Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ismail Tuncer
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Teorisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15304 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Oluşturma
:
2015-05-31 11:35:16 .
Düzenleme
:
2018-12-28 20:32:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS UYGULAMAMLI İKTİSAT THE AMERİCAN UNİVERSİTY 1995
DOKTORA İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOÇENTLİK MİKRO İKTİSAT ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2008
Doktora Tezi

1. İçsel büyüme modelleri çerçevesinde: Türkiye'de uygulanan dış ticaret politikalarının büyüme etkileri üzerine Danışman: Dr. Nejat ERK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-20 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-05 - 2021-12-05
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU 2016-02-23 - 2019-02-23
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-11-03 - 2017-11-03
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-11-03 - 2017-11-03
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2014-01-13 - 2017-01-13
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2014-01-13 - 2017-01-13
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-10-04 - 2016-10-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-10-04 - 2016-10-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2013-09-06 - 2016-09-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2013-09-06 - 2016-09-06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2006
2. Tuncer, .; özuğurlu, Y. Türkiye ekonomisinde büyüme ve sektörel üretkenlik analizleri: Bölgesel karşılaştırmalar 1980-2000. IKTİSAT ISLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2006, 21, 56-74. 200 + 6
http://dx.doi.org/10.3848/iif.2006.240.6120

1. şengül, S.; Tuncer, . Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme: 1960-2000. IKTİSAT ISLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2006, 21, 69-80. 200 + 1
http://dx.doi.org/10.3848/iif.2006.242.2592

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Coşkun, N.; Lopçu, K.; Tuncer, . The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China?. TOPİCS İN MİDDLE EASTERN AND NORTH AFRİCAN ECONOMİES, 2018, 20, 112-124. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 0
2014
1. Turaboğlu, T.; Tuncer, . Stock Prices and Economic Activity in the Turkish Economy. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2014, 152, 111-121. 0 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. Ateş, S.; Tuncer, . İktisadi Büyümeye Giriş, ISBN: 975-8431-36-6, Literatür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2001. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Arıcıoğlu, E.; Coşkun, N.; Tuncer, . Tasarruf Sürüdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, ISBN: 978-975-8958-18-4, İmaj Yayınevi (TEK), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
http://www.tek.org.tr/kitaplar.php
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 83
1. Tuncer, .; Yüksel, C. KAMU EKONOMİSİ, ISBN: 978-605-5431-09-9, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 412 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 83
1. Tuncer, .; Altıok, M. Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam Kaynaklar ve Etkiler, ISBN: 975-8958-04-6, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 245 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 0
2. Tuncer, .; Değirmen, S.; şengönül, A. Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, ISBN: 9756145609, Arıkan Basım Yayım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 517 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
3. Arıcıoğlu, E.; Coşkun, N.; Tuncer, . TASARRUF SÜRÜDÜRÜLEBILIR BÜYÜME VE TEKNOLOJIK GELIŞME, ISBN: 978-975-8958-18-4, İmaj Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 216 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
4. Tuncer, .; Altıok, M.; Aktaş, E. Para Kur Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, ISBN: 978-975-8958-11-5, Türkiye Ekonomi Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 161 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. TUNCER, İ.; COŞKUN, N.; LOPCU, K., Economic Growth, Employment Intensity, and Jobless Growth in the Non-Farm Business Industries: The Case of Turkey. Türkiye Ekonomi Kurumu 6. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2018-11-01, 2018-11-03, Kemer/Antalya, Türkiye, . 200

1. Yaprak, M.; TUNCER, İ., Structural Change and Growth Prospects in the Turkish Manufacturing Industry. International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA 2018, 2018-11-01, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 200

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Ahmet Ali UĞURLU, Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinin büyüme ve istihdama katkıları: Girdi - çıktı analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Mehmet Songur, Gelişmekte olan ülkelerde Thirlwall Yasası: Ekonometrik bir ugulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. SAADET SULTAN BAYRAK, Türkiye imalat sanayinde bölgesel öğrenme ve verimlilik ilişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Tülin TUNÇ, Üretkenlik-istihdam ilişkisi: Türkiye imalat sanayi üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gökhan Çözeli, Yakınsama hipotezi: Türkiye örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

1. Özgür ARAÇ, Türkiye'de ihracatın sektörel yurtiçi katma değer payları ve rekabet gücü: 1995-2011 dönemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON112 Mathematıcs For Economısts II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-1-3
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON311 Endüstriyel Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY106 İktisat II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO408 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz DİY105 İktisat I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON491 Practıce In Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Yaz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Yaz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON492 İktisatta Uygulamalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar DİY106 İktisat II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz DIY105 İktisat I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO314 İktisadi ve Sosyal Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ECON430 Topıcs In Macroeconomıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON491 Practıce In Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 211 Matematiksel İktisat I Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO314 İktisadi ve Sosyal Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar EKON406 İktisat Kuramları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 602 Mikro İktisat II Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-0-1
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON212 Mathematıcal Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO252 Fundamentals of Economıcs Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON211 Mathematıcal Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ELOJ 591 Yönetim Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Yaz EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO408 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar ECON102 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 4-0-4
Bahar EKO208 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON212 Matematiksel İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO204 Matematiksel İkt. II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar İY106 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz EKO205 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz KAM215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz İY109 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2