Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mahmut Ülger
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-4087603 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12152 .
Oluşturma
:
2015-05-28 10:32:34 .
Düzenleme
:
2019-01-11 13:49:16 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
15
ARTICLES WITH
CITATION DATA
15
SUM OF THE
TIMES CITED
133
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
8.87
Researcher ID
Scholar ID
h-index
6
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlık Danışman: Dr. Gürol EMEKDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin İlinde İzole Edilen Streptomisin Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleksi İzolatların rpsL ve rrs Gen Bölgesi Mutasyonlarının DNA Dizi Analizi İle Gösterilmesi Danışman: Dr. Gönül ASLAN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-02-11 - 2013-02-22
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-02-22 - 2018-03-06
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2016-08-23 - 2019-08-23
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-01 - 2019-08-01
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-01 - 2019-08-01
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-01 - 2019-08-01
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-02-11 - 2018-02-11
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-02-11 - 2018-02-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 15450
2018
28. Belveren, S.; Larrañaga, O.; Poyraz, S.; Döndaş, H.; ülger, M.; şahin, E.; Ferrándiz-saperas, M.; Sansano, J.; Gracia retamosa, D.; De cozar, A. From Bioactive Pyrrolidino[3,4-c]pyrrolidines to more Bioactive Pyrrolidino[3,4-b]pyrrolidines via Ring-Opening/Ring-Closing Promoted by Sodium Methoxide. SYNTHESİS, 2018, , -. 250 + 0
10.1055/s-0037-1611356

27. Nural, Y.; Gemili, M.; Seferoglu, N.; Sahin, E.; Ulger, M.; Sari, H. Synthesis, crystal structure, DFT studies, acid dissociation constant, and antimicrobial activity of methyl 2-(4-chlorophenyl)-7a-((4-chlorophenyl)carbamothioyl)-1-oxo-5,5-diphenyl-3-thioxo-hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-e]imidazole-6-carboxylate. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1160, 375-382. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.01.099

Publications_037.pdf

26. Poyraz, S.; Canacankatan, N.; Belveren, S.; Yetkin, D.; Kibar, K.; ülger, M.; Sansano, J.; özçelik, N.; Yılmaz, .; Döndaş, H. Study of the anti(myco)bacterial and antitumor activities of prolinate and N-amidocarbothiolprolinate derivatives based on fused tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione, bearing an indole ring. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE - CHEMİCAL MONTHLY, 2018, 149, 2253-2263. 150 + 0
10.1007/s00706-018-2286-8

25. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; De coen, L.; ülger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 2018, 51-64. 500 + 0
10.24820/ark.5550190.p010.573

24. Dündar, Y.; ülger, M.; Kaynak onurdağ, F.; ökten, S.; önkol, T. Synthesis and Antitubercular Activity of Ofloxacin Derivatives. REV. ROUM. CHİM., 2018, 63, 265-272. 800 + 0
23. Nural, Y.; Gemili, M.; ülger, M.; Sarı, H.; De coen, L.; şahin, E. Synthesis, antimicrobial activity and acid dissociation constants of methyl 5,5-diphenyl-1-(thiazol-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate derivatives. BIOORGANIC MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2018, 28, 942-946. 650 + 0
10.1016/j.bmcl.2018.01.045

22. Akçay, S.; ülger, M.; Kaynak onurdağ, F.; Dündar, Y. Study on Synthesis and Biological Activity of Some Pyridopyridazine Derivatives. ACTA CHIMICA SLOVENICA, 2018, 65, 932-938. 850 + 0
10.17344/acsi.2018.4590

2017
21. Burmaoglu, S.; Algul, O.; Gobek, A.; Anil, D.; Ulger, M.; Erturk, B.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Aslan, G. Design of potent fluoro-substituted chalcones as antimicrobial agents. JOURNAL OF ENZYME INHİBİTİON AND MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2017, 32, 490-495. 300 + 0
10.1080/14756366.2016.1265517

Publications_025.pdf

20. Gemili, M.; Sarı, H.; ülger, M.; şahin, E.; Nural, Y. Pt(II) and Ni(II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives: Synthesis, characterization, physical parameters and biological activity. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2017, 463, 88-96. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2017.04.026

Publications_030.pdf

19. Poyraz, S.; Belveren, S.; Ulger, M.; Sahin, E.; Dondas, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antituberculosis activity of some novel polysubstituted aminocarbothiol/thiohydantoin-pyrrolidine derivatives. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE, 2017, 148, 2173-2182. 700 + 0
10.1007/s00706-017-2039-0

Publications_032.pdf

18. Erşen, D.; ülger, M.; Mangelınckx, S.; Gemili, M.; şahin, E.; Nural, Y. Synthesis and anti(myco)bacterial activity of novel 5,5-diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea derivatives and a functionalized hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazole. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 26, 2152-2160. 750 + 0
10.1007/s00044-017-1907-9

