Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Kasım Kurt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Katıhal Fiziği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4621 .
Oluşturma
:
2015-06-26 13:17:25 .
Düzenleme
:
2018-12-28 16:27:46 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FİZİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS FİZİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA FİZİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. Nadir toprak elementi katkılı zirkon kristallerinin lüminesans özelliklerinin çalışılması Danışman: Dr. Zehra Yeğingil, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fizyon izleriyle tarihlendirme ve obsidyenlere uygulanması Danışman: Dr. Zehra Yeğingil, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1995.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ 2008-11-28 - 2013-09-06
MÜDÜR MERSİN ÜNİVERSİTESİ/MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2009-12-14 - 2014-12-12
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-01-05 - 2016-01-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8150
2018
14. Altunal, V.; Yeğingil, Z.; Kurt, K. Characterization and some fundamental features of Optically Stimulated Luminescence measurements of silver activated lithium tetraborate. JOURNAL OF LUMİNESCENCE, 2018, 202, 136-146. 1000 + 0
10.1016/j.jlumin.2018.05.054

13. Altunal, V.; Yeğingil, Z.; Tüken, T.; Depci, T.; özdemir, A.; Güçkan, V.; Nur, N.; Kurt, K.; Bulur, E. Optically stimulated luminescence characteristics of BeO nanoparticles synthesized by sol-gel method. RADİATİON MEASUREMENTS, 2018, 118, 54-66. 100 + 0
10.1016/j.radmeas.2018.08.009

12. özdemir, A.; Can, N.; Kurt, K.; Yeğingil, Z. Optically Stimulated Luminescence (OSL) dosimetric properties of Li 2 B 4 O 7 :Ag,Gd and its relationship with thermoluminescence (TL) glow-curves. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, 751, 159-169. 750 + 0
10.1016/j.jallcom.2018.04.078

2017
11. Yukihara, E.; Doull, B.; Gustafson, T.; Oliveira, L.; Kurt, K.; Milliken, E. Optically stimulated luminescence of MgB 4 O 7 :Ce,Li for gamma and neutron dosimetry. JOURNAL OF LUMİNESCENCE, 2017, 183, 525-532. 450 + 0
10.1016/j.jlumin.2016.12.001

10. özdemir, A.; Altunal, V.; Kurt, K.; Depci, T.; Yan, Y.; Lawrence, Y.; Nur, N.; Güçkan, V.; Yeğingil, Z. Thermoluminescence properties of Li2B4O7:Cu, B phosphor synthesized using solution combustion technique. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2017, 141, 352-362. 500 + 0
10.1016/j.radphyschem.2017.08.001

9. Yukihara, E.; Doull, B.; Gustafson, T.; Oliveira, L.; Kurt, K.; Milliken, E. Optically stimulated luminescence of MgB4O7:Ce,Li for gamma and neutron dosimetry. ELSEVİER BV, 2017, 183, 525-532. 450 + 10
http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.12.001


Alıntılanma Sayısı: 2
2016
8. Yeǧingil, Z.; Nur, N.; Kurt, K.; Tuken, T.; Depçi, T.; Tangus, G.; Altunel, V.; Güçkan, V.; Sığırcık, G.; Yu, Y. Thermoluminescence study of Mn doped lithium tetraborate powder and pellet samples synthesized by solution combustion synthesis. JOURNAL OF LUMİNESCENCE, 2016, 173, 149-158. 450 + 0
DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.01.013.

2015
7. Nur, N.; Yeğingil, Z.; Topaksu, M.; Kurt, K.; Doğan, T.; Sarıgül, N.; Yüksel, M.; Altunal, V.; özdemir, A.; Güçkan, V. Study of thermoluminescence response of purple to violet amethyst quartz from Balikesir, Turkey. ELSEVİER BV, 2015, 358, 6-15. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.05.011

2014
6. Topaksu, M.; Dogan, T.; Yüksel, M.; Kurt, K.; Topak, Y.; Yegingil, Z. Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain. ELSEVİER BV, 2014, 96, 223-228. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2013.10.014

2006
5. Kurt, K. Low temperature radioluminescence of LiF:Mg,Cu,P. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2006, 119, 134-138. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1093/rpd/nci658

