Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Musa Alpaslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17304
Faks
:
+90-324-3610032
Oluşturma
:
2016-07-25 15:50:44
Düzenleme
:
2017-12-07 10:11:32
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜH. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1987
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1993
DOÇENTLİK MİNERALOJİPETROGRAFİ ÜAK 2000
Doktora Tezi

1. Yıldızeli yöresi (Sivas batısı) metamorfitlerinin petrolojik incelenmesi Danışman: Dr. Durmuş Boztuğ, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Arguvan (Malatya) kuzeybatısında yer alan volkanitlerin mineralojik - petrografik incelenmesi,C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi Danışman: Dr. Nuri Terzioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-02-25 - 2018-02-23
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2012
9. Güler, C. Çok değişkenli istatistik, bulanık kümelenme ve GIS teknikleri kullanılarak Tarsus kıyı ovasındaki yeraltı suyunun hidrolojisi ve kimyası üzerindeki antropojenik aktivitelerin etkisinin değerlendirilmesi. JOURNAL OF HYDROLOGY, 2012, 414, 435-451. 0 + 0
2011
8. Güler, C. Türkiye' de üretilen karbonatlı doğal maden sularının kimyasal karakterizasyonu: Avrupa su kalitesi standartlarıyla uygunluğu. CLEAN SOİL-AİR-WATER, 2011, 30, 947-955. 0 + 0
2010
7. Güler, C. Karaduvar endüstriyel-tarımsal alanlarındaki iz element dağılımını kontrol eden faktörler. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2010, 60, 203-218. 0 + 0
2009
6. çetin, Z. Uronik asit ve Cr+3 arasındaki etkileşimler. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY , 2009, 28, 1599-1608. 0 + 0
5. Güler, C. Türkiye'de satılan 70 şişelenmiş su markasının mineral içeriği: Güncel yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2009, 22, 728-737. 0 + 0
2008
4. Kurt, M. Ulukışla havzasındaki (Orta Anadolu-Türkiye) Orta-Yüksek potasyumlu kalk-alkali ve şoşonitik daykların jeokimyası. GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL , 2008, 46, 1145-1163. 0 + 0
2007
3. Ekici, T. Malatya-Ovacık fay zonu (Doğu Anadolu-Türkiye) boyunca gözlenen Pliyosen bazaltlarının jeokimyası. CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY , 2007, 67, 201-212. 0 + 0
2. Yılmaz, H. Güneydoğu Anadolu orojeninin batı bölümündeki iki evreli felsik volkanizma: Petrolojik ve jeodinamik yaklaşımlar. INTERNATİONAL GEOLOGY REVİEW, 2007, 49, 120-141. 0 + 0
2006
1. Alpaslan, M. Genişlemeyle ilişkili Çamardı-Ulukışla havzasındaki (Niğdei Orta Anadolu, Türkiye) ultrapotasik volkaniklerin jeokimyasal ve Pb-Sr-Nd izotopik bileşimi. JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES, 2006, 27, 613-627. 1000 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
1996
1. Alpaslan, M. Arguvan (Malatya kuzeyi) yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin karşılaştırılmalı jeokimyasal özellikleri. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1996, 39, 75-86. 200 + 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Bahar JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM225 Mineraloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JM225 Mineraloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 596 Yerbilimlerinde Icp - Ms&#8217 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 542 Xrf Yöntemi ve Jeolojide Kulla Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz OSD Volkanlar ve İnsan Rektörlük 2-0-2
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz ÇM339 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM336 Metamorfik Petrojenez Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Volkanlar ve İnsan Rektörlük 2-0-2
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-0-1
Güz JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO-542 XRF Yöntemi ve Jeolojide Kulla Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2