Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Kamil Unur
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Şubat 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001-3610527 .
Dahili
:
3960 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-02 10:14:40 .
Düzenleme
:
2018-03-23 12:56:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UNİVERSİTY OF NEW HAVEN 1997
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2003
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1994-03-25 - 1998-09-15
ARAŞ. GÖR. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1998-09-01 - 2003-03-03
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-04-14 - 2013-12-10
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-09-13 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-09-13 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-11 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-09-01 - 2018-09-01
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
SENATO ÜYESİ 2014-03-05 - 2017-03-05
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-08-31 - 2015-08-31
BÖLÜM BAŞKANI REKRESYON YÖNETİMİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-08-29 - 2015-08-29
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2011-04-01 - 2013-04-01
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2010-06-02 - 2013-06-02
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2010-06-02 - 2013-06-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4970
2018
26. Oğuz, S.; Unur, K. Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği1 (Gastronomy Tourism Development Indicator Measures: Development, Validity and Reliability). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 409-429. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2018.195

25. Köşker, H.; Unur, K.; Gursoy, D. The effect of basic personality traits on service orientation and tendency to work in the hospitality and tourism industry. JOURNAL OF TEACHİNG İN TRAVEL & TOURİSM, 2018, 18-, 1-23. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15313220.2018.1522990

Publications_030.pdf

2017
24. Köşker, H.; Unur, K. Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, -14, 126-141. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335098

Publications_028.pdf

23. Unur, K.; Pekerşen, Y. İş Stresi İle Toksik Davranışlar Arasındaki İlişki: Aşçılar Üzerinde Bir Araştırma*. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ (SOİD), 2017, 14, 108-129. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.303722

Publications_025.pdf

22. Unur, K.; Kanca, B.; Ertaş, . YENİ BİR TURİSTİK ÜRÜN OLARAK DÜĞÜN TURİZMİ: ALANYAZIN İNCELEMESİ. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, Özel Sayı, 149-163. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/uiibd

Publications_024.pdf

21. Unur, K.; çetin, N. KIZKALESI’NIN TURIZM DESTINASYONU OLARAK MARKA ALGISI. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 63-79. 200 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/issue/view/18

20. Yavuz, G. Turizmin Kamu Kaynaklarının Dağıtımındaki Yeri ve Gelecekteki Konumu: Siyasetçilerin Görüşleri. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI, 2017, 5, 35-46. 0 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/107/pdf_64://

Publications_026.pdf

2016
19. Atçı, D.; Unur, K.; Gürsoy, D. The impacts of Hosting Major Sporting Events: Resident’s Perceptions of the Mediterranean Games 2013 in Mersin. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2016, 6, 139-145. 200 + 0
Publications_021.pdf

18. şeker, F.; Yavuz, G.; Unur, K. Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeyine Göre Tez Yemek Restoranlarını Ziyaret Etme Nedenleri: Forum Mersin AVM de Bulunan Tez Yemek Restoranlarından Hizmet Alan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 244-244. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.34

Publications_022.pdf

17. Unur, K.; çolak, G. Başarılı Bir Girişimcilik Örneği : "Ciğerci Apo" . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 43-43. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.21

Publications_023.pdf

2015
16. Unur, K.; Köşker, H. Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizme Bakış Açılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 44-71. 200 + 0
Publications_018.pdf

15. Unur, K.; Ertaş, . Mersin Şehir Merkezindeki Lüks Restoranlarda Çalışan Servis Personelinin Sorunlarının Tespiti ve Bu Sorunların İş Tatminine Etkisi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2015, 12, 6-24. 200 + 0
http://www.soidergi.com

Publications_019.pdf

14. Karadeniz , E.; Unur , K.; Köşker, H.; Zencir, B. Van İlinde Faaliyet Gösteren Kobi Statüsündeki Konaklama ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2015, 24, 85-98. 170 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Publications_017.pdf

2014
13. Atçı, D.; Yenipınar, U.; Unur, K. Gönüllü Olma Nedenleri: Mersin 2013 -XVII. Akdeniz Oyunları Örneği. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 42-56. 200 + 0
Publications_020.pdf

2012
12. çakıcı, C.; Unur, K.; Duran, A. Otel İşletmelerinde Örgütsel Güven Algısı ile İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma, . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ,, 2012, 9, 34-41. 200 + 0
Publications_016.pdf

