Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Levent Koşan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
13 Mayıs 1976 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3968 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 11:12:10 .
Düzenleme
:
2018-12-27 11:27:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENT MUHASEBE UAK 2016
Doktora Tezi

1. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama Danışman: Dr. Veyis Naci Tanış, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Konaklama İşletmelerinde Yönetim Kararlarının Türleri: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Uygulama ve Sonuçları Danışman: Dr. Tülay Arıkdal, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2016-09-01 - 2017-10-19
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-10 - 2017-10-19
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2018-09-03 - 2021-09-03
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-09-11 - 2020-09-11
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-11 - 2020-09-11
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-11 - 2020-09-11
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-09-11 - 2020-09-11
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-06-12 - 2017-06-16
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-06-08 - 2017-06-09
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-03-10 - 2017-03-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-19 - 2017-03-03
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-19 - 2017-03-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2010
1. Dalci, I.; Tanis, V.; Kosan, L. Customer profitability analysis with time‐driven activity‐based costing: a case study in a hotel. EMERALD, 2010, 22, 609-637. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/09596111011053774

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2800
2017
15. Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 200 + 0
14. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARİ DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.29067/muvu.328725

2016
13. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, .; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 170 + 0
12. Karadeniz, E.; koşan, L.; Günay, .; Kahiloğulları, . Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ “THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 1117-1134. 170 + 0
11. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F. UEFA Finansal Fair Play Kriterleri Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi. TİSK AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 11, 250-269. 200 + 0
10. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Uzpak, B. Türkiye’de En Yüksek Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Satış Geliri ve Karlılık Performansının Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 16, 45-58. 200 + 0
9. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Beyazgül, M.; Dalak, . Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Ölçek Temelinde Fon Akım Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 170 + 0
2015
8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S.; Zencir, B. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Likidite Durumunun Analizi. TURİZM ARAŞTIRMA DERGİSİ (TURAR), 2015, 4 , 0-0. 170 + 0
7. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Kosan, L.; Zencir, B. Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2015, 65, 1-26. 150 + 0
2014
6. Karadeniz, E.; Kosan, L.; Kahiloğulları, S. Borsa İstanbul’da İşlem gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 23, 129-144. 200 + 0
5. Koşan, L. Accounting for Marketing: Marketing Performance Through Financial Results. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG (IRMM), 2014, 4, 276-283. 200 + 0
2013
4. Koşan, L.; Geçgin, E. Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 391-410. 200 + 0
3. Koşan, L. Menü Analizinde Geleneksel ve Çağdaş Yöntemlerin Karşılaştırılması. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013, 6, 203-219. 200 + 0
2012
2. Dalci, I.; Koşan, L. Theory of Constraints Thinking-Process Tools Facilitate Goal Achievement for Hotel Management: A Case Study of Improving Customer Satisfaction. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 21, 541-568. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/19368623.2012.626751

2008
1. Koşan, L. Faaliyete Dayalı Müşteri Karlılık Analizi: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17, 285-302. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. çolak, O.; Koşan, L. Fiyat Farklılaştırma Aracı Olarak Fiyat Duyarlılık Ölçümü: Bir Otel İşletmesinde Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 137-153. 0 + 0
1. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 904-916. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.135

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2018
8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E. Kobi Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2018, 15, 302-319. 200 + 0
10.24010/soid.453163

