Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Mesut Tek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
2646 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-10-01 03:19:31 .
Düzenleme
:
2019-01-03 16:02:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İÇEL ANADOLU LİSESİ 1995
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
TIPTA UZMANLIK ÜROLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENT ÜROLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Yüksek Lisans Tezi

1. ADOLESAN VARİKOSEL RAT MODELİNDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TESTİKÜLER HASAR ÜZERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Selahittin Çayan, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-03-04 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5200
2017
8. Akbay, E.; Bozlu, M.; çayan, S.; Kara, P.; Tek, M.; Aytekin, C. Prostate-specific antigen decline pattern in advanced prostate cancer receiving androgen deprivation therapy and relationship with prostate-specific antigen progression. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 1-9. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13685538.2017.1328675

2016
7. Efesoy, O.; Apa, D.; Tek, M.; çayan, S. The effect of testosterone treatment on prostate histology and apoptosis in men with late-onset hypogonadism. INFORMA UK LİMİTED, 2016, 19, 79-84. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/13685538.2016.1148131

6. Kandemir, .; Bozlu, M.; Efesoy, O.; Güntekin, O.; Tek, M.; Akbay, E. The incidence and risk factors of resistantE. coliinfections after prostate biopsy under fluoroquinolone prophylaxis: a single-centre experience with 2215 patients. JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, 2016, 28, 284-288. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1179/1973947815Y.0000000001

2015
5. Ozge, C.; Bozlu, M.; Ozgur, E.; Tek, M.; Tunckiran, A.; Muslu, N.; ılvan, A. The impact of hypoxemia on serum total and free prostate-specific antigen levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 32, 156-156. 500 + 5
http://dx.doi.org/10.1007/s12032-015-0602-2

Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2010
4. Tek, M.; Ballı, E.; çimen, B.; Efesoy, O.; Oğuz, .; çayan, S. The Effect of Testosterone Replacement Therapy on Bladder Functions and Histology in Orchiectomized Mature Male Rats. ELSEVİER BV, 2010, 75, 886-890. 850 + 50
http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2009.08.016

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 10
2008
3. Tek, M.; çayan, S.; Yılmaz, N.; Oğuz, .; Erdem, E.; Akbay, E. The effect of vascular endothelial growth factor on spermatogenesis and apoptosis in experimentally varicocele-induced adolescent rats. ELSEVİER BV, 2008, 91, 2247-2252. 850 + 90
http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.06.008

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 18
2. çayan, F.; Tek, M.; Ballı, E.; öztuna, S.; Karazindiyanoğlu, S.; çayan, S. The effect of testosterone alone and testosterone+estradiol therapy on bladder functions and smooth muscle/collagen content in surgically menopause induced rats. ELSEVİER BV, 2008, 60, 248-252. 750 + 75
http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2008.07.008

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 15
2007
1. Acar, D.; çayan, S.; Aktaş, S.; Tek, M.; Akbay, E. The effect of tamoxifen on bladder functions and histology, and the role of estrogen receptor β in a rat chemical cystitis model. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 26, 309-316. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/nau.20247

Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 455
2016
3. Yuyucu karabulut, Y.; Tek, M.; Eti, N.; Akbay, E. Cholesteatoma in ectopic kidney. AVES PUBLİSHİNG CO., 2016, 42, 210-212. 85 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tud.2016.16442

Publications_016.pdf

2015
2. Efesoy, O.; Tek, M.; Bozlu, M.; Doruk, H. Semptomatik basit böbrek kistlerinin tedavisinde tek seans perkütan aspirasyon ve etanol skleroterapisi ile laparoskopik de-roofing yönteminin karşılaştırılması. TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, 2015, 41, 14-19. 170 + 0
http://www.turkurolojidergisi.com/

Publications_002.pdf

2014
1. Tek, M.; Erdem, E. Advances in the management of enuresis. FACULTY OF 1000, LTD., 2014, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12703/P6-106

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Akbay, E.; çayan, S.; Kılınç, C.; Bozlu, M.; Tek, M.; Efesoy, O. The short-term efficacy of intravesical instillation of hyaluronic acid treatment for bladder pain syndrome/interstitial cystitis. AVES PUBLİSHİNG CO., 2018, 1, 1-8. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tud.2018.35920

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2017
8. Kara, P.; Koç, Z.; çalıkoğlu, M.; Tek, M.; Akbay, E. Plevral malignite tanısına yönelik FDG-PET/BT görüntüleme yapılan bir hastada insidental olarak saptanan prostat kanser vakası. JOURNAL OF RECOSRUCTİVE UROLOGY, 2017, 7, 29-32. 60 + 0
10.5336/urology.2016-52853

