Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Merve Türkegün
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
03 Mart 1988 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
29044 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-15 11:49:49 .
Düzenleme
:
2018-11-05 09:22:20 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
5
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
2
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.40
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Çoklu Bağlantı Sorununun Kanonik Korelasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Emine Arzu KANIK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-03-18 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3350
2018
8. Hamzaoglu, V.; Aktekin, M.; ısmi, O.; Ozalp, H.; Karsiyaka, D.; baskan, F.; Vayisoglu, Y.; Bozdogan arpaci, R.; Cayan, F.; Turkegun, M. The Measurement of Various Anatomical Structures and Assessment of Morphometric Development of Fetal Skull Base. THE JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 232-238. 100 + 0
DOI: 10.1097/SCS.0000000000004260

7. Kara, E.; öztürk, K.; Oktay, E.; Hamzaoğlu, V.; Uzmansel, D.; Vayisoğlu, Y.; özalp, H.; Farsak, M.; Aladağ, Z.; Turkegun, M. The Predictability Precision of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment and Microanatomical Dissection. JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294. 100 + 0
10.5152/iao.2018.4428

6. Yetkin, D.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Kibar, K.; Türkegün, M. The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of P53,Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in Mcf-7 Cell Line. PROCEEDİNGS, 2018, 2, 1527-1531. 500 + 0
2017
5. Tezer, M.; Elvan, .; Gilan, .; Türkegün, M.; Esen, K.; özgür, A. Radiological Management of the Exiting Points of Supraorbital Region Neurovascular Bundles. INTERNATİONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, 2017, 35, 1391-1395. 550 + 0
2016
4. Altınkaya, Z.; Dal, U.; Dağ, F.; Türkegün, M. Comparing Accelerometer and International Physical Activity Questionnaire for Assessing Physical Activity Levels. ACTA PHYSIOLOGICA, 2016, 218, 47-47. 325 + 0
10.1111/apha.12779

3. Yalın, O.; özge, A.; Türkegün, M.; Taşdelen, B.; Uludüz, D. Auralı Migren Seyri:Takip Çalışması. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES [TURKİSH], 2016, 2, 254-263. 700 + 0
http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=964

2015
2. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Recurrent Acute Kidney Injury in Renal Transplant Patients: A Single-Center Study. TRANSPLANTATİON PROCEEDİNGS, 2015, 47, 1437-1441. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.04.077

1. özge, A.; Yalın, O.; Türkegün, M.; Taşdelen, B. Natural history of migraine with aura:preliminary results of eight months follow-up. CEPHALALGİA, 2015, 65, 1-196. 375 + 0
10.1177/0333102415581304

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 80
2018
1. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Dölarslan, M.; Esen, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Böbrek Biyopsisinde Ağrının Görsel Analog Skala ile Değerlendirilmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF HEALTH SCİENCES , 2018, 3, 181-186. 80 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2. Tezol, O.; Makharoblidze, K.; Hallıoğlu, O.; Delibas, A.; Turkegun, M. Bayley- III Scores of Children with Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract. ERCİYES MEDİCAL JOURNAL , 2018, 40, 120-124. 0 + 0
10.5152/etd.2018.0034

2017
1. çelikcan, H.; Türkegün, M.; özdemir, A.; Gilan, V. Parametrik olmayan yöntemlerin yanlış kullanımı ve doğurabileceği sonuçlar: simülasyon çalışması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 42, 241-248. 0 + 0
10.17826/cutf.322875

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 90
2018
1. Karahan, F.; kozanoğlu ince, B.; Uluköksal, U.; Karacay, O.; Turkegun, M.; Unal, S. Vakalarımız eşliğinde çocukluk çağı trombositozunun değerlendirilmesi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 219-225. 90 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yetkin, D.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Kibar, K.; Türkegün, M., The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of P53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in Mcf-7 Cell Line. 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-11-04, İzmir, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 730

9. Türkegün, M.; Taşdelen, B.; Ünal, S.; Saral, D., Comparison of Classification Performances for Predictiveness Curve and ROC Curve. 11. International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Türkiye, 2018. 95
Scientific_Meetings_012.pdf

8. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Tutarlılık ve Doğruluk . 17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi , 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

7. TÜRKEGÜN, M.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TEMEL, G., Aile Hekimliği Alanında Yayınlanan Araştırma Makelelerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://daahk.org/tur/

6. DOĞRU, G.; İZCİ AY, Ö.; ERDAL, M.; AY, M.; TÜRKEGÜN, M.; TuRSEN, Ü., Investigation of some miRNA expression levels associated with melanogenesis in vitiligo patients. National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants, 2018-03-14, 2018-03-17, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 45

5. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., The Evaluation of Performance of Cox-Snell, Devıance and Martingale Residuals in Survival-Mars Model. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

4. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Using Survival Data in Multivariate Adaptive Regression Splines . XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_011.pdf

3. TEZER, M.; ELVAN, Ö.; GİLAN, İ.; TÜRKEGÜN, M.; ESEN, K.; ÖZGÜRr, A., Radiological management of the exiting points of supraorbital region neurovascular bundles. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY, 2017-09-09, 2017-09-12, Innsbruck, Avusturya, 2017. 55
Scientific_Meetings_009.pdf

2. Temel, G.; Türkegün, M.; Erdoğan, S.; Kaya, İ., Tahmin Modellerinde Kullanılan Doğruluk Oranlarının Örnek Genişliği ve Eksik Veri Oranlarından Etkilenme Durumları. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 85
Scientific_Meetings_002.PDF

1. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; KOYUNCU, D.; TÜRKEGÜN, M., How to Evaluate Resting and Walking Energy Expenditures of Individuals with Different Body Mass Index. 18th International Conference on Sport and Exercise Science, 2016-06-13, 2016-06-14, Venice, İtalya, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 417

11. Dal, U.; Maraşlıgil, B.; Altınkaya, Z.; Türkegün, M., YÜRÜME ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR: HIZ VE HABİTÜASYON SÜRESİ. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 32

10. Derici Yıldırım, D.; Çelikcan, H.; Türkegün, M.; Taşdelen, B., Bias Types in Genome-Wide Association Studies. 11.International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Türkiye, 2018. 37

9. TÜRKEGÜN, M.; ERDOĞAN , S.; TEMEL, G., Kohort araştırma tasarımına alternatif tasarım: Vaka Kohort Araştırmaları. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 50
http://daahk.org/tur/

8. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., New Approach in Studies With Longitudinal Data: MASAL. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_F0XXWZ1.pdf

7. GÜNAŞTI, N.; GÖRÜR, A.; FİDANCI BALCI, Ş.; TÜRKEGÜN, M.; TOMBAK, A.; TAMER, L., Akut Faz Reaktanı Olan Serum Pentraksin-3 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Orak Hücre Anemisinde Arastırılması. Uluslararası Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 27

6. FARİZ, S.; KARAGÜL, M.; YILMAZ, Ş.; KİBAR, K.; TÜRKEGÜN, M., Effects of revascularization when different alloplastic implant materials are used in adjacently with acellular dermal matrix. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 25
Scientific_Meetings_008.pdf

5. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Gözlemsel Çalışmalarda Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

4. OREKİCİ TEMEL, G.; ÖZDEMİR, A.; TÜRKEGÜN, M.; GÜLÜM, C., Referans Aralık Hesaplama Çalışmalarının Biyoistatistiksel Değerlendirmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 37
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Yetkin, D.; Karagül, M.; Kibar, K.; Ballı, E.; Yılmaz, Ş.; Türkegün, M., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve D Vitamini’nin xCELLigence Cihazı İle Hücre Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 6. Multidisipliner Kanser Araştırması Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Konya, Türkiye, 2016. 20
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Türkegün, M.; Kanık, E., Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları-KEA. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.PDF

1. POLAT, B.; YILDIRIM, V.; TÜRKEGÜN, M.; TOROS, F., Suicidal behaviour in adolescents association between breastfeeding duration. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016-04-20, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 250

5. Çekiç, D.; Yılmaz, Ş.; Ünal, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; Bayrak, G.; Demir, D., Yağdan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerinin Yağ Hücrelerine Diferansiyasyonu ve Proliferasyonu Üzerine KİTOSAN Doku İskelesinin Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, Antalya, Türkiye, 2018. 10

4. TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; TÜRKEGÜN, M.; KARA, B.; USTA, Y., Çölyak hastalığı olan çocuklarda karotis arter intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ doku kalınlığı erken ateroskleroz belirteçleri olabilir mi?. 3.Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Türkiye, 2017. 55
Scientific_Meetings_010.pdf

3. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Yaşam Süresi Verilerinin Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Analizinde Kullanımı. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-28, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.biyoistatistikkongresi.org/

2. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; İŞGÜZAR, G.; PAYAS, E.; AKGÜL, E.; TÜRKEGÜN, M.; DEMİR, S., Renal Biyopsi Hastalarında Görsel Analog Skala ile Ağrı Değerlendirmesİ. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Türkiye, 2015. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

1. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; TÜRKEGÜN, M.; ÇAPAR, L.; AKKURT, D.; DEMİR, S.; KIYKIM, A., Akut Böbrek Hasarı Gelişen Böbrek Nakilli Hastalarda Klinik Özellikler ve Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Türkiye, 2015. 60
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 37

1. YALIN, O.; ÖZGE, A.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B., AURALI MİGREN: 1 YILLIK TAKİP SONUÇLARI. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2015-11-27, 2015-12-03, ANTALYA, Türkiye, 2015. 37

Ulusal - Özet - Sözlü 60

2. Demirhan, A.; Arıkoğlu, T.; Beyazıt, N.; Türkegün, M.; Kuyucu, S., Beta-Laktam İlaç allerjisi olan çocukların klinik özellikleri ve ilaç testlerinin değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2018-11-17, 2018-11-21, Antalya, Türkiye, 2018. 30

1. Demirhan, A.; Arıkoğlu, T.; Beyazıt, N.; Türkegün, M.; Kuyucu, S., İlaç alerjisi şüphesi olan çocukların standardize tanısal testlerle değerlendirilmesi: Mersin ili tek merkezli 5 yıllık deneyim sonuçları. XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2018-11-17, 2018-11-21, Antalya, Türkiye, 2018. 30

Ulusal - Özet - Poster 57

3. TEZOL, Ö.; BOZLU, G.; MAKHAROBLIDZE, K.; OKUYAZ, Ç.; TÜRKEGÜN, M., Febril Konvulziyon Öyküsü Olan Çocukların Bayley-III Gelişimsel Tarama Testi Skorları. 60.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2016. 12

2. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Çoklu Bağlantı Sorununun ve Değişken Sayısının Kanonik Korelasyon Katsayısının Gücüne Etkisi. XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 25
Scientific_Meetings_003.PDF

1. OVLA, H.; TÜRKEGÜN, M.; ÖZDEMİR, A.; ÖZCÖMERT, V.; TAŞDELEN, B., Parametrik Olmayan Yöntemlerin Yanlış Kullanımı ve Doğurabileceği Sonuçlar: Simülasyon Çalışması. XVI.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, ANTALYA, Türkiye, 2014. 20