Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Melih Apa
Özgeçmiş
:
Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Anasanat Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610067 .
Dahili
:
5022 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-11 08:39:04 .
Düzenleme
:
2018-07-03 13:16:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEYKEL ANABİLİM DALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
SANATTA YETERLİLİK HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
Sanatta Yeterlik Tezi

1. Kendi Teknolojisine Göndermede Bulunan Bir Görüntü Olarak Heykel Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Araştırma ve uygulama sürecinde kütle-yüzey ilişkisi Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1993-05-24 - 2003-01-06
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2003-06-16 - 2008-02-21
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-02-22 - 2014-07-22
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-23 - 2015-09-16
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-09-24 - 2019-09-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-09-24 - 2019-09-24
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-09-24 - 2019-09-24
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-09-24 - 2019-09-24
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-01-15 - 2019-01-15
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-01-15 - 2019-01-15
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, HEYKEL BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-02 - 2016-09-24
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-09-22 - 2016-03-22
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
3. Apa, M. Canlılar Dünyası ve Sanat (Not: Makalenin hakemler tarafından kabul edildiğine ve 32. sayısında yayımlanacağına dair yazısı bulunmaktadır). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2015, 32, 1-2. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2008
2. Apa, M. Aydınlanma, Modernizm, Postmodernizm Bağlamında Kavramsal Sanat'ın Nesne'ye Yaklaşımı. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2008, 16, 61-71. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2002
1. Apa, M. Anestezik Estetik Kuramlarına Karşı Bir Söylem. HACETTEPE ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2002, 9, 35-40. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

Ulusal - Diğer 100
2007
1. Apa, M. Daniel Buren. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 4, 19-35. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 7250
1. Apa, M. Directlink, ISBN: 978-605-399-071-0, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 113 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2008. 7250
http://www.santralistanbul.org
1. Apa, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 558 Sayfa, İngilizce, Çanakkale, Türkiye, 2018. 5750
http://www.akademiparadigma.net
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. Apa, M., Sanat ve Koordinatlar. Çukurova Üniversitesi, 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2015-04-08, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200
http://www.sanatarastirmalari.com

4. Apa, M., Sanat Sosyolojisi ve Güncel Sanat Arasında Gittikçe Artan Çekim Gücü. Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İzmir, Türkiye, 2014. 200
http://gsfkongre.deu.edu.tr/tema.html

3. Apa, M., Ortak Fayda. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası IV. Öğrenci Trienali kapsamında “Küresel Yerel: Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat” Sempozyumu, 2006-06-06, 2006-06-07, İstanbul, Türkiye, 2006. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

2. Apa, M., Bir Katkı: Sunilik - Disiplinlerarasılık - Yeni Emek Biçimleri. 1. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 2005-09-15, 2005-09-30, İzmir, Türkiye, 2005. 200
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=20864

1. Apa, M., Sürtünmesiz ve Hafif Ortamda Sanat. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası III. Öğrenci Trienali, 2003-05-05, 2003-05-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 200
http://triennial.marmara.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Apa, M., Sanat, Tasarım, Minör. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 2008-12-22, 2008-12-24, İstanbul, Türkiye, 2008. 100
http://www.yildiz.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Görkem Demir, Mekân Algısının Sanat Eseri Üzerindeki Etkilerinin Ürün ve Kuramsal Bağlamda İncelenmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ediz Yenmiş, Bir Üretim Olarak Heykel ve Diğer Üretim Biçimleriyle Etkileşimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Mehmet Hakan Bitmez, Modern Çağda Kolaj, Asamblaj, Montaj Gibi Teknik ve Anlayışların Heykel Sanatına Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

3. Ejder Koku, Günümüz tüketim toplumunun yarattığı mekân - zaman bağlamında üretim - tüketim sürecinin sanata etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

2. Mehmet Hasan Demirci, Türkiye'de heykel sanatının ideolojik bir araç olarak kullanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

1. Barış Elitaş, Çağdaş Sanat Ortamında Sesin Bir Materyal Olarak Değerlendirilmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Hacettep Üniversitesi 4. Uluslararası Taş Heykel , Uluslararası Sergiler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2017-05-04-2017-05-26, 08:00:00, Ankara, Türkiye
2. "Buradan Nereye", Kolektif Sanat Pratikleri, Videoist Seçkisi, Karma Sergiler, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, İstanbul, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, 2016-05-06-2016-05-21, 5, İstanbul, Türkiye
3. 3. Mardin Bienali, Bianeler,Trianeller, Kırklar Kilisesi, Mardin, Direktör: Döne Otyam, 2015-05-15-2015-06-16, 10, Mardin, Türkiye
Ulusal
1. Çukurova Üniversitesi "6. Çukurova Sergileri", Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75. Yıl Sanat Galerisi , Çukurova Üniversitesi, 2017-05-09-2017-05-16, 16:00:00, Adana, Türkiye
2. Cumhuriyet Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin, Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri, 2017-10-27-2017-11-03, 10000, Mersin, Türkiye
3. Yer Sofrası, Karma Sergiler, Arte Sanat Galerisi, Arte Sanat Galerisi Küratör: Mümtaz Demirkalp, 2016-03-01-2016-04-10, 5, Ankara, Türkiye
4. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Türkiye
5. Cumhuriyet Sergisi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-10-28-2015-11-14, 10, Mersin, Türkiye
6. "Tekrar" Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü , Karma Sergiler, Mersin Marina Sanat Galerisi, Heykel Bölümü, 2017-05-22-2017-05-26, 16:00:00, Mersin, Türkiye
7. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2017-12-25-2017-12-29, 16:00:00, Mersin, Türkiye
8. "Görünmez" Kişisel Sergi, Bireysel /kişisel/sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Melih Apa, 2017-12-13-2017-12-15, 15:00:00, Mersin, Türkiye
Ulusal 175
1. 59. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Heykel Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 1998-06-17, Ankara, Türkiye. 50
2. 63. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2002-06-09, Ankara, Türkiye. 50
3. Umut Vakfı, “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” konulu 10. Resim Yarışması Umut Vakfı, 2004-09-28, İstanbul, Türkiye. 25
4. Türkiye Jokey Kulübü 6. Resim Yarışması Türkiye Jokey Kulübü, 2004-09-30, İstanbul, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz SNT 419 Güncel Sanat I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 613 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 507 Form ve Kompozisyon I ( A ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 603 Form ve Komposizyon I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 501 Atölye I ( B ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 4-0-4
Güz HYK 621 Sanatta Maddesizleşme I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK320 Serbest Malzeme Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK420 Serbest Malzeme Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK 601 Çağdaş Sanat Uygulamaları I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYK374 Ahşap Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 614 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Bahar HYK 622 Sanatta Maddesizleşme II Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 602 Çağdaş Sanat Uygulamaları II Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK373 Uygulama Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK473 Ahşap Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz HYK 613 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 621 Sanatta Maddesizleşme I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK 601 Çağdaş Sanat Uygulamaları I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK274 Uygulama Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK474 Ahşap Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar TKS360 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 614 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Bahar HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK273 Uygulama Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz HYK473 Ahşap Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK373 Uygulama Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK 501 Atölye I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 4-0-4
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 507 Form ve Komposizyon I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 527 Heykel ve Çevre I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar TKS360 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK324 Yeni Medya Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK374 Ahşap Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK274 Uygulama Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar HYK-522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz HYK273 Uygulama Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK423 Yeni Medya Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK 503 Araştırma Yöntemleri I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 806 UZMANLIK ALAN DERSİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 4-0-4
Güz RES 505 Araştırma Yöntemleri Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 2-0-2