Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Leyla Bahar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Perfüzyon Teknikleri
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2347723
Dahili
:
70015
Faks
:
+90-324-2346410
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-07 19:44:36
Düzenleme
:
2017-12-26 14:04:30
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009
Doktora Tezi

1. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMASINDA TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN KADINLARDA LUTEAL FAZ ENDOMETRİYUMUNUN OTOLOG KOKÜLTÜR ENDOMETRİYUMUYLA İNCE YAPI DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. TÜLİN BAYKAL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2009.

http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar">http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PERFÜZYON PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-07 - 2016-02-24
KALİTE YÖNETİMİ BİRİM KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-24 - 2015-10-15
SHMYO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-22 - Devam ediyor
KALİTE YÖNETİMİ YEDEK BİRİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SHMYO 2016-04-26 - Devam ediyor
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI II. SINIF DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SHMYO 2016-06-01 - Devam ediyor
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-09-08 - 2020-09-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-09-08 - 2020-09-08
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3400
2017
6. Bahar, L.; ürünsak, .; Ertunç, D.; Akgör, U.; Tok, E. The Effect Of Gnrh Antagonıst In Intrauterıne Insemınatıon Cycles Women Wıth Premature Luteınızatıon. SYLWAN JOURNAL, 2017, 161, 342-358. 900 + 0
http://sylwan.ibles.org/syl/search.php?searchQuery=Leyla+Bahar&search=search

Publications_018.pdf

2016
5. eras, N.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L.; Güler, M.; Akbaş, E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 550 + 0
http://www.ijcem.com/

Publications_011.pdf

2015
4. çakır, T.; Polat, C.; Baştürk, A.; Gül, M.; Aslaner, A.; Durgut, H.; şehirli, A.; Aykaç, A.; Bahar, L.; Sabuncuoğlu, M. The effect of alpha lipoic acid on rat kidneys in methotrexate induced oxidative injury- Metotreksat kaynaklı oksidatif yaralanması olan sıçan böbreklerinde alfa lipoik asitin etkisi . EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 19, 2132-2139. 100 + 25
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=T2GIIQNaJYQsnFqqq9c&page=1&doc=1

Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
3. Karaer, I.; Simsek, G.; Gul, M.; Bahar, L.; Gürocak, S.; Parlakpinar, H.; Nuransoy, A. Melatonin protects inner ear against radiation damage in rats. THE LARYNGOSCOPE, 2015, 125, 345-349. 500 + 30
http://dx.doi.org/10.1002/lary.25376

Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
2. şahin, L.; şahin, H.; Karahan, F.; Gül, S.; Bahar, L.; Gül, M.; özakşit, M. Can Melatonin Protect the Endometrium from the Adverse Effects of Caerulein?. KAFKAS UNİVERSİTY, 2015, 21, 673-676. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2015.13026

Publications_009.pdf

1. bahar, L.; kahraman, .; eras , .; Pırkevı, C. Comparison of endometrial biopsies of fertile women and women with repeated implantation failure at the ultrastructural level. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2015, 45, 706-713. 950 + 5
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-15-45-3/sag-45-3-36-1402-153.pdf

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 310
2017
2. Bahar, L.; Gul, M.; Yıldız, F.; Resıtoglu, B.; Erden erturk, S.; Celık, Y. The Effects of FGF2 and Ozone Applications to Experimental Hypoxic Ischemic Rat Cerebrum. KASMERA JOURNAL, 2017, 45, 1-22. 170 + 0
http://www.kasmerajournal.com/index.html

Publications_017.pdf

2016
1. ürünsak , .; Makcakucuk, H.; Bahar, .; Ertunc, D.; Tok, E. The Prevalence Of Metabolic Syndrome In Different Phenotypes Of Pcos In Turkish Women. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE RESEARCH İN MEDİCAL SCİENCES , 2016, 1, 277-284. 140 + 0
http://ijirms.in/index.php/archive-issue

Publications_016.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 980
2015
5. Bahar , L.; Kahraman, S. Yardımcı üreme tekniklerinde endometriyal kokültür hücreleri . JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2015, 6 , 357-363. 200 + 0
http://www.jceionline.org/baskidaki_makaleler.php?dil=tr

