Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Kürşad Çavuşoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Anamur Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Anamur Kampüsü 33640 Anamur/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-19 13:02:53 .
Düzenleme
:
2018-09-12 16:34:41 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS MUHASEBE FİNANSMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Bağımsız Denetimde Etik Ve Yaratıcı Muhasebe Danışman: Dr. Filiz ANGAY KUTLUK, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türk vergi bilançosunun UMS'ye/UFRS'ye dönüştürme prosesi Danışman: Dr. HANDAN SÜMER GÖĞÜŞ, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-05-04 - Devam ediyor
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-05-04 - Devam ediyor
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-05-04 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-01-11 - 2020-01-11
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-21
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-06-28 - 2019-06-28
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 740
2016
4. çavuşoğlu, K.; Demirel utku, B. Duran Varlıkların TFRS 5 Çerçevesinde Değerlendiril mesi ve BIST (Borsa İstanbul) 30 Endeksinde Yer Alan Firmaların TFRS 5 Uyarınca Satı ş Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Sınıflandırılmasına Yönelik Olarak İnce lenmesi . JOURNAL OF ACCOUNTİNG, FİNANCE AND AUDİTİNG STUDİES, 2016, 2, 88-111. 200 + 0
Publications_002.pdf

3. çavuşoğlu, K.; Angay kutluk, F. Meslek Yüksekokulunda Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Etiğine Bakış Açılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Anamur MYO Örneği. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 8, 109-120. 200 + 0
2015
2. Dönmez, A.; çavuşoğlu, K. Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim İle Adli Muhasebenin Karşılaştırılması. JOURNAL OF ACCOUNTİNG, FİNANCE AND AUDİTİNG STUDİES, 2015, 1, 34-67. 200 + 0
Publications_001.pdf

1. Adalessossı, K.; Demirel utku, B.; çavuşoğlu, K.; Almasrı, M.; Gezer, S. Dört Ülkedeki Sürdürülebilirlik Raporlaması Uygulamaları: Türkiye, Hindistan, Almanya ve Brezilya. İKTİSAT İŞLETME FİNANS DERGİSİ, 2015, 30, 65-86. 140 + 0
http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2015.356.4550/7291

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2750
1. çavuşoğlu, K. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik), ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 270 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 2750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÇAVUŞOĞLU, K.; ÜNAL, M.; DİNDAROĞLU, A., Meslek Yüksekokullarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Mesleki Doyum İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. UMYOS 2016 "5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu", 2016-05-18, 2016-05-20, Prizren, Kosova, 2016. 200

1. ÇAVUŞOĞLU, K.; DİNDAROĞLU, A.; ÜNAL, M., Anamur Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması. 4. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2015-05-21, 2015-05-23, Yalova, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. KUTLUK, F.; DÖNMEZ, A.; ÇAVUŞOĞLU, K., A Study On The Reasons Of Failing In Accounting Course And The Teaching Technics For Learning Accounting Better. 2nd Rome International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2018-06-05, 2018-06-06, Roma, İtalya, 2018. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. ÇAVUŞOĞLU, K.; KUTLUK, F., A Research About Measuring Ethical Tendencies By Machiavellianism And Discussing Its Impact On Ethical Choices In Accounting And Auditing Field. 2nd Rome International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2018-06-05, 2018-06-06, Roma, İtalya, 2018. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BYA 103 İşletme - I Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz HİT 107 Genel İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT105 Genel İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 105 İşletme Yönetimi - I Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz TSH 109 İşletme Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri (... 2-0-2
Güz BYA 117 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Bi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PZR 114 Kalite Yönetim Sistemleri ( Hi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 218 Kalite Yönetim Sistemleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 104 İşletme - II Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 104 İşletme Yönetimi - II Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar BYA 116 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT105 Genel İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz TSH 109 İşletme Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri (... 2-0-2
Güz BYA 103 İşletme - I Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 105 İşletme Yönetimi - I Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz BYA 117 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Bi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Bahar PZR 222 Reklamcılık Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 118 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BYA 108 Büro Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar İŞT114 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BYA 116 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 117 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Bi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-1-2
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz PZR 221 Tedarik Zincir Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 205 Yönetici Asistanlığı Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 114 Kalite Yönetim Sistemleri ( Hi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BYA 108 Büro Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar BYA 116 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar İŞT114 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 214 İhracat Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 222 Reklamcılık Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Güz PZR 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-1-2
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-1-4
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz BYA 205 Yönetici Asistanlığı Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-0-3
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 221 Tedarik Zincir Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar BYA 108 Büro Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar BYA 116 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar BYA 218 Kalite Yönetim Sistemleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 114 Kalite Yönetim Sistemleri ( Hi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 222 Reklamcılık Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT114 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞT114 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 1-1-2
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Güz PZR 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-1-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-1-4
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 221 Tedarik Zincir Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 205 Yönetici Asistanlığı Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-0-3
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Bahar PAZ234 Yeni Pazarlama Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 3-1-4
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar BYA 218 Kalite Yönetim Sistemleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 114 Kalite Yönetim Sistemleri ( Hi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 222 Reklamcılık Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PAZ240 Lojistik Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar BYA 108 Büro Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar PZR 226 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-0-3
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz PZR 221 Tedarik Zincir Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-1-4
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Güz PZR 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-1-2
Güz BÜS105 Sekreterlik Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 205 Yönetici Asistanlığı Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 204 Elektronik Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 108 Büro Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar PZR 210 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-2-2
Bahar PAZ240 Lojistik Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar BYA 218 Kalite Yönetim Sistemleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 114 Kalite Yönetim Sistemleri ( Hi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar PZR 226 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar PAZ234 Yeni Pazarlama Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 3-1-4
Bahar PZR 222 Reklamcılık Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 221 Bilgi Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz PZR 221 Tedarik Zincir Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT205 Finansal Yönetim Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-1-4
Güz PZR 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 1-1-2
Güz PAZ213 Müşteri İlişkileri Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz İŞT227 Vergi Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-0-3
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Güz BYA 205 Yönetici Asistanlığı Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYA 110 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar İŞT112 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar İŞT226 Üretim Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Bahar PAZ118 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar PAZ110 Ticaret Hukuku Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar PAZ240 Lojistik Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar PAZ234 Yeni Pazarlama Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 3-1-4
Bahar İŞT102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 3-1-4
Bahar İŞT114 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 1-1-2
Bahar İŞT120 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar İŞT238 Sermaye Piyasası İşlemleri Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-1-3
Güz SBP115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Subtropikal Bitki Yetiştirici... 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz BÜS115 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Güz BÜS227 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PAZ123 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2