Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Kadir Ulusoy
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
07 Eylül 1979 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1743 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-01-12 15:14:25 .
Düzenleme
:
2018-01-08 23:59:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TARİH ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2007-10-02 - 2010-01-15
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-18 - 2012-06-27
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-06-27 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANA BİLİM DALI BAŞKANI ANA BİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-09-06 - 2015-09-06
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-07-19 - 2012-08-01
ANA BİLİM DALI BAŞKANI ANA BİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-01-25 - 2011-08-01
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2008-05-20 - 2010-01-15
ANA BİLİM DALI BAŞKANI ANA BİLİM DALI BAŞKANI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2008-03-25 - 2010-01-15
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2011
2. Ulusoy, K. The Effect of animation film application upon students' success and attitude in the process of history lesson. ENERGY EDUC. SCİ. TECHNOL. PART B, 2011, 3, 701-712. 1000 + 0
1. Ulusoy, K. Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü, (Bir Sözlü Kültür ve Sosyal Çevre Eğitimi Çalışması), . MİLLİ FOLKLOR, 2011, 12, 159-169. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. Ulusoy, K. Target Values in the History Course Curricula during the Republican Period. JOURNAL OF EDUCATİON AND LEARNİNG, 2017, 6, 283-293. 200 + 0
http://http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel

2016
7. Ulusoy, K. Student Views Related to the Science Fest Actualized in High School History Lessons (The Case of Turkey). JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2016, 4, 79-86. 200 + 0
http://http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1898/1952

Publications_003.pdf

2011
6. Ulusoy, K. Turkish high school students’ perceptions of leaders and characteristics of leadership. EDUCATİON RESEARCH AND REVİEWS , 2011, 6, 94-101. 200 + 0
5. Ulusoy, K. Effects of multimedia usage in students’ attitude towards Turkish Republic Revolution History and Kemalism Lesson. EDUCATİON RESEARCH AND REVİEWS , 2011, 6, 358-366. 200 + 0
2010
4. Ulusoy, K. Open Education Students’ Perspectives on Using Virtual Museums Application in Teaching History Subjects. TOJDE, 2010, 11, ---. 200 + 0
http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=619

2009
3. Ulusoy, K. Open Education Students’ Perspectives of Distance Teaching of The Principles of Ataturk and the History of Revolution. DİSTANCE LEARNİNG, 2009, 6, 37-46. 200 + 0
2. Ulusoy, K. SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANININ İŞLENİŞİNİN 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . AKADEMİK BAKIŞ, 2009, 5, 1-26. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/eskisite/18/11sosyal.pdf

Publications_004.pdf

1. Ulusoy, K. İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Atatürkçülük İle İlgili Kavramları Algılamaları. KIRGIZİSTAN MANAS ÜNV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2009, 11, 213-223. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3800
2017
19. Ulusoy, K. Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 385-400. 200 + 0
18. Ulusoy, K. Tarih Öğretmenlerinin Türkiye'deki Tarihçilik ve Tarih Yazıcılığına İlişkin Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 18, 679-700. 200 + 0
17. Ulusoy, K.; Erkuş, B. Türk Eğitim Tarihinin Mihenk Taşlarından Meslek Liselerine Karşı Öğrencilerin İlkokuldan İtibaren Yönelimleri ve Okula Aidiyet Duyguları. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 676-685. 200 + 0
2016
16. Ulusoy, K. Sosyal bilgiler öğretiminde değer aktarımı ve e-okuma “ekran okuma”. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2016, 17, 401-418. 200 + 0
http://http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi1/JKEF_17_1_2016_401-418.pdf

Publications_001.pdf

15. Ulusoy, K.; Erkuş, B. İLKOKUL 4. SINIFTA “İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ” DERSİNİN OKUTULMASINA İLİŞKİN SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 8, 1143-1172. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000196724/5000179103