2011
11. Unur, K.; Kaya, G. Tüketicilerin Tez yemek Tüketme Nedenleri: Mersin Şehir merkezinde Faaliyet Gösteren Yerel Ulusal, Uluslar arası Zincir tez Yemek İşletme Müşterileri Örneği, . BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2011, 15, 351-384. 200 + 0
Publications_015.pdf

10. Unur, K.; Evren, S. Lisans Düzeyi Turizm Eğitimi Ders Programının Mezunlarca Değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Üzerinde Bir Araştırma . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ,, 2011, 8, 43-54. 200 + 0
Publications_014.pdf

2010
9. Unur, K.; Kaya, D. Hızlı Yiyecek (Fast Food) Tüketicilerinin Özellikleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Mersin Örneği . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 7, 105-122. 200 + 0
Publications_010.pdf

2008
8. Unur, K.; çakıcı, C.; Dönbak, E. Turizm İşletmeleri ile Bankalar Arasındaki Stratejik İşbirliğinin Değerlendirilmesine Dönük Ankara'daki Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 6-17. 200 + 0
Publications_008.pdf

2006
7. Duman, T.; Tepeci, M.; Unur, K. Mersin'de Yükseköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Analizi. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 17, 51-69. 200 + 0
Publications_001.pdf

2004
6. Unur, K.; Erdem, S. Türkiye Aktif Dış Turizm Gelirlerini Nasıl Hesaplamalı?. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 184-194. 200 + 0
Publications_006.pdf

5. Unur, K. Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 6, 114-142. 200 + 0
Publications_007.pdf

4. Unur, K.; Içöz, O. Turizm Uydu Hesapları. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 6, 304-327. 200 + 0
Publications_005.pdf

2000
3. Unur, K. Av Turizminin Hukuksal Açıdan İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2000, 2, 305-335. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. Unur, K. Turizm-Terörizim İlişkisi ve Türkiye Örneği. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DEGİSİ, 2000, Prof. Dr. Hasan Olalı Özel Sayısı, 169-177. 200 + 0
Publications_004.pdf

1. Unur, K. Turizmin Türkiye'nin Ödemeler Dengesine Etkisinin Analizi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2000, 2, 192-221. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1530
2018
9. Unur, K. Farklı Müfredat Programlarıyla İngilizce Öğrenen Lisans Turizm Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlilik İnançlarının Karşılaştırılması. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 620-638. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/soid/issue/40938

Publications_032.pdf

8. şeker, F.; Unur, K. Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Etik Yargılarının İncelenmesi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 336-351. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/soid/issue/38854/453171

Publications_031.pdf

7. Ertaş, .; Unur, K. KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 16, 206-239. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.11611/yead.319420

2017
6. Ertaş, . Otel Çalışanlarının Kültürel Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS., 2017, 7, 229-256. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/jocrebe/issue/31513/355879

Publications_027.pdf

2013
5. Unur, K.; Kanca, B. Mersin Üniversitesi Merkezi Kafeterya’daki Yiyecek içecek Hizmetlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanan Kalite, Memnuniyet ve Algılanan Risk Açısından Değerlendirilmesi. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 3, 1-36. 200 + 0
2010
4. Unur, K.; çakıcı, C.; Taştan, H. Paket turlardaki Müşteri şikayetleri ve Seyahat Acentalarının Bu Şikayetlerle Karşılaşma Sıklıkları Üzerine bir Araştırma”, . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2010, 19, 391-408. 200 + 0
Publications_013.pdf

3. Unur, K.; Ulusan, Y. “Lisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Çalışma Hayatında Karşılaşabilecekleri Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma”, . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2010, 7, 39-50. 200 + 0
Publications_011.pdf

2. Unur, K.; çakıcı, C.; Taştan, H. Seyahat acentalarında uygulanmakta Olan müşteri şikayet çözüm türleri üzerine bir araştırma”, . BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2010, 13, 241-253. 200 + 0
Publications_012.pdf

2008
1. çobanoğlu, C.; çorbacı, K.; Tepeci, M.; Unur, K. Otel Müdürlerinin Liderlik ve Yöneticilik Kavramlarını Algılamalarına İlişkin Görgül (Amprik) Bir Araştırma, . CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, , 2008, 6, 23-42. 130 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 95
2018
1. Unur, K.; Atçı, D.; şanlı, S.; Albayrak, Z. Ekmek Fırını Çalışanları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma: Mersin Örneği. GASTROİA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH, 2018, 2, 39-51. 95 + 0
http://dergipark.gov.tr/gastoria/issue/36536