Publications_028.pdf

17. Belveren, S.; Dondas, H.; ülger, M.; Poyraz, S.; Garcia-mingüens, E.; Ferrandiz-saperas, M.; Sansano, J. Synthesis of highly functionalized 2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole frameworks with interesting antibacterial and antimycobacterial activity. TETRAHEDRON, 2017, 73, 6718-6727. 600 + 0
10.1016/j.tet.2017.10.007

Publications_033.pdf

2016
16. Direkel, .; Karaman, .; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Uysal, M.; şahin, M.; Delialioğlu, N.; ülger, M.; Emekdaş, G. Hidrazon Yapısındaki On Farklı Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması. KAFKAS UNİV VET FAK DERG, 2016, 22, 519-524. 100 + 0
10.9775/kvfd.2016.14967

Publications_022.pdf

2015
15. Tezcan, S.; Dincer, E.; Ulger, M.; Ozgur, D.; Erdogan, S.; Ozkul, A.; Emekdas, G.; Ergunay, K. Mersin Bölgesi Kan Donörlerinde Flebovirus Maruziyetinin Serolojik Olarak Araştırılması. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2015, 49, 403-413. 550 + 0
Publications_013.pdf

14. Tezcan, S.; Ulger, M.; Ucbilek, E.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Delialioglu, N.; Altintas, E.; Helvaci, I.; Emekdas, G. Mersin İlinde Hepatit B Virus Genotip D ile Kronik Enfekte Hastalarda Bazal Kor Promotor/Prekor Gen Bölgesi Mutasyonlarının Karakterizasyonu. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2015, 49, 377-392. 550 + 0
Publications_012.pdf

2014
13. Giray, B.; Emekdas, G.; Tezcan, S.; Ulger, M.; Serin, M.; Sezgin, O.; Altintas, E.; Tiftik, E. Profiles of serum microRNAs; miR-125b-5p and miR223-3p serve as novel biomarkers for HBV-positive hepatocellular carcinoma. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2014, 41, 4513-4519. 450 + 145
https://dx.doi.org/10.1007/s11033-014-3322-3

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 29
12. Tezcan, S.; Ozgur, D.; Ulger, M.; Aslan, G.; Gurses, I.; Serin, M.; Giray, B.; Dilek, S.; Emekdas, G. Human Papillomavirus Genotype Distribution and E6/E7 Oncogene Expression in Turkish Women with Cervical Cytological Findings. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 2014, 15, 3997-4003. 500 + 10
10.7314/APJCP.2014.15.9.3997

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
11. Gulbudak, H.; Aslan, G.; Tezcan, S.; Ersoz, G.; Ulger, M.; Otag, F.; Kuyucu, N.; Emekdas, G. Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2014, 48, 316-324. 350 + 5
Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
10. Ozcelik, A.; Ulger, M.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Ozden, T. STUDIES ON IN VITRO ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITIES OF SOME 2-SUBSTITUTEDIMIDAZO[4,5-b] AND [4,5-c]PYRIDINE DERIVATIVES. REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 2014, 59, 5-8. 800 + 0
Publications_004.pdf

9. Tezcan, S.; Kizildamar, S.; Ulger, M.; Aslan, G.; Tiftik, N.; Ozkul, A.; Emekdas, G.; Niedrig, M.; Ergunay, K. Mersin İli Kan Donörlerinde Flavivirus Seroepidemiyolojisi. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2014, 48, 606-617. 500 + 0
Publications_001.pdf

2013
8. Ulger, M.; Emekdas, G.; Aslan, G.; Tas, D.; ılvan, A.; Tezcan, S.; Calikoglu, M.; Erdal, M.; Kartaloglu, Z. Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2013, 47, 250-264. 700 + 10
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
7. Tezcan, S.; Ulger, M.; Aslan, G.; Yaras, S.; Altintas, E.; Sezgin, O.; Emekdas, G.; Gurer giray, B.; Sungur, M. Mersin İli’nde Hepatit C Virusu Genotip Dağılımının Belirlenmesi. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2013, 47, 332-338. 600 + 25
Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2012
6. Direkel, S.; Otag, F.; Aslan, G.; Ulger, M.; Emekdas, G. Klinik Örneklerden İzole Edilen Filamentöz Mantarların İki Farklı Yöntemle Tanımlanması ve Duyarlılık Sonuçları. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2012, 46, 65-78. 600 + 0
Publications_018.pdf

5. Aydin, F.; Ulger, M.; Emekdas, G.; Aslan, G.; Gunal, S. Mersin İlinde Çiğ Sütlerden Mycobacterium bovis ve Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İzolasyonu ve Tanımlanması. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2012, 46, 283-289. 800 + 0
Publications_016.pdf

