Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Mehmet Güngör
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1733 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-11-26 15:02:27 .
Düzenleme
:
2017-11-21 10:06:04 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANTROPOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1986
YÜKSEK LİSANS ANTROPOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1990
DOKTORA SOSYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2008
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-09-09 - 2018-09-09
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Güngör, M.; Yakin, I. TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://www.sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2012
1. Güngör, M. Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Aile Tipleri Ve Aile Tutumları Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2012, 7, 40-51. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-6357-2837-8.pdf

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2017
6. Güngör, M. Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/291137

2013
5. Güngör, M. Öğretmen Adaylarinin Problem Çözme Becerisinin Sosyo Ekonomik Yapi, Aile Tipi ve Aile Tutumlari ile Ilişkisinin Incelenmesi . KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2013, 21, 1071-1088. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/25

Publications_007.pdf

4. Güngör, M. Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları ve Suça Yönelimleri (Mersin İli Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 421-434. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000433

Publications_006.pdf

2009
3. Güngör, M. Eğitim Hakkı ve Sokakta Yaşayan/ Çalışan Çocuklar: Mersin İli Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 28-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000747

Publications_002.pdf

2008
2. Güngör, M. Çağının Önünde Koşan Bir Aydın: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 59-70. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002918://

Publications_003.pdf

1. Güngör, M. Evrensel Bir Sorun Olarak Çocuk Suçluluğu ve Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 1, 125-143. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041850

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
2014
1. Güngör, M. Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 199-216. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000071096

Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Güngör, M. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: 978-605-318-444-7, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Güngör, M. Mersin'de Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Sorunlar-Çözümler, ISBN: 978-605-89038-0-7, Güven Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 254 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Güngör, M.; Yakin, İ., Attitude ans Motivational Factors to Infographics Design: A Preliminary Study of Sociology Course. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 200
http://kongre.iksad.org/

2. Güngör, M., Yurttaşlığın E-Hali: Bir Dijital Yurttaşlık Denemesi. Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, 2014-06-02, 2014-06-02, Ankara, Türkiye, 2014. 200

1. Güngör, M., Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları Ve suça Yönelimleri Arasındaki İlişki: Mersin İli Örneği. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 2012-04-27, 2012-04-28, Ankara, Türkiye, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. GÜNGÖR, M., KÜLTÜRLEME SÜRECİNDE ERKEKLİĞİN OLUŞUMLARI: KUŞAKLARARSI DEĞİŞİM MERSİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Türkiye, 2017. 100
https://www.usekongresi.org/

4. Güngör, M.; Yakin, I., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_023b91e57eca473abccfdca505565c46.pdf

3. Güngör, M.; Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler İçin Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

2. Güngör, M., Yoksulluğun Görünen Yüzü Sokak Çocukları ve Çocuk Hakları. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

1. Güngör, M., Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, 2012-04-17, 2012-04-18, Konya, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Güngör, M., Kent Yoksulluğunun Görünen Yüzü: Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği). 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, 2007-11-06, 2007-11-07, Diyarbakır, Türkiye, 2007. 100

2. Güngör, M., STK’lar ve Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-05, Gaziantep, Türkiye, 2006. 100

1. Güngör, M., Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği), . Yoksulluk Sempozyumu, 2003-05-31, 2003-06-01, İstanbul, Türkiye, 2003. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2012. 50

1. Güngör, M.; Bektaş, M., Mersin İlindeki Sosyo-ekonomik Düzeyi Farklı Üç Lisedeki Öğrenci Sorunlarının Bu Okullarda Çalışan Okul Psikolojik Danışmanları Tarafından Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi . 7. Ulusal Psikolojik ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 8
Uluslararası 0
1. Bilim Teşvik Ödülü İKSAD, 2016-12-31, Antalya, Türkiye. 0
2. Bilim Teşvik Ödülü İKSAD, 2017-11-24, KAYSERİ, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD164 Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim... 4-0-4
Bahar SBE-511 Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğiti Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yü... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RHA103 Kültürel Antropoloji Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD164 Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ108 Çocuk Hukuku Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ108 Çocuk Hukuku Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz PDR217 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük 2-0-2
Yaz PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4