Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Memduha Ergüt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7371
Faks
:
+90-324-3610032
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-30 08:52:15
Düzenleme
:
2018-01-11 08:45:37
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA (DEVAM EDİYOR) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Yüksek Lisans Tezi

1. PORTAKAL ve LİMON POSASINDAKİ FENOLİK MADDELERİN SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU Danışman: Dr. Yrd. Doç.Dr. Onur DÖKER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-12-02 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 350
2017
2. Ergüt, M.; Döker, O. Recovery of Bioactive Phenolic Compounds from Lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) and Orange (Citrus Sinensis L. Osbeck) Pomaces. CHEMİCAL AND PROCESS ENGİNEERİNG RESEARCH, 2017, 51, 18-33. 200 + 0
Publications_001.pdf

1. önal, E.; Yatkın, T.; Ergüt, M.; özer, A. Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Aqueous Extract of Eriobotrya japonica Leaves as a Heterogeneous Fenton-like Catalyst: Degradation of Basic Red 46. INTERNATİONAL JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG AND APPLİCATİONS (IJCEA), 2017, 8, 327-333. 150 + 0
http://www.ijcea.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=89&id=1061

Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 620

4. ERGÜT, M.; ÖZER, A., The Synthesis of Iron-Alginate Gel Beads as a Fenton-like Catalyst for the Decolourisation of Procion Red MX-5B . International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. ERCAN, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Biosynthesis and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles From Enteromorpha spp. Extract: Determination of Adsorbent Properties for Copper (II) Ions. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 (IAREC 2017), 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 150
http://iarec.osmaniye.edu.tr/index.php

2. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Aqueous Extract of Eriobotrya japonica Leaves as a Heterogeneous Fenton-like Catalyst : Degradation of Basic Red 46. 2017 8th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2017), 2017-07-14, 2017-07-16, Barselona, İspanya, 2017. 150
http://www.iccce.org/

1. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ASLANOV, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis and Characterization of Iron Nanoparticles using Eriobotrya japonica Leaves Aqueous Extract for Effective Adsorption of Cr(VI). International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 120
http://www.icaieconf.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Effective Use as Reusable Fenton-like Heterogeneous Catalyst of the Green Synthesized Iron Oxide Nanoparticles Loaded Carbonated Hydroxyapatite in Malachite Green Decolorisation . 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://imsec2017.org/default.aspx

1. ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles As a Fenton-like Catalyst: Efficient Decolourisation of Methylene Blue from aqueous solution. IMSEC 2016; 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 100
http://imsec2016.org/default.asp

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. ERGÜT, M.; DÖKER, O., Supercritical Fluid Extraction of Phenolic Compounds from Lemon and Orange Pomaces. 1st International Conferance on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50
http://gcsti2015.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. ÇİMEN, B.; ŞENGÜL, S.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., CuO NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU: TELON BLUE AGLF VE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU . 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 75
http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ELBAĞLI , O.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., AKTİF KARBON – KİL - ALJİNAT KOMPOZİT KÜRELERİNİN SENTEZİ: ADSORBENT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK 2016, 2016-08-23, 2016-08-26, İZMİR, Türkiye, 2016. 50
http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Portakal ve Limon Posasındaki Ticari Öneme Sahip Maddelerin Geri Kazanılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1174, 6400 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Uluslararası 0
1. The Best Paper Award (Chemical Engineering) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2017-12-16, Osmaniye, Türkiye. 0