4. Emekdas, G.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Ucbilek, E.; Ulger, M.; Altintas, E.; Dogen, A. Mersin İlinde Kronik Hepatit B Hastalarında Hepatit B Virusu Genotiplerinin Belirlenmesi. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2012, 46, 432-445. 100 + 5
Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
3. Utku, S.; Gokce, M.; Aslan, G.; Bayram, G.; Ulger, M.; Emekdas, G.; Sanhin, M. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstituted acetophenone) hydrazone. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2011, 35, 331-339. 400 + 5
https://dx.doi.org/10.3906/kim-1009-63

Publications_019.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2009
2. Ulger, M.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Tezcan, S.; Serin, M. Streptomisin Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında rpsL ve rrs Gen Bölgesi Mutasyonlarının Araştırılması. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2009, 43, 115-120. 900 + 5
Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2007
1. Yildiz, C.; Ulger, M.; Aslan, G.; Emekdas, G. Isoniazid susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis on blood agar. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2007, 28, 975-977. 850 + 15
Publications_020.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Aslan, G.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Durukan, H.; Yazıcı, F.; Emekdaş, G. Female Genital Tuberculosis Cases with Distinct Clinical Symptoms: Four Case Reports. INTERNATİONAL JOURNAL OF REPRODUCTİVE BİOMEDİCİNE, 2018, 16, 57-60. 0 + 0
1. Güzel özay, S.; ülger, M.; Aslan, G.; Kökdil, G. Evaluation of antimicrobial activity of five Vincetoxicum taxa growing in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN PHARMACY, 2018, 22, 37-45. 0 + 0
10.12991/jrp.2018.76

Uluslararası - Alan endexleri 0
1. Güzel özay, S.; Kökdil, G.; ülger, M. Anti(myco)bacterial and Antifungal Activities of Seed Pods of Four Vincetoxicum Taxa Growing in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 27-38. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 835
2018
9. Doğan çalhan, S.; ülger, M. Kolinklorür içeren bazı alçak ötektik çözücülerin antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, , -. 200 + 0
8. özer, S.; Konucu, M.; Altuntaş, H.; Güleşen, R.; Levent, B.; ülger, M. Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarında (Trachemys scripta elegans) Salmonella spp. varlığı ve antibakteriyel duyarlılıkları. EGE JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2018, 35, 373-381. 80 + 0
10.12714/egejfas.2018.35.4.02

2013
7. Yarpuzlu, M.; Ulger, M.; Aslan, G.; Tezcan, S.; Koksel, O.; Calikoglu, M.; ılvan, A.; Emekdas, G. Tüberküloz Plörezili 69 Hastanın Değerlendirilmesi ve Antitüberküloz İlaç Duyarlılıklarının İrdelenmesi. ANKEM DERGİSİ, 2013, 27, 31-37. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.5222/ankem.2013.031

Publications_010.pdf

2012
6. Gumustekin, S.; Tezcan, S.; Ulger, M.; Tiftik, E.; Serin, M.; Aslan, G.; Emekdas, G. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Parvovirus B19 Varlığının Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 24-29. 120 + 0
Publications_011.pdf

2011
5. Seda, T.; Mahmut, U.; Gurol, E. Batı Nil Virusu ve İnfeksiyonu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 9-17. 0 + 0
Publications_014.pdf

2010
4. Dagdartan, U.; Ulger, M.; Aslan, G.; Emekdas, G. Tüberküloz Plörezi’li Bir Olgunun Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 3, 39-41. 85 + 0
Publications_009.pdf

2009
3. Aslan, G.; Kuyucu, N.; Calıkoglu, M.; Ersoz, G.; Ulger, M.; Gunal, S.; Emekdas, G. Mycobacterium bovis’in Etken Olduğu Tüberküloz Olguları. ANKEM DERGİSİ, 2009, 23, 182-187. 80 + 0
Publications_021.pdf

2007
2. Aslan, G.; Emekdas, G.; Dusmez apa, D.; Cordan yazıcı, A.; Kokturk, A.; Ersoz, G.; Unal, M.; Ulger, M. Tüberküloz Lenfadenit Olgularından İzole Edilen Mikobakterilerin İdentifiye Edilmesi ve Antitüberküloz Duyarlılıkları. ANKEM DERGİSİ, 2007, 21, 27-31. 20 + 3
Publications_007.pdf

1. Aslan, G.; Emekdas, G.; Ulger, M.; Tezcan, S.; Kaya, A.; Doğu, O.; Kuyucu, N. Tüberküloz Menenjit Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanılması. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, 2007, 37, 204-208. 120 + 0
Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 115
2017
2. Yarpuzlu, M.; Aslan, G.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Emekdaş, G.; Kuyucu, N.; Kaya, A. Yenidoğan Dışı Menenjit Şüpheli Hastalarda Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, 2017, 47, 205-212. 60 + 0
Publications_036.pdf