Publications_029.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 5333
1. Aksu, A.; şeker, F.; Unur, K. Developments in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4343-1, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA  2017, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2017. 83
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/independent_structures/university_press
2. Unur, K.; Köşker, H.; şeker, F. Global Issues and Trends in Tourism, ISBN: 978-954-07-4138-3, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 5250
1. Unur, K.; Dönbak, E. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 978-605-2323-34-2, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
http://www.detayyayin.com.tr/
2. Unur, K.; Dönbak, E. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 978-9944-223-42-3, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 560 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 2500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4300

22. BUZLU, M.; YAVUZ, G.; UNUR, K.; ATÇI, D., Restoran Çalışanlarının Bakış Açısıyla Kızkalesi’ni Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Profili ve Kızkalesi Turizminin Sorunları. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 150
Scientific_Meetings_018.pdf

21. ŞANLI, S.; ERDEM, A.; UNUR, K., AKADEMİK GÜDÜLENME: LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_017.pdf

20. ERYILMAZ, G.; AKGÜNDÜZ, Y.; UNUR, K., Rekreatif Etkinliklere Katılan Bireylerin Akış Deneyimlerinin Karşılaştırılması. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_016.pdf

19. AVCI, N.; ATÇI, D.; UNUR, K., Otel Yöneticilerinin Giyim Tarzlarına İlişkin İşveren ve Genel Müdür Görüşlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_019.pdf

18. KAYRAN, M.; ERDEM, A.; UNUR, K., Adana Lezzet Festivali Katılımcılarının Festivale Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma. VII. ULUSAL III.ULUSLARARASIDOĞUAKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200
https://www.academia.edu/RegisterToDownload#Download

17. UNUR, K.; KINIKLI, A., İKİNCİL KONUT SORUNU: MERSİN ÖRNEĞİ. 1.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, 2017-11-23, 2017-11-25, KASTAMONU, Türkiye, 2017. 200
http://www.stc17.com/wp-content/uploads/2017/12/1.ISTC-PROCEEDINGS-BOOK.pdf

16. UNUR, k.; ERDEM, A.; KIZILCIK, O., ADANA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN WEB SİTE İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2017-10-26, 2017-10-28, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_015.pdf

15. UNUR, K.; KANCA, B.; ERTAŞ, Ç., Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi: Dereli’de (Giresun) Bir Araştırma. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

14. UNUR, K.; KINIKLI, M.; ŞEKER, F., Restoranda Akıllı Telefon Kullanım Sıklığına Göre Müşteri Deneyim Kalitesi. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

13. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞANLI, S.; ALBAYRAK, Z., Turizm Yazınında İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

12. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

11. UNUR, K.; ERDEM, A.; ŞEKER, F., Adana İlinde Bulunan Restoranlara Yönelik İnternet Üzerinden Yapılan Tüketici Şikayetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor.com Örneği. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

10. UNUR, K.; ERDEM, A.; ŞEKER, F., Adana Portakal Çiçeği Festival Katılımcılarının #Portakalçiçeğifestivali Etiketi ile Instagramda Paylaştıkları Fotoğrafların İncelenmesi . The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

9. UNUR, K.; ERDEM, A.; ŞEKER, F., Adana İlinde Bulunan Restoranlara Yönelik İnternet Üzerinden Yapılan Tüketici Şikayetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor.com Örneği. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

8. Unur, K.; Ertaş, Ç.; Kanca, B., Yiyecek-İçecek İşletmeleri Servis Çalışanlarının İş Yaşamındaki Sorunları: Giresun’da Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
https://drive.google.com/file/d/0B575xmidUZI6WTFUd2NoVG1FTUE/view

7. Unur, K.; Şeker, F., Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Etik Yargılarının İncelenmesi. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
https://drive.google.com/file/d/0B575xmidUZI6WTFUd2NoVG1FTUE/view

6. Unur, K.; Atçı, D.; Şeker, F.; Kale, A.; Kınıklı, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 180
https://drive.google.com/file/d/0B575xmidUZI6WTFUd2NoVG1FTUE/view

5. Unur, K.; Atçı, D.; Albayrak, Z.; Sanlı, S., Fırıncılıkta Ekmek Var mı? Fırıncılar Üzerinde Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190
https://drive.google.com/file/d/0B575xmidUZI6WTFUd2NoVG1FTUE/view

4. UNUR, K.; ŞEKER, F., İletişim Becerisi Düzeyine Göre Lisans Turizm Öğrencilerinin Sektörde Kariyer Yapma İstekleri. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 200

