Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ramazan Karatepe
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
11123 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-13 12:26:08 .
Düzenleme
:
2018-12-24 14:35:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINDAKİ YÖNETSEL UYGULAMALARININ BANKACI EĞİTİM MODELİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Binali TUNÇ, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 150
2015
1. Inandı, Y.; Yeşil, H.; Karatepe, R.; Uzun, A. Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Özyeterlikleri ile Değişime Gösterdikleri Direnç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 563-581. 150 + 0
DOI: 10.17860/efd.08526

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KARATEPE, R., Bankacı Eğitim Modeli ve Eğitim Sistemlerinde Uygulanması. VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2015-11-05, 2015-11-07, Kıbrıs, Türkiye, 2015. 100
http://www.eyfor.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KARATEPE, R.; TUNÇ, B., Paulo Freire’nin Bankacı Eğitim Modeli’nin Okullarda Uygulanmasının Eleştirel Pedagoji Açısından İncelenmesi. VII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2016-11-03, 2016-11-05, KKTC, Türkiye, 2016. 100
http://www.eyfor.org

Ulusal - Yürütücü 100

1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK PROGRAM MODÜLÜ GELİŞTİRME, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3079, 6250 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal 125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2014-01-15 - Devam ediyor. 125
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3