Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Leyla Saraç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-507-9448885 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
16533 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 07:55:21 .
Düzenleme
:
2018-12-23 12:31:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
40
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
6.67
Researcher ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Farklı öğretim yöntemlerinin (geleneksel, web-destekli, vaka destekli) öğrencilerin ilkyardım bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları üzerine etkisinin incelenmesi Danışman: Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2008.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Hizmet-içi ve hizmet-öncesi beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinin etkinliğinin belirlenmesi Danışman: Dr. Sadettin Kirazcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2013-01-01
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2017
6. Saraç, L.; Mccullick, B. The life of a gay student in a university physical education and sports department: a case study in Turkey. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 22, 338-354. 1000 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2015.1036232

2015
5. Sarac, L. Relationships Between Religiosity Level and Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Among Turkish University Students. JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, 2015, 62, 481-494. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2014.983386

2013
4. Sarac, L. Exploring the Gender Differences in Sport Homophobia among Turkish Sport Sciences Students. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2013, 28, 364-376. 1000 + 0
2012
3. Sarac, L. The relationships between homophobic attitudes and religiosity among Turkish physical education teacher majors. PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, 2012, 17, 277-287. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/17408989.2012.690380

2. Sarac, L. ATTITUDES OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY TOWARD LESBIANS AND GAY MEN. PSYCHOLOGICAL REPORTS, 2012, 111, 765-775. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.2466/11.06.21.PR0.111.6.765-775

2010
1. Sarac, L.; Ok, A. The effects of different instructional methods on students' acquisition and retention of cardiopulmonary resuscitation skills. RESUSCITATION, 2010, 81, 555-561. 1000 + 60
https://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.08.030


Alıntılanma Sayısı: 12
Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Muştu, E.; Saraç, L. Comparison of Cardiopulmonary Resuscitation Skills of Physically Active and Inactive University Students. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2018, 9, 16-23. 100 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/38077/321866

Publications_010.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Saraç, L. Effects of Augmented Feedback on Cardiopulmonary Resuscitation Skill Acquisition: Concurrent versus Terminal. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 72, 11-12. 0 + 0
http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/EJER_LSarac.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Toprak, N.; Sarac, L. Sporcuların sosyal görünüş kaygısı ve kilofobi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 16, 111-118. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/599174

Publications_011.pdf

2017
1. Saraç, L. The effects of feedback on the physical education majors’ acquisition of cardiopulmonary resuscitation skills. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 8, 29-47. 200 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/5000188878

Ulusal - Diğer 955
11. Saraç, L.; Toprak, N. Sporcu Kimliği Ve Homofobi İlişkisinin Sporcu Üniversite Öğrencisi Adaylari Örnekleminde İncelenmesi. SPORMETRE, 2017, 15, 79-84. 100 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/2200/22837.pdf

2015
10. Baikoğlu, S. Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizliği Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması . İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 62-76. 0 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuspor/article/view/5000008470

2014
9. Saraç, L. Beden eğitimi öğretmen adaylarının eşcinsellere yönelik bilgileri, tutumları ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 77-91. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000201

Publications_002.pdf

8. Toprak, N.; Saraç, L. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavı’na başvuran kadın ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırılması. . PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 35-47. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000199

Publications_001.pdf

2013
7. Saraç, L. Öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretim stillerini kullanım düzeyleri ile stillere ilişkin değer algılarının incelenmesi. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 112-124. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000173

Publications_003.pdf

2009
6. Saraç, L.; Ebem rahim, Z. Sporda homofobi: Erkek ve kadın üniversite öğrencilerinin eşcinsel sporculara karşı tutumlarının karşılaştırılması. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 20, 104-116. 100 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:20isu:3

Publications_004.pdf

2008
5. Saraç, L. Sporda Homofobi Ölçeği: Türkçe'ye çevrilmesi ve adaptasyonu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 19, 238-249. 100 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:19isu:4

Publications_005.pdf

2006
4. Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Koçak, S. Öğrencilerin karma ve karma olmayan beden eğitimi dersine karşı tercihleri. EĞİTİM VE BİLİM, 2006, 31, 75-80. 100 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/archive

Publications_006.pdf

2005
3. Saraç, L.; Ince, M.; Kirazcı, S.; çiçek, . Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 10, 3-10. 95 + 0
Publications_007.pdf

2004
2. çiçek, .; Ince, M.; Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Yıldırım, A. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının sınıf organizasyonu ve ders zamanı kullanımı davranışlarının analizi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 15, 207-218. 60 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:15isu:4

Publications_009.pdf

1. Ince, M.; çiçek, .; Saraç, L. Beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde soru yöneltme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 9, 63-70. 100 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Yılmaz, L. Çağdaş Spor Yönetimi, ISBN: 9786054649174, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 4000, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
http://www.akademisyen.com/index.php?route=product/product&path=160_176&product_id=3963
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Saraç, L.; Muştu, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi/Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumları. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