Publications_002.pdf

14. Ulusoy, K. Tarih Öğretmenlerine Göre Türkiye’de Birlik Beraberliğin Güçlenmesi ve Uzlaşı Kültürünün Geliştirilmesi Sürecinde Gerekli Ortak Değerler. DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2016, 14, 103-126. 200 + 0
2010
13. Ulusoy, K. Değer Eğitimi: Davranışçı ve Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Tarih Programlarında Değer Aktarımı. TRAKYA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010, 12, 32-51. 200 + 0
12. Ulusoy, K. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Laiklik Kavramının Öğretimi İle İlgili Görüşleri. MİLLİ EĞİTİM, 2010, 39, 300-313. 200 + 0
11. Ulusoy, K. Hermeneutik Yaklaşımın Tarih Dersinde Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİV. EĞİT. FAK. DERGİSİ, 2010, 28-45. 200 + 0
2009
10. Ulusoy, K. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİNİN İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) . Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 18, 417-434. 200 + 0
Publications_006.pdf

9. Ulusoy, K. Öğretmen Adaylarının, Okul Deneyimindeki Uygulama Öğretmenlerinin Tarih Konularını İşleyişleri İle İlgili Görüşleri. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 1-17. 200 + 0
8. Ulusoy, K. Tarih Eğitiminde Hermeneutik Yaklaşım. TRAKYA ÜNİV. SOSYAL BİL. DERGİSİ, 2009, 11, 51-68. 200 + 0
7. Ulusoy, K. Using The Text Relating To The Exquisite Subjects In History Teaching By Means Of The Hermeneutic Method (Armenian Matter As An Example). TURKİSH STUDİES , 2009, 4, 2244-2282. 200 + 0
6. Ulusoy, K. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Türk Dünyası ve Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Tutum ve Düşünceleri. SELÇUK ÜNİV. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 357-377. 200 + 0
5. Gülüm, K.; Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Tarih Ve Coğrafya Derslerine Yönelik Tutumları (Adıyaman Örneği). DUMLUPINAR ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2009, 149-160. 200 + 0
4. Ulusoy, K.; Demirtaş, B. Cumhuriyetin İlk Yıllarında İki Önemli Kültür Politikası: Halkevleri ve Millet Mektepleri. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 1190-1208. 200 + 0
3. Ulusoy, K.; Gülüm, K. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH VE COĞRAFYA KONULARI İŞLENİRKEN ÖĞRETMENLERİN MATERYAL KULLANMA DURUMLARI . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 85-99. 200 + 0
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt10Sayi2/JKEF_10_2_2009_85_99.pdf

Publications_008.pdf

2008
2. Gülüm, K.; Ulusoy, K. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GÖÇ KONUSUNUN İŞLENİŞİNDE HALK TÜRKÜLERİNİN KULLANILMASI (ÖRNEK BİR ÇALIŞMA). ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 7, 112-127. 200 + 0
Publications_005.pdf

2005
1. Ulusoy, K. Tarih Dersinde Ahlaki Değerlerin Aktarımı (Bir Okuma Parçası Örneği). MİLLİ EĞİTİM , 2005, 126-133. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1125
2015
12. Arslan, D.; Arslan, G.; Sözer, Z.; Baştürk, S.; Ulusoy, K. Çok Partili Dönem Türk Siyasal Hayatında Antalya Milletvekilleri. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES SOCİAL SCİENCES JOURNAL , 2015, 3, 33-62. 50 + 0
11. Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Dördüncü Sınıf Ders Programındaki Tarih Konuları İle İlgili Kavramlara İlişkin Öğrenci Algıları. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 147-158. 100 + 0
2014
10. Arslan, A.; Baştürk, S.; Ulusoy, K.; Arslan, G. SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ . AKADEMİK BAKIŞ, 2014, ---. 75 + 0
9. Ulusoy, K. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Mezun Formasyon Öğrencilerinin Bakış Açısından “Ermeni Meselesi”, . YENİ TÜRKİYE, 2014, 20, 3360-3383. 100 + 0
2010
8. Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürkçülük Konularının Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik İnançları. E-J. NEW WORLD SCİ. ACADEMY, 2010, 5, 332-347. 100 + 0
2009
7. Ulusoy, K.; Dilmaç, B. Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği (Öğretilebilir Düzeyde) Olan Çocukların Tarih Konularından Milli Değerleri Öğrenme Süreci ile ilgili Bir Çalışma,. ADIYAMAN ÜNİV. SOSYAL BİL. ENST. DERGİSİ, 2009, 2, 120-135. 100 + 0
6. Ulusoy, K. Lise Öğrencilerinin Tarih Dersi Sayesinde Elde Ettiği Bazı Kazanımlar. SELÇUK ÜNİV. AHMET KELEŞOĞLU EĞİT. FAK. DERGİSİ, 2009, 115-134. 100 + 0
5. Ulusoy, K.; Yanpar yelken, T.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı İle İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİV. SOSYAL BİL.ENST.DERGİSİ, 2009, 2, 198-208. 100 + 0
2008
4. Oruç, .; Ulusoy, K. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARI . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 26, 121-132. 100 + 0
Publications_007.pdf

