Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Kadir Abacı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
07 Aralık 1969 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-6274804 .
Dahili
:
7165 .
Faks
:
+90-324-6274805 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-12-09 13:06:28 .
Düzenleme
:
2017-11-21 12:20:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA ELEKTRİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. GERİLİM KARARLILIĞI İYİLEŞTİRİCİLERİNİN ÇATALLAŞMA VE KAOTİK ANALİZLERİ Danışman: Dr. Mehmet Ali YALCIN, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Adapazari, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Gerilim kararlılıgı açısından elektriksel yük modelleri Danışman: Dr. Mehmet Ali YALCIN, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Adapazari, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOC.DR MERSIN ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK FAKÜLTESI/ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUH. 2014-06-16 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6500
2017
7. Abacı, K.; Yamaçlı, V. Optimal reactive-power dispatch using differential search algorithm. ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, 99, 213-225. 1000 + 0
2016
6. Abacı, K.; Yamaclı, V. Differential search algorithm for solving multi-objective optimal power flow problem. INTERNATİONAL JOURNAL OF ELECTRİCAL POWER & ENERGY SYSTEMS, , 2016, 79, 1-10. 1000 + 13
doi:10.1016/j.ijepes.2015.12.021,

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
5. Abacı, K.; Yamaclı, V.; Akdaglı, A. Optimal Power Flow with SVC Devices by Using Artificial Bee Colony Algorithm. . TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2016, 24, 341-353. 1000 + 3
Doi: 10.3906/elk-1305-55

Publications_004.pdf

2015
4. Abacı, K.; Ozer, Z.; Yalcın, M.; Kose, E. SVC Adaptive Controller Based on ANN by Using Radial Basis Function and Multilayer Perceptron to Improve Voltage Stability. OPTOELECTRONİCS AND ADVANCED MATERİALS-RAPİD COMMUNİCATİONS, 2015, 9 , 537-546. 950 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Kose, E.; Kızmaz, H.; Abacı, K.; Aksoy, S. Control of SVC Based On the Sliding Mode Control Method. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2014, 22, 605-619. 750 + 0
10.3906/elk-1209-8

Publications_002.pdf

2013
2. Kose, E.; Abacı, K.; Kızmaz, H.; Aksoy, S.; Yalcın, M. KÖSE ERCAN,ABACI KADIR,KIZMAZ Hakan,AKSOY SAADETTIN,YALÇIN MEHMET ALI (2013). Sliding mode Control based on Genetic Algorithm for WSSC Systems Include of SVC. , . ELEKTRONİKA İR ELECTROTECHNİKA, 2013, 19, 19-24. 800 + 3
10.5755/j01.eee.19.4.1580

Publications_005.pdf

2012
1. Kose, E.; Abacı, K.; Aksoy, S. Online Control of SVC Using ANN Based Pole Placement Approach. PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY (ELECTRİCAL REVİEW), 2012, 7, 33-37. 1000 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 190
2015
2. Kose, E. The Control Based on the Genetic Algorithm for Nonlinear SVC Systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED RESEARCH TECHNOLOGY, 2015, 1, 31-38. 0 + 0
Publications_006.pdf

2007
1. Abacı, K.; Uyaroglu, Y.; Yalcın, M.; Yıldız, M. Observing Chaotic Oscillations Induced By Under Load Tap Changer In Power Systems. JOURNAL OF APPLİED SCİNCES, 2007, 7, 66-71. 190 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Abacı, K.; Yamaçlı, V. DETERMINING THE BEST SUITABLE CONTROL STRATEGY OF THE VSC-HVDC FOR VOLTAGE STABILITY. ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 13, 268-279. 0 + 0
1. Abacı, K.; Yamaçlı, V. A New Method Based on Artifıcial Bee Colony Algorithm for the Optimal Location of Shunt Connected Facts Devices. JOURNAL OF ENGİNEERİNG TECHNOLOGY AND APPLİED SCİENCES, 2018, 3, 17-34. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2002
1. Abacı, K.; Yalcın, M.; Gelberı, H. Elektriksel yüklerin Dinamik benzetimleri. JOURNAL OF INSTİTUTE OF SCİENCE & TECHNOLOGY OF SAKARYA UNİVERSİTY, 2002, 6, 77-81. 200 + 0
http://www.saujs.sakarya.edu.tr/article/view/5000016801

