Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Meral Altıok
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4215 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-06-04 12:24:36 .
Düzenleme
:
2018-12-28 00:13:23 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1987
YÜKSEK LİSANS İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK HEMŞİRELİK (DAHİLİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2013
Doktora Tezi

1. Kalp Kateterizasyonu Sonrası Dört Farklı Bakım Metodunun Komplikasyonlara Etkisi Danışman: Dr. NURAY ENÇ, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, 2004.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Uygulanan Hastanın Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. ZEHRA DURNA, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-09-01 - 2007-03-27
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-03-27 - 2013-05-31
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-09-17 - 2021-09-17
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-09-17 - 2021-09-17
ANABİLİM DALI BAŞKANI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-09-17 - 2021-09-17
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-01-03 - 2021-01-03
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017-01-23 - 2020-01-23
DOÇ. DR. ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-01-18 - 2020-01-17
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-01-23 - 2018-01-23
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-01-23 - 2017-01-23
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6650
2015
7. Altiok, M.; Yilmaz, M.; Rencüsoğullari, I. Living with Atrial Fibrillation: An Analysis of Patients' Perspectives. ELSEVİER BV, 2015, 9, 305-311. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2015.10.001

Publications_001.pdf

2013
6. Ozcan, T.; Altiok, M.; Babalikli, F. The effect of group education about drug usage in the patient's on warfarine therapy. AVES PUBLİSHİNG CO., 2013, 292-293. 1000 + 3
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2013.090

2012
5. Altiok, M.; Kuyurtar, F.; Babalikli, F.; Erdogan, S. Knowledge and adherence to treatment in patients with poor or improved anticoagulation control. AVES PUBLİSHİNG CO., 2012, 0-0. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2012.233

4. Altiok, M.; Yilmaz, M.; Onal, P.; Akturk, F.; Temel, G. Relationship between Activities of Daily Living, Sleep and Depression among the Aged Living at Home. PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2012, 28, 162-166. 900 + 0
3. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Polat, B.; Darıcı, M.; Sungur, M. Genç Erişkinlerin Yaşlı Ayrımcılığına ilişkin Tutumları . TÜRK GERİATRİ DERGİSİ, 2012, 15, 416-423. 800 + 0
Publications_004.pdf

2011
2. Altiok, M.; Yilmaz, M. Opinions of Individuals Who have had Myocardial Infarction About Sex. SEXUALITY AND DISABILITY, 2011, 29, 263-273. 1000 + 43
https://dx.doi.org/10.1007/s11195-011-9217-5


Alıntılanma Sayısı: 6
2007
1. Altiok, M.; Yurtsever, S.; Kuyurtar, F. Review of the methods to prevent femoral arteriotomy complications and contrast nephropathy in patients undergoing cardiac catheterization - Cardiac catheterization and care approaches in Turkey. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, 2007, 22, 452-458. 1000 + 14

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 330
2013
2. Yılmaz, M.; Balcı, A.; Altıok, M.; Türkleş, S.; özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences of Caring For Migrant Patients . JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES, 2013, 5, 402-423. 130 + 1
2010
1. Enç, N.; Yiğit, Z.; Altıok, M. Effects of education on self-care behaviour and quality of life in patients with chronic heart failure. THE WORLD OF CRİTİCAL CARE , 2010, 7, 115-121. 200 + 16
Uluslararası - Diğer 75
2015
1. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z.; Seyrek, S.; Sürmeli, Y.; Sungur, M. Emotional intellengence in university students. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG , 2015, 5, 67-71. 75 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1170
2017
6. Bayülgen, M.; Altıok, M. Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2017, 8, 45-54. 200 + 0
Publications_003.pdf

2015
5. Altıok, M.; Yılmaz, M.; özer, S.; Nacar, H.; Yaman, X.; Sungur, M. Klinisyen hemşirelerde duygusal zeka: Nitel ve nicel verilerle Mersin örneği. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG , 2015, 8, 48-59. 170 + 0
Publications_005.pdf