Publications_014.pdf

2012
4. Bahar, L.; Kahraman, S.; Baykal, T.; Reşitoğlu, B. Fertil ve İmplantasyon Başarısızlığı Olan İnfertil Kadınlarda Endometrial Doku Ko-kültürlerinin Karşılaştırılması. FIRAT TIP DERGİSİ , 2012, 17, 148-152. 190 + 0
http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=755

Publications_004.pdf

3. bahar, L.; Eras, N. Embriyo Transfer Öncesi Endometrial Kokültür Uygulamaları . GENEL TIP DERGİSİ, 2012, 22, 31-36. 200 + 0
http://www.geneltip.org/index.php?dil=tr

Publications_005.pdf

2. Bahar, L.; Kahraman, S.; Akkus, M.; Baykal, T. Fertil kadınlar ve implantasyon başarısızlığı olan infertil kadınlarda endometriumun ince yapı ve immünohistokimyasal değerlendirilmesi. DİCLE TIP DERGİSİ , 2012, 39, 269-275. 190 + 8
http://www.diclemedj.org/

Publications_003.pdf

2008
1. Bahar, L.; Baykal, T. Endometriyal Reseptivitenin İmplantasyondaki Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 1-6. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/article/view/5000144923/5000132323

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 380
2017
4. bahar, L.; Erden ertürk , S.; Reşitoğlu, B.; Kar, H. İlk Ve Acil Yardim Programı Ve Perfüzyon Teknikleri Program Mezunlarının Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ / ARCHİVE OF MEDİCAL INVESTİGATİONS, 2017, 2, 8-13. 95 + 0
http://www.armedin.org/baskidaki_makaleler.php?dil=tr

Publications_015.pdf

2014
3. Bahar , L.; Eralp , .; Rumevleklioğlu , Y.; Yüncü , M.; Erden ertürk, S. Elektromanyetik Alanın Prenatal Deri Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 3, 1-6. 90 + 0
https://www.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/178/files/1%20LEYLA%20BAHAR%20%20AR%C5%9E%20ELEKTROMANYET%C4%B0K(3).pdf

Publications_013.pdf

2013
2. Bahar, L.; Kahraman, S.; Reşitoglu, B.; Baykal, T. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığıolan infertil kadınların endometrial dokularının Ultrastrüktürel ve immunohistokimyasal değerlendirilmesi. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2013, 18, 1-7. 95 + 0
http://edergi.yyu.edu.tr/article/view/1049000463/1049000343

Publications_006.pdf

1. bahar, L.; Erden, S.; Apaydın, S. Bir grup üniversite öğrencisinin yardımcı üreme teknikleri hakkında görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14 , 21-26. 100 + 0
http://tipdergisi.mersin.edu.tr/index.php/MTFD/index

Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 550
1. Bahar, L. TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KO-KÜLTÜR UYGULAMALARI, ISBN: 978-3-639-67142-1, OmniScriptum GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 114 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 500
https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=Leyla+Bahar
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 550
1. Bahar, L.; Gül, M.; Eras, N.; Reşitoğlu, B.; Bayat, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. BAHAR, L.; CANDAN, Z.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T., Comparatively Evaluation of Infertile (RIF) and Fertile Women Endometrial Biopsies by TEM.. 15th World IVF Congress of In Vitro Fertilization and 14nd World IVF Congress of In Vitro Maturation, 2009-04-19, 2009-04-21, Geneva, İsviçre, 2009. 95
http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20090419.htm

Uluslararası - Özet - Sözlü 565

8. Bayram Abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Sofia, Bulgaristan, 2017. 100
Scientific_Meetings_030.pdf

7. Bahar, L.; Eras, N.; Kul, S.; Resitoğlu, B., Vıews Of Vocatıonal Of Health Servıce Students On Infertılıty And Assısted Reproductıon Technıques. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 95
http://bilmescongress.com/

6. Reşitoğlu, B.; Tuğbay Bağdatoğlu, Ö.; Bahar, L.; Erden Ertürk, S.; Apaydın, S., The effect of occupational health and safety classes in health service on student's knowledege and attitude. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-07-29, 2017-08-01, Aydın, Türkiye, 2017. 65

