Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Murat Camuzcuoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17318
Faks
:
+90-324-3610032
Oluşturma
:
2015-09-15 10:32:09
Düzenleme
:
2018-03-01 08:14:45
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA / DEVAM EDİYOR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. KULUNCAK (MALATYA) OFİYOLİTİNİN PETROLOJİSİ, JEOKRONOLOJİSİ VE TEKTONİK ÖNEMİ Danışman: Dr. Utku BAĞCI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. HEKİMHAN (MALATYA) BÖLGESİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARINDAKİ KÜMÜLATLARIN PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI Danışman: Dr. Utku BAĞCI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2013.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-11-21 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 950
2017
1. Camuzcuoğlu, M.; Bağcı, U.; Koepke, J.; Wolff, P. Tectonic Significance of the cumulate gabbros within Kuluncak ophiolitic suite (Malatya, SE Turkey) inferred from geochemical data.. OFIOLITI, 2017, 42, 81-103. 950 + 0
https://www.ofioliti.it/index.php/ofioliti/issue/view/43

Uluslararası - Özet - Sözlü 190

2. CAMUZCUOĞLU, M.; BAĞCI, U.; KOEPKE, J.; WOLFF, P., Hekimhan (Malatya) Bölgesi Ofiyolitik Kayaçlarındaki Kümülatların Petrografisi ve Jeokimyası. Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, MERSİN, Türkiye, 2014. 95

1. CAMUZCUOĞLU, M.; BAĞCI, U.; KOEPKE, J.; WOLFF, P., Geochemical characteristics and tectonic significance of mafic cumulates in Kuluncak ophiolite (Malatya), SE Turkey. Goldschmidt 2013, 2013-08-25, 2013-08-30, Floransa, İtalya, 2013. 95

Uluslararası - Özet - Poster 125

3. CAMUZCUOĞLU, M.; BAĞCI, U., KULUNCAK (MALATYA) OFİYOLİTİNDEKİ RODENJİTLERİN JEOKİMYASI, GD TÜRKİYE. Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-05-18, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://jeokimya.ankara.edu.tr

2. AKBULUT, C.; GÜLER, C.; CAMUZCUOĞLU, M.; ALPTEKİN, A., Determination of Liquefaction Potensial of the Tarsus Plain (Mersin-Adana). 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014-10-13, 2014-10-17, MUĞLA, Türkiye, 2014. 37

1. BAĞCI, U.; KOÇ, H.; CAMUZCUOĞLU, M.; ALPASLAN, M., The Geochemistry and Petrology of the Magmatic Complex from the Namrun (Mersin) region, Southern Turkey. 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014-10-13, 2014-10-17, MUĞLA, Türkiye, 2014. 37

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Kuluncak (Malatya) Ofiyolitinin Petrolojisi, Jeokronolojisi ve Tektonik Önemi, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1949, 20000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. Hekimhan (Malatya) Bölgesi Ofiyolitik Kayaçlarındaki Kümülatların Petrografisi ve Jeokimyası, BAP, Proje No: BAP-FBE JM (MC) 2011-2 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Korea Basic Science Institude (KBSI)South Korea , 2015-11-09 - 2015-11-20, CheongJu (Ochang), Güney Kore.
2. Leibniz Universitæt Hannover , 2012-06-25 - 2012-07-03, Hannover, Almanya.
1. GEOCHEMISTRY OF THE EUROPEAN UNION , Üye No: 2013-1199, Türkiye, 2013-08-30-Devam ediyor.
2. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 13588, Türkiye, 2009-09-17-Devam ediyor.