yetiş, C. Dolomili Agregada Alkali Agrega Etkileşiminin Kayaç İnce Kesitlerinde İncelenmesi . 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI BÜLTENİ, 1996, 11, 185-191. 90 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÜRBÜZ, M.; ÖNDER BALAM , G., MERSİN’DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM SÜRECİ VE MERSİN KUYUMCU USTASI SALİM YILMAZ’IN EĞİTİME KATKILARI. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. GÜRBÜZ, M.; KAYDU AKBUDAK, İ.; BİLGEN, S., Türkiye de Gemoloji Eğitimi . I. Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu , 2009-06-26, 2009-06-28, Aydın, Türkiye, 2009. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KAYDU, i.; GURBUZ, M.; ÖZTUFEKÇİ, A., Doğanşehir ( Malatya ) Civarındaki Korund İçeren Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri. Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Poster 182

4. KAYDU AKBUDAK , İ.; BAŞIBÜYÜK, Z.; GÖLBAŞ, A.; GÜRBÜZ, M., Orta Anadolu'daki (Kırşehir Müzesi Envanterinde Bulunan) Taştan Yapılmış İşlevsel Objelerin Jeokronolojik İncelenmesi . III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, K. maraş, Türkiye, 2017. 32
Scientific_Meetings_004.pdf

3. GÜRBÜZ, M.; KAYDU AKBUDAK, İ.; ULUS, Ü., Tokat Agatlarının Mineralojik Petrografik Jeokimyasal İincelenmesi, TÜRKİYE. Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-05-18, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://jeokimya.ankara.edu.tr

2. KAYDU, i.; GURBUZ, M., Yamadağ Volkanitlerindeki Krizokollerin Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri. I. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-11, VAN, Türkiye, 2015. 50

1. KAYDU, i.; GURBUZ, M., Berit Meta- Ofiyolitindeki Korundların Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri . I. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-11, VAN, Türkiye, 2015. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 495

7. GÜRBÜZ, M.; TAŞKIN, S., Süstaşların da Gözlenen Fenomenler. Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019-01-28, 2019-02-02, Ankara, Türkiye, 2019. 100
https://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

6. GÜRBÜZ, M.; KAYDU AKBUDAK, İ.; BAŞIBÜYÜK, Z.; KIRKGEÇİT, F., Türk Mitolojisinde Yağmur Taşı: YADA. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, 2017-05-10, 2017-05-13, Antalya, Türkiye, 2017. 95
http://gmykuyumculuk.com

5. GÜRBÜZ, M.; TANDOĞAN , E.; GÜNAYDIN, E., ELMAS, RENKLİ SÜSTAŞLARI VE MÜCEVHERLERİN SERTİFİKALANDIRILMASININ ÖNEMİ . Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

4. GÜRBÜZ, M.; LÜLE, Ç.; SAYILI, İ., Uzayda-Dünyada Süstaşları ve Türkiye' de Bazı süstaşı Arama çalışmaları . Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 2015-12-09, 2015-12-10, İstanbul, Türkiye, 2015. 100

3. GURBUZ, M.; KAYDU AKBUDAK, İ.; ULUS, Ü., Tokat Bölgesi Süstaşı Potansiyelinden Bir Örnek: Esadulus Agatları. Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 2015-12-09, 2015-12-10, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 100
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=7896

2. ÖNER, F.; SAYARSLAN (GÜRBÜZ), M.; KAPUR, S.; ERBATUR, O., Handere Formasyonu (Adana Baseni) Killeri ve Tuğla-Kiremit Endüstrisinde Kullanımı . VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 1997-09-24, 1997-09-27, KÜTAHYA, Türkiye, 1997. 0

1. DİNEROL, Y.; SAYARSLAN (GÜRBÜZ), M.; ÖZEL, A.; HELVACI, S.; YETİŞ, C., Dolomili Agregada Alkali Agrega Etkileşiminin Beton İnce Kesitlerinde İncelenmesi: Amanos Dağları . IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 1996-05-29, 1996-05-31, ISPARTA, Türkiye, 1996. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 287

7. KETENCİ, D.; KAYDU AKBUDAK, İ.; GÜRBÜZ, M.; BAŞIBÜYÜK , Z., Kaman (Kırşehir) Fluoritlerinin Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği. Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019-01-28, 2019-02-01, ANKARA, Türkiye, 2019. 37
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/174e0f6fa731893_ek.pdf

