Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mehtap Ergenoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14823 .
Oluşturma
:
2015-11-27 15:35:54 .
Düzenleme
:
2018-09-12 10:56:41 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS TARİH ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1996
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
4. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Die Orientalischen Handschriften der Fürstlich Waldeckschen Hofbibbliothek zu Arolsen. ZEİTSCHRİFT FÜR BALKANOLOGİE, 2016, 51, 175-196. 200 + 0
3. Sofracı, . Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı. MKÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 16/35, 384-401. 0 + 0
2014
2. Kayam, M. Kuzey Afrika ve Orta Doğu da Girit Müslümanları. HİSTORY STUDİES INTERNATİONAL JOURNAL OF HİSTORY, 2014, 2, 91-101. 0 + 0
2010
1. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Eine Inthronisation-Bekanntgabe“ Sultan Mahmuts II. an das Königreich Westphalen in den Beständen der Kasseler Universitätsbibliothek. JOURNAL OF ORİENTAL AND AFRİCAN STUDİES, 2010, 19, 26-32. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
2. Ergenoğlu, M. Osmanlı Mâlî Sisteminde Bir Gelir. Tahsilâtı Yöntemi Olarak Mâlikâne Uygulaması: XVIII. Yüzyılın İlk Yıllarında Adana. Sancağı Örneği. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 3(2), 181-198. 200 + 0
1. Yorulmaz, . Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Çukurova’da Fransızların Toprak Tasarrufu Girişimi: Çukurova Çiftliği I. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 3, 107-114. 0 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 23250
1. Selvi ünlü, T.; çelik, M. M. Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, ISBN: ISBN: 975-8813-35-8, Tarih Vakfı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 406 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 10000
2. Ergenoğlu, 5. Mersin Kültür Envanteri, ISBN: ISBN: 975-6900-18-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 239 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 2000
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 23250
1. Ergenoğlu, M. Özer Ergenç'e Armağan Kitabı, ISBN: ISBN: 9786055261849, Bilge Kültür Sanat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 496 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 8250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 23250
1. Ergenoğlu, 1. Çağdaş Türkiye Tarihi, ISBN: ISBN:975-6900-11-3, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 322 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2002. 3000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

2. Sofracı, İ., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, , 2017.. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kırgızistan, 2017. 0

1. Çelik, M., Kafkaslar’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç Öyküsü. Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi "THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 / 1864 KAFKAS GÖÇÜ, 2010-01-09, 2010-01-11, istanbul, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Ergenoğlu, M., XVIII. Yüzyılda Taşrada Ayanların Devlet ve Toplum İlişkilerine Bir Örnek: Adana Sancağı. I. Uluslararası “Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. Uçar, M.; Naycı, N.; ergenoğlu, M.; Selvi Ünlü, T., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışmas. Tarihİçinde Mersin Kolokyum v e Sergisi II, 2018-03-09, 2018-03-09, Mersin, Türkiye, 2004. 75

Ulusal - Yürütücü 100

1. Osmanlı Devletinde Maden Mukâta’alarında Yönetim ve Örgütlenme: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı, BAP, Proje No: 2018-2-AP1-2943, 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. “ Vakıfların Kentsel Mekan Organizasyonundaki Yeri”, BAP, Proje No: BAP:BAP-MF MB (TA) , 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı, “Ben Bir Kaşifim Yaşadığım Kenti Keşfediyorum", TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK-4004, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

4. 19. Yüzyılda İçel (İç-il) Sancağında Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi, BAP, Proje No: BAP-FEF TB (ŞY), 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

3. 18. Yüzyıla Ait Midilli Şer'iyye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması, , TÜBİTAK, Proje No: 107K057, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

2. Uluslararası Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II, Mersin Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıklarını Belgeleme Projesi I-II”, , BAP, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

1. Mübadele Sürecinde Göç Eden Arşiv (Taşınabilir Kültür Varlıkları Olarak Göçmenlere Ait Belgeler), Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR429 Arşivcilik ve Arşiv Kullanımı Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR227 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR 551 Klasik Dönemde Osmanlı'da Devl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR232 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR232 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR 540 Xvııı. Yüzyıl'da Kuzey ve Batı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR227 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR227 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 551 Klasik Dönemde Osmanlı'da Devl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi II Rektörlük 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi II Rektörlük 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2