Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Işıl Tanrıseven
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1577 .
Oluşturma
:
2015-09-11 06:34:16 .
Düzenleme
:
2017-12-26 15:33:29 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999-02-01 - 2006-09-05
ARŞ. GÖR. DR. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005-09-05 - 2006-08-27
YARD. DOÇ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-08-21 - 2014-04-11
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-25 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2013
2. Tanrıseven, I. Okul Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 389-412. 1000 + 0
Publications_029.pdf

1. Tanrıseven, I.; Dilmaç, B. Orta Öğretim Öğrencilerinin İnsani Değerleri, Motivasyonel İnançları ve Öz-düzenleme Stratejileri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 29-36. 1000 + 0
Publications_031.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2016
3. özer, .; Tanrıseven, I. The effect of portfolio-based writing assessment on the development of writing skills of EFL students. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 35-45. 200 + 0
Publications_026.pdf

2014
2. Tanrıseven, I. A Tool That can be Effective in Self-regulated Learning of Pre-service Teachers: The Mind Map. AUSTRALİAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON, 2014, 39, 65-80. 200 + 0
Publications_009.pdf

2013
1. Tanrıseven, I. Primary School Teachers’ Realization Levels of Self-regulated Learning Practices and Sense of Efficacy. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 297-301. 200 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2015
4. Yıldıran, .; Tanrıseven, I. İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2015, 3, 210-223. 100 + 0
Publications_001.pdf

3. Ergen, B.; Tanrıseven, I. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları lisesi Öğrencilerinin Genel Kültür Derslerine İlişkin Görüşleri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 37, 203-215. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2988

Publications_003.pdf

2014
2. Solmaz demircan, Y.; , I. 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf içi Etkinlik ve Başarı Düzeylerine Göre Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 7, 515-535. 0 + 0
Publications_006.pdf

2008
1. Erden, M.; üredi, I. The Effect of Perceived Parenting Styles on Self-Regulated Learning Strategies and Motivational Beliefs. INTERNATİONAL JOURNAL ABOUT PARENTS İN EDUCATİON, 2008, 2, 25-34. 0 + 0
Publications_012.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
2. Gozuyesıl, E.; Tanrıseven, I. A Meta-analysis of the effectiveness of alternative assessment techniques. Eurasian Journal of Educational Research. ANİ PUBLİSHİNG AND CONSULTİNG COMPANY, 2017, 17, 1-20. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.70.3

Publications_035.pdf

2016
1. Yüksekyalçın, G.; Tanrıseven, I.; Sancar tokmak, H. Mathematics and science teachers’ perceptions about using drama during the digital story creation process. EDUCATİONAL MEDİA INTERNATİONAL, 2016, 53, 216-227. 0 + 0
Publications_027.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2018
9. Tuzer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1156-1175. 200 + 0
Publications_037.pdf

2016
8. Pan, V.; Tanrıseven, I. Öğretmen Adaylarının İşbirlikli-Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 377-390. 200 + 0
Publications_028.pdf

2014
7. Tanrıseven, I.; Aykaç, M. Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 36, 87-100. 200 + 0
Publications_005.pdf

2013
6. Karasolak, K.; Tanrıseven, .; Yavuz konokman, G. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2013, 21, 997-1010. 200 + 1
Publications_021.pdf

5. Yavuz konokman, G.; Tanrıseven, I.; Karasolak, K. Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 4, 141-158. 200 + 0
Publications_020.pdf

2012
4. Kılıç, .; Tanrıseven, I. Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlar ile Standart Olmayan Sözel Problem Çözme Arasındaki İlişkiler. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 12, 167-180. 200 + 4
Publications_018.pdf

3. Yalçın incik, E.; Tanrıseven, I. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2012, 8, 172-184. 200 + 1
Publications_019.pdf

2007
2. üredi, L.; üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 0 + 0
Publications_014.pdf

2005
1. üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 0 + 0
Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 975
2017
14. Uygur, M.; Tanrıseven, I. KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN (CIPP) MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 9, 1-14. 100 + 0
Publications_036.pdf

13. çelikel, F.; Tanrıseven, I. Ortaokul matematik dersi öğretim programı taslağının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 509-520. 100 + 0
Publications_033.pdf

12. Altıntaş, Y.; Tanrıseven, I. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM KURMA ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ . ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL , 2017, 4, 33-42. 100 + 0
Publications_034.pdf

2015
11. çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz-yeterlik ve Metaforik algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387. 100 + 0
Publications_004.pdf