6. GÜRBÜZ, M.; TAŞKIN, S., Süstaşlarında Gözlenen Fenomenler. Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2019-01-28, 2019-02-01, ANKARA, Türkiye, 2019. 50
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/174e0f6fa731893_ek.pdf

5. GÜRBÜZ, M.; KAYDU AKPINAR, İ.; BAŞIBÜYÜK, Z., MERSİN KUZEYİNDE YERALAN YEŞİL OPAL VE AGATLARIN, MİNERALOJİK - GEMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2018-04-23, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, 2018. 50
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=120&metin_kod=755

4. GÜRBÜZ, M.; KAYDU AKBUDAK, İ., Doğanşehir (Malatya) Korund Oluşumlarının Gemolojik Değerlendirmesine Dair Ön Bulgular. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2011-04-25, 2011-04-29, ANKARA, Türkiye, 2011. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

3. GÜRBÜZ , M.; SAYILI, İ., Güğü (Dursunbey-Balıkesir) Civarında Ametist İçeren Damarların Yer Aldığı Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri. Prof. Dr. Servet YAMAN Maden Yatakları JEOKİMYA ÇALIŞTAYI, 2008-10-23, 2008-10-25, ADANA, Türkiye, 2008. 50

2. GÜRBÜZ, M.; YÜCESOY ERYILMAZ, F.; ÖZDEMİR, Z., Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu. I. Gemoloji Sempozyumu, 2003-03-05, 2003-03-08, ANKARA, Türkiye, 2003. 50

1. ÖZEL, A.; DİNEROL, Y.; SAYARSLAN (GÜRBÜZ), M.; HELVACI, S.; YETİŞ, C., Dolomili Agregada Alkali Agrega Etkileşiminin Çips, Orjinal Beton, ve BetonKüp Örneklerde İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 1997-05-12, 1997-05-16, KONYA, Türkiye, 1997. 0

Ulusal - Özet - Poster 90

4. GÜRBÜZ, M.; AKIN, A.; GÜMÜŞ, M.; AKKUŞ, A., Akik İle Diğer Kalsedon Çeşitleri Arasındaki Farklar . Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019-01-28, 2019-02-01, ANKARA, Türkiye, 2019. 23
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/174e0f6fa731893_ek.pdf

3. KAYDU AKBUDAK , İ.; BAŞIBÜYÜK, Z.; GÖLBAŞ, A.; GÜRBÜZ, M., Orta Anadolu'da (Kırşehir Müzesi Envanerinde Bulunan) 1. Bin , Orta Çağ, Roma ve Bizans Dönmeler'ine ait Taşlı ve Taşsız yüzüklerin Arkeokuyumculuk ve Jeokronolojik Değerlendirilmesi . Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, 2017-05-10, 2017-05-13, ISPARTA, Türkiye, 2017. 16

2. GÜRBÜZ, M.; SAYILI, İ., Güğü (Dursunbey- Balıkesir) Ametist damarları Çevresindeki Silisleşmelerin Farklı Dokusal Özellikleri . 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010-04-05, 2010-04-09, ANKARA, Türkiye, 2010. 25

1. GÜRBÜZ, M.; ÖNER, F., Güvenç Köyü ( ADANA)Civarındaki sedimanların Mineralojik ve Kimyasal Bileşimi. Ç.Ü. Jeoloji Müh. Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 1997-04-30, 1997-05-03, ADANA, Türkiye, 1997. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. Berke Barajı Bent Yeri Dolomili Kireçtaşı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Dolomili Agregada Alkali agrega Etkileşiminin İnce Kesitte (Kayaç -Beton) İncelenmesi , TÜBİTAK, Proje No: Üniv. Öğrencileri Arası Proje Destekleme Projesi, 0 TL, Yürütücü, 1994,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Artova Krizoprasının Mineralojik, Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi, Tokat-Türkiye, BAP, Proje No: MMF.A3.16.010, 17420 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. Zile Ağaç Opallerinin Mineralojik, Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi, Tokat-Türkiye, BAP, Proje No: MMF.A3.16.005, 7999 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Aydıncık (Yozgat) Kalsedonların Mineralojik, Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi , BAP, Proje No: PYO-MÜH.4001.15.002, 25000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://bap.ahievran.edu.tr/?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&__pg_id__=131&Pfakulte=879

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Doğanay Elif KETENCİ, Kaman Floritlerinin Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri , Fen Bilimleri Enstitüsü, Ahi Evran Üniversitesi, Devam ediyor. 150