5. SENLI, H.; BAHAR, L.; ERAS, N.; COLAK, T.; TURKMENOGLU, M., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients . "8th World Congress on Molecular Pathology", 2017-06-26, 2017-06-28, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 70
http://pathology.conferenceseries.com/

4. Eras, N.; Akbas , E.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L., TS1494del6 Polimorfizmi ve gelişmekte olan Meme kanserinde artan risk. .. , 10-16, 2014-10-18, 16-18.10.2014, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. Medıcres 4th world congress on good medıcal research, 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 50

3. Bahar, L.; Gül, M.; Çelik, Y.; Reşitoğlu , B.; Erden Ertürk , S., Hypoxi-iskemi uygulanan ratlarda fibroblast büyüme faktörü2 ve ozon uygulamalarının böbrek yetmezliği üzerindeki Etkileri. . Medıcres 4th world congress on good medıcal research. , 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 85
https://www.medicres.org/gmr-congress-2014.html

2. Bahar,, L.; Reşitoğlu, , B.; Gül, , M.; Çelik, Y.; Yiğitcan, B., Hipoksik-iskemi ratlarda fibroblast büyüme faktörü ve ozon uygulamalarının kornea üzerindeki koruyucu etkileri. . Medıcres 4th world congress on good medıcal research., 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 0
https://www.medicres.org/gmr-congress-2014.html

1. Bahar, L.; Erden, S., Measurements and related statıstıcal methods about endometrıum. . World Congress on “Good Medical Research” , 2012-06-06, 2012-06-09, Vienna, Avusturya, 2012. 100
http://www.arabiacat.com/index.php/2011-09-11-09-34-47/2239-medicres-world-congress-good-medicala-research-2012.html

Uluslararası - Özet - Poster 42

1. Bahar, L.; Gül, M.; Sucu, N.; Gül, S.; Zayman, E., The Effect of Thermal Energy on The Neovascularızatıon After The Saphenofemoral Compound Lıgatıon and Saphenous Veın Strıppıng. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA-LARA, Türkiye, 2017. 42
http://www.ichs2017.com

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 265

4. Bahar, L.; Erden Ertürk, , S.; Reşitoğlu, , B.; Kar, H., İlk Ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. . II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, , 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 95
http://www.yoskis.org/

3. Karaçizmeli, F.; Bahar, L.; Reşitoğlu , B.; T. Bağdatoğlu, Ö.; Kar, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri Ve Memnuniyet Düzeyleri. . Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 80
http://www.yoskis.org/

2. Erden Ertürk,, S.; Bahar, , L.; T. Bağdatoğlu,, Ö.; Reşitoğlu , B.; Kar., H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Algılarının İncelenmesi: Pilot Çalışma.. II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 0
http://www.yoskis.org/

1. BAHAR , L.; ERDEN ERTÜRK, S.; T. BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Mersin Üniversitesinde Perfüzyon Teknikleri Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. . II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 90
http://www.yoskis.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 142

3. Bahar, L.; Çelik, Y.; Gül, M.; Bayat , N.; Reşitoğlu, B., Effects of fibroblast growth factor applications, on cerebellum Purkinje cells of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage. . XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 42
http://www.medicine.ankara.edu.tr/27-30-mayis-2014-xii-ulusal-histoloji-ve-embriyoloji-kongresi/

2. Bahar, L.; Kahraman, S.; Baykal., T., Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan ve fertil kadınların endometriyumlarının ince yapı düzeyinde ve MUC1 ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya, Türkiye, 2011. 50
http://www.tbgder.org/kongreler/emk%202011%20%201.%20duyuru.pdf

1. Bahar, L.; Baykal, T.; Kahraman, S., Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Olan Kadınlarla Fertil Kadınların Luteal Faz Endometriyum Dokularının Ve Otolog Endometriyum Kokültür Dokularının İnce Yapı Düzeyinde Karşılaştırılması.. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2009-06-22, 2009-06-25, Trabzon, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Poster 196

