Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Erdener Kaya
Özgeçmiş
:
Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tece Kampüsü 33335 Tece/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-4822480 .
Faks
:
+90-324-4825496 .
Oluşturma
:
2015-05-25 07:17:24 .
Düzenleme
:
2018-04-12 09:52:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Bağımsız Rastgele Değişkenlerin Toplamları Danışman: Dr. Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, 2013.

http://www.mersin.edu.tr/apbs/kayaerdener">http://www.mersin.edu.tr/apbs/kayaerdener

Yüksek Lisans Tezi

1. Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Analitik İşlemler Danışman: Dr. Mehmet KÜÇÜKASLAN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-03-24 - 2018-03-24
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-03-24 - 2018-03-24
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-02-18 - 2018-02-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-02-18 - 2018-02-18
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-02-18 - 2018-02-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-02-18 - 2018-02-18
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2013
4. Barat, A.; Kaya, E. Olasılıklı Sayılar Teorisinde Indlekofer ve Kubilius Modelleri Üzerine. ANNALES UNİVERSİTATİS SCİENTİARUM BUDAPESTİNENSİS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMİNATAE SECTİO COMPUTATORİCA, 2013, 39, 17-34. 200 + 0
http://ac.inf.elte.hu/Vol_039_2013/017_39.pdf

Publications_003.pdf

3. Kaya, E.; Küçükaslan, M.; Wagner, R. İstatistiksel yakınsama ve istatistiksel monotonluk üzerine. ANNALES UNİVERSİTATİS SCİENTİARUM BUDAPESTİNENSİS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMİNATAE SECTİO COMPUTATORİCA, 2013, 39, 257-270. 200 + 12
http://ac.inf.elte.hu/Vol_039_2013/257_39.pdf

2012
2. Barat, A.; ındlekofer, K.; Kaya, E. Toplamsal aritmetik yarı gruplarda 2-seri teoremi. ANNALES UNİVERSİTATİS SCİENTİARUM BUDAPESTİNENSİS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMİNATAE SECTİO COMPUTATORİCA, 2012, 38, 309-318. 200 + 3
http://ac.inf.elte.hu/Vol_038_2012/309_38.pdf

Publications_002.pdf

1. ındlekofer, K.; Kaya, E. Toplamsal Aritmetik yarı Gruplarda 3-Seri Teoremi. ANNALES UNİVERSİTATİS SCİENTİARUM BUDAPESTİNENSİS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMİNATAE SECTİO COMPUTATORİCA, 2012, 38, 161-181. 200 + 6
http://ac.inf.elte.hu/Vol_038_2012/161_38.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. KAYA, E., TOPLAMSAL ARİTMETİK YARI GRUPLARDA ASAL SAYI TEOREMLERİ. INTERNATIONAL WORKSHOP ON LIMIT THEOREMS IN PROBABILITY THEORY, NUMBER THEORY, AND MATHEMATICAL STATISTICS, 2016-10-10, 2016-10-13, Kiev, Ukrayna, 2016. 200
http://matan.kpi.ua/en/workshop-october2016.html

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. Kaya, E., Sayı Teorik Fonksiyon Uzaylarında Ortonormal Sistemler. 3. Uluslararası Sezgisel Bulanık Kümeler ve Çağdaş Matematik Konferansı, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Türkiye, 2016. 100
http://ifscom.com/?page_id=55

7. Kaya, E., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplar İçin Soyut Selberg Formülü. 18. Antalya Cebir Günleri, 2016-05-18, 2016-05-22, İzmir, Türkiye, 2016. 100
http://nesinkoyleri.org/eng/events/2016_aad/index.php

6. Kaya, E., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Bağımsız Rastgele değişkenlerin Toplamları. Sayılar, Fonksiyonlar, Denklemler 2013 (NFE), 2013-06-28, 2013-06-30, Visegrad, Macaristan, 2013. 100

5. Kaya, E., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Bağımsız Rastgele değişkenlerin Toplamları. XV. Antalya cebir Günleri, 2013-05-22, 2013-05-26, İzmir, Türkiye, 2013. 100

4. Kaya, E.; Indlekofer, K.; Barat, A., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda 2-Seri Teoremi. Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler ve Onların Uygulamaları, 2012-09-04, 2012-09-09, Mersin, Türkiye, 2012. 100

3. Kaya, E.; Indlekofer, K., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda 3-seri Teoremi. Olasılık Teori ve Olasılıklı Sayılar Teorisinde Fonksiyonel Metodlar, 2011-09-28, 2011-09-30, Kiev, Ukrayna, 2011. 100