Ulusal 0
1. SANAT VE TASARIM DERGİSİ , KONUK EDİTÖR, E-ISSN : : 2146-7692, 2017-01-08 - 2018-08-01. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. SANAT VE TASARıM DERGISI , [ 2018 : 14 ] . 0
Uluslararası
1. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Mersin CNR Fuar Alanı , Mersin üniversitesi-Mersin Ticaret ve Sanayi Odası-Mersin İl Milli Eğitim-Belediyeler, 2016-09-29-2016-09-30, 16, Mersin, Türkiye
Ulusal
1. Yarı Değerli ve Değerli Süstaşları, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Ahievran Üniversitesi Kaman M.Y.O., rd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK , Yrd. Doç. Dr. zeynel BALIBÜYÜK , Yrd. Doç. Dr. Ediz Sadık KANBİR, Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. İlkay KAYDU AKBUDAK , Öğr. Gör. Fatih BALLI, Dr. Gökhan EKİNCİOĞLU, Öğr. Gör. Engin EKDUR, 2017-12-29-2017-12-29, 3 saat 30 dakika, Kırşehir, Türkiye
2. Mozaik Klübü , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Ahievran Üniversitesi Kaman MYO, rd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK , Yrd. Doç. Dr. zeynel BALIBÜYÜK , Yrd. Doç. Dr. Ediz Sadık KANBİR, Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. İlkay KAYDU AKBUDAK , Öğr. Gör. Fatih BALLI, Dr. Gökhan EKİNCİOĞLU, Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Engin EKDUR, 2017-12-28-2017-12-28, 3 saat 30 dakika, Kırşehir, Türkiye
3. Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı 2 Tokat Bölgesi Akikleri , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 34840-Küçükyalı-İSTANBUL, TMMOB Jeoloji Müh. Odası İstanbul Şubesesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi , 2018-12-19-2018-12-20, 2 gün, İSTANBUL, Türkiye
4. Gölcük Takı Tasarım Yarışması , Ulusal YArışmalarda, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu, Gölcük Vizyon 2023 kapsamında; Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi, İKO İstanbul Kuyumcular Odası ve Koçak Gold işbirliği ile, 2018-11-28-2018-11-30, 2 gün, İzmit- Kocaeli , Türkiye
5. "Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu" , Sempozyum Düzenleme, Isparta- Gönen , Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu, 2017-05-10-2017-05-13, 3, Isparta, Türkiye
1. Jeoloji Müh. Odası , Üye No: 5692, Türkiye, 1994-01-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 3-3-5
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 3-3-5
Bahar TAK402 Bitirme Projesi 2-2-3
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK240 Metal Kil Uygulamaları 2-2-3
Bahar TAK212 Mineraloji II 2-2-3
Bahar TAK184 İleri Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 3-3-5
Güz TAK461 Seminer 2-2-3
Güz TAK211 Mineraloji I 2-2-3
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 3-3-5
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK183 Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK422 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 2-1-3
Bahar TAK322 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK212 Mineraloji II 2-2-3
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK226 Bilgisayar Uygulamaları II 2-1-3
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 3-3-5
Güz TAK483 Optik Mineraloji 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK321 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2-1-3
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK225 Bilgisayar Uygulamaları I 2-1-3
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 3-3-5
Güz TAK421 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Güz TAK211 Mineraloji I 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK322 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Bahar TAK422 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 2-1-3
Bahar TAK128 Temel Sanat Eğitimi II 2-3-3
Bahar TAK226 Bilgisayar Uygulamaları II 2-1-3
Bahar TAK212 Mineraloji II 2-2-3
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 3-3-4
Bahar TAK454 Kültür, Teknoloji ve Kuyumculu 2-0-2
Güz TAS433 Bilgisayar Destekli Tasarım I Takı Tasarımı 2-2-3
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 3-3-4
Güz TAK225 Bilgisayar Uygulamaları I 2-1-3
Güz TAK285 Metalurji I 2-0-2
Güz TAK421 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK321 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2-1-3
Güz TAK211 Mineraloji I 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK322 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Bahar TAK454 Kültür, Teknoloji ve Kuyumculu 2-0-2
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK422 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 2-1-3
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK212 Mineraloji II 2-2-3
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK484 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden 2-0-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 3-3-4
Bahar KTT 104 Mücevher Taşı İşlemeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 3-1-4
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 3-3-4
Güz TAK211 Mineraloji I 2-2-3
