Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Nur Jale Ece
Özgeçmiş
:
Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi .
Telefon
:
+90-324-4825278 .
Oluşturma
:
2016-06-17 22:21:29 .
Düzenleme
:
2019-01-14 13:21:20 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS PORT MANAGEMENT&HARBOUR ADMINISTRATION UNIVERSITY OF ANTWERP 1993
YÜKSEK LİSANS İŞLETME , MUHASEBE VE TİCARET EĞİTİMİ ABD, DIŞ TİCARET EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI ABD GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK ULUSLARARASI TİCARET ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2018
Doktora Tezi

1. İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının Seyir ve Çevre Güvenliği Açısından Analizi ve Zararsız Geçiş Koşullarında Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Adnan Sözen , Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Theses_004.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye’nin Dış Ticaretinde Demir-Çelik Sektörünün Yeri ve Özelleştirmenin Önemi Danışman: Dr. Emine Orhaner, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dış Ticaret Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

2. Ports&Privatization: General Principles & A Pragmatic Approach for Turkish Ports Danışman: Dr. J. F. Janses , Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Antwerp, Belçika, 1993.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI 2006-03-05 - 2012-10-15
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016-10-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2018-10-01 - 2020-10-01
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-12-06 - 2020-12-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-12-06 - 2020-12-06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2018
6. Temiz, .; ünal, .; Ece, N. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunda Yer Alan Samsun Limanı’nın Verimlilik Analizi. TURKİSH JOURNAL OF MARİTİME AND MARİNE SCİENCES , 2018, 4, 93-105. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/trjmms

Publications_009.pdf

5. Ece, N. Uluslararası Ticaretin Geleceği İnsansız Gemiler: GZFT Analizi ve Hukuki Boyutları. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 10, 279-302. 200 + 0
http://mfjournal.deu.edu.tr/index.php/tr/2-uncategorised/1-giris

Publications_011.pdf

2017
4. özdemir, .; Ece, N.; Gedik, N. Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2017, 5, 154-170. 200 + 0
http://http://www.jemsjournal.org/tr/jvi.aspx

Publications_007.pdf

3. Yılmaz, F.; Ece, N. Türk Bayraklı Gemilere Uygulanan Paris Mou - PSC Denetimlerine İlişkin Değişkenler İle Denetim Sonucu Arasındaki İlişkinin Analizi. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2017, 5, 172-185. 200 + 0
http://http://www.jemsjournal.org/tr/jvi.aspx

Publications_008.pdf

2. Ece, N. Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge: Sınırlandırma Anlaşmaları, Paydaşlar ve Stratejiler . JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2017, 5, 81-94. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/jems.2017.29200

Publications_006.pdf

2016
1. Ece, N. Contribution of the Pilotage Services to Maritime Safety: An Analysis of the Relation Between Ships Involved in Accidents in the Strait of İstanbul and Whether If They Used Pilotage Services. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2016, 4, 3-21. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/jems.2016.03522

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2007
1. Ece, N. A Tricky Conduit for Safe of Navigation, The Strait of İstanbul. EUROPEAN JOURNAL OF NAVİGATİON, 2007, 5, 46-55. 100 + 6
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2015
4. Ece, N. Gemilere Karşı Silahlı Soygun Ve Deniz Haydutluğu Saldırılarının Analizi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 75-111. 200 + 3
Publications_005.pdf

2012
3. Ece, N. İstanbul Boğazı’nda Meydana Gelen Deniz Kazalarının Analizi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 4, 1-25. 200 + 5
Publications_004.pdf

2011
2. Ece, N. İstanbul Boğazı’nda Meydana Gelen Deniz Kazalarının İncelenmesi Ve Analizi . DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 3, 35-57. 200 + 0
Publications_003.pdf

2010
1. Ece, N. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 2, 1-20. 200 + 3
Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Ece, N. Maritime Security and Defence Against Terrorism, ISBN: 978-1-61499-089-5 (print), 978-1-61499-090-1 (online), IOS Press (NATO Science for Peace and Security Series, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 132 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2012. 500
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1166
1. Köksal, T.; Ece, N.; özkara, B. Deniz, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, ISBN: 978-605-5336-75-2, Adalet, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 785 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 167
2. Ece, N. Altyapı Ekonomisi-Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, ISBN: 975-347-942—5, Seçkin Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 199 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 500
3. Ece, N. The Turkish Straits: Maritime Safety, Legal and Enviromental Aspects, ISBN: 975-8825-15-1, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 160 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2006. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. Ece, N., Doğu Akdeniz’in Uluslararası Deniz Ticareti ve Enerji Kaynakları Açısından Stratejik Önemi: Enerji Kaynaklarinin Paylaşımı. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERS%C4%B0N-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-ARALIK-2018-cilt-2.pdf