3. Saraç, L.; Parsak, B., Takım Sporlarında Sporcu Kimliği ve Obez Bireylere Yönelik Tutum İlişkisi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

2. Parsak, B.; Saraç, L., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıp Yargıları. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. Saraç, L., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor ve Spor Dışı Yaşamlarındaki Ahlaki Uzaklaşma Eğilimlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Türkiye, 2018. 200
http://icci-epok.org/dosyalar/files/EPOK2018kongresiozet13.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Pehlivan, Z.; Saraç, L., Spor kurslarına katılan kız ve erkek katılımcıları motive eden etkenler . International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 100
http://www2.ul.ie/pdf/366247653.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2125

22. Parsak, B.; Saraç, L., Sporcu Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeyleri ve Obez Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Türkiye, 2018. 100
http://icci-epok.org/dosyalar/files/EPOK2018kongresiozet13.pdf

21. Parsak, B.; Saraç, L., Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri ve Uyguladıkları Öğretim Stilleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

20. Ergün, Ç.; Saraç, L.; Muştu-Özyakan, E., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

19. Toprak, N.; Saraç, L., Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Başvuran Adayların Beden Şekline Yönelik Algıları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

18. Saraç, L.; Toprak, N., Sporcuların Homofobi Düzeyleri ve Sporcu Kimlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf

17. Toprak, N.; Saraç, L., Sporcuların Sosyal Görünüş Kaygısı ve Kilofobi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf

16. Özyakan, E.; Saraç, L., The comparison of cardiopulmonary resuscitation skills of Turkish athlete and non-athlete university students. . International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100
http://aiesep2015.com/

15. Saraç, L.; Toprak, N.; Bozkurt, B., An examination of problem mobile phone use among physical education majors. . International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference. , 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100
http://aiesep2015.com/

14. Coşkun, F.; Saraç, L.; Eroğlu, B., The relationship between anthropometric measures, self-perception, and preferences of same-sex versus coeducational PE class in lower secondary school students.. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference., 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100
http://aiesep2015.com/

13. Saraç, L.; McCullick, B., Cross-cultural analysis of physical education majors’ attitudes toward children: A comparison of Turkey and the United States.. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100
http://aiesep2015.com/

12. Muştu Özyakan, E.; Toprak, N.; Yılmaz, C.; Saraç, L., Beden eğitimi ve spor bölümü lisans öğrencilerinin kadınlara yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 65
http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

11. Saraç, L., Bir eşcinselin beden eğitimi ve spor bölümündeki yaşamı neye benzer: Vaka analizi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 100
http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

10. Pehlevan, Z.; Yılmaz, C.; Dinç, Z.; Saraç, L., Türk beden eğitimi öğretmen adaylarının vücut ağırlıkları ve kilofobi düzeyleri arasındaki ilişki. International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 65
http://www2.ul.ie/pdf/670905653.pdf

9. Saraç, L., Beden eğitimi öğretmen adaylarının homofobik tutumları ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişki. International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 100
http://www2.ul.ie/pdf/670905653.pdf

8. Akın, T.; Altay, F.; Saraç, L., İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersindeki fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması . 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 100
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

7. Saraç, L.; Ok, A., Farklı öğretim yöntemlerinin üniversite öğrencilerinin ilkyardım bilişsel düzeyine etkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 100
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

6. Saraç, L., Spor taraftarlarınının eşcinsel sporculara karşı tutumları. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

5. Saraç, L., Dışsal geribildirimin kardiyopulmonar resustasyon beceri kazanımı ve hatırlanmasına etkisi . 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

4. Tüzün, M.; Saraç, L., Acil yardım gerektiren durumlardaki yardım etme davranışını etkileyen faktörlerin betimsel analizi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

3. Koçak, S.; Saraç, L.; Hürmeriç, I., Vücut kitle indeksi, vücut kompozisyonu ve kilofobi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 100
http://ichpersd.org/

2. Tüzün, M.; Saraç, L., Üniversite öğrencilerinin nefes almayan ve bilinci yerinde olmayıp nefes alan yaralıya müdahale bilgi ve becerilerinin kazanım ve hatırlanması . 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 100
http://ichpersd.org/

1. Saraç, L.; Tüzün, M.; İnce, M.; Çiçek, Ş., Web-destekli ilkyardım eğitiminin ODTÜ öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerine etkisi. 10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi & TSSA 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2004-11-17, 2004-11-20, Antalya, Türkiye, 2004. 95
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2004sbd.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 772

16. Tan, N.; Saraç, L.; Özyakan, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları . 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

15. Aksoy, F.; Saraç, L., Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Tutuklu/Hükümlülerin Fiziksel Uygunluk Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

