Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Lütfi Üredi
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok 2. Kat Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1729 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-08-18 12:42:36 .
Düzenleme
:
2019-01-28 13:36:52 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
2
ARTICLES WITH
CITATION DATA
2
SUM OF THE
TIMES CITED
2
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
1

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ELEKTİRİK MERSİN TEKNİK LİSESİ 1992
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. İLKÖĞRETİM I. VE II. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ Danışman: Dr. Yıldız GÜVEN, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, 2006.

Theses_007.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretimde Buluş Yolu ile Fen Eğitimi Danışman: Dr. Ayla GÜRDAL, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 1999.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
SINIF ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1996-09-05 - 1998-10-22
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1998-10-22 - 2006-08-21
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2006-08-21 - 2015-09-11
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-09-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-01 - 2019-02-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-05-15 - 2018-05-15
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-19 - 2018-02-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2006-08-21 - 2013-04-15
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
12. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Kösece, P. Analyzing the metaphorical perceptions of secondary education students related to the variables of school principal and teacher (Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürü ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi).. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY RESEARCHES, 2018, 9, 1566-1585. 0 + 0
10.26466/opus.464597

11. Yılmaz, M.; üredi, L. Alan Değişikliğiyle Özel Eğitim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri İle Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi: (Mersin İli Örneği) (Special Education Classroom Teachers and Special Education Teachers Working in Schools with A Change of Field of Investigation of the Level of Professional Satisfaction: (Example of Mersin Province). THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), 2018, 5, 59-79. 0 + 0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1565

10. üredi, L.; Gül, A. The Review of the Correlation Between the Leadership Styles of Teachers and Classroom Management Sufficiency. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 1404-1433. 0 + 0
2017
9. Höbek, G.; üredi, L. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (To Evaluate the Opinions of Teachers About Classroom Management).. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 4, 255-273. 0 + 0
dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1358

8. Akbaşlı, S.; üredi, L.; özmen, G. Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet algılarını incelemeye yönelik bir araştırma (Mersin İli Örneği).. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, 2, 143-168. 0 + 0
2016
7. Kösece loğoğlu, P.; Akbaşlı, S.; üredi, L. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC,, 2016, 11, 1629-1646. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8834

6. üredi, L.; Gül, A. 4 4 4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. TURKİSH JOURNAL OF SOCİAL RESEARCH (TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TSAD), 2016, , 28-43. 0 + 0
5. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; üredi, L. Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 2427-2446. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9251

2015
4. Pelin, K.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2015, 10, 675-688. 0 + 0
3. Berat, D.; B yahya, O.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, , 235-245. 0 + 0
10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

2014
2. Akbaşlı, S.; üredi, L. Eğitim Sistemindeki 4 4 4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDUCATORS, 2014, 3, 109-136. 0 + 0
2011
1. üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 1129-1141. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2017
3. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Loğoğlu, P. Analyzing The Metaphorical Perceptions Of Secondary Education Students Related To The Variables Of School Director And Teacher. CİêNCİA E TéCNİCA VİTİVİNíCOLA JOURNAL, 2017, 32, 91-129. 1000 + 0
http://ciencia-e-tecnica.org/

Publications_032.pdf

2015
2. Uredi, L.; Akbasli, S. Classroom Teachers' Self-Efficacy Beliefs on Constructivist Approach. ANTHROPOLOGIST, 2015, 20, 268-279. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
1. Uredi, L. The Predictive Power of Classroom Teachers' Self-efficacy Beliefs Related to Implementing the Constructivist Approach upon Their Level Of Creating a Constructivist Learning Environment: A Mersin Case. ANTHROPOLOGIST, 2015, 20, 256-267. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2370
2017
12. üredi, L. Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 175-182. 200 + 0
http://http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/36581

Publications_007.pdf

11. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Yolcu, H.; Loğoğlu, P. Analyzing The Metaphorical Perception of Secondary Education Students Related to Mathematics Teacher and Mathematics Course (Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi). KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 2283-2294. 170 + 0
http://www.kefdergi.com/

Publications_033.pdf

10. Loğoğlu, P.; üredi, L. The Effect of Mathematics Through Polya’s Problem Solving Steps Upon 4th Grade Students’ Success of Solving Mathematic Problem. EUROPAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 195-205. 200 + 0
https://oapub.org/edu/index.php/ejes