3. UNUR, K.; ERTAŞ, Ç.; KANCA, B., Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine İlişkin Yapılmış Araştırmaların Analizi. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

2. UNUR, K.; KANCA, B.; ERTAŞ, Ç., Türkiye'nin Diaspora Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. BİRDİR, K.; UNUR, K.; DALGIÇ, A., Türkiye ve Dünyada Kamping ve Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Glamping. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 65

1. ERDEM, A.; ŞEKER, F.; BEYAZGÜL, M.; UNUR, K., TÜRKİYE’DEKİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ. Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, 2018-02-23, 2018-02-25, Sivas, Türkiye, 2018. 65
http://stk2018.cumhuriyet.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1285

13. KÖŞKER, H.; UNUR, K., Türkiye'nin Dağ Turizm Potansiyeli, Çeşitleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

12. UNUR, K.; YAVUZ, G.; KÖŞKER, H., Mersin Otellerinde ve Kent Merkezinde Engelli Bireylere Yönelik Düzenlemeler. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

11. UNUR, K.; YAVUZ, G., Nükleer Santraller Turizm İçin Hayati Bir Sorun Mudur?. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-11-05, 2013-11-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100

10. UNUR, K.; BUZCU, Z.; OĞUZ, S., Türkiye'de "Medikal Turizm" : Adana İli Örneği. 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, Mersin, Türkiye, 2012. 100

9. UNUR, K.; ARICI, S., Mersin Turizmi ve Arkeoloji. 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, Mersin, Türkiye, 2012. 100

8. UNUR, K.; ÇAKICI, C.; DURAN, A., Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Algısı İle İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

7. ÇAKICI, C.; UNUR, K.; DÖNMEZ, B., Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencileri Gözüyle Turizm Sektörü İşgücü Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

6. UNUR, K.; ULUSAN, Y., Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatında Karşılaşabilecekleri Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

5. UNUR, K., 10. Ulusal Turizm Kongresi'nin Öğrenci Algıları Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

4. BİRDİR, K.; UNUR, K.; BİRDİR, S.; ÇAKICI, C., Otel Genel Müdürlerinin Yönetsel Sorunları: Bir Alan Araştırması ve Sonuçları. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 85

3. ÇAKICI, C.; UNUR, K.; TAŞTAN, H., Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Türkiye, 2008. 100

2. UNUR, K.; DUMAN, T.; TEPECİ, M., Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Sektörde Kariyer Yapmaya Nasıl Bakıyor?. 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 2004-04-15, 2004-04-16, Balıkesir, Türkiye, 2004. 100

1. UNUR, K.; DUMAN, T.; TEPECİ, M., Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Sektörde Kariyer Yapmaya Nasıl Bakıyor?. 1. Ulusal Turizm Kongresi, 2004-04-15, 2004-04-16, BALIKESİR, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ŞEKER, F.; YAVUZ, G.; UNUR, K., Alışveriş Merkezlerindeki Tez Yemek (Fast Food) Restoranlarına Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeyine Göre Forum Mersin AVM'de Yemek Yiyen Kişilerin Alışveriş Merkezine Gelme Nedenleri. IV. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-17, Hatay, Türkiye, 2015. 50

1. UNUR, K.; ÇOLAK, G., Başarılı Bir Girişimcilik Örneği "Ciğerci Apo". IV. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-17, Hatay, Türkiye, 2015. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. SECTOR SKILLS ALLIANCE TOURISM AND CATERING PROJECT, AB, Proje No: EAC-2012-0634, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
http://ssatc.eu

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. Saadet Dinçer ŞEN, Turizmin Çevresel Etkileri ve Bir Çözüm Olarak Ekoturizm, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

8. Savaş EVREN, LİSANS DÜZEYİ TURİZM EĞİTİMİ DERS PROGRAMININ MEZUNLARCA DEĞERLENDİRİLMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Derya KAYA, HIZLI YİYECEK TÜKETİCİLERİNİN HIZLI YİYECEK TÜKETME NEDENLERİ: MERSİN ŞEHİR MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN YEREL, ULUSAL, ULUSLARARASI ZİNCİR HIZLI YİYECEK İŞLETME MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Bayram KANCA, Mersin Üniversitesi Merkez Kafeterya’daki Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Üniversite Çalışanları ve Öğrencileri Tarafından Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Memnuniyet ve Algılanana Risk Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Nazlı ÇETİN, Kızkalesi’nin Turizm Destinasyonu Olarak Marka Algısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ferhat ŞEKER, Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Akdeniz Çanağı Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Mehmet GÜNAY, DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI ŞEHİR OTELLERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZI VE NEDENLERİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Eda Rukiye DÖNBAK, TÜRKYE’DE KREDİ KARTI SUNAN BANKALAR İLE ANKARA İLİNDE YER ALAN TURZİM İŞLETMELERİ ARASINDAKİ PAZARLAMA ORTAKLIĞININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERNDEKİ ETKİLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Hülya TAŞTAN, Seyahat Acentalarının Düzenlediği Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri ve Çözüm Önerileri: İstanbul’daki Seyahat Acentalarının Şikayet Çözüm Sistemleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 2800