4. Ece, N.; Özdemir, Ü., İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda Meydana Gelen Deniz Kazalarının Türleri ve Nedenleri ile Kılavuz Kaptan Alınması Arasındaki İlişkinin Analizi. PTST'17 - Pilotage / Towage Services and Technologies Congress , 2017-10-27, 2017-10-28, İzmir, Türkiye, 2017. 200
http://ptstcongress.org/

3. ECE, N., Privatization Of Ports: Participation Of Global Container Terminal Operators In Port Operations. Second International Conference on Global International on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, 2016-10-24, 2016-10-25, Bodrum, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

2. ECE, N., Human Factor In Maritime Transportation Management System: An Analysis Of Ship Accidents In The Strait Of Istanbul Caused By Human Error. Second International Conference on Global International on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation , 2016-10-24, 2016-10-25, Bodrum, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

1. Ece, N., Deniz Ulaştırmasının Güvenlik Boyutu: Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi”. The First Global Conference on Innovation in Maritime Technology and The Future of Maritime Transportation Conference, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_001.PDF

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Özdemir, Ü.; Ece, N.; Güneroğlu, A., Denizcilik Eğitiminde Yaşanan Sorunların İncelenmesi. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BILMES 2017) , 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 2017. 100
http://bilmescongress.com/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1100

11. ECE, N., Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Türk Boğazları’nda Deniz Trafiği ve Deniz Kazaları. 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu, 2016-11-09, 2016-11-10, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

10. Ece, N., MONTREUX TÜRK BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ TÜRK BOĞAZLARI’NDA DENİZ TRAFİĞİ VE DENİZ KAZALARI. 80. YILINDA MONTREUX TÜRK BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ SEMPOZYUMU, 2016-11-09, 2016-11-10, İstanbul, Türkiye, 2016. 100
http://www.bahcesehir.edu.tr

9. Ece, N., Tarihten Günümüze Türk Boğazları’nın Geçis Rejimi ve 80. Yilinda Montrö Boğazlar Sözleşmesi. VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 2016-05-27, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, 2016. 100
http://www.turkdeniz.org/ISBN%20978-975-8081-96-7.pdf

8. Ece, N., Küresel Konteyner Terminal Operatörlerinin Tedarik Zincirinin Entegrasyonu ve Yönetimine İlişkin Stratejileri: Türk Limanlari İçin Fırsatlar. II. Ulusal Liman Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-06, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

7. Akten, N.; Ece, N., Denizlerdeki Mare Liberum İlkesi İçin Ciddi Tehdit: Deniz Haydutluğu.. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 2012-11-14, 2012-11-17, Hatay, Türkiye, 2012. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

6. Ece, N.; Erbaş Açıkel, A., Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları: Gürcistan’ın Karadeniz’de Seyreden Gemilere El Koyması. Uluslararası Sularda Seyir ve Gemi Tutuklamaları Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-25, Trabzon, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

5. Ece, N., Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları. Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-25, Trabzon, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

4. Ece, N., Deniz Kazaları ve Kaza Türlerine Göre Analizi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, 2010-04-27, 2010-05-01, Trabzon, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

3. Ece, N., İstanbul Boğazı’nın Özel Duyarlı Deniz Alanı Olması Gerekmez mi?. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Ankara, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Ece, N., Dünya ve Türkiye’de Liman Özelleştimeleri. Türkiye’de Limancılık Sektörünün Özelleştirilmesine Ait Değerlendirmeler Semineri, 2007-01-12, 2007-01-12, İstanbul, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Ece, N., Limanlar ve Özelleştirme. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, 2001-06-26, 2001-06-29, İstanbul, Türkiye, 2001. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 37
1. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE 4(1), 4(4) , [ 2016 : 3 ] . 12
2. DEMIRYOLU MüHENDISLIğI DERRGISI , [ 2018 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING (IJTE) , [ 2017 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF NAVIGATION , [ 2017 : 1 ] . 5
5. KüTAHYA DUMLUıPıNAR ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. KüTAHYA DUMLUıPıNAR ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. SAREM STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT 9 , [ 2010 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. BEST REVIEWER AWARDS OF JEMS, 2016 The Turksh Chamber of Marine Engneers , 2017-01-24, İstanbul, Türkiye. 0