2014
7. Koşan, L.; Karadeniz, E. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sitemi Kullanılarak İncelenmesi . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 75-89. 200 + 0
6. Koşan, L. Muhasebe Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 18, 37-47. 200 + 0
2013
5. Koşan, L. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Dupont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 45-62. 200 + 0
2011
4. Koşan, L.; Karadeniz, E. Otel İşletmelerinde Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemlerinin Entegrasyonu . SEYAHAT VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH), 2011, 11, 183-201. 200 + 0
3. Koşan, L. Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Konaklama İşletmeleri Açısından Önemi: Bir Olay Çalışması. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 8, 119-133. 200 + 0
2008
2. Koşan, L. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Konaklama İşletmesinde Bir Uygulama. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 16-22. 200 + 0
2006
1. önal, Y.; Karadeniz, E.; Koşan, L. Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2006, 3, 16-25. 200 + 0
Ulusal - Diğer 550
2011
6. Koşan, L.; Geçgin, E. Müşteri Beklentisi ve Maliyet Yönetimi: Hedef Maliyet Sistemi ve Örnek Bir Uygulama. MALİ ÇÖZÜM, 2011, 21, 53-67. 100 + 0
2008
5. Koşan, L. Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Kayıplar ve Muhasebeleştirilmesi. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2008, 40, 33-40. 100 + 0
2007
4. Koşan, L. Basel II Sürecinde XBRL Gerekliliği. MALİ ÇÖZÜM, 2007, 17, 85-97. 100 + 0
3. Koşan, L. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama. ., 2007, ., 2-1. 50 + 0
2. Koşan, L. Maliyet Hesaplamasında Yeni Bir Yaklaşım: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi. MALİ ÇÖZÜM, 2007, 17, 155-168. 100 + 0
2006
1. Koşan, L. Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL. MALİ ÇÖZÜM, 2006, 16, 108-120. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2080

11. KOŞAN, L.; GÜNAY, F., Akdeniz Bölgesi İllerinin Muhasebe Mesleği İşgücü İhtiyaçları ve İstenen Mesleki Beceriler. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

10. KOŞAN, L.; ÜNAL, E., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİNDEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

9. KOŞAN, L.; ÇOLAK, O., Otel İşletmelerinde Artık Yönetimi ve Kalite Maliyetleri İlişkisi. II.International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

8. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L., Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi.. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, . 200

7. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M., TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİN ÖLÇÜLMESİ. 1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability - 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, . 170

6. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, , Türkiye, . 170

5. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi.. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-27, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, 2017. 170

4. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M., Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okur-Yazarlik Düzeylerin Ölçülmesi.. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-27, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, 2017. 170

3. KOŞAN, L.; ÇOLAK, O., Kalite Maliyetlerinin Analizi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Uygulama. VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 200

2. Koşan, L.; Çolak, O., Kalite Maliyetlerinin Analizi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Uygulama. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

1. Koşan, L.; Enes, K.; Çolak, O., Activity Based Customer Profitability Analysis: A Case Study in Travel Agency. 9. International Conference: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, 2014-09-25, 2014-09-27, Balıkesir, Türkiye, 2014. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Satış ve Genel Yönetim Giderleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişkinin Analizi: Avrupa Borsalarında İşlem Gören Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Türkiye, . 85

Ulusal - Araştırmacı 0

1. "Üniversite-Kent İşbirliği Eylem Planı", Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-12-DFD/004 , 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. “Erdemliye Bağlı Kösbucağı Köyünde Kalkınma Stratejisi Olarak Agro-Turizm’in Geliştirilmesi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-08-04/008 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Durdu Gök, Değer Temelli Fiyatlandırma Yöntemi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama Ve Sonuçları, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

1. Erol Geçgin, Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR 402 Turizm İişletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar TUI 420 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi 0-2-1
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar DİY210 Genel Muhasebe II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO-572 Turizm Sektöründe Fiyatlama Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TYL511 Stratejik Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz DİY209 Genel Muhasebe I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ö Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 643 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TYL527 Maliyet Kontrolü ve Kar Artıtı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR 402 Turizm İişletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi 0-2-1
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz REH 205 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-2-2
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TYL511 Stratejik Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Yaz İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz REH 205 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 643 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 747 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 432 Bilgisayar Destekli Muhasebe U Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO 743 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TİO 743 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 747 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL 733 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Tek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON272 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar EKON272 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar IPA202 İlaç Piyasası Pazar Araştırmas Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan... 3-0-3
Bahar IPA202 İlaç Piyasası Pazar Araştırmas Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz EKON271 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON271 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-2-2
Güz TİO-615 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TİO 611 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2-1-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Seyahat Hizmetleri (... 2-1-3
Bahar MUH254 Konaklama Muhasebesi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 611 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Seyahat Hizmetleri (... 2-1-3
Bahar MUH254 Konaklama Muhasebesi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2-1-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 307 Bilgisayarlı Muhasebe Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TİS201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 2-2-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Yaz ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3