Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Ismail Yavuz Öztürk
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Araştırma Görevlisi Odası .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2018-01-05 13:15:01 .
Düzenleme
:
2019-01-04 15:25:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Yüksek Lisans Tezi

1. Görsel Okuma Kapsamında Grafik Simgeler Danışman: Dr. Kemalettin Deniz, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2018
2. Deniz, K. Effect of Using Video on the Ability of Eighth Graduate Students to Understand Graphical Symbols. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 9, 1642-1658. 0 + 0
Publications_004.pdf

2015
1. Deniz, K.; öztürk, . İlkokul ve Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Grafik Simge Öğretimi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 6, 150-171. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Deniz, K.; öztürk, . Yeni Bir Kod Sistemi Olarak Grafik Simgelere Dayalı Söz Varlığının Geliştirilmesi. MİLLî EĞİTİM, 2016, 210, 179-199. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 100
2012
1. öztürk, . İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama İşaretlerine Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI AKADEMİK ÖĞRENCİ DERGİSİ, 2012, 2, 65-72. 100 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 249
1. öztürk, .; Tarakçı, R.; Bay, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletisim ve Sunum Becerileri Dersi Ögretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 43602, 114 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 249
1. öztürk, .; Tarakçı, R.; Bay, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletisim ve Sunum Becerileri Dersi Ögretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 43602, 114 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 167
Uluslararası - Özet - Sözlü 900

9. Deniz, K.; Öztürk, İ., Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Kapsamında 2005 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programları. 1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

8. Öztürk, İ., Anlam Bilimi Işığında “Sıkma” Kavramına Bir Bakış. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Erdemli, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

7. Öztürk, İ., Afyon Ağzındaki Eylem Bildiren Sözcüklere Anlambilimsel Bir Bakış. VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-05, 2018-04-07, Afyonkarahisar, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

6. Öztürk, İ.; Çangal, Ö., Yabancılara Türkçe Öğretiminde Emoji ve Kaligramların Kullanımı. 2. Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 2017-04-17, 2017-04-20, Malaga, İspanya, 2017. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

5. Öztürk, İ.; Çangal, Ö., Yabancılara Türkçe Ögretiminde Emoji ve Kaligramların Kullanımı. 2. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-04-17, 2017-04-20, Malaga, İspanya, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

4. Deniz, K.; Öztürk, İ., 21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Grafik Simgelerin Öğretimi. 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, Münih, Almanya, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

2. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “Tutor” Kavramı. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: “Teknoloji Tabanlı Öğretim”, 2014-12-22, 2014-12-23, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Öztürk, İ., Müyessiretü'l-Ulûm ve Dil Bilgisi Öğretimine Katkıları. 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2011-09-29, 2011-09-30, Ankara, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3