3. Ulusoy, K.; Demirtaş, B. Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Mersin’de Eğitim. ADIYAMAN ÜNİV. SOSYAL BİL. ENST. DERGİSİ, 2008, 1, 107-137. 100 + 0
2007
2. Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya il Örneği), . DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ , 2007, 5, 155-177. 100 + 0
2006
1. Ulusoy, K. Bir Devrin En Önemli Kaynağı “Nutuk”. BİLİM VE AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM DERGİSİ , 2006, 7, 97-100. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Ulusoy, K.; Arslan, D. FARKLI YÖNLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ, ISBN: 9786053648222, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 408 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 125
http://www.pegem.net/kitabevi/172722-Farkli-Yonleriyle-Degerler-Egitimi-kitabi.aspx
2. Ulusoy, K. Özel Öğretim Yöntemleri ile Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786055885144, Pegem Akademi., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2008. 0
3. Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 9786055885731, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 22 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2009. 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1000
1. Turan, R.; Ulusoy, K. FARKLI YÖNLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ, ISBN: 9786053648222, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 408 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 125
http://www.pegem.net/kitabevi/172722-Farkli-Yonleriyle-Degerler-Egitimi-kitabi.aspx
2. Ulusoy, K. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi., Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 440 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 1000
1. Ulusoy, K. Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar, ISBN: 978-605-170-104-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 328 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
http://www.aniyayincilik.com.tr/urun/detay/330
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1000
1. Ulusoy, K. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Atatürkçülük(Özel Öğretim Yöntemleri ile), ISBN: 9786053649045, Pegem Akademi., Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. Ulusoy, K.; Dilmaç, B. DEĞERLER EĞİTİMİ, ISBN: 9786053643401, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 152 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Ulusoy, K. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786055985707, Maya akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2010. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Ulusoy, K. Türkiye’de Tarih Eğitimi, ISBN: 9786052411421, pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 438 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. Ulusoy, K. Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 9786052410912, pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 552 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 150

1. ARSLAN, D.; BAŞTÜRK, S.; ULUSOY, K.; ARSLAN, G., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde, Dünden Bugüne Sarayönü. Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, 2014-10-24, 2014-10-26, KONYA, Türkiye, 2014. 150

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

2. ULUSOY, K., Tarih Öğretmenlerinin Türkiye'deki Tarihçilik ve Tarih Yazıcılığına İlişkin Görüşleri. Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyum, 2017-04-10, 2017-04-13, mersin, Türkiye, 2017. 0
http://mersin.edu.tr

1. ULUSOY, K., LİSE TARİH ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN TARİH PROGRAMLARI İLE DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞINDA İNGİLİZLER VE KUTÜ'L AMARE. ULUSLARARASI I. DÜNYA SAVAŞI SEMPOZYUMU , 2016-12-07, 2016-12-10, ANTALYA, Türkiye, 2016. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. Meydan, A.; Ulusoy, K., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teog Sınavının Zamanlaması İle İlgili Değerlendirmeleri. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100