Publications_034.pdf

2016
9. üredi, L.; Akbaşlı, S.; Ulum, H. Investigating the primary school teachers’ perspectives on the use of education platforms in teaching.. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 1432-1439. 200 + 0
http://www.academicjournals.org/journal/ERR/edition/10_August,_2016

Publications_029.pdf

8. üredi, L.; Loğoğlu, P. The Effect of Teaching Mathematics through Polya’s Problem Solving Process upon Attitudes of 4th Grade Students towards the Mathematics Lesson. MATHEMATİCAL THEORY AND MODELİNG, 2016, 6, 25-31. 200 + 0
www.iiste.org

Publications_031.pdf

2015
7. Kösece, P.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2015, 10, 675-688. 200 + 0
http://turkishstudy.com

Publications_020.pdf

2014
6. üredi, L. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 227-236. 200 + 0
10.5897/ERR2014.1750

Publications_002.pdf

2013
5. üredi, L. The relationship between the classroom teachers’ level of establishing a constructivist learning environment and their attitudes towards the constructivist approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 50-55. 200 + 0
DOI: 10.7813/2075-4124.2013

Publications_023.pdf

4. üredi, L. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 668-676. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1468

Publications_001.pdf

2011
3. üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim stili Tercihleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 1129-1141. 200 + 49
http://newwsa.com

Publications_009.pdf

2010
2. üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2010, 5, 290-313. 200 + 96
http://newwsa.com

Publications_010.pdf

2009
1. üredi, I.; üredi, L. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLECEK BİR DEĞİŞKEN: ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2009, 4, 1171-1185. 200 + 113
Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 1475
2017
15. Gürdal, H.; üredi, L. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (To Evaluate the Opinions of Teachers About Classroom Management). THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), 2017, IV, 255-273. 100 + 0
http://inesjournal.com

Publications_003.pdf

14. üredi, L.; Başduvar, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Examination Of Anxiety Levels Of Candidate Form Teachers). TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (TUJPED), 2017, 1, 57-71. 100 + 0
2016
13. Yıldız, B.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2016, 3, 255-269. 100 + 0
http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspx

Publications_022.pdf

12. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; üredi, L. Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 2427-2446. 100 + 0
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2011%20Issue%203

Publications_025.pdf

11. Loğoğlu, P.; Akbaşlı, S.; üredi, L. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi . TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 1629-1646. 100 + 0
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2011%20Issue%203

Publications_024.pdf

10. üredi, L.; Gül, A. 4+4+4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. TURKİSH JOURNAL OF SOCİAL RESEARCH (TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TSAD), 2016, ÖZEL SAYI, 28-43. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/index

Publications_030.pdf

9. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Ulum, H. Managerial approaches adoptedat schools and their effects on the professional development of teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH (IJDR), 2016, 6, 8610-8615. 100 + 0
8. Yıldız, B.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Birinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı ve Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğretmen Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY (IJLA), 2016, 4, 174-192. 100 + 0
http://ijla.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=11

Publications_026.pdf

7. üredi, L.; Akbaşlı, S.; Demirtaş, B. Anxiety of Pre-Service Teachers about being Appointed to their Profession (A Mersin Case). JOURNAL OF EDUCATİON FOR LİFE, 2016, 30, 21-36. 100 + 0
Publications_027.pdf

6. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Ulum, H. Managerial approaches adoptedat schools and their effects on the professional development of teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH (IJDR), 2016, 6, 8610-8615. 100 + 0
http://www.journalijdr.com/past-issue/201608

Publications_028.pdf

2015
5. Yılmaz, M.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121. 100 + 13
http://ijhe.org

Publications_008.pdf

4. Demirtaş, B.; Oğuz, Y.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, Özel Sayı, 235-245. 75 + 0
Doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

Publications_021.pdf

2014
3. Akbaşlı, S.; üredi, L. Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDU, 2014, 3, 109-136. 100 + 1
http:/

Publications_035.pdf

2010
2. Yelken, T.; Kılıç, F.; üredi, L. Stratejik Planlama uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okul Müdürlerinin Görüşleri. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 38-50. 100 + 0
Publications_004.pdf

2009
1. Ulusoy, K.; Yelken, T.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı ile İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 198-208. 100 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. üredi, L.; Akkuş, E. Views of Classroom Teachers on Educational Game Techniques. EUROPEN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2018, 4, 223-237. 0 + 0
doi: 10.5281/zenodo.1211715