1. Aslan, G.; ülger, M.; Delialioğlu, N.; Otağ, Z.; Düşmez apa, D.; Ersöz, G.; Köksel, O.; Doruk, E.; Kuyucu, N.; özcan, C. Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, 2017, 47, 197-204. 55 + 0
Publications_035.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2018
1. Güzel özay, S.; özay, Y.; ülger, M.; Kahraman, A.; Aslan, G. Evaluation of Antimicrobial Activity of Three Endemic Salvia Species Growing in Turkey. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF PHARMACY, 2018, 38, 4-10. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 150
1. ülger, M. Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, ISBN: 978-145-1116-59-5, Hipokrat Kitabevi, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 700, 2 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
2. ülger, M. Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, ISBN: 978-145-1116-59-5, Hipokrat Kitabevi, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 700, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
3. ülger, M. Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, ISBN: 978-145-1116-59-5, Hipokrat Kitabevi, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 700, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Uluslararası - Özet - Sözlü 490

5. TEZCAN ÜLGER, S.; ÖZGÜR, D.; YARAŞ, S.; ÜLGER, M.; SEZGİN, O.; ASLAN, G., Helicobacter pylori Pozitif Mide Biyopsi Örneklerinde Human Papillomavirus Varlığının Belirlenmesi. Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2018-11-04, 2018-11-08, ANTALYA, Türkiye, . 55

4. ÜLGER, M.; FIRAT YENER, P.; TEZCAN ÜLGER, S.; ÖZGÜR, D.; ASLAN, G., Investigation of Toll-Like Receptors 2 and 4 Gene Polymorphisms with PCR-RFLP and DNA Sequencing in Tuberculosis Patients. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, . 90

3. ÜLGER, M., Antibacterial and Antimycobacterial Activity of 5,5-Diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea Derivatives. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_023.pdf

2. Serin, M.; Sezgin, O.; Öksüz, Z.; Gürer Giray, B.; Altıntaş, E.; Tiftik, E.; Döğen, A., Biomarker Potential of Several miRNAs For The Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma Related With HBV and HCV Infections. Drug Discovery and Therapy World Congress, 2017-07-10, 2017-07-13, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 10
Scientific_Meetings_012.pdf

1. Aydın, F.; Ülger, M.; Tezcan Ülger, S.; Aslan, G., Cytokine Gene Polymorphisms and Genetic Susceptibility in Cutaneous Leishmaniasis Patients. International Symposium on Parasitic Zoonozes, 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 85
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 750

17. OKTAY, E.; ÜLGER, M.; YABALAK, E.; KURNAZ, N.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; GİZİR, A., Investigation of in vitro Antituberculosis Activity of the Plant Extracts from St. Johnʼs wort (Hypericum perforatum L.) and Aloe vera.. 39th Annual Conrgress of the European Society of Mycobacteriology, 2018-07-01, 2018-07-04, Dresden, Almanya, . 32

16. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis and Biological Evaluation of Pyyrolidine-Thiazoles/Indole Ring System Containing Heterocycles. 5th International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 37
Scientific_Meetings_021.pdf

15. Poyraz, S.; Belveren, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis and Some Biological Evaluation of Novel Heterocycles Bearing Indole/Pyyrolidine Ring System and/or Aminocarbothiol Moiety. 5th International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 37
Scientific_Meetings_020.pdf

14. Kupeli, E.; Okkay, O.; Ersan, R.; Ulger, M.; Gonca, S.; Tezcan Ulger, S.; Dogen, A., Design and Synthesis of Some Amid Bridge Carried Bis-Benzazole Compounds and Investigation on Their Antifungal and Antituberculos Activities. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 22
Scientific_Meetings_019.pdf

13. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ulger, M.; Dondas, H., Synthesis, Characterisation of Aminocarbothiol Pyrrolidine-Pt(II) Complexes; Their Antibacterial and Antituberculosis Activity. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 37
Scientific_Meetings_018.pdf

12. Poyraz, S.; Belveren, S.; Ulger, M.; Dondas, H., Synthesis and Antituberculosis Activity of Indol-3-yl-alkyl-2-(4-Chlorophenyl)-5-alkyl-4,6-Dioxooctahydropyrrolo[3,4-B]Pyrrole-3-Carboxylate. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 37
Scientific_Meetings_017.pdf

11. Utku, S.; Bayram Abiha, G.; Ulger, M.; Uysal, M.; Aslan, G.; Emekdas, G., Synthesis and in vitro Antimycobacterial Activities of 6-Substituted-3(2H)-Pyridazinone-2-Acetyl-2-(Substituted/Nonsubstituted Acetophenone)Hydrazone. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 32
Scientific_Meetings_016.pdf

