Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Mustafa Berkan Biçer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7162
Faks
:
+90-324-3610032
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 08:49:28
Düzenleme
:
2017-06-26 10:38:36
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
13
ARTICLES WITH
CITATION DATA
13
SUM OF THE
TIMES CITED
50
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.85
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Biyolojik Dokulardaki Tümörün Mikrodalgalar ile Görüntülenmesi ve Yapay Zekâ Algoritmaları ile Tespiti Danışman: Dr. Ali AKDAĞLI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. WLAN/WiMAX uygulamaları için kompakt mikroşerit anten tasarımı ve gerçekleştirilmesi Danışman: Dr. Ali AKDAĞLI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-12-28 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 8400
2017
11. Biçer, M.; Akdağlı, A. An Experimental Study on Microwave Imaging of Breast Cancer with the use of Tumor Phantom. APPLİED COMPUTATİONAL ELECTROMAGNETİCS SOCİETY JOURNAL, 2017, 32, 941-947. 1000 + 0
http://http://www.aces-society.org/includes/downloadpaper.php?of=ACES_Journal_October_2017_Paper_14&nf=17-10-14

10. Buldum, B.; şık, A.; Akdağlı, A.; Biçer, M.; Aldaş, K.; özkul, . ANN surface roughness prediction of AZ91D magnesium alloys in the turning process. MATERİALS TESTİNG, 2017, 59, 916-920. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/120.111088

2016
9. Ak, C.; Yıldız, A.; Akdağlı, A.; Biçer, M. Computing the pull-in voltage of fixed–fixed micro-actuators by artificial neural network. SPRİNGER NATURE, 2016, 23, 3537-3546. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00542-016-3128-4

2015
8. Toktas, A.; Bicer, M.; Kayabasi, A.; Ustun, D.; Akdagli, A.; Kurt, K. A novel and simple expression to accurately calculate the resonant frequency of annular-ring microstrip antennas. INTERNATİONAL JOURNAL OF MİCROWAVE AND WİRELESS TECHNOLOGİES, 2015, 7, 727-733. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S1759078714000890

2014
7. Akdagli, A.; Toktas, A.; Bicer, M.; Kayabasi, A.; Ustun, D.; Kurt, K. ANFIS model for determining resonant frequency of rectangular ring compact microstrip antennas. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED ELECTROMAGNETİCS AND MECHANİCS, 2014, 46, 483-490. 650 + 0
https://dx.doi.org/10.3233/JAE-141784

6. Kayabasi, A.; Toktas, A.; Akdagli, A.; Bicer, M.; Ustun, D. Applications of ANN and ANFIS to predict the resonant frequency of L-shaped compact microstrip antennas. APPLİED COMPUTATİONAL ELECTROMAGNETİCS SOCİETY JOURNAL, 2014, 29, 460-469. 600 + 0
5. Ustun, D.; Ozdemir, C.; Akdagli, A.; Toktas, A.; Bicer, M. A powerful method based on artificial bee colony algorithm for translational motion compensation of ISAR image. MİCROWAVE AND OPTİCAL TECHNOLOGY LETTERS, 2014, 56, 2691-2698. 500 + 5
https://dx.doi.org/10.1002/mop.28677


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
4. Bicer, M.; Akdagli, A. A novel microstrip-fed monopole antenna for WLAN/WiMAX applications. JOURNAL OF ELECTROMAGNETİC WAVES AND APPLİCATİONS, 2012, 26, 904-913. 1000 + 10
https://dx.doi.org/10.1080/09205071.2012.710372


Alıntılanma Sayısı: 2
2011
3. Toktas, A.; Bicer, M.; Akdagli, A.; Kayabasi, A. Simple formulas for calculating resonant frequencies of C and H shaped compact microstrip antennas obtained by using artificial bee colony algorithm. JOURNAL OF ELECTROMAGNETİC WAVES AND APPLİCATİONS, 2011, 25, 1718-1729. 850 + 50

Alıntılanma Sayısı: 10
2. Kayabasi, A.; Bicer, M.; Akdagli, A.; Toktas, A. Computing resonant frequency of H-shaped compact microstrip antennas operating at UHF band by using artificial neural networks. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE OF GAZİ UNİVERSİTY, 2011, 26, 833-840. 850 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
1. Akdagli, A.; Bicer, M.; Ermis, S. A novel expression for resonant length obtained by using artificial bee colony algorithm in calculating resonant frequency of C-shaped compact microstrip antennas. TURKİSH JOURNAL OF ELECTRİCAL ENGİNEERİNG AND COMPUTER SCİENCES, 2011, 19, 597-606. 1000 + 30
https://dx.doi.org/10.3906/elk-1006-466


Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Avsar aydin, E.; Bicer, M.; Akdagli, A. Assesment of accurate dielectric model and selected patents on microwave breast cancer detection. TEHNİčKİ GLASNİK, 2015, 9, 454-460. 200 + 0
http://hrcak.srce.hr/file/220484

Uluslararası - Diğer 125
2013
2. Toktas, A.; Akdagli, A.; Bicer, M.; Ozdemir, C.; Yamacli, V. A comparative study for slot-loaded compact microstrip antennas by using methods based on FDTD, FEM and MoM. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN COMPUTER AND COMMUNİCATİON TECHNOLOGY, 2013, 2, 920-924. 70 + 0
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.7426&rep=rep1&type=pdf

2012
1. Toktas, A.; Akdagli, A.; Ozdemir, C.; Bicer, M.; Toktas, F.; Yilmaz, B. Selected Patents on Compact Microstrip Antennas. RECENT PATENTS ON ELECTRİCAL & ELECTRONİC ENGİNEERİNG, 2012, 5, 1-10. 55 + 0
http://dx.doi.org/10.2174/1874476111205010001

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Biçer, M.; Akdağlı, A. A Novel Stacked Monopole Microstrip Antenna for Ultra-Wideband Applications. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 21-26. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2017
2. Biçer, M.; Akdağlı, A. Designing a Compact Monopole Microstrip Antenna Operating at Ultra-Wide Band for Microwave Imaging Applications. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2017, 1, 23-26. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/tuje/issue/29633/316855

2014
1. Bicer, M.; Avsar aydin, E.; Akdagli, A. Meme Kanseri Görüntülenmesinde Mikrodalganın Yeri. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 30, 257-263. 100 + 1
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 175

1. Ustun, D.; Akkus, M.; Bicer, M.; Temurtas, H.; Akdagli, A., Sezgisel algoritmalar ile Butterworth ve Chebyshev alçak geçiren filtre tasarımı. IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2015-05-16, 2015-05-19, Malatya, Türkiye, 2015. 175
Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Bicer, M.; Akdagli, A.; Ozdemir, C., Meme kanserinin ters radon dönüşümü kullanarak mikrodalga görüntüleme tekniği ile tespiti. IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2015-05-16, 2015-05-19, Malatya, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. BİÇER, M.; AKDAĞLI, A., A novel stacked monopole microstrip antenna for Ultra-Wideband Applications . 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 100
http://imsec2016.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 235

3. Yanik, H.; Derin, O.; TOPAK, H.; Bicer, M.; Akdagli, A., Endüstriyel otomasyon sistemleri tarafından yayılan elektromanyetik alanların ölçümü. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu 2015, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 60
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Ozel, G.; Bicer, M.; Akdagli, A., Baz istasyonlarının insanlar üzerindeki sağlık, sosyal ve psikolojik etkileri. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu 2015, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Kayabasi, A.; Akdagli, A.; Bicer, M.; Toktas, A., Yapay sinir ağları kullanarak UHF bandında çalışan C şekilli kompakt mikroşerit antenlerin rezonans frekansının belirlenmesi. V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, 2010-08-25, 2010-08-27, Güzelyurt, Kıbrıs Rum Kesimi, 2010. 75

Ulusal - Tam Metin - Poster 47

1. Bicer, M.; Kilic, B.; Yanik, H.; Akdagli, A., İklimlendirme sistemleri tarafından yayılan elektromanyetik alanların ölçümü. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu 2015, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 47
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Tümör görüntülemesinde kullanılan antenlerin incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE EM (MBB) 2014-3 HD, 404 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

1. WLAN ve WiMAX uygulamalarında kullanılabilecek kompakt mikroşerit anten tasarımlarının benzetimlerinin gerçekleştirilmesi ve incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE EEMB (MBB) 2012-3 HD, 725 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Biyolojik Dokulardaki Tümörün Mikrodalgalar ile Görüntülenmesi ve Yapay Zeka Algoritmaları ile Tespiti, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2190, 17990 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. WLAN/WiMAX Uygulamaları İçin Kompakt Mikroşerit Anten Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE EEM (MBB) 2011-5 YL, 6178 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası 250
1. UNIVERSAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2332-3299, E-ISSN : 2332-3280, 2013-05-08 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 115
1. PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH - PIER , [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 5 ] [ 2014 : 8 ] [ 2015 : 4 ] [ 2016 : 3 ] . 110
2. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES , [ 2013 : 1 ] . 5
3. UNIVERSAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING , [ 2013 : 5 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EMO BİLİMSEL DERGİ , [ 2013 : 1 ] . 0
1. IEEE , Üye No: 92436603, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-05-07-2015-12-31.