2017
1. Akbaşlı, S.; üredi, L.; Yolcu, H.; Kösece loğoğlu, P. Analyzing The Metaphorical Perception of Secondary Education Students Related to Mathematics Teacher and Mathematics Course Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL, 2017, 25, 2283-2294. 0 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
1. üredi, L. Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 175-182. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2540
2012
13. Yelken, T.; üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2012, 41, 67-90. 200 + 0
Publications_011.pdf

12. Yelken, T.; üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2012, 41, 67-90. 200 + 0
2010
11. Yelken, T.; üredi, L.; Tanrıseven, I.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 170 + 0
10. Yelken, T.; üredi, L.; Tanrıseven, I.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 170 + 63
Publications_012.pdf

2009
9. Ulusoy, K.; Yelken, T.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı ile İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 198-208. 200 + 0
2007
8. üredi, L.; üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 200 + 29
Publications_014.pdf

7. üredi, L.; üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 200 + 0
6. üredi, I.; üredi, L. Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 27-39. 200 + 0
5. üredi, L.; Güven, Y. İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 26, 163-179. 200 + 50
Publications_016.pdf

2006
4. üredi, I.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13. 200 + 0
3. üredi, I.; üredi, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 14-23. 200 + 0
2005
2. üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 200 + 0
1. üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 200 + 90
Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 400
2007
4. üredi, L.; Güven, Y. İlköğretim I ve II Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, , 163-179. 100 + 0
3. üredi, I.; üredi, L. Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 1-30. 100 + 42
Publications_015.pdf

2006
2. üredi, I.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13. 100 + 319
Publications_019.pdf

1. üredi, I.; üredi, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 14-23. 100 + 11
Publications_018.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 50750
1. Akbaşlı, S.; üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: Print ISBN: 978-3-319-09709-1, Online ISBN: 978-3-319-09709-7, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2500, 16 Sayfa, İngilizce, İsviçre, İsviçre, 2015. 9500
http://www.springer.com/978-3-319-09709-1
2. üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: Print ISBN:978-3-319-09709-1, Online ISBN 978-3-319-09710-7, Springer International Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2500, 30 Sayfa, İngilizce, İsviçre, İsviçre, 2015. 24000
http://www.springer.com/978-3-319-09709-1
3. üredi, L.; Ulum, H. Küreselleşen Dünyada Eğitim, ISBN: E-ISBN 978-605-318-798-1, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 945 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 7500
http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053188407.30/9786053188407.30
4. üredi, L.; Ulum, . Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISBN13: 9781522533269, IGI Global International Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 375 Sayfa, İngilizce, LAMCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 2750
https://www.igi-global.com/chapter/morpho-syntactic-developmental-features-of-syrian-primary-school-students-learning-turkish-as-a-foreign-language/187977
5. üredi, L.; özmen, G. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ISBN: 9786053183563, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 7000
http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053183563.056/9786053183563
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 50750
1. üredi, L.; özmen, G. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ISBN: 9786053183563, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 50750
1. üredi, L.; Ulum, H. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Series Online ISSN: 2213-8692., Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 0
2. Akbaşlı, S.; üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: 978-3-319-09709-1, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2015. 0
3. üredi, L.; Ulum, H. Küreselleşen Dünyada Eğitim, ISBN: E-ISBN 978-605-318-798-1, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
4. üredi, L. Özel Öğretim Yöntemleri, ISBN: 978-605-241-180-3, PEGEM A AKADEMİ YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 510 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
5. üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: 978-3-319-09709-1, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 29 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2015. 0
6. üredi, L.; Ulum, H. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Series Online ISSN: 2213-8692, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 0
7. üredi, L.; Ulum, . Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISSN13: 9781522533269, IGI Global International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 375 Sayfa, İngilizce, LANCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 0
8. üredi, L.; Ulum, . Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. üredi, L. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-5885-94-6, Peğem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 3000, 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 750
http://pegemakademi.com
2. üredi, L. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ISBN: ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi Basın Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 339 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 1750
3. üredi, L. İlkokuma ve Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle, ISBN: 978-605-5863-05-0, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 850, 183 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 1000
http://kriteryayınevi.com
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 3500
1. üredi, L. İlkokuma ve Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle, ISBN: 978-605-5863-05-0, Kriter Yayınevi, 53-70 pp., İstanbul, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 183 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 0
2. üredi, L. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, 46-71pp., Ankara, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3500
1. üredi, L. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 339 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 0
2. üredi, L. Eğitimin Sosyolojik Temelleri, ISBN: 978-605-22922-4-2, Paradigma Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 417 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5130

25. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; GÖKHAN, Ö., Ortaöğretim Öğrencilerinin Toplumdaki Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşleri (Mersin İli Örneği) (The Views of Secondary School Students on the Origin of Violence in the Community (Mersin Province Case). I. International Mediterranean Symposium (1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu), 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

24. ÜREDİ, L.; AYDINOL, P., Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Examination of the Relationship Between Self-Efficacy Perception and Satisfaction Levels of Teachers Working in Special Education Schools). I. International Mersin Symposium (1. Uluslararası Mersin Sempozyumu), 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

23. ÜREDİ, L.; ÇOPUR, E., Öğretmenlerin Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Teachers’ Views on Professional Identities and Roles). 2th International Congress on Multidisciplinary Studies (II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi), 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

22. ÜREDİ, L.; GÜNDEŞLİOĞLU, S., Okulda ve Sınıf İçerisinde Olumsuz Davranış Sergileyen İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerin Davranış Problemlerini Düzenlemeye Yönelik Bir Eylem Araştırması: Oyun Grupları. Vth International Eurasian Educational Research Congress EJERCONGRESS2018 (V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 200

21. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Öğretmenlerin Etik Liderlik Davranışlarının Sınıf Yönetimi Açısından İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 2018-04-18, 2018-04-22, ANTALYA, Türkiye, . 200

20. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Matematik Problemi Çözme Başarıları Arasındaki İlişki. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 2018-04-18, 2018-04-22, ANTALYA, Türkiye, . 200

19. ÜREDİ, L.; GÜRDAL, H., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Investigating Pre-Service Primary School Teachers’ Epistemological Beliefs Depending on Various Variables). International Congress of Eurasian Social Sciences ICOESS 2018 (2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-04, 2018-04-07, ANTALYA, Türkiye, . 200

18. ÜREDİ, L.; ÖZARSLAN, M.; ULUM, H., Kişilik Özellikleri Farklılık Gösteren Okul Yöneticilerinin Benimsediği Liderlik Yaklaşımları: Mersin İli Örneği. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 200
http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017.pdf

17. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Öğretmenlerin Yansıttığı Farklı Kişilik Özelliklerinin Meslekten Aldıkları Doyuma Etkisi: Mersin İli Örneği. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 200
http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017.pdf

16. ÜREDİ, L.; GÜL, A., Öğretmenlerin Liderlik Stilleri ile Sınıf Yönetim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200
http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

15. ATAŞ, M.; ÜREDİ, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilik Algıları ve Rehberlik Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200
http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

14. NACAR, H.; ÜREDİ, L., İlkokul I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri İstenmeyen Davranışlar. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200
http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

13. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L., İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. 1st International Limitless Education and Research Symposium (USEAS 2017), (I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2017), 2017-04-24, 2017-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200
http://useas.sead.org

12. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L., İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. 1st International Limitless Education and Research Symposium (USEAS 2017), (I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2017), 2017-04-24, 2017-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200
http://useas.sead.org

11. ÜREDİ, L.; ULUM, H., The Analysis Of Computer Game Addiction Of Children In Terms Of Diverse Variables: A Sample Of Mersin Province (Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği). 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200
http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017_tam_metin.pdf

10. ÜREDİ, L.; SEVEN, E., Öğretmen Adaylarının Genel Özyeterlilik Algıları. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_048.pdf

9. ÜREDİ, L.; LOĞOĞLU, P., Polya’nın Problem Çözme Aşamalarıyla Matematik Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_046.pdf

8. LOĞOĞLU, P.; ÜREDİ, L., Polya’nın Problem Çözme Aşamalarıyla Matematik Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemini Çözme Başarısına Etkisi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_045.pdf

7. ÜREDİ, L.; BATTI, D., Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_047.pdf

6. ÜREDİ, L.; LOĞOĞLU, P., Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Akademik Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Adana İli Örneği). III rd International Eurasian Educational Research Congress (III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_044.pdf