4. Altıok, M. Kalp Yetersizliği Yönetiminde Telemonitörizasyon ve Hemşirelik . TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİKDERGİSİ, 2015, 6, 58-74. 200 + 0
http://http://adminwebcast.tkd.org.tr/Files/Pdf/KVHD-97268_(5)_derleme.pdf

2013
3. Yeşil, P.; Altıok, M.; Erdoğan, S. Peruktan intrakoroner girişim uygulanan hastaların fiziksel aktivite düzeyleri ve etkileyen faktörler. MERSİN ÜNİV SAĞLIK BİLİM DERG, 2013, 6, 14-20. 200 + 0
2012
2. Yeşil, P.; Altıok, M. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ , 2012, 3, 39-48. 200 + 4
2006
1. Yurtsever, S.; Altıok, M. KANITA DAYALI UYGULAMALAR VE HEMŞİRELİK. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 2006, 20, 159-166. 200 + 34
Ulusal - Diğer 880
2016
9. Altıok, M. Kalp Yetersizliğinin Yönetimi ve Egzersiz: Sistematik Bir İnceleme. TURKİYE KLİNİKLERİ J INTERN MED NURS-SPECİAL TOPİCS , 2016, 2, 37-45. 100 + 0
Publications_002.pdf

2009
8. Kuyurtar, F.; Altıok, M. Tıp ve Hemşire öğrencilerinin delici/kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve aldıkları önlemler. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2009, 2, 67-84. 100 + 27
7. Altıok, M.; Kuyurtar, F.; Karaçorlu, S.; Ersöz, G.; Erdoğan, S. Sağlık çalışanlarının delici kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve yaralanmaya yönelik alınan önlemler. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2009, 2, 70-79. 90 + 55
2007
6. Kuyurtar, F.; Altıok, M.; çelik, T. Kısa süreli üriner kateterizasyonu olan hastanın bakımı ve yönetimi. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2007, 82-87. 100 + 0
5. Altıok, M.; Enç, N.; Yiğit, Z. Kalp Kateterizasyonu sonrası dört farklı bakım metodunun komplikasyonlara etkisi.. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2007, 6, 16-20. 100 + 0
4. Altıok, M.; Kuyurtar, F.; Gökçe, H.; Taşdelen, B. Birinci basamak sağlık hizmetinde çalışan ebe ve hemşirelerin intramuskuler enjeksiyonuna yönelik bilgileri. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ , 2007, 2, 69-84. 95 + 23
2006
3. Altıok, M. Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı değişimler: Perkütan intrakoroner girişimler (PİG) sonrası femoral arter girişim yeri komplikasyonlarını önlemeye yönelik yaklaşımlar. HEMŞİRELİK FORUMU DERGİSİ , 2006, 35-40. 100 + 0
2005
2. Yurdakul, M.; özgür, .; Altıok, M. SSK Mersin hastanesi genel cerrahi servisinde yatan hastaların iş ve hasta merkezli hemşirelik bakımına ilişkin görüşleri. HEMŞİRELİK FORUMU DERGİSİ, 2005, 44-49. 100 + 0
1. Altıok, M.; Kuyurtar, F.; çelik, T.; Taşdelen, B. Hemşirelerin kısa süreli kalıcı üriner kateterizasyonu olan hastanın bakımı ve yönetimine yönelik bilgileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ DERGİSİ , 2005, 3, 256-264. 95 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 291
1. Tepe, G.; Altıok, M. Developments in Health Sciences, ISBN: ISBN 978-954-07-4344-8, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2017. 125
2. Açıkgöz, G.; Altıok, M.; Erdoğan, S. Recent Researches in Health Science, ISBN: (13)978-1-5275-1332-7, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 695 Sayfa, İngilizce, Cambridge, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 167
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=i_N0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA103&dq=Meral+Altıok+Relationship+Between+Illness+Perceptions,+Health-Promoting+Lifestyle+Behaviors+And+Medication+Adherence+Of+Individuals+With+Essentia
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 375
1. Enç, N.; Yiğit, Z.; Altıok, M. Kalp Yetersizliği Hasta El Kitabı, ISBN: 978-975-9059-38-5, hayykitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 750, 100 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 167
2. Enç, N.; Umman, S.; Ağırbaşlı, M.; Altıok, M. Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu., ISBN: 9944-5914-2-4, KARDİYOLİJİ DERNEĞİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 0 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 125
3. Enç, N.; Yiğit, Z.; Oğuz, S.; özer, S.; şenuzun, F.; Altıok, M. Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu, ISBN: 9944-5914-0-8, Türk Kardiyoloji Derneği, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 0 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 83
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Yılmaz, M.; Altıok, M., Living with diabetes öellitus: An alysis of patients’ perspectives. 12th Europen Diabetes Congress, 2016-09-15, 2016-09-17, Berlin, Almanya, 2016. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. İşbirliği Yaklaşımı ile Dahili Bilimler Kliniğinde Bakım Kalitesinin Yükseltilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE HM (SY) 2006-3, 10000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