2013
10. Tanrıseven, I.; Cengizhan, S. Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitim Fakültesi Programlarına Yansıması. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 1019-1037. 100 + 0
Publications_007.pdf

9. Tanrıseven, I.; Aykaç, M. Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Dramanın Kişisel ve Mesleki Yaşantılarına Katkısına İlişkin Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(12), 330-348 (2013).. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 6, 330-348. 100 + 1
Publications_022.pdf

2011
8. Tanrıseven, I.; Yanpar yelken, T. Topluma hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2011, 6, 415-428. 100 + 0
Publications_008.pdf

2010
7. Yanpar yelken, T.; üredi, L.; Tanrıseven, .; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 75 + 0
Publications_017.pdf

2009
6. üredi, I.; Erden, M. Öz-Düzenleme Stratejileri Ve Motivasyonel İnançlarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne Baba Tutumları. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 7, 781-811. 0 + 0
Publications_016.pdf

5. Tanrıseven, I.; üredi, L. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Üzerinde Etkili Olabilecek Bir Değişken: Öğretim Stili Tercihi . E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1171-1185. 100 + 0
Publications_010.pdf

2008
4. Tanrıseven, I.; şengül, S.; Gürdal, A. Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Canlandırma Kullanılmasının Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi . BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 25, 21-33. 100 + 0
2007
3. üredi, I.; üredi, L. Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 1-30. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202

Publications_023.pdf

2006
2. üredi, I.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara Ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-12. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202

Publications_024.pdf

1. üredi, I.; üredi, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-10. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202

Publications_025.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Akgül, G.; Tanrıseven, I. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-288-783-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 14 Sayfa, Türkçe, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Tanrıseven, I. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 5000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://aniyayincilik.com.tr
2. Tanrıseven, I. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 5000, 402 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

10. Tuncer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I., Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

9. Tuncer, G.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi . 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

8. Cengizhan, S.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

7. Çelikel, F.; Tanrıseven, I., Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağınnı Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, alanya, Türkiye, 2017. 100

6. Cesur, E.; Tanrıseven, I., Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Mesleki Gelişim Dersinde Kazanılan Yeterlilikler. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

5. Pan, V.; Tanrıseven, I., İngilizce Öğretmeni Adaylarının Farklı Öğretim Kademelerine göre İngilizce Öğretim Yeterliklerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-28, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

4. Pan, V.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimliklerinin İncelenmesi. 4. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-28, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

3. Gözüyeşil, E.; Tanrıseven, ı., Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiği: Bir Meta-analiz Çalışması. III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

2. Pan, V.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

1. Çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz-yeterlik ve Metaforik algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. II. uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yavuz Konokman, G.; Tanrıseven, I.; Karasolak, K., Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

1. Yalçın İncik, E.; Tanrıseven, I., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EF İB (IÜ) 2007-1, 25000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

2. Gözen Yüksekyalçın, Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Başarı, Tutum ve Bilimsel Yaratıcılığa Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

1. Yasemin Solmaz Demircan, 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Haydar yıldırım, Ortaöğretim Kurumlarındaki Seçmeli Derslere İlişkin Durum Değerlendirmesi ve Saptanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 14
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2017 : 1 ] . 4
2. EDUCATIONAL SCIENCES:THEORY AND PRACTICE , [ 2017 : 1 ] . 5
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 0
4. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
2. JASSS , [ 2016 : 2 ] . 0
3. KAZIM KARABEKİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 2
6. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar REH 412 Yaratıcı Drama Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 542 Türk Eğitim Sistemi Sorunların Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ305 Okulöncesi Eğitimde Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 624 Program Değerlendirmede Yeni Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SNF 512 Eğitimde Drama II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 624 Program Değerlendirmede Yeni Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 507 Eğitimde Drama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 624 Program Değerlendirmede Yeni Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 624 Program Değerlendirmede Yeni Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF 515 Eğitimde Drama I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 512 Eğitimde Drama II Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz EPÖ 681 Seminer 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 453 Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 630 Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 624 Program Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 624 Program Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 507 Eğitimde Drama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EPÖ 507 Eğitimde Drama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 624 Program Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EPÖ 453 Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EPÖ 402 Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 507 Eğitimde Drama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 453 Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EPÖ 612 Türkiyede Dünyada Yetişkinler Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-0-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 619 Konstruktivism ve Strukturaliz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Güz OAÖ-555 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP312 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz OSD Yaratıcı Drama Rektörlük 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2