5. Yılmaz, M.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

4. Arık, F.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örneği. 9th International Balkan Education and Science Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Üredi, I.; Üredi, L., The Effects of Teaching Styles Preferred by Class Teachers on The Levels of Creating Constructivist Learning Environment. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, I.; Üredi, L., Primary Education Inspectors Creating Constructivist Learning Environment Perceptions Levels of Teachers. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 130
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L., Evaluating Prospective Classroom Teachers’ Attitudes Towards Classroom Teaching Department. The 2th International Balkan Education Congress, 2004-10-08, 2004-10-10, Edirne, Türkiye, 2004. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 4220

43. TÜRKMEN, A.; TOLU, H.; DEMİRCAN, F.; ÜREDİ, L.; ALİYEV, B., Social Media Policy in Education: Corresponding among Turkey and Azerbaijan. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2018-09-05, 2018-09-07, , Romanya, . 60

42. TÜRKMEN, A.; TOLU, H.; DEMİRCAN, F.; ÜREDİ, L.; ALİEYEV, B., Uncertain (Negative) Impact of Cyber Bullying and Social Media Habits Within Yourths. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2018-09-05, 2018-09-07, , Romanya, . 60

41. GÜNDEŞLİOĞLU, S.; ÜREDİ, L., Hikâyelerle İlkokuma Yazma Öğretimi. Vth International Eurasian Educational Research Congress EJERCONGRESS2018 (V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

40. DEMİRTAŞ, B.; ÜREDİ, L., Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları. III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018) (III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Türkiye, . 100

39. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L., İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Çerçevesinde Dil bilgisi kurallarının Verilmesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018) (III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Türkiye, . 100

38. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine (TPAB) İlişkin Görüşleri (Primary School Teachers’ Views about Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

37. ÜREDİ, L.; ULUM, H., İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensip ve Standartlarına Göre İncelenmesi (An Investigation Primary Scholl Mathematics Curriculum by Principles and Standards for School Mathematics). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

36. ÜREDİ, L.; ULUM, H., İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi (Evaluation of Unit Evaluation Questions in Primary School Mathematics Course Books According to the Revised Bloom’s Taxonomy). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

35. ÜREDİ, L., The Relationship Between the Mathematical Thinking Levels and Conflict Management Strategies of School Directors. 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), 2017-12-11, 2017-12-12, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.iccls.org/

34. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., How do Different Groups Conceive Primary School English Language Education? A Sample of Cono Tribe. 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), 2017-12-11, 2017-12-12, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.iccls.org/

33. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Türkiyeli İlkokul Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşlarına Yönelik Algıları. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100
http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr

32. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., Suriyeli Mültecilerin Kullandığı İlkokulların Fiziksel Durum Analizi: İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100
http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

31. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Savaşa İlişkin Algıları. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100
http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

30. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Okullarda Okul Yönetimine Yansıyan Disiplin Sorunları. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

29. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’ye İlişkin Algıları ve Sorumluluklarına Yönelik Düşünceleri. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

28. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Türkiye’ye Sığınan Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Sorunları. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

27. ÜREDİ, L.; ÖZER, M.; TOPÇUBAŞI, T., Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Classroom Teachers’ Opinions Regarding the Application of Values Education). International Symposium of Education and Values (ISOEVA) (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), 2017-10-05, 2017-10-08, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100
http://isoeva.com

26. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Biçim-Sözdizimsel Gelişim Özellikleri. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100
http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf

25. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Biçim-Sözdizimsel Gelişim Profilleri. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100
http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf

24. ÜREDİ, L.; GÜNDEŞLİOĞLU, B., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarının Öğretim Kalitesi Yeterliliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. IVth International Eurasian Educational Research Congress (IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100
http://ejercongress2017.com

23. ÜREDİ, L.; ULUM, H., An Analysis From Various Available Emotion In Children: Mersin Province Example (Çocuklarda Duygu Ayarlayabilme Yetisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği). 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.

22. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G., Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Algılarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma (Mersin İli Örneği). (An Investigation Which Analyzes Secondary School Students’ Perception of Violence (The Case of Mersin). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2017-04-06, 2017-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
http://icoess.com

21. ÜREDİ, L., Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki Doyum Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_060.pdf

20. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L., Hayat Bilgisi Dersinde İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin 3. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_059.pdf

19. ÜREDİ, L.; AKKUŞ, E., Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunlar Tekniği Hakkındaki Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_054.pdf

18. ÜREDİ, L.; GÜL, A., 4+4+4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
http://usos2016.com/

17. ÜREDİ, L.; BAŞDUVAR, L., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
http://usos2016.com

