Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Mehtap Aktaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42105
Faks
:
+90-324-3412823
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-08-10 11:12:48
Düzenleme
:
2017-11-29 16:05:18
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE LİSE CUMHURİYET LİSESİ 2000
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2012
1. Aktaş, M.; Alıcı, D. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (EÖD‐TÖ) GELİŞTİRİLMESİ . JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY, 2012, 37, 66-73. 200 + 0
http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&archive=yes&j_id=1062&s_id=104&a_id=843

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Aktaş, M. KONTROL LİSTESİ, ANALİTİK RUBRİK VE DERECELEME ÖLÇEKLERİNDE PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİNİN GENELLENEBİLİRLİK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 991-1010. 0 + 0
httphttp://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1676&Detay=Ozet://

Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Akbay, S.; Aktaş, M., CİNSİYETE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK SORUMLULUK DAVRANIŞI: BENLİK SAYGISI VE YAŞAM DOYUMUNUN ROLÜ. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/

4. Aktaş, M.; Yalçın İncik, E., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BİLGİYE ULAŞMAK AMACIYLA HANGİ BİLGİ KAYNAKLARINI TERCİH ETTİKLERİNİN İNCELENMESİ. II. Uluslar arası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/

3. Yalçın İncik, E.; Akbay, S.; Aktaş, M., Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://2017.ices-uebk.org/

2. AKTAŞ, M., İkili Karşılaştırma Ve Sıralama Yargılarıyla Ölçekleme Yöntemlerinden Elde Edilen Sıralamaların Tutarlılığının İncelenmesi: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Önem Düzeyine Göre Ölçekleme Çalışması. International Conference on Humanities an Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 2016. 100
http://ichacs.com/book/ICHACS_2016_Abstracts.pdf

1. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Yetkinlik ve Akademik Sorumluluk Arasındaki İlişkide Akademik Güdülenme ve Algılanan Öz-Düzenlemenin Aracı Rolü. International Conference on Humanities an Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 100
http://ichacs.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. AKTAŞ, M.; BAŞUSTA, N.; ALICI, D., Farklı Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı Ġle Ġncelenmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ, 2016-09-01, 2016-09-03, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50
http://epod2016.akdeniz.edu.tr/_dinamik/333/53.pdf