14. Cengiz, H.; Özyakan, E.; Saraç, L., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mutluluk Düzeyleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

13. Yılmaz, C.; Saraç, L.; Acun, A.; Uluöz, E., Beden eğitimi öğretmen adaylarının mutluluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2004. 42
http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

12. Biçer Baikoğlu, S.; Saraç, L., Takım sporcularının öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 50
http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

11. Saraç, L.; Toprak, N.; Yılmaz, C., Beden eğitimi lisans öğrencilerinin cinsiyete özgü spor algıları. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 50
http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

10. Toprak, N.; Yılmaz, C.; Saraç, L.; Muştu Özyakan, E., Beden eğitimi öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile ilişkili değişkenler. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 37
http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

9. Yapar, A.; Saraç, L.; Hünük, D.; İnce, M., Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisinde değer yönelimi yapılanmasının incelenmesi.. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 42
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

8. Saraç, L.; Ebem, Z., Sporda homofobi: Üniversiteli spor fanatikleri eşcinsel sporcular hakkında ne düşünüyor?. 6. Dünya Bilim ve Futbol Kongresi, 2007-01-16, 2007-01-20, Antalya, Türkiye, 2007. 50
http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/files/2013/07/Science-and-Football-2007-Antalya.10pdf.pdf

7. Saraç, L., Öğretim elemanlarının değer yönelimlerinin nitel analizi: Vaka çalışması. 11. Yıllık Avrupa Spor Bilimleri Kongresi, 2006-07-05, 2006-07-07, Lozan, İsviçre, 2006. 50
http://sport-science.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=124

6. Tüzün, M.; Saraç, L., Üniversite öğrencilerinin CPR becerilerinin betimsel analizi. 8. Avrupa Resustasyon Bilimsel Kongresi, 2006-05-10, 2006-05-13, Stavanger, Norveç, 2006. 50
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957206004771?np=y

5. Saraç, L.; Tüzün, M., Türk üniversite öğrencilerinin kardiyopulmonar resustasyon becerilerinin analiz ve karşılaştırması. 8. Avrupa Resustasyon Bilimsel Kongresi, 2006-05-10, 2006-05-13, Stavanger, Norveç, 2006. 50
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957206004710

4. Korkusuz, F.; Tüzün, M.; Saraç, L., Beden eğitimi öğretmenlerinin ilkyardım bilgi düzeyleri. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50
http://ichpersd.org/

3. Saraç, L., Web-tabanlı ilkyardım eğitiminin Tyler Değerlendirme Yaklaşımı ile analizi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50
http://ichpersd.org/

2. Çiçek, Ş.; Saraç, L., Beden eğitimi öğretmen adayları: Öğretim davranışlarının öz-değerlendirmesi ve rehber öğretmen tarafından değerlendirilmesi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50
http://ichpersd.org/

1. Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Koçak, S., İlkokul öğrencilerinin aynı ve farklı cinsiyetle birlikte beden eğitimi dersine yönelik algıları. 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi & TSSA 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2004-11-17, 2004-11-20, Antalya, Türkiye, 2004. 50
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2004sbd.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YILMAZ, L.; TOPRAK, N., Sporcuların homofobi düzeyleri ve sporcu kimlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.sbk2016.org/index.php

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Saraç, L., Olimpizm ve homofobi. Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, 2009-04-24, 2009-04-26, Ankara, Türkiye, 2009. 50
http://www.olimpizm.hacettepe.edu.tr/

Ulusal - Yürütücü 200

2. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALGILANAN VE GÖZLENEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ VE STİLLERE YÖNELİK DEĞER ALGILARI, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2552, 2175 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü/tutukluların serbest zaman fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyleri: Gaziantep ili örneği, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2550, 826 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Selin Biçer, Takım sporlarında öğrenilmiş çaresizliği ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Necat Toprak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Eda Muştu, Spor yapan ve yapmayan bireylerin nefes almayan yaralıya müdahale etme konusundaki becerilerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası
1. University of Georgia , 2013-09-09 - 2014-09-09, Athens, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası 50
1. Genç araştırmacı ödülü International Association for Physical Education in Higher Education - Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique (AIESEP), 2011-06-22, Limerick, İrlanda. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar AE 102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB 104 Eğitim Felsefesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB301 Öğretim Teknolojisi ve Materya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar ANT 1205 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz MB301 Öğretim Teknolojisi ve Materya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES-574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük 2-0-2
Yaz GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Yaz MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES-554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Yaz GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Yaz MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar BES-568 Spor Pedogojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-566 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz BES-501 Spor BilimlerindeAraştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar EGT302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar BES-575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB205 Aktif Öğrenme Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Güz MB205 Aktif Öğrenme Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük 2-0-2
Yaz SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Yaz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3