Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Memduha Ergüt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7371 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-30 08:52:15 .
Düzenleme
:
2019-01-09 10:00:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA (DEVAM EDİYOR) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Yüksek Lisans Tezi

1. PORTAKAL ve LİMON POSASINDAKİ FENOLİK MADDELERİN SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU Danışman: Dr. Yrd. Doç.Dr. Onur DÖKER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-12-02 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 350
2017
2. Ergüt, M.; Döker, O. Recovery of Bioactive Phenolic Compounds from Lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) and Orange (Citrus Sinensis L. Osbeck) Pomaces. CHEMİCAL AND PROCESS ENGİNEERİNG RESEARCH, 2017, 51, 18-33. 200 + 0
Publications_001.pdf

1. önal, E.; Yatkın, T.; Ergüt, M.; özer, A. Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Aqueous Extract of Eriobotrya japonica Leaves as a Heterogeneous Fenton-like Catalyst: Degradation of Basic Red 46. INTERNATİONAL JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG AND APPLİCATİONS (IJCEA), 2017, 8, 327-333. 150 + 0
http://www.ijcea.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=89&id=1061

Publications_002.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. CURRENT ACADEMIC STUDIES, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
2. Uzunoğlu, D.; Ergüt, M.; özer, A. CURRENT ACADEMIC STUDIES, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1660

8. ALTAYEB, A.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., THE ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM BIOMASS FOR THE ADSORPTION OF p-NITROPHENOL. CILICIA INTERNATIONALSYMPOSIUM ONENGINEERING ANDTECHNOLOGY(CISET), 2018-10-26, 2018-10-27, MERSİN, Türkiye, . 200

7. ERCAN, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., RESPONSE SURFACE METHODOLOGY APPROACH FOR OPTIMIZATION OF CU2 ADSORPTION ONTO THE GREEN SYNTHESIZED IRON OXIDE NANOPARTICLES (GIO-NPS) FROM MEDITERRANEAN ALGAE, Enteromorpha spp.. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), 2018-10-24, 2018-10-26, MERSİN, Türkiye, . 150

6. ORUÇ, Z.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Limon (Citrus limon (L.) Burm. f.) Atıkları ile Sentezlenmiş Aktif Karbon Destekli Fe-Zn Bimetalik Nanopartikülleri ile Reaktif Red 2’nin Heterojen Fenton-benzeri Renk Giderimi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 170
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

5. AKGÜL, Y.; İNAN, B.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from Ficus elastica leaf extract for catalytic reduction of Cationic Red X-GRL, . Uluslarası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-17, 2018-04-19, MERSİN, Türkiye, 2018. 120
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

4. ERGÜT, M.; ÖZER, A., The Synthesis of Iron-Alginate Gel Beads as a Fenton-like Catalyst for the Decolourisation of Procion Red MX-5B . International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. ERCAN, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Biosynthesis and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles From Enteromorpha spp. Extract: Determination of Adsorbent Properties for Copper (II) Ions. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 (IAREC 2017), 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 150
http://iarec.osmaniye.edu.tr/index.php

2. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Aqueous Extract of Eriobotrya japonica Leaves as a Heterogeneous Fenton-like Catalyst : Degradation of Basic Red 46. 2017 8th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2017), 2017-07-14, 2017-07-16, Barselona, İspanya, 2017. 150
http://www.iccce.org/

1. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ASLANOV, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis and Characterization of Iron Nanoparticles using Eriobotrya japonica Leaves Aqueous Extract for Effective Adsorption of Cr(VI). International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 120
http://www.icaieconf.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 560

4. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Adsorption of Cu2 İons by Reusable Hydrothermal Assisted Magnetic Nano-Hydroxyapatite. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

3. ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Pd/Fe Bimetallic Nanoparticles: Catalytic in situGeneration of H2O2 for Heterogeneous Fenton-like Decolourisation ofBasic Red 46 and Direct Red 23. 4th International Conference on Recycling and ReuseOctober 24-26, 2018 - Istanbul / TÜRKİYE, 2018-10-24, 2018-10-26, iSTANBUL, Türkiye, . 100

2. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Effective Use as Reusable Fenton-like Heterogeneous Catalyst of the Green Synthesized Iron Oxide Nanoparticles Loaded Carbonated Hydroxyapatite in Malachite Green Decolorisation . 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://imsec2017.org/default.aspx

1. ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles As a Fenton-like Catalyst: Efficient Decolourisation of Methylene Blue from aqueous solution. IMSEC 2016; 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 100
http://imsec2016.org/default.asp

Uluslararası - Özet - Poster 177

2. ORUÇ, Z.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Limon (Citrus limon (L.) Burm. F.) Posasından Aktif Karbon Sentezi ve Karakterizasyonu: Sulu Çözeltilerden p-nitrofenol Adsorpsiyonu. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, 2018. 42
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/summary

1. ERGÜT, M.; DÖKER, O., Supercritical Fluid Extraction of Phenolic Compounds from Lemon and Orange Pomaces. 1st International Conferance on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50
http://gcsti2015.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 275

3. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., HETEROJEN FENTON-BENZERİ REAKSİYON İLE DIRECT RED 23 AZO BOYARMADDESİNİN [(Fe-Zn NPs)/C] KOMPOZİT MALZEMESİ İLE DEGREDASYONU. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2018), 2018-09-03, 2018-09-06, VAN, Türkiye, 2018. 100
http://ukmk2018.kongresi.gen.tr/

2. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., HETEROJEN FENTON-BENZERİ REAKSİYON İLE p- NİTROFENOLÜN DEGRADASYONU İÇİN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ: Fe- ZnNPs/C KOMPOZİT MALZEMESİ. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2018), 2018-09-03, 2018-09-06, Van, Türkiye, 2018. 100
http://ukmk2018.kongresi.gen.tr/index.php

1. ÇİMEN, B.; ŞENGÜL, S.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., CuO NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU: TELON BLUE AGLF VE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU . 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 75
http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ELBAĞLI , O.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., AKTİF KARBON – KİL - ALJİNAT KOMPOZİT KÜRELERİNİN SENTEZİ: ADSORBENT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK 2016, 2016-08-23, 2016-08-26, İZMİR, Türkiye, 2016. 50
http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Yürütücü 100

1. YERİNDE H2O2 SENTEZİ İLE FENTON-BENZERİ REAKSİYONLAR İÇİN HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3047, 21000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Portakal ve Limon Posasındaki Ticari Öneme Sahip Maddelerin Geri Kazanılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1174, 6400 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Uluslararası 0
1. The Best Paper Award (Chemical Engineering) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2017-12-16, Osmaniye, Türkiye. 0