Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Müge Gemili
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160, Yenişehir-Mersin
Telefon
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-20 11:58:43
Düzenleme
:
2017-09-13 13:29:22
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Bisiklik Aminokarbo-N-tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Bazı Metal Kompleksleri ve Oluşum Sabitlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Yahya NURAL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1850
2017
3. Erşen, D.; ülger, M.; Mangelınckx, S.; Gemili, M.; şahin, E.; Nural, Y. Synthesis and anti(myco)bacterial activity of novel 5,5-diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea derivatives and a functionalized hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazole.. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 26, 2152-2160. 550 + 0
2. Gemili, M.; Sarı, H.; ülger, M.; şahin, E.; Nural, Y. Pt(II) and Ni(II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives: Synthesis, characterization, physical parameters and biological activity. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017, 463, 88-96. 900 + 0
2014
1. Nural, Y.; Dondas, H.; Sari, H.; Atabey, H.; Belveren, S.; Gemili, M. Determination of Acid Dissociation Constants ( pK(a.)) of Bicyclic Thiohydantoin- Pyrrolidine Compounds in 20% Ethanol- Water Hydroorganic Solvent. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2014, 2014, 0-0. 400 + 0
https://dx.doi.org/10.1155/2014/634194

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 170
2017
1. Erşen, D.; Gemili, M.; Sarı, H.; Nural, Y. Acid Dissociation Constants of 5,5-Diphenylpyrrolidine N-Aroylthioureas and Stability Constants of their Pt(II) and Ni(II) Complexes in Acetonitrile-Water Hydroorganic Solvent. CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2017, 13, 125-138. 170 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 40

1. CANACANKATAN, N.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; GEMİLİ, M.; YETKİN, D., Antiapoptotic Effect of Pyrrolidine Derivatives Bearing Indole Ring As Substituted Moiety on MCF-7 Cells.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 40

Uluslararası - Özet - Poster 327

9. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ŞAHİN, E., An X-Ray Study for Structural Characterization of cis-Bis(methyl 2-(benzoylcarbamothioyl)-3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4,6-dioxo-1-phenyl-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1-carboxylate)platinum(II). . 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 2017-08-26, 2017-08-29, Muğla, Türkiye, 2017. 50

8. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ERŞEN, D.; GEMİLİ, M.; ÜLGER, M., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 27

7. BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., Antibacterial Activity of Bicyclic AminocarbothiolPyrroldione.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 40

6. NURAL, Y.; GEMİLİ, M., Synthesis of Novel Polysubstituted Thiazole Derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 50

5. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D., Novel 5,5-Diphenylpyrrolidine Derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 50

4. NURAL, Y.; YABALAK, E.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; KILINÇARSLAN, R., Synthesis of Co(III) Complexes of N-Benzoylthiourea -Pyrrolidine Derivatives in Supercritical Carbon Dioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies September, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 25

3. NURAL, Y.; YABALAK, E.; GEMİLİ, M.; GİZİR, A.; DÖNDAŞ, H., Environmentally Friendly Synthesis of N-Thiazole-Pyrrolidine Derivatives in Supercritical Carbon Dioxide and Subcritical Water. 1st International Conference on Green Chemistry, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 35

2. POYRAZ, S.; NURAL, Y.; ÜLGER, M.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M., Synthesis of novel aminocarbo-N-thiol pyrrolidine derivatives and their antituberculosis activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 17

1. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D.; ÜLGER, M.; BELVEREN, S., Synthesis and antimycobacterial activity of Co(III) complexes of N-benzoyl-4,6-dioxo-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carbothioamide derivatives. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 32

Ulusal - Özet - Poster 65

3. Gemili, M.; NURAL, Y.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Fused Yapıda Pirolidin-Pirolidindion Halka Sistemi Sübstitüentli N-Karbamotiyolbenzamid Türevlerinin Pt(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Oluşum Sabitlerinin Belirlenmesi. . VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 22

2. GEMİLİ, M.; NURAL, Y.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Polisübstitüe Metil 2-(benzoilkarbamotiyol)-4,6-diksooktahidropirolo[3,4-c] pirol-1-karboksilat Türevlerinin Asit İyonlaşma Sabitlerinin Belirlenmesi.. VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 23

1. NURAL, Y.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; DÖNDAŞ, H., Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6(5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, Muğla, Türkiye, 2012. 18

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Sübstitüe Grup Olarak Metil 4,6-diokso-3,3-difeniloktahidropirolo[3,4-c]pirol-1-karboksilat Yapısı Bulunduran Tiyazol Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel/Antitüberküloz Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1800, 15000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

2. Sübstitüe grup olarak indol halkası bulunduran pirolidin türevi bileşiklerin sentezi ve MCF-7 hücreleri üzerine apoptosis, anjiogenez ve antiinflamatuvar etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP2-1342, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Bisiklik Aminokarbo-N-tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Bazı Metal Kompleksleri ve Oluşum Sabitlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE AKB (MG) 2012-8 YL , 9995 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. DPPIV İnhibitörü Olarak Tiyazol Halkası Bulunduran (3R)-3-(Dimetilamino)-1-Prolilpirolidin Türevi Bileşikler Ile Aziridin Yapısı Bulunduran N-Tiyazol-Pirolidin Türevlerinin Asimetrik Sentezleri, TÜBİTAK, Proje No: 214Z289, 59967 TL, Bursiyer, Devam ediyor... 0