Güz TAK421 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Güz KTT 107 Mücevher Taşları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK384 Mineraloji 2-0-2
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 2-3-2
Bahar KTT 104 Mücevher Taşı İşlemeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 3-1-4
Bahar UTT146 Genel Gemoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 2-3-2
Güz TAK187 Teknolojinin Temelleri I 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş 1-0-1
Güz TAK383 Mineralojiye Giriş 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK483 Optik Mineraloji 2-0-2
Güz KTT 107 Mücevher Taşları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK122 Bilgisayara Giriş II 1-2-2
Bahar FIZ102 Genel Fizik II Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar TAK226 Bilgisayar Uygulamaları II 2-1-3
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK488 Süstaşlarında İyileştirme Yönt 2-0-2
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK484 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden 2-0-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 2-3-2
Bahar TAK384 Mineraloji 2-0-2
Bahar KTT 104 Mücevher Taşı İşlemeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 3-1-4
Bahar UTT146 Genel Gemoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TAK121 Bilgisayara Giriş I 1-2-2
Güz TAK321 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2-1-3
Güz TAK225 Bilgisayar Uygulamaları I 2-1-3
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK483 Optik Mineraloji 2-0-2
Güz TAK383 Mineralojiye Giriş 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 2-3-2
Güz UTT247 Süs Taşlarının Tanınması Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Güz KTT 107 Mücevher Taşları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK422 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 2-1-3
Bahar TAK322 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Bahar TAK122 Bilgisayara Giriş II 1-2-2
Bahar FIZ102 Genel Fizik II Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar TAK226 Bilgisayar Uygulamaları II 2-1-3
Bahar TAK384 Mineraloji 2-0-2
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar TAK474 Sentetik ve Organik Süstaşları 2-0-2
Bahar TAK484 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden 2-0-2
Bahar KUY488 Tanımsal Gemoloji II ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 2-3-2
Bahar KTT 104 Mücevher Taşı İşlemeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 3-1-4
Bahar UTT146 Genel Gemoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Güz TAK225 Bilgisayar Uygulamaları I 2-1-3
Güz TAK121 Bilgisayara Giriş I 1-2-2
Güz TAK421 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2-1-3
Güz TAK321 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2-1-3
Güz TAK483 Optik Mineraloji 2-0-2
Güz TAK487 İnorganik Süstaşları 2-0-2
Güz KUY487 Tanımsal Gemoloji I ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz TAK423 Süstaşı Şekillendirme I 2-3-2
Güz TAK383 Mineralojiye Giriş 2-0-2
Güz KTT 107 Mücevher Taşları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Güz UTT247 Süs Taşlarının Tanınması Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK424 Süstaşı Şekillendirme II 2-3-2
Bahar TAK484 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden 2-0-2
Bahar KUY488 Tanımsal Gemoloji II ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Bahar TAK384 Mineraloji 2-0-2
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar KTT 104 Mücevher Taşı İşlemeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 3-1-4
Bahar UTT146 Genel Gemoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Güz GEM301 Tanımsal Gemoloji I Gemoloji 1-2-2
Güz GEM305 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden Gemoloji 2-0-2
Güz GEM411 Süstaşlarının Şekillendirilmes Gemoloji 1-3-2
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz GEM401 Tanımsal Gemoloji III Gemoloji 1-2-2
Güz KUY487 Tanımsal Gemoloji I ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Güz UTT247 Süs Taşlarının Tanınması Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2-0-2
Güz KTT 107 Mücevher Taşları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAK382 Mineraloji 2-0-2
Bahar KUY488 Tanımsal Gemoloji II ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Bahar GEM402 Tanımsal Gemoloji IV Gemoloji 1-2-2
Bahar TAS488 Tanımsal Gemoloji II ( Seçmeli Takı Tasarımı 1-2-2
Bahar GEM306 Türkiye'nin Süs Taşları Gemoloji 2-0-2
Bahar GEM404 Bitirme Tezi Gemoloji 1-2-2
Bahar TAK312 Tanımsal Gemoloji II 2-0-2
Bahar GEM302 Tanımsal Gemoloji II Gemoloji 1-2-2
Güz TAK311 Tanımsal Gemoloji I 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş 1-0-1
Güz GEM305 Süstaşlarının Oluşumu ve Maden Gemoloji 2-0-2
Güz GEM405 Seminer Gemoloji 0-2-1
Güz KUY487 Tanımsal Gemoloji I ( Seçmeli Kuyumculuk 1-2-2
Güz TAS487 Tanımsal Gemoloji I ( Seçmeli Takı Tasarımı 1-2-2
Güz GEM301 Tanımsal Gemoloji I Gemoloji 1-2-2
Güz GEM401 Tanımsal Gemoloji III Gemoloji 1-2-2