11. Baysal, I.; Gül, M.; Özerol, E.; Tanbek, K.; Bahar, L., Diyabetik böbrekte oksidatif hasara karşı Alfa Lipoik Asidin koruyucu etkisi. Uluslararası Katılımlı XIII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2016-04-30, 2016-05-03, İZMİR, Türkiye, 2016. 12
http://www.thed2016.org/

10. GÜL, M.; YİĞİTCAN, B.; KURTOĞLU, E.; KAYHAN, B.; BAHAR, L., [P073]BALB/C Türü Farelerde TAA İndüklü-Testis Hasarına Karşı Lipoksin A4'ün Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2016-04-30, 2016-05-03, İzmir, Türkiye, 2016. 12
http://www.thed2016.org

9. Bahar, L., Deneysel Hipoksik İskemik Ratlarda Serebruma FGF-2 ve Ozon Uygulamalarının Etkileri. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi , 2015-09-02, 2015-09-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 25
http://www.temd.org/duyurular/3073-TEMD-Ulusal-Elektron-Mikroskopi-Kongresi.html

8. Bahar, L.; Gül, M.; Reşitoğlu, B.; Çelik , Y.; Bayat, N., Hipoksik iskemik beyin hasarında ozon uygulamalarının serebellar kortekse etkileri. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 21
Scientific_Meetings_010.pdf

7. Akbaş, E.; Nayır, E.; Eras , N.; Arıcan, A.; Bahar, L., Interlökin-1 β C-31T Gen Polimorfizmi ile Meme Kanserine Yakalanma Riski Arasındaki İlişki.. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2014-04-23, 2014-04-27, Antalya, Türkiye, 2014. 10
http://www.medikalakademi.com.tr/kongre/11-ulusal-radyasyon-onkolojisi-kongresi-2014/http://

6. Bahar, L.; Eralp , A.; Yüncü, M.; Erden, S.; Rumevleklioğlu, Y., Elektromanyetik radyasyonun deri gelisimi uzerine etkisinin p63 ile immunohistokimyasal olarak degerlendirilmesi. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2012-05-16, 2012-05-19, Denizli, Türkiye, 2012. 22
Scientific_Meetings_009.pdf

5. Reşitoğlu, B.; Beydağı, , H.; Hatungil , R.; Çömelekoğlu , Ü.; Şahin, , N., Does Stress Influence The Dıstance Travelled ın The Open Fıeld Apparatus? . 23nd National Biochemistry Congress, 2011-11-29, 2011-12-02, Antalya, Türkiye, 2011. 2
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Bahar , L.; Kahraman , S.; Reşitoğlu, B.; Baykal, T., IVF/Embriyo transfer sonrası gebelik oluşmayan infertil kadınların ve fertil kadınların endometriyum dokularının E-Cadherin ile immünreaktivite ve ince yapı düzeyinde karşılaştırılması. . 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2011-10-25, 2011-10-28, Kemer-Antalya, Türkiye, 2011. 23
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Bahar, L.; Baykal , T.; Kahraman , S., Endometriyum Kokültür Hücrelerinin Karakteristiği. Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, 2008. 25
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Eralp, A.; Bahar, L.; Baykal, T.; Yüncü, M.; Rumevleklioğlu, Y., Cep Telefonunun Deri Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri. Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, 2008. 20
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Bahar, L.; Baykal, T.; Kahraman, S.; Sarıboyacı, A.; Solakoğlu, S., İn Vitro Fertilizasyon (IVF)/Embriyo Transfer(ET) Sonrası Gebelik Oluşmayan İnfertil Kadınların Endometriyumlarının Ultrastrüktürel Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2007-08-26, 2007-08-29, Eskişehir., Türkiye, 2007. 21
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. The Comparison of Luteal Phase Endometrium with Autologous Co-Culture Endometrium on the Fine Structure Level on Women , BAP, Proje No: BAP-SBE.HE (LB) 2006-3DR, 5500 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50
http://www.slideserve.com/brook/t-c-mers-n-n-vers-tes-tip-fak-ltes-temel-tip-b-l-mler-b-l-m

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. MUTFAKTA BİLİM VE SAĞLIK, TÜBİTAK, Proje No: 112B227 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50
http://ww2.mutfaktabilimvesaglik.com/?folio=7POYGN0G2