16. ÜREDİ, L.; ULUM, H., The Investigation of the Relationship between Personal Characteristics of Teachers and their Professional Satisfaction: Sample of Mersin Province. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
http://usos2016.com/

15. ÜREDİ, L.; ERSOY, G., Sınıf Öğretmenlerinin öğrencilerle İletişim Becerilerinin İncelenmesi ve İletişimde Yaşadıkları Sorunlara ilişkin Görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (VIII. International Congress of Education Research), 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_061.pdf

14. ÜREDİ, L.; YILMAZ, M., Özel Alt Sınıfı Bulunan Okullardaki Yöneticilerin Özel Eğitim Alanına Bakış Açıları Hakkında Görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (VIII. International Congress of Education Research, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_057.pdf

13. Ulum, H.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Öğretimde Eğitim Platformlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR VI), 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 100
Scientific_Meetings_043.pdf

12. Ulum, H.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Okullarda Benimsenen Yönetim Yaklaşımları ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi. VI. Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR VI), 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 100
Scientific_Meetings_042.pdf

11. Demirtaş, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Prospective teachers’ anxiety levels on being assigned (Sample of Mersin). Pedagogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches (PAEDEIA) Symposium, 2015-10-21, 2015-10-23, Ankara, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_041.pdf

10. Demirtaş, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., İlkokul Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma: Mersin İli Örneği. 3rd International Conference on Primary Education , 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_040.pdf

9. Kösece, P.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürü ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. II nd International Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

8. Kösece, P.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. II nd International Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_013.pdf

7. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Congress of Education Supervision, 2015-05-20, 2015-05-22, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

6. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Kurum Müdürlerinin Yaptığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. International Congress of Education Supervision, 2015-05-20, 2015-05-22, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_011.pdf

5. Akbaşlı, S.; Üredi, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarını Yordamada Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik inançları (Mersin İli Örneği). I st Eurasian Education Research Congress , 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

4. Üredi, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Yordama Gücü (Mersin İli Örneği). I st Eurasian Education Research Congress , 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

3. Akbaşlı, S.; Üredi, L., İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Görüşleri (Mersin İli Örneği). Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu-ÖYES, 2013-05-09, 2013-05-11, Ankara, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Yelken, T.; Üredi, L.; Yıldırım, H., Analysis of Primary Education Teachers’ Perception of the Teaching Profession With Respect to Different Variables. III. International Education Congress, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Yelken, T.; Yıldırım, H.; Üredi, L., An Analysis of Teachers’ Opinions Related to the Design and Technology Lessons Within the New Primary Education Programme. III. International Education Congress, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, KKTC, 2008. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1175

12. ÜREDİ, L.; SEVEN, E., ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ÖZYETERLİLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2016-11-04, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.inescongress.com/index.php?dil=tr

11. Akbaşlı, S.; Üredi, L.; Yılmaz, M., İlkokul öğrencilerinin bilgisayar yeterlilikleri ve bilgisayar kullanım düzeylerinin incelenmesi. 13. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2014-05-29, 2014-05-31, Kütahya, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_025.pdf

10. Akbaşlı, S.; Üredi, L.; Arık, F., Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sınıf Yönetimine Etkisi. 13. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2014-05-29, 2014-05-31, Kütahya, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_024.pdf

9. Ulusoy, K.; Yelken, T.; Üredi, L., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Hypertex Kullanımı ile İlgili Görüşleri. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_019.pdf

8. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Kartlarla Soruşturma Yaparak Kalite Üzerine Bir İnceleme. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_016.pdf

7. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., Meslek Edindirme Kursları Sınıf İçi Etkinliklerinde Uygulanmakta Olan Modelin Yapılandırmacılık Açısından Uygunluğu (Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_018.pdf

6. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L.; Akay, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (Swot) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 75
Scientific_Meetings_015.pdf

5. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., İlköğretim 4–5. Sınıflarda Piaget’nin Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_017.pdf

4. Üredi, L.; Üredi, I., İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_020.pdf

3. Üredi, L.; Üredi, I., Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-04-27, 2007-04-29, Eskişehir, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_021.pdf

2. Gürdal, A.; Sağırlı, M.; Üredi, L., Okul Deneyimi I’ in Öğretmen Adayı ve Uygulama Öğretmeni Üzerindeki Etkisi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 100
Scientific_Meetings_022.pdf