2. Kaya, E.; Indlekofer, K., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Erdös-Wintner Teoremi. Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, 2010-09-15, 2010-09-20, Sunny Beach, Bulgaristan, 2007. 100

1. Kaya, E.; Küçükaslan, M., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Asimptotik Ayrışımlar . II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 2007-07-04, 2007-07-07, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Kaya, E., Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplar İçin Soyut Asal Sayı Teoremi. Olasılık Teoride, Sayılar Teorisinde Matematiksel İstatistikte Limit Teoremleri, 2016-10-10, 2016-10-12, Kiev, Ukrayna, 2016. 0
http://matan.kpi.ua/en/workshop-october2016.html

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Kaya, E.; Indlekofer, K., Toplamsal Aritmetik Yari Gruplarda Erdös-Wintner Teoremi. 5. Ankara Matematik Günleri, 2010-06-03, 2010-06-04, Ankara, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda 3-Seri Teorem, BAP, Proje No: BAP-TMYO MB (EK) 2013-3 HD, 850 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Toplamsal Aritmetik Yarı Gruplarda Bağımsız Rastgele Değişkenlerin Toplamları, BAP, Proje No: BAP-FBE MB (EK) 2012-2 DR, 9294 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Paderborn Üniversitesi/Matematik Enstitüsü , 2015-06-23 - 2015-09-13, Paderborn, Almanya.
Uluslararası
1. Paderborn Universitesi , 2017-12-01 - 2018-02-23, Paderborn, Almanya.
2. Paderborn Üniversitesi , 2017-08-07 - 2017-11-03, Paderborn, Almanya.
3. Paderborn Üniversitesi , 2015-07-01 - 2015-08-30, Paderborn, Almanya.
1. Türk Matematik Derneği , Üye No: 62, Türkiye, 2016-10-12-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar DİY108 Temel Bilgi Teknolojileri ve B Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 2-2-3
Bahar FEN106 Genel Matematik II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MAT102 Matematik II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar MAT 683 Analitik Sayılar Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MAT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar MAT 685 Olasılıklı Sayılar Teorisi I Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MAT 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Bahar MAT104 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz FEN105 Genel Matematik I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MAT101 Matematik I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz MAT 684 Olasılık Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz MAT 683 Analitik Sayılar Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Güz DLİ211 İstatistik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Güz DLİ211 İstatistik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MAT 667 Modül Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MAT 666 Grup Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MAT104 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Bahar MAT104 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Güz MÖP101 Genel Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 4-2-5
Güz MÖP101 Genel Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 4-2-5
Güz GK 409 Matematik ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MAT-666 Grup Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 3-0-3
Güz DLİ211 İstatistik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Güz OSD Erasmus + Proğramları İçin Alm Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2
Bahar MAT104 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Bahar MAT102 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Bahar MAT104 Matematik - II Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2
Güz DLİ211 İstatistik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz DLİ211 İstatistik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 4-0-4
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 4-0-4
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 4-0-4
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 4-0-4
Bahar MAT 102 Matematik - II Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 4-0-4
Bahar MAT104 Matematik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Bahar TPA106 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TOM 102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Bahar KKP216 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-0-3
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Bahar TMT 102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 2-0-2
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 4-0-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Güz TOM 101 Geometri Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TPA109 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz TOM101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD106 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ( 2. Öğr... 3-1-4
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TPA106 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Bahar TOM 102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Güz RPD107 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TOM101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TOM 101 Geometri Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Güz TPA109 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz TOM101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TMV 114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TOM 102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Bahar TPA106 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar TPD 104 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Bahar TPA106 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TBT102 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Bahar TMH114 İstatistik Tarsus Meslek Yüksekokulu 1-1-2
Bahar TOM102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ( 2. Öğr... 3-1-4
Bahar TBP102 Matematik - II Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz MAT203 Matematik - III Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz MAT203 Matematik - III Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz MAT203 Matematik - III Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz MAT203 Matematik - III Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz MAT203 Matematik - III Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TMV 111 Mesleki Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TOM101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz TPA109 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz TBP101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3-1-4
Güz TPA109 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz TOM 102 Geometri Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) ( 2. Öğ... 3-0-3
Güz TPD 103 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz TMH111 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz TOM101 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 3-1-4
Güz TOM 101 Geometri Tarsus Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi ( İ... 2-0-2
Güz TBT101 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TPA109 Matematik Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz TPA109 Matematik - I Tarsus Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( 2. Öğretim ) 2-0-2