10. Ülger, M.; Özgür, D.; Kurnaz, N.; Delialioğlu, N.; Akar, A.; Kuyucu, N.; Gürses, İ., Ten Years of Pediatric Tuberculosis: A Retrospective Study in Mersin, Turkey. 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 37
Scientific_Meetings_014.pdf

9. Aslan, G.; Kurnaz, N.; Ülger, M.; Özgür, D.; Tezcan Ülger, S.; Tok, S.; Delialioğlu, N., Retrospective Evaluation of 11 Patients with Bone and Joint Tuberculosis in Mersin, Turkey. 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 27
Scientific_Meetings_013.pdf

8. Özgür, D.; Ülger, M.; Kayar, B.; Tezcan Ülger, S.; Ersoy, L.; Aslan, G.; Köksal, F., Investigation of Pyrazinamide Resistance in Drug Resistant Mycobacterium tuberculosis complex in Turkey. 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 35
Scientific_Meetings_015.pdf

7. Dundar, Y.; Ülger, M.; Kaynak Onurdag, F.; Onkol, T., Synthesis and Antibacterial and Antitubercular Activity of Ofloxacin Derivatives. 17th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, 2017-06-01, 2017-06-03, Thessaloniki, Yunanistan, 2017. 42
Scientific_Meetings_022.pdf

6. Tezcan Ülger, S.; Ülger, M.; Durukan, H.; Özgür, D.; Delialioğlu, N.; Ertabaklar, H.; Aslan, G., Determination of the Presence of Trichomonas vaginalis and Coexistance with HPV on Cervical Cytological Samples. International Symposium on Parasitic Zoonozes, 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 35
Scientific_Meetings_011.pdf

5. Poyraz, S.; Belveren, S.; Erşen, D.; Gemili, M.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives. 4th International BAU Drug Desing Congres, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 22
Scientific_Meetings_010.pdf

4. Belveren, S.; Gemili, M.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., Antibacterial Activity of Bicyclic Aminocarbothiol Pyrroldione. 4th International BAU Drug Desing Congres, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 30
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Poyraz, S.; Nural, Y.; Ülger, M.; Belveren, S.; Gemili, M.; Ersen, D.; Serin, M., Synthesis of Novel Aminocarbo-N-thiol Pyrrolidine Derivatives and Their Antituberculosis Activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Science, 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 27
Scientific_Meetings_001.pdf

2. Nural, Y.; Gemili, M.; Ersen, D.; Ülger, M.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Serin, M., Synthesis and antimycobacterial activity of Co(III) complexes of N-benzoyl-4,6-dioxo-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carbothioamide derivatives. 11th International Symposium on Pharmaceutical Science, 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 22
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Aslan, G.; Tezcan, S.; Ülger, M.; Durukan, H.; Yazıcı, G.; Emekdaş, G., Female Genital Tuberculosis Cases with Different Clinical Symptoms. 35th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, 2014-06-29, 2014-07-02, Viyana, Avusturya, 2014. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 120

5. Direkel, Ş.; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Gökçe, M.; Şahin, F.; Delialioğlu, N., Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması. 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011-11-12, 2011-11-16, Antalya, Türkiye, 2011. 5

4. Tezcan, S.; Ülger, M.; Zeten, D.; Tiftik, E.; Özkul, A.; Emekdaş, G., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi’ne Başvuran Sağlıklı Kan Donörlerinde Batı Nil Virus (BNV) Enfeksiyonunun Araştırılması: Ön Çalışma. III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 37

3. Serin, M.; Bekiroğlu, E.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Emekdaş, G., Mersin’de Lamivudin ve Adefovir ile Tedavi Edilmekte Olan Kronik Hepatit B’li Hastalarda İlaç Direncine Sebep Olan HBV Polimeraz Mutasyonlarının Gümüş Boyama Tabanlı “Cycle Sequencing” Metodu ile Araştırılması. 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2008-06-24, 2008-06-28, Ankara, Türkiye, 2008. 5

2. Yıldız, Ç.; Ülger, M.; Aslan, G.; Emekdaş, G., İnsan kanlı ve koyun kanlı agar kullanılarak INH duyarlılığının belirlenmesi. 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2006-11-23, 2006-11-25, Ankara, Türkiye, 2006. 42

1. Aslan, G.; Emekdaş, G.; Ülger, M.; Tezcan, S.; Kaya, A.; Doğu, O.; Kuyucu, N., Tüberküloz menenjit tanısında polimeraz zincir reaksiyonunun kullanılması. 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2006-11-23, 2006-11-25, Ankara, Türkiye, 2006. 30

