Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Kemal Yaman
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Sağlık Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-29 10:17:26 .
Düzenleme
:
2018-09-10 13:25:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS İŞLETME MATEMATİĞİ UNİVERSİTAT DORTMUND / ALMANYA 2001
DOKTORA FİNANS FRİEDRİCH ALEXANDER UNİVERSİTAT NÜRNBERG / ALMANYA 2010
Doktora Tezi

1. Ocak 2003-Mart 2008 arasında Türk Bankacılık sektörüne yabancı yatırım – Ampirik Analiz Danışman: Dr. Şefik Alp Bahadır, Diğer, Diğer, Finans Anabilim Dalı, Nürnberg, Almanya, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Çok değişkenli kararlarda bulanık mantık kullanılarak e-işletmelerin yazılım paketlerinin verimlilik açısından değerlendirilmesi Danışman: Dr. Egon Jehle, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Dortmund, Almanya, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2011-06-01 - 2012-08-30
YRD.DOÇ.DR. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-09-01 - 2014-01-31
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD.DOÇ.DR. BİLİMSEL ARASTIRMALAR PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ 2014-04-01 - Devam ediyor
YRD.DOÇ.DR. ERASMUS KOORDİNATÖRÜ 2014-04-01 - Devam ediyor
YRD.DOÇ.DR. KOMİSYON ÜYELİĞİ 2014-04-01 - Devam ediyor
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-05 - 2018-06-05
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-05 - 2018-06-05
YRD.DOÇ.DR. ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2013-01-01 - 2014-01-31
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3140
2016
16. Tekin gündüz, S.; Seçkin, M.; Yaman, K.; Türk, I.; Aslan, S. PERFORMANS, İŞ TATMİNİ VE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER . THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 1672-1679. 140 + 0
Publications_015.pdf

15. Yaman, K.; Er, K.; Köroğlu, E. Importance of Pricing for Hospitals’ Expenses from Financial and Social Perspectives. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCE, 2016, 8, 78-90. 200 + 0
Publications_016.pdf

2014
14. Yaman, K. Almanya'daki Hastanelerin Finansmanının Güçlü ve Zayıf Yönleri. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2014, 5, 1-17. 200 + 0
Publications_002.pdf

13. Yaman, K. Alman Hastanelerinde Kontrol Araçlarının Uygulanması. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2014, 187-206. 200 + 0
Publications_003.pdf

12. Yaman, K. Prim Ayarlaması Özel Sağlık Sektörünün Her Sorununa Bir Çözüm müdür? Almanya Örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2014, 4, 960-970. 200 + 0
Publications_001.pdf

11. Yaman, K. ALMAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSMAN PRENSİPLERİ. YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 281-298. 200 + 0
Publications_004.pdf

10. Yaman, K. Sberbank'ın Türk Bankacılık Sektörüne Girişi ve Bu Kararın Sebepleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2014, 4, 539-548. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. Yaman, K. Alman özel sağlık sigorta sektöründe değişen dış etkenleri önleyici mekanizmalar. ISTANBUL UNİVERSİTY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSİNESS, 2014, 43, 188-204. 200 + 0
Publications_006.pdf

2013
8. Yaman, K. E-İş-Ticareti Yaparken Kullanılacak Uygun E-İş-Yazılımının Seçimi - Bir Bulanık Mantık Uygulaması. JOURNAL OF MONEY, INVESTMENT AND BANKİNG, 2013, 86-98. 200 + 0
Publications_014.pdf

7. Yaman, K. Ülkelerin Ekonomisinde Sağlık Sektörünün Önemi - Almanya Örneği. JOURNAL OF APPLİED FİNANCE & BANKİNG, 2013, 3, 181-198. 200 + 0
Publications_008.pdf

6. Yaman, K. Prim Hesaplamasının Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin Stabilitesindeki Rolü- Almanya Örneği. JOURNAL OF APPLİED FİNANCE & BANKİNG, 2013, 3, 223-236. 200 + 0
Publications_007.pdf

2012
5. Yaman, K. Kendi Şirketin İçin Doğru E-İş Yazılım Seçimi - AHP-Modeli Uygulaması. YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ,, 2012, 19, 179-196. 200 + 0
Publications_011.pdf

4. Yaman, K. Türkiye ve EU-25 Ülkelerinin Bankacılık Sektörlerindeki Bireysel Kredilerin ve İlgili Risklerin 2002 'den İtibaren Karşılaştırılması . YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 1-17. 200 + 0
Publications_012.pdf

2011
3. Yaman, K. Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Girişinin Teorik Açıklaması . MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2011, 31, 307-318. 200 + 0
Publications_009.pdf

2. Yaman, K. Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Değişikliklere Neden Olan Faktörler ve Yabancı Bankaların 2002'den İtibaren Rolü. JOURNAL OF MONEY, INVESTMENT AND BANKİNG, 2011, 87-98. 200 + 0
Publications_013.pdf

1. Yaman, K. Bireysel Kredilerin Gelişimi ve Risk Yönetiminin Rolü. YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ, 2011, 18, 105-113. 200 + 0
Publications_010.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 500
1. Yaman, K. Ausländische Direktinvestitionen im türkischen Bankensektor im Zeitraum von Januar 2003 bis März 2008-Eine empirische Analyse, ISBN: 978-3-8322-9811-1, Shaker Verlag, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 312 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2011. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Yaman, K.; Tekingündüz, S. Almanya ve Türkiye Cilt 3 - Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, ISBN: 978-605-9221-12-2, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
2. Yaman, K.; Tekingündüz, S. Deutschland und die Türkei Vol. 3 - Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und in Bildung, ISBN: 97860592211115, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 25 Sayfa, Almanca, Ankara, Türkiye, 2015. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Yaman, K., A Critical Review of Private Pension System in Turkey Considering the German System. International Conference on Eurasian Economies, 2014-07-01, 2014-07-03, Üsküp, Makedonya, 2014. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yaman, K., Cari Açık Probleminin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi – Riskler ve Sonuçlar. Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi, 2011-12-22, 2011-12-23, Ankara, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 19
1. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT , [ 2015 : 1 ] . 5
2. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT , [ 2016 : 1 ] . 5
3. PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT , [ 2016 : 1 ] . 5
4. İSTANBUL ÜNIVERSITESI İşLETME FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 1 ] . 4
Uluslararası
1. North Carolina State Üniversitesi, Raleigh, Kuzey Karolina / ABD , 2016-05-18 - 2016-08-16, Raleigh, Amerika Birleşik Devletleri.
2. North Carolina State Üniversitesi, Raleigh, Kuzey Karolina / ABD , 2016-01-04 - 2016-04-04, Raleigh, Amerika Birleşik Devletleri.
3. Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg / Almanya , 2015-07-15 - 2015-10-07, Nürnberg, Almanya.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SY 401 Sağlık Kurumlarında Finansal Y İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 403 Sağlık Hizmetlerinde Kantitati İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 304 Sağlık Hizmetlerinde Kantitati İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 302 Sağlık Kurumlarında Finansal Y İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 208 Sağlık Ekonomisi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 406 Sağlık Kurumlarında Finansal T İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 403 Sağlık Hizmetlerinde Kantitati İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 401 Sağlık Kurumlarında Finansal Y İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 413 Sağlık ve Ekonomik Kalkınma İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 302 Sağlık Kurumlarında Finansal Y İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 208 Sağlık Ekonomisi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 304 Sağlık Hizmetlerinde Kantitati İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-0-1