7. Hasan KÖŞKER, LİSANS TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE HİZMET VERME YATKINLIKLARI İLE TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

6. Gamze ERYILMAZ, REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILAN BİREYLERİN AKIŞ DENEYİMLERİ, POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DURUMLARI, ÖZ YETERLİLİKLERİ VE YAŞAM DOYUMLARI İLİŞKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 400

5. Sibel OĞUZ, GASTRONOMİ TURİZMİNDE STRATEJİK GELİŞME: “DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ PERSPEKTİFİ”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

4. Yeliz PEKERŞEN, OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN AŞÇILARIN İŞ STRESİ İLE İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TOKSİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

3. Çağdaş ERTAŞ, KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ: OTEL ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Bayram KANCA, Düğün Turizmi Kapsamında Antalya ve İstanbul Destinasyonlarının Değrlendirilmesi, Diğer, Diğer, 2018, Tamamlandı. 400

1. Gülser YAVUZ, Siyasetçilerin Turizm Algılamaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 400

Uluslararası 250
1. SOID: SEYAHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1304-7590, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. SOİD: SEYAHAT VE OTEL İşLETMECILIğI DERGISI , [ 2015 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 12
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI 330 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI 330 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 526 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 624 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi 2-1-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO 527 Turizmde Güncel Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 619 Turizmde Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TYL519 Liderlik ve Motivasyon Teorile Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI 330 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI 330 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 664 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Y Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO 566 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 619 Turizmde Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TYL505 Örgütsel Davranış ve Liderlik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TİO 561 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi 0-2-1
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 624 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 619 Turizmde Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi 0-2-1
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TİO 624 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar GST 520 Ekip Çalışması ve Etkinliği Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 538 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşletmeleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO-613 Turizm İşletmelerinde Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 519 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI330 Organısatıonal Behavıor Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI202 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TİO 624 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 538 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI321 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI331 Liderlik ve Takım Çalışması ( Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI219 Turizm İşletmeleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI301 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI301 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI219 Turizm İşleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO-619 Turizmde Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-613 Turizm İşletmelerinde Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-775 Türkiye Ekonomisi ve Turizm Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 519 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI312 Örgütsel Davranış Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI202 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI114 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 624 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 526 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI301 Macro Economıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI331 Liderlik ve Takım Çalışması ( Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI331 Liderlik ve Takım Çalışması ( Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI301 Macro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO 519 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-619 Turizmde Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR312 Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI122 Resepsiyon ve Ön Büro Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR212 Ön Büro Otomasyonu Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI334 Kamu Ekon. ( Seç ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TIK310 Uluslararası Ekonomik İlş. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR108 Resepsiyon & Ön Büro Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 526 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşletmeleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI101 Genel Ekonomi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİK203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR301 Macro Economıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI219 Turizm İşleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 725 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Y Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 519 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-607 Turizm İşletmelerinde Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI334 Kamu Ekon. ( Seç ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR202 Mıcro Economy Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI332 Örgütsel İletişim ( Seç ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR108 Resepsiyon & Ön Büro Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI122 Resepsiyon ve Ön Büro Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TİO 526 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 520 Ekip Çalışması ve Etkinliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİK203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşletmeleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİS203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI331 Liderlik ve Takım Çalışması ( Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO-607 Turizm İşletmelerinde Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 725 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Y Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 527 Turizmde Güncel Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI204 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TIS310 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI230 Uluslararası Ekonomik İlişkile Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI334 Kamu Ekon. ( Seç ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI122 Resepsiyon ve Ön Büro Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TIK310 Uluslararası Ekonomik İlş. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI104 Mikro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşletmeleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİS203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİK203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI219 Turizm İşleri Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI203 Makro Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR101 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI103 Genel Ekonomi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz OTL215 Konaklama Ağırlama Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Güz OTL209 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-2-3
Güz OTL215 Konaklama Ağırlama Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3