Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Mustafa Şahap Aksan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3014 .
Oluşturma
:
2015-05-25 07:57:49 .
Düzenleme
:
2018-09-19 11:43:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-10-03 - 2017-10-03
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-10-03 - 2017-10-03
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-01-14 - 2017-01-14
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-01-14 - 2017-01-14
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-02-09 - 2015-02-09
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK ARASTIRMA MERKEZİ 2009-07-20 - 2012-07-20
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2009
3. Aksan, M. The semantics of event plurality in Turkish. MEÜ. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13. 200 + 0
2006
2. Aksan, M. Metaphors of anger: An outline of a cultural model. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 31-59. 200 + 0
1993
1. Aksan, M. Dilbilimde işlevci- biçimci yaklaşım. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1993, 4, 189-200. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
1991
1. Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104. 200 + 3
Ulusal - Diğer 200
2015
2. Aksan, M.; Aksan, Y. Multi-word Expression in Genre Specification. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42. 100 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

Publications_001.pdf

2006
1. Aksan, M. Türkçede Öfke İfadelerine Kap Metaforu. MERSİN DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 103-124. 100 + 3
http://ded.mersindilbilim.info

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Aksan, M. Embodiment via Body Parts: Studies from Various Languages and Cultures, ISBN: 9789027223852, John Benjamins, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2011. 250
http://benjamins.com
2. Aksan, M.; Mersinli, . Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 47 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
3. Aksan, Y.; Aksan, M. Metaphor in Use: Context, Culture and Communication, ISBN: 9789027223920, John Benjamins, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2012. 125
http://benjamins.com
4. Aksan, Y.; Aksan, M. Working Papers in Corpus-based Linguistics and Language, ISBN: 299-231, TUFS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 3 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Türkiye, 2009. 125
5. Aksan, Y.; Aksan, M. Essays on Turkish Linguistics, ISBN: 978-3-447-06059-2, Harrassowitz Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 350 Sayfa, İngilizce, Berlin, Türkiye, 2009. 125
6. Demirhan, U.; Aksan, M. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, ISBN: 1443837113, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 125
http://www.cambridgescholars.com/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Aksan, M.; Demirhan, U. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-04, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 200

1. AKSAN, Y.; AKSAN, M., Türkçenin Derlem-Temelli Sıklık Sözlügü: Temel Ilkeler ve Uygulama. II. Ulusalararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 55

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü.; Demirhan, U.; Yılmazer, H., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012. 55
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

2. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, Y., Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100
http://www.cicling.org/2016

1. Aksan, M.; Alıcı, D.; Demirhan, U., Verb Synthesis and Frequency. Corpus-Based Word Frequuency, 2015-02-19, 2015-02-20, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://dam.org.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. AKSAN, Y.; AKSAN, M.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U.; MERSİNLİ, Ü.; BEKTAŞ, Y., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 65

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma , TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 11293500 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://www.tuddfrekans.org.tr

Uluslararası 16000
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
4. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
5. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 1300-8552, E-ISSN : 1300-8552, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
6. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
7. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 1300-8552, E-ISSN : 1300-8552, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
8. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
Ulusal
1. Ankara Üniversitesi , 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dilbilimi Bl. Beytepe-Ankara , 2015-03-01 - 2015-12-29, Ankara, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 317 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 317 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 701 Sesbilim Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 426 Bilişsel Dilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 425 Bilgisayar Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 701 Sesbilim Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB414 Bilişim Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB302 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB301 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB413 Bilgisayar Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3