Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Meltem Çobanoğulları Direk
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
GSM
:
+90-506-6724367
Telefon
:
+90-0324-2410000
Faks
:
+90-0324-2410000
Oluşturma
:
2018-02-13 12:52:56
Düzenleme
:
2018-02-13 20:15:05
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1200
2017
10. Yılmaz, .; Anlar, B.; Gücüyener, K.; Yaramış, A.; Cansu, A.; ünalp, A.; Aksoy, A.; Bayram, A.; Kartal, A.; Tosun, A. Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database. ELSEVİER BV, 2017, 21, 864-872. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.06.004

9. Ekinci, O.; Direk, M.; Gunes, S.; Teke, H.; Ekinci, N.; Yıldırım, F.; Okuyaz, . Short-term efficacy and tolerability of methylphenidate in children with traumatic brain injury and attention problems. ELSEVİER BV, 2017, 39, 327-336. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2016.11.005

8. Ekinci, O.; Okuyaz, .; Günes, S.; Ekinci, N.; örekeci, G.; Teke, H.; çobanoğulları direk, M. Sleep and quality of life in children with traumatic brain injury and ADHD. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 52, 72-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0091217417703288

7. Yıldırım, V.; Direk, M.; Güneş, S.; Okuyaz, .; Toros, F. Neuroleptic Malignant Syndrome Associated with Valproate in an Adolescent. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2017, 15, 76-78. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2017.15.1.76

6. Ekinci, O.; Okuyaz, .; Erdoğan, S.; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Teke, H.; Direk, M. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 32, 1083-1091. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0883073817737445

5. Ekinci, O.; Okuyaz, .; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Tan, M.; Teke, H.; Direk, M.; Erdoğan, S. Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity. ELSEVİER BV, 2017, 71, 7-12. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.03.026

2016
4. Güneş, S.; Ekinci, .; Direk, M.; Yıldırım, V.; Okuyaz, .; Toros, F. Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2016, 14, 104-106. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.1.104

3. Direk, M.; Yıldırım, V.; Güneş, S.; Bozlu, G.; Okuyaz, . Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2016, 14, 388-390. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.4.388

2. Ekinci, O.; Direk, M.; Ekinci, N.; Okuyaz, C. Manic Symptoms Due to Methylphenidate Use in an Adolescent with Traumatic Brain Injury. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2016, 14, 314-317. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.3.314

2015
1. Bozlu, G.; Cobanogullari direk, M.; Okuyaz, C. Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report. ELSEVİER BV, 2015, 37, 901-903. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.02.008

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2015
2. Direk, M. İzole Bilateral Bazal Ganglion Tutulumunun Nadir Nedeni Erken Evre Subakut Sklerozan Panensefalit. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 0 + 0
1. Tezol, . Fasio-skapulo-humeral Müsküler Distrofi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Yurdakök, M. Yurdakök Pediatri, ISBN: 9789752776630, GÜNEŞ KİTAPEVİ, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 5672 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Özet - Poster 0

3. Güneş, S., Risperidone incuded Pisa syndrome in a male adolescent. 7th International Congress on Psychopharmacology, Antalya , 2015-04-15, 2015-04-18, Antalya, Türkiye, 2015. 0

2. Güneş, S., Neuroleptic Malignant Syndrome associated with valproate treatment in an adolescent with bipolar disorder. 7th International Congress on Psychopharmacology, Antalya , 2015-04-15, 2015-04-18, Antalya, Türkiye, 2015. 0

1. Direk, M., L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri. XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 2015-04-14, 2018-02-18, Adana, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Direk, M., Serotonin Sendromu. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Poster 0

9. sarıgeçili, E., Mikrosefalinin nadir bir nedeni; Polimikrogri-intrakranial kalsifikasyon(BLC-PMG). 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

8. Sarıgeçili, E., Dirençli epilepsinin nadir bir nedeni;GRIN 2A mutasyonu. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, antalya, Türkiye, 2017. 0

7. Direk, M., Herpes ensefalitinde difüzyon manyetik rezonans görüntülemenin yeri. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

6. Akça, M., Serebra Palsili Çocuklarda Yürüme Potansiyelini Etkileyen Faktörler . 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, antalya, Türkiye, 2017. 0

5. Direk, M., Dirençli epilepsinin nadir bir nedeni;posterior periventriküler nodüler heterotopi. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-17, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

4. Delibaş, A., Lupus Ön Tanısıyla Değerlendirilen Ailevi Akdeniz Ateşi Vakası . Olgu Panayırı, Ankara, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Türkiye, 2015. 0

3. Direk, M., Serotonin Sendromu. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

2. Bozlu, G., Subakut Sklerozan Panensefalitin Nadir Başlangıç Şekli. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

1. Direk, M., Nadir Bir Başağrısı Nedeni: İntrakraniyal Hipotansiyon, Marfan Sendromlu Bir Vaka. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0