2015
7. Tek, M.; Erdem, E. Üreterosel: endoskopik Yaklaşımın Yeri. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2015, 8, 6-10. 200 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com

Publications_013.pdf

2013
6. Gözükara, K.; Tek, M.; Bozlu, M. Sistektomi Sadece Adele İnvaziv Mesane Tümörüne mi Yapılmalı?. TÜRKİYE KLİNİKLERİ , 2013, 6, 16-20. 200 + 0
Publications_012.pdf

5. Tek, M.; Erdem, E. Genioüriner Rhabdomyosarkomlar. GÜNCELLEME SERİLERİ, 2013, 2, 22-25. 200 + 0
Publications_011.pdf

2010
4. Tek, M. Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisinde Apomorfin, Yohimbin ve İntraüretral Tedavilerin Rolü. TÜRK ÜROLOJİ SEMİNERLERİ, 2010, 1, 106-111. 200 + 0
Publications_008.pdf

3. Efesoy, O.; özbay, E.; Tek, M.; çayan, S.; Akbay, E. Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protez Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları ve Çiftlerin Memnuniyeti. TÜRKİYE KİNİKLERİ, 2010, 30, 1965-1970. 140 + 0
Publications_014.pdf

2. Tek, M.; çayan, S. Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip-5 İnhibitörlerinin Yeri. TÜRK ÜROLOJİ SEMİNERLERİ, 2010, 1, 14-17. 200 + 0
Publications_009.pdf

1. Efesoy, O.; Tek, M. İzole Böbrek Hidatik Kistlerinin kistektomi ve omentoplasti ile tedavisi. TURKİSH JOURNAL OF UROLOGY, 2010, 36, 176-181. 200 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1900
1. Tek, M.; Ulusoy, E. Güncel Üroloji Kitabı, ISBN: 978-605-83191-2-7, Nobel Matbaacılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 125
http://www.uroturk.org.tr
2. Tek, M. Erkek Reproduktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi, ISBN: 975-92138-2-6, Türk Androloji Derneği (istanbul Medikal Yayıncılık), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2004. 250
3. Tek, M.; Erdem, E. Çocuk Ürolojisinde Hasta Yönetimi, ISBN: 978-605-4711-05-5, türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 167 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 125
http://www.cocukuroji.org
4. Tek, M.; Bozlu, M. Ürolojik cerrahinin komplikasyonları, ISBN: 9789752774162, Güneş tıpkitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 125
http://www.guneskitabevi.com
5. Tek, M. Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, ISBN: ISBN-978-605-4499-79-3, Türk Androloji Derneği (istanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz.), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
6. Tek, M. Üroonkoloji El Kitabı, ISBN: 978-605-68063-0-8, Nobel Tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 404 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 250
http://uroturk.org.tr
7. ulusoy, E.; Tek, M. Üroonkoloji El Kitabı, ISBN: 978-605-68063-0-8, Nobel Tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 404 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 125
http://www.uroturk.org.tr
8. Tek, M.; Bozlu, M. Ürolojik Cerrahinin komplikasyonları, ISBN: 9789752774162, Güneş Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 125
http://www.guneskitabevi.com
9. Efesoy, O.; Tek, M. RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ, ISBN: 978-605-5121-24-2, DERMAN TIBBİ YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 125
http://www.jcam.com.tr/files/index-131.
10. Bozlu, M.; Tek, M. Üroonkoloji El Kitabı, ISBN: 978-605-68063-0-8, Nobel Tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 404 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 125
http://www.uroturk.org.tr
11. Tek, M.; Akbay, E. ÜROONKOLOJİ EL KİTABI, ISBN: 978-605-68063-0-8, NOBEL TIP KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 404 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 125
http://uroturk.org.tr
12. Tek, M.; Ulusoy, E. Güncel Üroloji, ISBN: 978-605-83191-2-7, Türk Üroloji Akademisi/Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 857 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 125
http://uroturk.org
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1900
1. Tek, M.; Bozlu, M. Ürolojik Cerrahinin Komplikasyonları, ISBN: 9789752774162, Güneş kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 25
Uluslararası - Özet - Sözlü 180

2. Tek, M.; Akbay, E.; Aytekin, C.; Kara, P.; Bozlu, M.; Çayan, S., Androgen Blokaj Tedavisi Alan İleri Evre Prostat Kanserli Hastalarda Prostat Spesifik Antijenin Düşme Paterni ile Prostat Spesifik Antijen Progresyonun İlşkisi. 14. uluslararası Prostat Forumu/ 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, Girne, Türkiye, 2016. 85
http://uroturk.org

