Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Mehmet Beyazgül
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3982 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-03 12:03:42 .
Düzenleme
:
2019-01-04 12:36:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Çalışanların Performansında Psikolojik Sermayenin Etkisinin İncelenmesi: Mersin İli Lojistik Sektöründe Faaliyette Bulunan Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Cemile ÇELİK, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2014.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-28 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1300
2017
8. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-105. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.292117

Publications_007.pdf

7. Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Karşılaştırılmalı Analizi. TİSK AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 23, 148-171. 200 + 0
http://tisk.org.tr/project/mart-2017/

Publications_008.pdf

2016
6. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2016, 49, 49-58. 150 + 0
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjInR8/md3iuAC+rTKOlvuIEHggnJUN75Pa4WZWUvI7Fpy78zvi1X5RllkBvjB4Um1U=

Publications_003.pdf

5. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Beyazgül, M.; Dalak, S. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN ÖLÇEK TEMELİNDE FON AKIM ANALİZİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 150 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Publications_005.pdf

4. Karadeniz, E.; Beyazgül, M. Halka Açık Turizm Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 27, 243-257. 200 + 0
http://www.anatoliajournal.com/atad/?sayfa=anasayfa&lang=tr

Publications_002.pdf

3. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 130 + 0
http://iibfdergi.bartin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Bart%C4%B1n-%C4%B0%C4%B0BF-Dergi-S.14.-I-VIII.pdf

Publications_004.pdf

2. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016, 18, 631-657. 150 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=8e4311c6-1b0b-4099-91c7-4b54d1ffb382%40sessionmgr4009&hid=4102&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=118701897&db=a9h

Publications_006.pdf

2015
1. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Beyazgül, M.; Zencir, B. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN BANKA KREDİSİ KULLANIM DÜZEYİNİN ANALİZİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015, 17, 57-74. 150 + 0
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a7925c11-591c-4416-91fe-6d1ab0599bcd%40sessionmgr115&vid=0&hid=103&preview=false://

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 140
2018
2. Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 1-14. 75 + 0
1. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M. HALKA AÇIK RESTORAN İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN FİRMA YAŞAM DÖNGÜSÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 139-156. 65 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
6. Yavuz, G.; Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 1305-1315. 0 + 0
10.31576/smryj.184

5. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S. Bitcoin Ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Turizm Sektöründe Kullanımınınİncelenmesi. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 723-731. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.116

4. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 904-916. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.135

3. Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S.; Karadeniz, E. Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltereAmerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 334-351. 0 + 0
10.21325/jotags.2018.285

2017
2. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 0 + 0
10.24010/soid.335106

Publications_009.pdf

1. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 0 + 0
10.29067/muvu.328725

Publications_010.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2880

18. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ İLLERİN BANKA KREDİSİ KULLANIMDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

17. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuru Risklerinin İncelenmesi.. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, . 200

16. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuru Risklerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

15. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., PAYLARI BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FUTBOL KULÜPLERİNİN NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ. ASOS CONGRESS IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2018-05-03, 2018-05-05, Alanya, Türkiye, . 170

14. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., PAYLARI BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FUTBOL KULÜPLERİNİN NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, 2018. 170
http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018alanya/2018_Sosyal_Be%C5%9Feri_ve_%C4%B0dari_Bilimler_Tam_Metin_Kitab%C4%B1.pdf

13. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

12. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M., Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okur-Yazarlik Düzeylerin Ölçülmesi. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

11. Karadeniz, E.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Dalak, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 150
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

10. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, . 130

9. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M., TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİN ÖLÇÜLMESİ. 1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability - 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, . 130

8. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; KAHİLOĞULLARI, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, . 170

7. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M.; KAHİLOĞULLARI, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, . 150

6. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

5. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi Uluslararası Bir Karşılaştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 130
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com

4. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 130
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com

3. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com

2. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F., TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN KARARLARININ ALT SEKTÖRLER KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, ANTALYA, Türkiye, 2016. 150
Scientific_Meetings_002.pdf

1. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S.; BEYAZGÜL, M., KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, KONYA, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. ERDEM, A.; ŞEKER, F.; BEYAZGÜL, M.; UNUR, K., TÜRKİYE’DEKİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SİVAS TURİZMİ KONGRESİ, 2018-02-23, 2018-02-25, Sivas, Türkiye, 2018. 75
http://stk2018.cumhuriyet.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. ERDEM, A.; ŞEKER, F.; BEYAZGÜL, M.; UNUR, K., TÜRKİYE’DEKİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ, 2018-02-23, 2018-02-25, SİVAS, Türkiye, . 75

Ulusal - Özet - Sözlü 92

2. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Turizm Sektöründe Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, , Türkiye, . 42

1. BEYAZGÜL, M., Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinin Finansal Performansının Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi. 2. Avrasya Turizm Kongresi, 2016-05-05, 2016-05-07, Konya, Türkiye, 2016. 50
http://eurasiatourismcongress.com/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KÂRLILIĞA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2656, 20000 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50