Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Meryem Ilkay Koç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-10-27 14:58:17 .
Düzenleme
:
2018-04-30 11:40:52 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Over Dokusunda, Büyüme Farklılaşma Faktörü-9 (GDF-9) ve Kemik Morfogenik Protein-15’in (BMP-15) Ekspresyonlarının ve İnce Yapı Değişikliklerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Savaş AKTAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-02 - 2019-01-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2017
2. Vezir, .; çömelekoğlu, .; Sucu, N.; Yalın, A.; Yılmaz, .; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Kibar, K.; Akkupulu, M. N-acetylcysteine-Induced Vasodilatation Is Modulated By KATP Channels, Na+/K+-ATPase Activity And Intracellular Calcium Concentration: An in vitro study. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2017, 69, 1-54. 0 + 0
Publications_001.pdf

2016
1. Ballı, E. TOXIC EFFECTS OF SILICA NANOPARTICLES ON HEART: ELECTROPHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL, HISTOLOGICAL AND GENOTOXIC STUDY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2016, 25, 612-622. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. Karagül, M.; Batu, A.; Aktaş, S.; özkaya, T.; Akar, A.; çömelekoğlu, .; Ovla, H. Subkronik 1800 MHz elektromanyetik alan uygulanmasının sıçan tuba uterina ampullası üzerine etkileri. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2017, 10, 1-13. 0 + 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 0

1. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yalın, A.; Yalın, S.; Yilmaz, N., The role of ATP-sensitive potassium channels in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. The 41st FEBS Congress Molecular and Systems Biology for a Better Life, 2016-09-03, 2016-09-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 0

1. YAMAN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; BALLI, E.; KARAGUL, M.; OCAKOGLU, K., The effects of SİO2 nanoparticles of rat uterine smooth muscle. The 41st FEBS Congress Molecular and Systems Biology for a Better Life, 2016-09-03, 2016-09-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 0

3. karagül, m., The Effect of Perifosine and Vitamin D Combination on Endometrial Cancer Cell Line (HEC1A). 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 2017-10-05, 2017-10-07, erzurum, Türkiye, 2017. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Fariz, S.; Karagül, M.; Yılmaz, Ş.; Kibar, K.; Türkegün, M., Effects of revascularization when different alloplastic implant materials are used in adjacently with acellular dermal matrix. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

1. KARAGÜL, M.; ÖZBAY, E.; SÖĞÜT, F.; YILDIRIM, M.; DEMİRBAĞ, B.; AKTAŞ, S.; AKAR, A., The effects of paricalcitol on rat peripheral nerve following exposure to 1800 mhz electromagnetic fields. 1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS , 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

1. KORKUTAN, S., Hypericum Perforatumun Sıçan Zedelenmiş Periferik Sinir Modelinde Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi . 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, istanbul, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. KOÇ, M., Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Over Dokusunda, GDF-9 ve BMP-15 Ekspresyonlarının ve İnce Yapı Değişikliklerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 47

3. YETKİN, D.; KARAGÜL, M.; KİBAR, K.; BALLI, E.; YILMAZ, Ş.; TÜRKEGÜN, M., REAL-TIME MONITORING OF THE EFFECTS OF TAMOXIFEN AND VITAMIN D ON PROLIFERATION OF BREAST CANCER CELL LINE. 6. MULTİDİSİPLİNER KANSER ARAŞTIRMA KONGRESİ, 2016-10-27, 2016-10-30, KONYA, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

2. KOÇ, M.; BATU, A.; AKTAŞ, S.; ÖZKAYA, T.; OVLA, D., Subkronik 1800 MHz Elektromanyetik Alan Uygulanmasının Sıçan Tuba Uterina Ampullasındaki Etkileri. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri 2015 sempozyumu, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 22
http://emanet2015.org/index.php

1. KOÇ, M., Polikistik Over Sendromunda Miyometriyum Düz Kaslarının Kasılma Kinetiği, Alfa Aktinin Ekspresyonu. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 25

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Perifosine ve Vitamin D Kombinasyonunun Endometrium Kanseri Hücre Hattı (HEC1A) Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1888, 14987 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. İnsan yetişkin ve fetus kadavralarında flexor hallucis longus ve flexor digitorum longus tendonları arasındaki sliplerin histolojik ve morfometrik özellikleri , BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1520, 9790 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Over Dokusunda, GDF-9 ve BMP-15 Ekspresyonlarının ve İnce Yapı Değişikliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP- SBE THEB (MİK) 2012-4 YL, 9625 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. N-Asetilsistein'in Vazodilatatör Etkisinde ATP-sensitif Potasyum Kanallarının Rolü ve Gen Ekspresyonun Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 214S143, 100000 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0