Ulusal - Özet - Poster 462

28. TEZCAN ÜLGER, S.; ÖZGÜR, D.; ÜLGER, M.; YARAŞ, S.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O.; ASLAN, G., Mersin İlinde Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Araştırılması. 2. Ulusal Viroloji Günleri, 2018-03-22, 2018-03-24, , Türkiye, . 15

27. Tezcan Ülger, S.; Vural Taşdemir, E.; Ülger, M.; Delialioğlu, N.; Sezgin, O.; Örekici Temel, G.; Emekdaş, G., Mersin İlinde HCV Genotip Dağılımında Yıllar İçindeki Değişikliğin Araştırılması. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 13
Scientific_Meetings_007.pdf

26. Tezcan Ülger, S.; Yazıcı, A.; Ülger, M.; Delialioğlu, N.; Özgür, D.; Oktay, E.; Aslan, G., Psöriazisli Olgularda Human Papillomavirus Varlığının Araştırılması. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 15
Scientific_Meetings_006.pdf

25. Yaşa, E.; Ülger, M.; Utku, S.; Aslan, G., 6-Sübstitüepridazin ve 3(2h)-Pridazinon Türevlerinin Antitüberküloz Aktivitelerinin Araştırılması. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 21
Scientific_Meetings_004.pdf

24. Sönmez, E.; Ülger, M.; Tezcan Ülger, S.; Ersan, R.; Algül, Ö.; Aslan, G., Bazı 2-Sübstitüebenzimidazol Türevi Bileşiklerin Antitüberküloz Aktivitelerinin Araştırılması. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 18
Scientific_Meetings_005.pdf

23. ERTURK, B.; ULGER, M.; TEZCAN ULGER, S.; ALGUL, Ö., Investigation of Antituberculosis Activity of Some 2-Substitued Benzimidazol Derivatives with Agar Proportion Method. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 21
Scientific_Meetings_003.pdf

22. Kurnaz, N.; Tezcan Ülger, S.; Ülger, M.; Aslan, G.; Emekdaş, G., İnsanlarda Rift Vadisi Ateşi Virusunun Serolojik Olarak Araştırılması. 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, 2016-02-25, 2016-02-28, Ankara, Türkiye, 2016. 17

21. Tezcan, S.; Özgür, D.; Ülger, M.; Aslan, G.; Gürses, İ.; Serin, M.; Giray, B., Servikal Sitoloji Bulgularına Sahip Kadınlarındaki Human Papillomavirus Genotip Dağılımı ve E6/E7 mRNA Ekspresyonu. 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, 2016-02-25, 2016-02-28, Ankara, Türkiye, 2016. 12

20. Ülger, M.; Serin, M.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Emekdaş, G.; İlvan, A.; Tiftik, E., Tüberküloz Hastalarında Plazma MikroRNA Seviyelerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 20

19. Çorabatır Dirim, C.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Ülger, M.; Kuyucu, N.; Kaya, A.; Emekdaş, G., Aseptik Menenjit Şüpheli Hastalara Ait BOS Örneklerinde Human Parechovirus ve Enterovirusların Araştırılması. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 12

18. Vural Taşdemir, E.; Ülger, M.; Akdenizli, E.; Tezcan, S.; Aslan, G., Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis Varlığının Gösterilmesinde GeneXPert MTB/RIF Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2015-05-08, 2015-05-10, Mersin, Türkiye, 2015. 20

17. Gürer Giray, B.; Erişik Bağış, G.; Ülger, M.; Ovla, D.; Aslan, G., Löwenstein-Jensen Besiyerinde Mycobacterium tuberculosis İzolasyon Hızına CO2’li İnkübasyonun Etkisi. 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2015-05-08, 2015-05-10, Mersin, Türkiye, 2015. 17

16. Ülger, M.; Direkel, Ş.; Çorabatır Dirim, C.; Ersoy, L.; Tezcan, S.; Aslan, G., Derin Dondurucuda Bir, İki ve Üç Yıl Saklanan Örneklerde MTBC Canlı Kalma Oranları. 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2015-05-08, 2015-05-10, Mersin, Türkiye, 2015. 21

15. Ülger, M.; Ersan, R.; Aslan, G.; Algül, Ö., Yeni Bisbenzimidazol Türevlerinin Antitüberküloz Aktivitelerinin Araştırılması. 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 2015-05-08, 2015-05-10, Mersin, Türkiye, 2015. 23

14. Çorabatır, C.; Tezcan, S.; Ülger, M.; Aslan, G.; Sezgin, O.; Otağ, F.; Emekdaş, G., Puerperal Dönemde Bir Tüberküloz Peritonit Olgusu. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Türkiye, 2013. 15