Publications_010.pdf

Ulusal - Diğer 95
2008
1. Abacı, K.; Yıldız, M.; Yalcın, M.; Uyaroglu, Y. Hat Sonunda SVC Bulunan Güç Sisteminde Çatallasma Analizi Ile Dinamik Gerilim Kararlılıgının Incelenmesi. JOURNAL OF INSTİTUTE OF SCİENCE & TECHNOLOGY OF SAKARYA UNİVERSİTY, 2008, 12, 32-37. 95 + 0
Publications_009.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1720

8. ABACI, K.; YAMAÇLI, V.; Chen, Z., Voltage Stability Improvement by Using a Newly Designed STATCOM Controller in Case of High Wind Penetration Cases. 2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2018-08-26, 2018-08-30, Budapest, Macaristan, . 200

7. YAMACLI, V.; ABACI, K.; YANIK, H.; OZER, Z., Parameter Estimation for Five-Parameter PV Cell Model by Using Differential Search Algorithm. international conference on natural science and engineering (ICNASE 2016), 2016-03-19, 2016-05-20, Kilis, Türkiye, 2016. 170

6. OZER, Z.; ABACI, K.; OZER, O., Periyodik Yapılarda Akustik Dalganın Davranışı: Sonlu Elemanlar Analizi. international conference on natural science and engineering ICNASE-2016, 2016-03-19, 2016-03-20, Kilis, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

5. KOSE, E.; ABACI, K.; AKSOY, s., Kayma Kipli Kontrolde Farklı Erişim Alt Yaklaşımlarının Analizleri. 6TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS'11), 2011-05-16, 2011-05-18, Elazig, Türkiye, 2011. 200
http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/Electrical&Electronics/EAE-20.pdf

4. YAMACLI, V.; ABACI, K.; KOSE, E., Chua Devresinin Gerçeklenmesi ve Simülasyonu. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 2011-05-16, 2011-05-18, Elazig, Türkiye, 2011. 200
http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/Electrical&Electronics/EAE-19.pdf

3. KOSE, E.; ABACI, K.; AKSOY, S.; YALCIN, M., The Comparison of the Improving Effects of ULTC and SVC on Dynamical Voltage Stability Using Neural Networks. Modern Electric Power Systems (MEPS), Proceedings of the International Symposium, 2010-09-20, 2010-09-22, Wrocklaw, Polonya, 2010. 170
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6007256&tag=1

2. ABACI, K.; YALCIN, M.; UYAROGLU, Y.; YILDIZ, M., The Observation of chaotic Oscillations In power systems With Static Var Compensator. 5th International Conference On Electrical and Electronics Engineering, ELECO2007, 2007-12-05, 2007-12-09, bursa, Türkiye, 2007. 190
http://www.emo.org.tr/ekler/6fd8394eb88ae24_ek.pdf

1. ABACI, K.; YALCIN, M.; UYAROGLU, Y.; GELBERI, H., FARKLI YÜK KARAKTERİSTİKLERİNE SAHİP GÜÇ SİSTEMLERİNDE STATİK VAR KOMPANZATÖR KULLANILMASI VE GERİLİM KARARLILIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ. GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2006-04-26, 2006-04-28, Sanliurfa, Türkiye, 2006. 190
http://eng.harran.edu.tr/gap2006/Program.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. ABACI, K.; OZER, Z., Yük Altında Kademe Degistirici Transformatörlerin Çok Katmanlı Yapay Sinir Agı Tabanlı Online Kontrolu. Elektrik-Elektronik muhendisligi kongresi EEMKON-2015, 2015-11-19, 2015-11-21, Istanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. OZER, O.; ABACI, K.; OZER, Z., KAIMAL SPEKTRUMU TABANLI RÜZGAR HIZI MODELİ İLE KANAT AÇISININ YAPAY SİNİR AĞILARI İLE KONTROLÜ. VIII. Yenilenebilir enerji kaynaklari Sempozyumu, 2015-10-15, 2015-10-16, Adana, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