4. Yazici, A.; Kurt, K.; Emir kafadar, V.; Gürler, S.; Topaksu, M. The analysis of thermoluminescent glow peaks of natural zircon after β-irradiation. ELSEVİER BV, 2006, 248, 133-141. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2006.04.052

2003
3. Kannan, C.; Kurt, K.; Vaitianathan, V.; Ganasamoorthy, S.; Ramasamy, P.; Townsend, P. Detection of phase transitions in RbTiOPO 4 and KTiOPO 4 by luminescence . IOP PUBLİSHİNG, 2003, 15, 7599-7609. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/15/44/013

2002
2. Wu, Z.; Türkler, A.; Brooks, R.; Hole, D.; Townsend, P.; Köster, S.; Kurt, K.; Gonzalo, J.; Suarez-garcia, A. Luminescence characterisation of defects in pld alumina and copper implanted silica. ELSEVİER BV, 2002, 191, 121-126. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(02)00524-4

1. Kurt, K.; Ramachandran, V.; Maghrabi, M.; Townsend, P.; Yang, B. Influence of phase transitions of ice on near-surface cathodoluminescence. IOP PUBLİSHİNG, 2002, 14, 4319-4328. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/17/305

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 560
2014
4. Kurt, K.; Berker, S. Mersin, Türkiye Akkuyu Sahil kumunun Radyoaktivite Ölçümleri. JOURNAL OF NATURAL SCİENCES RESEARCH , 2014, 4, 83-89. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/15065/15471

3. Akdağlı, A.; Toktaş, A.; Biçer, M.; Kayabaşı, A.; üstün, D.; Kurt, K. ANFIS model for determining resonant frequency of rectangular ring compact microstrip antennas . INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS , 2014, 46, 483-490. 80 + 0
2. Toktas, A.; Bicer, M.; Kayabasi, A.; Ustun, D.; Akdagli, A.; Kurt, K. A novel and simple expression to accurately calculate the resonant frequency of annular-ring microstrip antennas. CAMBRİDGE UNİVERSİTY PRESS (CUP), 2014, 1-7. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S1759078714000890

1. özsu, .; Kurt, K. Mersin Kuvars Kumunun X-Işınları ile Termoluminesans Özelliklerinin Çalışılması. SDU JOURNAL OF SCİENCE (E-JOURNAL), 2014, 9, 71-78. 200 + 0
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdufd/article/viewFile/5081/4028

Uluslararası - Yürütücü 0

1. İyonize radyasyone mağruz kalan hastalar için yeni dozimetre, BAP, Proje No: SPF 984649, 44400 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0
http://natoproject984649.cu.edu.tr/