1. TEK, M.; Akbay, E.; BOZLU, M.; DORUK, H., Multiple Taşlı Transplante Böbrekli Olguda Retrograd İntrarenal Cerrahi ve Mini Perkütan Nefrolitomi Tekniklerinin Kombine Kullanımı. 14. International prostate Forum/ 25. Türk Üroloji Kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, Girne, Türkiye, 2016. 95
http://www.turkuroloji.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 255

3. Çayan, S.; Tek, M.; Ballı, E.; Oğuz, İ.; Karazindiyanoğlu, S., Deneysel cerrahi rat modelinde testosteron replasman tedavisinin mesane fonklsiyon ve histolojisine etkisi. 7. Ulusal Androloji kongresi, 2007-06-06, 2007-09-06, Ankara, Türkiye, 2007. 80
http://www.androloji.org

2. Tek, M.; Çayan, S.; YIlmaz, N.; Oğuz, İ.; Akbay, E., Adolesan varikosel rat modelinde vasküler endotelyal büyüme faktörünün testiküler hasar üzerine etkisi. 7. Ulusal Androloji kongresi, 2007-06-06, 2007-06-09, Ankara, Türkiye, 2007. 90
http://www.androloji.org

1. Tek, M.; Ballı, E.; Çimen, B.; Efesoy, O.; Çayan, S.; Akbay, E., Deneysel geç başlayan hipogonadizm rat modelinde testosteron replasman tedavisinin mesane fonklsiyon ve histolojisine etkisi. 7. Ulusal Androloji kongresi, 2007-06-06, 2007-06-09, Ankara, Türkiye, 2007. 85
http://www.androloji.org

Ulusal - Özet - Poster 292

16. ÖZBAY, E.; TEK, M.; BOZKURT, M.; GÖBEL, L.; ERDEM, E., TAŞ KIRMA İŞLEMİ UYGULANAN HASTALARDA AĞRI BEKLENTİSİ İLE AĞRI ALGISI ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTADA FARKLI MI. 13.TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, 2015-11-26, 2015-11-28, ANTALYA, Türkiye, 2015. 20

15. EFESOY, O.; TEK, M.; ÇALIŞKAN, M.; ŞAHİN, S.; BOZLU, M.; ÇAYAN, S.; AKBAY, E., BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE ADRENAL BEZ TUTULUMU ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ. 12. ÜROONKOLOJİ KONRESİ, 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

14. TEK, M.; BOZLU, M.; KARABULUT, Y.; EFESOY, O.; BOZKURT, M.; ÇAYAN, S.; AKBAY, E., TEKRAR PROSTA BİYOPSİSİ: NEREDE DURALŞIM. 12. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 20

13. TEK, M.; AYDIN, İ.; KARABULUT, Y., VULVADA PARAÜRETRAL EKSTRAGASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLÜ BİR OLGU. 12.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 25

12. TEK, M.; DAĞ, A.; LİNKE, E.; BOZLU, M., ERİŞKİN TİPİ FEOKROMASİTOMA WİLMS BİRLİKTELİĞİ. 12.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 23

11. EFESOY, O.; BOZLU, M.; TEK, M.; ÇAYAN, S.; AKBAY, E., ALFA BLOKÖRLERİN PROSTAT BİYOPSİSİNE BAĞLI İŞEME PROBLEMLERİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ. 12.UROONKOLOJİ KONGRESİ, 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

10. Canpolat, B.; Çayan, S.; Tek, M.; Bozlu, M.; Doruk, E.; Akbay, E., Ardışık 120 infertil erkekte ejakülator kanal patolojilerini tanımada Trus Bulguları ve ejakülat volümlerinin karşılaştırılması. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-08, İzmir, Türkiye, 2005. 16
http://www.androloji.org

9. Tek, M.; çelik, s.; çayan, s.; akbay, e., renal transplantasyon yapılmış hastalarda üreme ve erektil fonksiyonun değerlendirilmesi. 11. Ulusal androloji kongresi, 2015-04-30, 2015-05-03, muğla, Türkiye, 2015. 23

8. Akbay, E.; Çayan, S.; Tek, M.; Bozlu, M.; Çalışkan, M.; Çelik, S., Ağrılı mesane sendromu/intersitisyel sitit hastalarında yüksek doz intravezikal hyalürünik asit verilen hastalarad erken dönem sonuçlarımız. 22.Ulusal Üroloji Kongresi, 2012-05-02, 2012-05-06, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2012. 16
http://www.turkuroloji.org