2. YAMACLI, V.; ABACI, K., Güç Sistemlerinde Aktif Güç Kaybının Optimizasyonu. Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 2014-11-27, 2014-11-29, Bursa, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

1. YAMACLI, V.; ABACI, K.; OZER, Z., Üç Bölgeli bir Güç Sisteminde Yük-Frekans Kontrolü için Yapay Sinir Agları Tabanlı Bir Kontrolör Tasarımı. Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 2014-11-27, 2014-11-29, Bursa, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. ELECTRICAL ENGINEERING , [ 2016 : 1 ] . 5
2. IRANıAN JOURNAL OF SCıENCE AND TECHNOLOGY, , [ 2016 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Aalborg University , 2016-01-24 - 2017-01-23, Aalborg, Danimarka.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar PRJ700 Dönem Projesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar ELE709 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 538 Elektrik Enerji Sistemlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar ELE 539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Güz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz BM209 Elektronik Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz ELE709 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Güz PRJ700 Dönem Projesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar EEM494 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 0-2-1
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar ELE 539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar ELE 538 Elektrik Enerji Sistemlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 535 Elektrik Güç Sistemlerinde Ger Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Güz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz ELP 213 Elektrik Enerji Santrelleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 1-1-2
Güz ELP 207 Elektrik Enerjisi İletim ve Da Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 1-1-2
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Yaz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Yaz EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar EEM436 Güç Sistemlerinin Korunması Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar ELP 214 Arıza Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 1-1-2
Bahar ELP 214 Arıza Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 1-1-2
Bahar KON 218 Proje Teknikleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Bahar KON 218 Proje Teknikleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Bahar ETB 204 Arıza Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-2-2
Bahar ETB 206 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-2-3
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELP 105 Doğru Akım Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 3-1-4
Güz ELK137 Doğru Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz KON 203 Elektrik Motorları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-1-3
Güz ELP 105 Doğru Akım Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz ELP 205 Güç Elektroniği I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ELP 109 Mesleki Teknik Yöntemler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 2-1-3
Güz ELP 109 Meslek Teknik Yöntemler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz ELK137 Doğru Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar EEM214 Electrıcal Materıal Scıence Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Bahar ELE-535 Elektrik Güç Sistemlerinde Ger Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Bahar ELN102 Elektronik I Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 4-0-4
Bahar ELKP108 Analog Elektronik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik 3-1-4
Bahar ELP 110 Temel Elektronik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar ELP 212 Sensörler ve Transdüserler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 2-1-3
Bahar HAB236 Gelişen Haberleşme Teknolojile Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 3-0-3
Bahar ELN102 Elektronik I Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 4-0-4
Bahar HAB266 Uydu Haberleşmesi ve Hücresel Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 3-0-3
Bahar ELN102 Elektronik I Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 4-0-4
Bahar ELN102 Elektronik I Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 4-0-4
Bahar ELP 110 Temel Elektronik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 2-1-3
Bahar ELP 212 Sensörler ve Transdüserler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM333 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM333 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz ELE-536 Güç Sistemlerinin Dinamik Anal Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELP 105 Doğru Akım Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz ELP 105 Doğru Akım Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( İkmep ) 3-1-4
Güz ELK137 Doğru Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ETB 213 Sensörler ve Dönüştürücüler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-1-3
Güz KON 203 Elektrik Motorları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-1-3
Güz ELK137 Doğru Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektrik 2-2-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi 2-2-3
Yaz EEM435 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Yaz EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM494 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 0-2-1
Bahar EEM334 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Bahar KON 218 Proje Teknikleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Bahar ETB 216 Kumanda Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-2-2
Bahar ELT204 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Bahar ETB 206 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-2-3
Bahar ETB 216 Kumanda Devreleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-2-2
Bahar KON 112 Temel Elektronik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 3-1-4
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz ELE-535 Elektrik Güç Sistemlerinde Ger Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Güz KON 203 Elektrik Motorları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-1-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi 2-2-3