7. ULUSOY, K.; Erkuş, B., Okul Öncesi Öğrencilerinin Değer Algılarının Scamper Testi İle İncelenmesi. Internatonal Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. Ulusoy, K.; Topçubaşı, T.; Gökçedağ, O., Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri. Internatonal Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.icoess.com

5. ULUSOY, K., Lise Tarih Derslerinde Sözlü Tarih Çalışması Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşlerini Tespit Etmek İçin Nitel Bir Çalışma. 4. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (UTES 2016), 2016-09-01, 2016-09-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

4. Ulusoy, K.; Erkuş, B., İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programları ile Ders Kitaplarındaki Tarih Konuları ile İlgili Kavramlara İlişkin Öğrenci Algıları. 2. International Congress on Research in Education ULEAD , 2014-04-25, 2014-04-27, İzmir, Türkiye, 2014. 100

3. Ulusoy, K., The Effect of Animation Film Application Upon the Students’ Success And Attitude In The Process Of History Lesson. IETC 2010 International Educational Technology Conference, 2010-04-26, 2010-04-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

2. Ulusoy, K.; Gülüm, K., Sosyal Bilgiler 6 ve 7. Sınıf Ders Programında Tarih Konuları İçinde Yer Alan Kavramları Öğrencilerin Algılamaları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 2008-05-14, 2008-05-16, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

1. Ulusoy, K.; YANPAR YELKEN, T., Values in The History Curricula of Turkish Republician Era. - History Educators International Research Network, 2007-09-10, 2007-09-12, İstanbul, Türkiye, 2007. 100

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Ulusoy, K., Tarih Eğitimi ve Değerler Eğitimi. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ULUSOY, K., Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4 ve 5. sınıflar) Programında Demokratik Değerlerin İşlenişi. II. Sosyal Bilimler Kongresi, 2005-05-26, 2005-05-28, Van, Türkiye, 2005. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ULUSOY, K., 2005 Sosyal Bilgiler Programında Çevre Anlayışı, . Ulusal Çevre Sempozyumu, 2007-04-18, 2007-04-21, Mersin, Türkiye, 2007. 50

1. ULUSOY, K., 2005 Programına Göre Hazırlanmış Sosyal Bilgiler Programında ve Bu Programa Göre Hazırlanmış 4 – 5. Sınıf Ders Kitaplarındaki Atatürkçülükle İlgili Konularının Tespiti. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Avrupa Konseyi, Proje No: 391515, 9100000 EUR, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Alakır Çayı Vadisi ve Çevresi Doğa ve Bilim Kampı, TÜBİTAK, Proje No: 213B538, 65 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Alakır Çayı Vadisi ve Çevresi Doğa ve Bilim Kampı , TÜBİTAK, Proje No: 112B269, 57788 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Sefa Salih AYDEMİR, 1960-1980 Arası Türkiye Üniversitelerindeki Öğrenci Olayları İçin Bir Kaynak Olarak Türk Basını (Cumhuriyet-Milliyet ve Tercüman Gazeteleri Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 4000
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC RESEARCHES , EDITOR, ISSN : 2587-0238, E-ISSN : 2587-0238, 2016-12-30 - Devam ediyor. 2000
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , EDITOR, ISSN : 2146-1961, E-ISSN : 2146-1961, 2010-12-15 - Devam ediyor. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Uluslararası Sergiler, Muğla, Türk Tarih Kurumu, Mersin Üniversitesi, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-10-05-2017-10-08, 4 gün, Muğla, Türkiye
Uluslararası 0
1. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-10-08, Muğla, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OSD Değerler Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OSD Günümüz Dünya Sorunları Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Değerler Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF106 Türk Tarih ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF406 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar OSD Değerler Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Değerler Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF406 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF406 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Günümüz Dünya Sorunları Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Günümüz Dünya Sorunları Rektörlük 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Türkiye ve Türk Dünyasının Jeo Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Günümüz Dünya Sorunları Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Günümüz Dünya Sorunları Rektörlük 2-0-2
Yaz PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4