7. Kandemir, Ö.; Bozlu, M.; Tek, M.; Uğuz, M.; Efesoy, O., Florokinolon proflaksisi yapılan prostat biyopsilerinde görülen enfeksiyonlar ve etken olarak izole edilen E. coli suşlarında kinolon direnci. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010-10-30, 2010-11-03, İstanbul, Türkiye, 2010. 17
http://www.turkuroloji.org

6. Saylam, B.; Efesoy, O.; Bozdoğan, R.; Tiftik, N.; Tek, M.; Bozlu, M.; Çayan, S., Deneysel Mesane çıkım obstrüksiyonu ve hipogonadizm rat modelinde Rho-kinaz expresyonununu ve testosteronun Rho-kinaz expresyonuna, mesane fonksiyonlarına ve histolojisine etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi, 2010-10-30, 2010-11-03, İstanbul, Türkiye, 2010. 10

5. Özbay, E.; Efesoy, O.; Tek, M.; Çayan, S.; Akbay, E., Erektil Disfonksiyon tedavisinde 3 Parçalı şişirilebilir penil protez cerrahi deneyimlerimiz ve çiftlerin öeönuniyeti. 8. Ulusal Androloji kongresi, 2009-05-20, 2009-05-23, İzmir, Türkiye, 2009. 17
http://www.androloji.org

4. Canpolat, B.; Çayan, S.; Tek, M.; Bozlu, M.; Akbay, E., Varikoselin cerrahi tedavisinde cerrahi seviye ve optik büyüteç kullanımının postoperatif semen parametreler, gebelik ve ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması . 6. Ulusal Androloji Kongresi, 2005-06-08, 2005-06-11, İzmir, Türkiye, 2005. 17
http://www.androloji.org

3. Abidinoğlu, D.; Çayan, S.; Tek, M.; Akbay, E., Ağrı nedeniyle varikoselektomi uygulanan olgularda cerrahi seviye ve optik büyüteç kullanımına göre sonuçların karşılaştırılması. 6. Ulusal Androloji kongresi, 2005-06-08, 2005-06-11, İzmir, Türkiye, 2005. 18
http://www.androloji.org

2. Acar, D.; Çayan, S.; Tek, M.; Bozlu, M.; Ulusoy, E.; Akbay, E., İnterstisyel sistit modeli oluşturulmuş ratlarda östrojen reseptör blokörü tamoksifenin mesane fonksiyonları ve histolojisi üzerine etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004-10-02, 2004-10-07, Antalya, Türkiye, 2004. 16
http://www.turkuroloji.org

1. Acar, D.; Tunçkıran, A.; tek, M.; Bozlu, M.; Çayan, S.; Ulusoy, E.; Akbay, E., Erkek subfertilitesinin medikal tedavsinde tamoksifen sitrat ve anastrazol: etkinliği ve tedaviye yanıtta belirleyiciler. 5. Ulusal Androloji Kongresi, 2003-06-05, 2003-06-07, İstanbul, Türkiye, 2003. 15
http://www.androloji.org

Ulusal - Yürütücü 100

1. Benign prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde Thulium Lazer ile konvansiyonel TUR Prostatektomi yönteminin tedavi sonuçlarının karşılaştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP5-1275, 486000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. açık cerrahi ve laparoskopik cerrahi yöntemlerin erken postop komplikasyonlar üzerine etkileri, BAP, Proje No: 2015-AP5-1267, 170000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Mersin Üniversitesi Hastanesine Başvuran Ürolitiyazis Hastalarında Üriner Sistem Taşlarının X-Işınları Toz Kırınım (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) İncelemeleri , BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1811, 10000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. JOURNAL OF SEX&MARITIAL THERAPY , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal 150
1. Prof.Dr. Alpay Kelami erkek İnfertilitesi Türk Androloji Derneği, 2007-06-07, Ankara, Türkiye. 50
2. Prof.Dr. alpay kelami Kadın cinsel sağlığı Türk Androloji Derneği, 2007-06-07, Ankara, Türkiye. 50
3. Prof.Dr. Alpay Kelami Erkek cinsel sağlığı Türk androloji derneği, 2007-06-07, Ankara, Türkiye. 50
1. ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ , Üye No: 507, Türkiye, 2010-10-08-Devam ediyor.
2. Türk Üroloji Derneği , Üye No: 1497, Türkiye, 2010-04-04-Devam ediyor.
3. TÜRK ANDROLOJİ DENEĞİ , Üye No: 417, Türkiye, 2002-09-12-Devam ediyor.
4. EUROPEAN SOCIETY OF SEXUAL MEDICINE , Üye No: 1311, Belçika, 2002-06-10-Devam ediyor.