1. Şimşek, Ö.; Gürdal, A.; Üredi, L., İlköğretim Okullarında Belirli Gün ve Haftaların Kutlanmasının Eğitim-Öğretime Katkısı. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998-09-09, 1998-09-11, Konya, Türkiye, 1998. 100
Scientific_Meetings_023.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 837

17. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Öğretmenlerin Etik Liderlik Davranışlarının Sınıf Yönetimi Açısından İncelenmesi. 27 th International Conference on Education Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 50
http://ices-uebk.org/?s=0

16. ÖZMEN, G.; ÜREDİ, L., Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamları Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Açısından Değerlendirilmelerine İlişkin Bir Araştırma. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_063.pdf

15. HÖBEK, G.; ÜREDİ, L., Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_062.pdf

14. Demirtaş, B.; Oğuz, Y.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Değerlendirmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 37
Scientific_Meetings_039.pdf

13. Yıldız, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_038.pdf

12. Yıldız, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Birinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı ve Bitişik Eğik El Yazısına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_037.pdf

11. Üredi, L., Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2014-09-04, 2014-09-06, Kocaeli, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_035.pdf

10. Kösece, P.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2014-09-04, 2014-09-06, Kocaeli, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_036.pdf

9. Üredi, I.; Üredi, L.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde İlişkin Kazanımları, Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. I. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 50
Scientific_Meetings_026.pdf

8. Üredi, L.; Üredi, I., Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2007-04-14, 2007-04-15, İstanbul, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_030.pdf

7. Üredi, I.; Üredi, L., İlköğretim Programı 4. ve 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Kazanımlarına İlişkin Eğitici Drama Örnekleri. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2007-04-14, 2007-04-15, İstanbul, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_029.pdf

6. Üredi, L.; Güven, Y., İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50
Scientific_Meetings_028.pdf

5. Üredi, L., Öğretim Stili Ölçeği’nin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50
Scientific_Meetings_027.pdf

4. Üredi, I.; Üredi, L., Öz-düzenlemeye Dayalı Öğrenmeyi Sağlayan Sınıf Ortamının Oluşturulması. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-04-08, 2006-04-09, İstanbul, Türkiye, 2006. 50
Scientific_Meetings_031.pdf

3. Üredi, L.; Üredi, I., Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Öğretim Stili Tercihleri. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-04-08, 2006-04-09, İstanbul, Türkiye, 2006. 50
Scientific_Meetings_032.pdf

2. Üredi, L.; Üredi, I., Buluş Yolu ile Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Hatırlama Düzeyi Üzerindeki Etkisi. İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2005-03-05, 2005-03-06, İstanbul, Türkiye, 2005. 50
Scientific_Meetings_033.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L., Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması. İstek Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2005-03-05, 2005-03-06, İstanbul, Türkiye, 2005. 50
Scientific_Meetings_034.pdf

Ulusal - Yürütücü 0

1. Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerini Proje Tabanlı Öğrenme ile Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Mersin İli Yenişehir İlçesi Örneği, Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje No: 3, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, BAP, Proje No: BAP-EF İB (IÜ) 2007-1, 1500 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

1. Stratejik Planlama Konusunda İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin ve Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin İli Örneği), Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje No: Serbest, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Mehmet YILMAZ, Alan Değişikliğiyle Özel Eğitim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri ile Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin incelenmesi: Mersin İli Örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Muhammet Yılmaz, İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin ve Teknoloji Tutumlarının Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Pelin Kösece Loğoğlu, Polya’nın Problem Çözme Yöntemine Dayalı Etkinliklerle Matematik Öğretiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme Başarılarına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Ulusal 65
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1305-5429, 2004-01-04 - Devam ediyor. 65
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ402 Okula Uyum ve İlkokul Programı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 506 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ303 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ311 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 509 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ216 Çocuk ve Yaratıcılık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar MÖP414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 506 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 506 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 503 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-0-1
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz SNF 503 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar SNF 509 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN 414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF 508 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF 505 İlkokul Programları ve Program Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Yaz SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN 414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SOB407 İlköğretimde Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SOB307 Hayat Bil. ve Sosyal Bil. Öğrt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBB401 Okul Deneyimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SOB306 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBB401 Okul Deneyimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SOB407 İlköğretimde Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-0-1
Güz SOB405 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Etkili Öğrenme ve Öğretme Stra Rektörlük 2-0-2
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Yaz EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi 2-2-3
Yaz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3