7. PINAR YEŞİL, Perkütan İntrakoroner Girişim Uygulanan Hastaların Fiziksel Aktivite düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. Aysun Kara, Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Sağlık Davranışları İle Hastaneye Yeniden Yatışları Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

5. MELEK YEŞİL BAYÜLGEN, KORONER ANJOPLAST UYGULANAN HASTALARIN RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. HÜLYA DALAK, Hipertansiyonu Olan Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Sosyal Destek Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. GÜLİSTAN TEPE, KALP YETERSİZLİĞ OLAN HASTALARIN ACİLE BAŞVURMA NEDENLERİ:HASTA VE BAKIM VERENLERİN GÖRÜŞLERİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. BİNNAZ TÜNEY, Kan Bağışında Bulunan Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve düşünceleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. GONCA KARAKUŞ, Esansiyel Hipertansiyonu Olan Bireylerin Hastalık Algıları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlaç Uyumları Arasındaki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. JOURNAL OF CLINICAL NURSING , [ 2017 : 1 ] . 5
2. NURSING AND HEALTH SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 38
1. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2010 : 3 ] . 3
2. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2011 : 3 ] . 3
3. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2013 : 2 ] . 2
4. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2014 : 7 ] . 7
5. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2012 : 3 ] . 3
6. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2015 : 7 ] . 7
7. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ , [ 2017 : 1 ] . 1
8. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ , [ 2016 : 6 ] . 6
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
10. TÜRK KARDİYOL DERN KARDİYOVASCULAR HEMŞ DERG , [ 2017 : 4 ] . 4
11. TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal 25
1. I. ulusal ve uluslar arası katılımlı Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi, 2011-04-08, İZMİR, Türkiye. 25
3. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ , Üye No: 12.176, Türkiye, 2008-07-05-Devam ediyor.
2. TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ , Üye No: -, Türkiye, 2002-07-05-Devam ediyor.
1. 1. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği. , Üye No: -, Türkiye, 1987-07-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 234 Vakalarla Acil Bakım Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 426 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 402 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Bahar HEM 618 Kronik Hastalıkların Yönetimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 620 İç Hastalıkları Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 522 İç Hastalıkları Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 505 Fizyopatoloji II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SY 307 Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HEM 221 Fizik Muayene Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz HEM 425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Güz HEM 620 İç Hastalıkları Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 504 Fizyopatoloji I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 234 Acil Dahiliye ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 621 İç Hastalıkları Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SY 307 Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 522 İç Hastalıkları Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 620 İç Hastalıkları Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz EBE 504 Fizyopatoloji I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 234 Acil Dahiliye ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 523 İç Hastalıkları Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz SY 307 Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 524 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz EBE 504 Fizyopatoloji I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 234 Acil Dahiliye ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 523 İç Hastalıkları Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 413 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-4-3
Güz HEM 425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz EBE 504 FİZYOPATOLOJİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 234 Acil Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 234 Acil Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 524 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz EBE 504 FİZYOPATOLOJİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 132 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 126 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 234 Acil Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM213 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM215 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Güz EBE 504 FİZYOPATOLOJİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 132 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 234 Acil Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 126 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar EBE 504 FİZYOPATOLOJİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-0-2
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM213 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz EBE 504 FİZYOPATOLOJİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM213 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM425 İç Hastalıkları Hemşireliği Kl İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM213 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2