Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Mehtap Sezgin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
19 Eylül 1983 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1308 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-27 07:40:09 .
Düzenleme
:
2018-07-03 14:00:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE SAYISAL ÇANKIRI FEN LİSESİ 2002
LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Oyun Temelli Bilişsel Gelişimi Destekleme Programının Sekiz-Dokuz Yaş Çocuklarının Zeka Düzeyleri Üzerine Etkisi Danışman: Dr. MEHMET GÜNDOĞDU, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Akademik Özyeterlik Algıları ve Algıladıkları Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. GAMZE İNAN KAYA, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 350
2017
2. Esen, B.; özcan, D.; Sezgin, M. Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Esnekliğin Özyeterlik ve Başarı Tarafından Yordanması. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 114-122. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Ayğar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 150 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Kaya, A.; Sezgin, M. Ortaokul Öğrencilerinin Mutluluklarının Eğitim Stresi ve Okul Yaşam Kalitesi Tarafından Yordanması. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 41, 245-264. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Sezgin, M.; Gündoğdu, M. Women’s Studies In Turkey: Charting The Social, Economic And Political Changes In Women’s Lives, ISBN: 978-605-83281-4-3, AGP Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, Türkçe, London&İstanbul, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Sezgin, M.; İnan Kaya, G., "Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarinin Akademik Özyeterlik Algilari Ve Algiladiklari Öğretmen Davranişlari Açisindan İncelenmesi". VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-06-05, 2014-06-08, Ankara, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 930

10. SEZGİN, M.; ÖNAY, M., PREDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS FUTURE FROM VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS. 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2017-10-26, 2017-10-28, Lisbon, Portekiz, 2017. 100
http://www.globalcenter.info/wclta/

9. Topuz, A.; Ayğar, B.; Sezgin, M.; Uzun, N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİREN YETİŞKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 75
Scientific_Meetings_007.pdf

8. Ayğar, B.; Sezgin, M., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON DÜZEYLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YÜKLEME BİÇİMLERİ TARAFINDAN YORDANMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

7. Kıran, B.; Sezgin, M., ERGENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE ÖZYETERLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES , 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://inglobe1.inglobe.org/tr/

6. AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Yaş Gruplarına Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES , 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 85
http://www.inglobe.org/tr/

5. Sezgin, M.; Ayğar, B.; Topuz, A.; Uzun, N., Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 95
Scientific_Meetings_009.pdf

4. Sezgin, M.; Ağar, B.; Gündoğdu, M., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE EPİSTEMOLOJİK İNANCIN İNCELENMESİ. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/2016/

3. Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Ayğar, B., Şiddet Mağduru Olan ve Olmayan Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. 5.Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 75
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Esen, B.; Özcan, H.; Sezgin, M., Lise öğrencilerinin bilişsel esnekliklerinin öz-yeterlik ve akademik başarıları tarafından yordanması. 5.Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansları, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Sezgin, M., KONTROL ODAĞI OLGUSUNUN KADINSILIK, ERKEKSİLİK VE BİYOLOJİK CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ. ııı. Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2016-02-04, 2016-02-07, Barcelona , İspanya, 2016. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., ERGENLERDE ŞİDDET KAYNAKLARINDAN MEDYA, ARKADAŞ, ŞİDDETE YÖNELİK İNANÇ, OKULA AİDİYET VE ÖZYETERLİĞİN BENLİK SAYGISINI YORDAMASI . 13.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası 0
1. INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES PLATFORM, 2017-12-20, Antalya, Türkiye. 0