13. Ülger, M.; Emekdaş, G.; Aslan, G.; Taş, D.; İlvan, A.; Tezcan, S.; Çalıkoğlu, M., Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Türkiye, 2013. 17

12. Gürer Giray, B.; emekdaş, G.; Tezcan, S.; Ülger, M.; Serin, M.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., Serum miRNA Profillerinin Hepatit B Virüs (HBV) İnfeksiyonu ve Kronik HBV ile İlişkili Hepatosellüler Karsinomanın Erken Tanısındaki Biyomarkır Olma Potansiyelinin Araştırılması. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 11

11. Çorabatır, C.; Ülger, M.; Yıldırım, Ö.; Kuş, N.; Otağ, F., Korneal Apse Kültüründen Fusarium sp. İzole Edilen Bir Olgu. I. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu: Geleneksel ve Yeni Tanı Yöntemleri, 2013-04-26, 2013-04-27, İzmir, Türkiye, 2013. 20

10. Gülbudak, H.; Aslan, G.; Tezcan, S.; emekdaş, G.; Ersöz, G.; Ülger, M., Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Acinetobacter baumanni İzolatlarının AP-PCR ve REP-PCR Tekniği ile Klonal Yakınlıklarının İzlenmesi. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, 2012. 10

9. Aydın, F.; Ülger, M.; Emekdaş, G.; Aslan, G.; Günal, S., Mersin İlinde Çiğ Sütlerden Mycobacterium bovis ve Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İzolasyonu ve Tanımlanması. 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011-11-12, 2011-11-16, Antalya, Türkiye, 2011. 20

8. Ülger, M.; Elmas, H.; Utku, S.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Emekdaş, G., 6-Sübstitüe-3(2H)-Pridazinon-2-il Aseto/Propiyonato Hidrazit IV Türevlerinin in vitro Antitüberküloz Aktivitelerinin Agar Proporsiyon ve Alamar Blue Yöntemleriyle Belirlenmesi. 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011-11-12, 2011-11-16, Antalya, Türkiye, 2011. 21

7. Aslan, G.; Ülger, M.; Otağ, F.; Apa, D.; Ersöz, G.; Köksel, O.; Doruk, E., Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011-11-12, 2011-11-16, Antalya, Türkiye, 2011. 13

6. Yarpuzlu, M.; Ülger, M.; Aslan, G.; Tezcan, S.; Köksel, O.; Çalıkoğlu, M.; İlvan, A., Tüberküloz Plörezili 69 Hastanın Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011-11-12, 2011-11-16, Antalya, Türkiye, 2011. 16

5. Tezcan, S.; Ülger, M.; Aslan, G.; Yaraş, S.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Emekdaş, G., Mersin İli’nde Hepatit C Virusu Genotip Dağılımının Belirlenmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 17

4. Tezcan, S.; Ülger, M.; Üçbilek, E.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Delialioğlu, N., Hepatit B Virusu (HBV) ile Kronik İnfekte Hastalarda HBV Bazal-Kor Promoter/Prekor Gen Mutasyonları. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 15

3. Tezcan, S.; Kızıldamar, S.; Ülger, M.; Aslan, G.; Tiftik, E.; Emekdaş, G., Kan Donörlerinde Dengue Virus Varlığının Seroepidemiyolojik Olarak Araştırılması. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 16

2. Emekdaş, G.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Üçbile, E.; Ülger, M., Mersin İli’nde Kronik Hepatit B hastalarında Hepatit B Virusu genotiplerinin ve Pre-S Gen Varyantlarının Belirlenmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 2

1. Tezcan, S.; Kızıldamar, S.; Ülger, M.; Aslan, G.; Tiftik, E.; Emekdaş, G., Kan Donörlerinde Dengue Virus Enfeksiyonunun Seroepidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Ön Çalışma. III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 16

Ulusal - Yürütücü 400

4. Tüberküloz Hastalarında Toll-Benzeri Reseptör (Toll-Like Receptor) 2 ve 4 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2519, 9998 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Bazı 2-Sübstitüebenzimidazol Türevi Bileşiklerin Antitüberküloz Aktivitelerinin Agar Proporsiyon Yöntemi ile Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1413, 10995 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ İÇİN YENİ BİLEŞİKLERİN AGAR PROPORSİYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2015-AP3-1320, 19997 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Tüberküloz Hastalarında Plazma MikroRNA Seviyelerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 114S034, 68850 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 800

16. Sübstitüe Grup Olarak Metil 4,6-diokso-3,3-difeniloktahidropirolo[3,4-c]pirol-1-karboksilat Yapısı Bulunduran Tiyazol Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel/Antitüberküloz Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1800, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

15. Aseptik Menenjitli Hastalara Ait Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Örneklerinde Human Parechovirus (HPeV) Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TMAD (CÇ) 2013-2 TU, 19984 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