Uluslararası 875
1. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES (WJPLS) , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2454-2259, E-ISSN : 2454-2259, 2017-07-18 - Devam ediyor. 250
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND APPLIED MEDICAL SCIENCES (JMS) , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : ISSN: 2277-2103 (Online), 2013-03-12 - Devam ediyor. 250
3. CIBTECH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY (CJB) , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : ISSN: 2319 – 3859 (Online), 2013-02-20 - Devam ediyor. 250
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 1179-1411, E-ISSN : 1179-1411, 2015-01-14 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 115
1. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 105955) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 153699 , [ 2017 : 1 ] . 0
3. DOVE PRESS- INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMAN'S HEALTH (ARTICLE NO: 26623) , [ 2011 : 1 ] . 4
4. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO: 101327) , [ 2016 : 1 ] . 4
5. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO:117577) , [ 2016 : 1 ] . 4
6. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29307) , [ 2011 : 1 ] . 4
7. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29318) , [ 2011 : 1 ] . 4
8. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40889) , [ 2013 : 1 ] . 4
9. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40942) , [ 2014 : 1 ] . 4
10. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 56324) , [ 2013 : 1 ] . 4
11. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 59080) , [ 2013 : 1 ] . 4
12. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 73373) , [ 2014 : 1 ] . 4
13. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 75741) , [ 2014 : 1 ] . 4
14. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24424) , [ 2011 : 1 ] . 4
15. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24478) , [ 2011 : 1 ] . 4
16. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:27145) , [ 2011 : 1 ] . 4
17. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 155335 , [ 2017 : 1 ] . 0
18. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 158281 , [ 2017 : 1 ] . 0
19. DOVE PRESS-MEDICOLEGAL AND BIOETHICS (ARTICLE NO:66444) , [ 2015 : 1 ] . 4
20. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO: 86519) , [ 2015 : 1 ] . 5
21. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO:69507) , [ 2014 : 1 ] . 5
22. DOVE PRESS-PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE (ARTICLE NO:85205) , [ 2015 : 1 ] . 5
23. DOVE PRESS-STEM CELLS AND CLONING: ADVANCES AND APPLICATIONS (ARTICLE NO:37506) , [ 2013 : 1 ] . 4
24. DOVE PRESS-THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT (ARTICLE NO:82882) , [ 2015 : 1 ] . 5
25. LIBERTAS ACADEMICA / CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: PATHOLOGY (ARTICLE NO: 32784) , [ 2016 : 1 ] . 4
26. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: REPRODUCTIVE HEALTH (ARTICLE NO:33032) , [ 2015 : 1 ] . 4
27. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:31564) , [ 2015 : 1 ] . 4
28. TAYLOR & FRANCIS HUMAN FERTILITY JOURNAL- ARTICLE NO: THUF­2016­0090 , [ 2016 : 1 ] . 5
29. TAYLOR & FRANCIS JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ARTICLE ID: CJOG-2016-0661 , [ 2016 : 1 ] . 5
30. TAYLOR & FRANCIS-SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE (MANUSCRIPT ID: UAAN-2016-0197.R1) , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ (ARTİCLE NO: 2016-08-11) , [ 2016 : 1 ] . 1
5. AAAS: The American Association for the Advancement of Science , Üye No: 1204, Amerika Birleşik Devletleri, 2014-02-20-Devam ediyor.
4. Aspire: Asia Pasific Initiative on Reproduction , Üye No: 278, Singapur, 2013-12-16-Devam ediyor.
6. MEDICRES , Üye No: 109, Amerika Birleşik Devletleri, 2012-10-01-Devam ediyor.
1. Mersin Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi , Üye No: 12, Türkiye, 2012-06-05-Devam ediyor.
3. International Society for In Vitro Fertilization , Üye No: 550, Danimarka, 2009-04-03-Devam ediyor.
2. Mersin Tabip Odası , Üye No: 738, Türkiye, 2000-12-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SHM122 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 0-2-1
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-6
Güz SHM 117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 0-2-1
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKI112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EBM103 Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-0-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SH118 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-0-1
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz YAS103 Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SKP201 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz YAS203 Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz YAS205 Yaşlıda Kronik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2