Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Mete Bülent Deger
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-11-18 14:07:58 .
Düzenleme
:
2019-01-02 20:50:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA ESKİ TÜRK EDEBİYATI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. MEZÂKÎ DÎVÂNI SÖZLÜĞÜ [BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ] Danışman: Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hatay Efsanelerinin Bağlam Merkezli Halk Bilimi Yöntemleri Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. Nilgün Çıblak Coşkun, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
5. Deger, M. Sebk-i Hindî Etkisi Bağlamında Mezâkî Divanında Alışılmamış Bağdaştırmalar. THE JOURNAL OF KESİT ACADEMY, 2017, 2017, 645-679. 200 + 0
http://http://www.kesitakademi.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=10

4. Coşkun, N.; Deger, M. İcra Ortamında Hatay Efsaneleri. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, X, 91-79. 200 + 0
http://http://www.tkaed.org/icerik.asp?sayi=20172

2015
3. Deger, M. Tâhirü’l-Mevlevî’nin İstinsah Ettiği Müellifi Bilinmeyen Bir ‘Ta’bîrnâme’ Üzerine. INTERNATİONAL LANGUAGE, LİTERATURE AND FOLKLORE RESEARCHERS JOURNAL, 2015, 3, 105-114. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12992/TURUK164

2012
2. Deger, M.; Fıratlıgil, Z. Anadoluda Evren(Evran) İnanışı ve Bu İnanışın Kökenleri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2012, 5, 75-81. 200 + 9
1. Deger, M. Nâbî'nin Türkçe Divanında Hiciv. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2012, 5, 75-96. 200 + 3
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
1. Deger, Z.; Deger, M. Hatay’ın Dörtyol İlçesi Halk Kültüründe Yılanlarla İlgili İnanışlar ve Bu İnanışların Kökenleri. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 1, 119-132. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2015
1. Deger, M. Hayâlî’nin “Bilmezler” Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 2, 60-74. 100 + 3
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Deger, M. Yılan Kitabı, ISBN: 6054907366, Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 558 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 375
1. Coşkun, N.; Deger, M. YENİCELİ ÂŞIK SIDKÎ BABA VE POPÜLERLİK ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜR-SANAT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, ISBN: 978-605-5274-20-7, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 701 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 125
http://www2.mersin.bel.tr
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Deger, M., Nâbî'nin Türkçe Divanında Hiciv. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, 2011-04-21, 2011-04-23, Mersin, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Nâbi’nin Türkçe Divanında Hiciv, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDEB (MBD) 2014-1 HD , 600 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Hatay Efsanelerinin Bağlam Merkezli Halk Bilimi Kuramları Açısından İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDEB (MBD) 2012-3 YL, 7 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE338 Farsça II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE337 Farsça I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2