14. Bazı Bisbenzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FKB (RHE) 2014-1 YL, 9987 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

13. İnsanlarda Rift Vadisi Ateşi Virusu’nun Serolojik Olarak Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (NK) 2013-2 YL, 9990 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

12. Solunum Yolu Viral Enfeksiyonlarının Etiyopatogenezi, BAP, Proje No: BAP TF TTB (ST) 2011-4 GP, 313818 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

11. Mikrobiyoloji Laboratuvarları Biyogüvenlik Sistemlerinin İyileştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (ND) 2013-2 GP, 159745 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

10. Normal Servikal Sitoloji Bulgularına Sahip Kadınlarda Genital Human Papilloma Virus (HPV)’un Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP SBE TM (DÖ) 2011-7 YL, 9996 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

9. Serum miRNA profillerinin HBV İnfeksiyonu ve Kronik Hepatit B ile İlişkili Hepatosellüler Karsinomanın Erken Tanısındaki Biyomarker Olma Potansiyelinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (BGG) 2011-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

8. Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak Acinetobacter baumannii Epidemiyolojisinin Rep-PCR ile Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (HG) 2011-5 YL, 9990 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

7. Yenidoğan Dışı Menenjit Şüpheli Hastalarda Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (MY) 2010-4 TU, 20000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

6. MODS Yöntemi ile Tüberküloz Hızlı Tanısı, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (GA) 2011-4 GP, 40000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

5. Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlık, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (MÜ) 2010-4 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

4. Kan Donörlerinde Dengue Virus Varlığının Serolojik Olarak Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBEM TM (SK) 2010-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

3. Hematolojik Malignensiteli Hastalarda Parvovirus 4, Parvovirus 5 ve İnsan Bocavirus Varlığının Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBEM TM (ŞG) 2010-5 YL, 9984 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

2. Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Pseudomanas aeruginosa Suşlarında Karbapenem Direnci ve Direncin Moleküler Olarak Saptanması, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (GS) 2010-3 TU, 19980 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Mersin İlinde İzole Edilen Streptomisin Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleksi İzolatların rpsL ve rrs Gen Bölgesi Mutasyonlarının DNA Dizi Analizi İle Gösterilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (MÜ) 2007-1 YL, 5000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Emel SÖNMEZ, Bazı 2-Sübstitüebenzimidazol Türevi Bileşiklerin Antitüberküloz Aktivitelerinin Agar Proporsiyon Yöntemi ile Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Pınar FIRAT YENER, Tüberküloz Hastalarında Toll-Benzeri Reseptör (Toll-Like Receptor) 2 ve 4 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
Ulusal 125
1. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2010-10-28, Antalya, Türkiye. 25
2. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Mikobakteri Çalışma Grubu, 2015-05-10, Mersin, Türkiye. 25
3. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Mikobakteri Çalışma Grubu, 2015-05-10, Mersin, Türkiye. 25
4. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, 2015-11-21, Antalya, Türkiye. 25
5. 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, 2016-02-28, Ankara, Türkiye. 25
1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti , Üye No: 2797, Türkiye, 2013-06-24-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz ECZ241 İmmünoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz EFMB201 Biyogüvenlik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz EMİB 502 Farmasötik Mikrobiyolojiye Gir Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 501 Genel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EMİB 508 Temel İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-3
Bahar EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar EMİB 509 Endüstriyel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Bahar EMİB 515 Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyo Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-2-2
Bahar EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ECZ241 İmmünoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz EMİB 502 Farmasötik Mikrobiyolojiye Gir Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz EMİB 501 Genel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz ECZ241 İmmünoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz ECZ221 Farmasötik Mikrobiyol. Uyg. Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-3-1
Güz EMİB 501 Genel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz EMİB 502 Farmasötik Mikrobiyolojiye Gir Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Güz EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EMİB 510 Kozmetiklerde Mikrobiyal Saflı Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-2-2
Bahar EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar EMİB 509 Endüstriyel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-2
Bahar EMİB 511 İlaçlarda Mikrobiyal Saflığın Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-2-2
Bahar EMİB 515 Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyo Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-2-2
Bahar EMİB 513 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1-2-2
Bahar EMİB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Bahar EMİB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Anab... 4-0-4
Güz EMİB 502 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİYE GİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz EMİB 619 SU MİKROBİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 3-0-3
Güz EMİB 501 GENEL MİKROBİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EMİB 620 BESİN MİKROBİYOLOİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 3-0-3
Bahar EMİB 515 KLİNİK VE UYGULAMALI MİKROBİYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Bahar EMİB 509 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz EMİB 605 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-1-3
Güz EMİB 502 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİYE GİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz EMİB 501 GENEL MİKROBİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EMİB 608 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 3-0-3
Güz ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2