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 bor bileşenlerinden lüminesans yöntemi kullanılarak medikal amaçlı dozimetrik malzeme geliştirilmesi, BOREN, Proje No: 2013.Ç0383, 114535 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal
1. Yeğingil, Z. ; Yüksel, M. ; Kurt, K. ; Altunay, V. ; Özdemir, A. ; Serindağ, O. ; Ocakoğlu, K. ; Doğan, T. ; Topaksu, M. Dozimetrik Özellik gösteren Mangan (Mn) veya Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7:Mn veyaMgB4O7:Nd) ve Üretim Yöntemi, Patent, 2018-02-21. 1000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Tayfun Çavdar, X-IŞINI LUMİNESANS YÖNTEMİYLE DOZİMETRİK MALZEMELERİN RENK MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Selcen Gürler, Doğal zirkonlurın tuzak parametrelerinin termolüminesans (TL) yöntemiyle belirlenmesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Sena Berker, Merin Akkuyu sahillerinden alınan kum örneklerindeki doğal radyoaktivite düzeyinin belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. İlbilge Özsu, Doğal kuvarsların yasak enerji aralığında bulunan yerel enerji seviyelerinin ısısal uyarılmayla ışıma yöntemi kullanılarak çalışılması , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Oklahoma State University Research and technology center Radiation dosimetry and Luminescence Lab. , 2008-01-24 - 2008-09-04, Stillwater, Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. Oklahoma State University Research and technology center Radiation dosimetry and Luminescence Lab. , 2012-06-11 - 2012-10-01, Stillwater, Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri.
2. Sussex University Luminescence Lab. , 2001-09-07 - 2002-03-07, Brigthon Sussex, İngiltere / Birleşik Krallık.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK208 Elektronik Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar GMÜ322 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar ENF 104 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar ENF 104 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz FIZ415 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Güz ECZ135 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-1-2
Güz GMÜ321 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz ECZ135 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz FIZ423 İstatistik Mekanik Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FZK309 Sayısal Elektronik Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FİZ 502 Yoğun Madde Fiziği I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FİZ 530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FIZ416 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FİZ 530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FİZ 531 Katı Yapılarda Işınım Etkileri Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar FİZ 508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FİZ 523 Nükleer Fizik II Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FIZ415 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Güz FIZ429 Astrofizik Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz FZK311 Uzaktan Algılama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FİZ 530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FİZ 508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FİZ 522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK314 Deneysel Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FİZ 523 Nükleer Fizik II Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FZK311 Uzaktan Algılama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FİZ201 Fizik I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz FİZ201 Fizik I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz FİZ 522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK314 Deneysel Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Bahar FIZ416 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Bahar FİZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar FİZ 522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar FİZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Güz FIZ429 Astrofizik Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FİZ201 Fizik I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz FİZ201 Fizik I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Güz FİZ-522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-501 İstatistik Fizik ve Termodinam Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar FZK314 Deneysel Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Bahar FİZ202 Fizik II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar FİZ-501 İstatistik Fizik ve Termodinam Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Güz FZK311 Uzaktan Algılama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz FİZ-531 Katı Yapılarda Işınım Etkiler Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-501 İstatistik Fizik ve Termodinam Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz BTP203 İnternet Programcılığı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz KTP205 Kozmetik Üretim Yöntemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan... 3-0-3
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK314 Deneysel Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FİZ-530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar FİZ-522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar BTP204 İnternet Programcılığı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Bahar BTP204 İnternet Programcılığı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 1-0-1
Güz FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-501 İstatistik Fizik ve Termodinam Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz BTP203 İnternet Programcılığı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz BTP203 İnternet Programcılığı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FZK308 Çekirdek Fiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FIZ416 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Bahar FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar ELO210 Süreç Ölçümleri - II Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-2-3
Bahar BP204 İnternet Programcılığı - II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Bahar BTP204 İnternet Programcılığı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Güz FIZ415 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 1-0-1
Güz FİZ-531 Katı Yapılarda Işınım Etkiler Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-531 Katı Yapılarda Işınım Etkiler Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-508 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz BTP203 İnternet Programcılığı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 4-0-4
Güz BP203 İnternet Programcılığı - I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz ELO205 Süreç Ölçümleri - I Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-2-3
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZK210 Fizikte Bilgisayar Uygulamalar Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FIZ416 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Bahar FİZ-531 Katı Yapılarda Işınım Etkiler Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Bahar ELO210 Süreç Ölçümleri - II Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-2-3
Bahar BP204 İnternet Programcılığı - II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Bahar OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Güz FIZ415 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Güz FZK311 Uzaktan Algılama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 3-0-3
Güz FZK207 Bilgisayar Programlama Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz FİZ-530 Katı Yapılarda Işıma I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz FİZ-522 Nükleer Fizik I Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 3-0-3
Güz DLİ105 Fizik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Güz FİZ101 Fizik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Güz BP203 İnternet Programcılığı - I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz FİZ101 Fizik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2
Güz ELO205 Süreç Ölçümleri - I Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-2-3
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FIZ318 Fizikte Bilgisayar Uyg. Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Bahar FIZ416 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Bahar FIZ206 Elektronik II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Güz FIZ205 Elektronik I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Güz FIZ415 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-2-1
Güz FIZ317 Bilgisayar Prog. Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-2-3
Güz BP151 Algoritma ve Programlamaya Gir Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Güz BP151 Algoritma ve Programlamaya Gir Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Bilgisayar Teknolojisi ve Prog... 3-1-4
Güz OSD Yaşam ve Radyasyon Rektörlük 2-0-2
Yaz FIZ206 Elektronik II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Yaz FIZ205 Elektronik I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Yaz BP203 İnternet Programcılığı - I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4
Yaz BP204 İnternet Programcılığı - II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-1-4