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Yaz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EEM494 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 0-2-1
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar ELÖ412 Elektrik - Elektronik Tesisat Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar ELÖ334 Telekomünikasyon - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar ELT204 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi 2-2-3
Bahar ETB 206 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-2-3
Bahar ELT204 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Bahar ETB 206 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-2-3
Güz ELÖ311 Bilg. Destekli Elektronik Devr Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-3-3
Güz BİÖ417 İşletme Ekonomisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz KON379 Bilgisayar Destekli Elekt. Dev Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-3-3
Güz TEL399 Bilg. Destekli Elektronik Devr Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 1-3-2
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz EEM493 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 0-2-1
Güz BİÖ417 İşletme Ekonomisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz ELÖ395 Bilgisayar Uygulama Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEL109 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-0-2
Güz ETB 103 Doğru Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 3-1-4
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi 2-2-3
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz ETB 211 Elektrik Tesisatları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 1-1-2
Güz KON 203 Elektrik Motorları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-1-3
Güz ELT227 *Elektrik Projeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Yaz ELÖ415 Mesleki Tasarım Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEL218 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-1-4
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar ELÖ412 Elektrik - Elektronik Tesisat Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar ELÖ202 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4
Bahar ELÖ394 Elektronik Uygulamaları - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar KON216 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-1-4
Bahar BİÖ402 Yazılım Tasarımı Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar ELE-538 Elektrik Enerji Sistemlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Bahar ELT204 Elektrik Motorları ve Sürücüle Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 2-2-3
Bahar ETB 104 Alternatif Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 3-1-4
Bahar ELT104 Alternatif Akım Devre Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 3-1-4
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz KON109 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-0-2
Güz ELÖ201 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4
Güz BİÖ417 İşletme Ekonomisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz TEL211 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-1-4
Güz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz BİÖ417 İşletme Ekonomisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEL109 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-0-2
Güz ELÖ393 Elektronik Uyglamaları - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 1-2-2
Güz BİÖ109 İşçi Sağlığı ve İş Güvencesi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEL201 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz BİÖ413 Mesleki Tasarım Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz KON213 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-1-4
Güz ELE-535 Elektrik Güç Sistemlerinde Ger Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELE-539 Elektrik Güç Sistemlerinin Bil Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisl... 3-0-3
Güz ELT205 İşlemsel Yükselteçler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 3-1-4
Güz ELT205 İşlemsel Yükselteçler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... 3-1-4
Yaz EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Yaz ELÖ201 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4
Yaz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KON216 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-1-4
Bahar TEL218 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-1-4
Bahar ELÖ394 Elektronik Uygulamaları - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar ELÖ202 Devre Analizi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar BİÖ212 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar BİÖ204 Elektronik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-1-4
Bahar EEM446 Yüksek Gerilim Teknikleri Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-4
Bahar OSD İş Güvenliği ve İşletme Soruml Rektörlük 2-0-2
Güz EEM437 Güç Sistemleri Analizi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz KON213 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-1-4
Güz BİÖ219 Elektronik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-1-4
Güz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz KON323 Elektrik Makinaları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEL211 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-1-4
Güz BİÖ219 Elektronik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-1-4
Güz ELÖ201 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4
Güz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz ELT205 İşlemsel Yükselteçler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( 2. Ö... 3-1-4
Güz ELT205 İşlemsel Yükselteçler Teknik Bilimler Meslek Yüksek... 3-1-4
Yaz BİÖ211 Devre Analizi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Yaz BİÖ219 Elektronik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-1-4
Yaz BİÖ381 Kontrol Sistemleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Yaz ELÖ201 Devre Analizi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-1-4