Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Isa Şen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1234 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-29 06:04:41 .
Düzenleme
:
2019-01-10 09:51:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Türkiye’de Çipura-Levrek İle Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği Yapan Firmaların Pazar Odaklılık Düzeylerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Ferit RAD, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Yapay Fotoperiyot Uygulaması İle Dağ Alabalığından (Salmo Trutta Macrostigma, Dumeril, 1858) Mevsim Dışı Döl Alımı Danışman: Dr. Ferit RAD, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. şen, .; Rad, F. Out-of-season spawning of mountain trout (Salmo macrostigma Duméril, 1858) through artificial photoperiod manipulation. EGE UNİVERSİTY FACULTY OF FİSHERİES, 2017, 34, 219-226. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.14

Publications_007.pdf

3. şen, .; şahin, A. Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Balık Tüketim TercihleriniDemografik Faktörler Açısından Ele Alan Bir Araştırma. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 33-46. 200 + 0
http://iibfdergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/06/19_1_Makale-3.-I%CC%87sa-S%CC%A7en-Ays%CC%A7e-S%CC%A7ahin.pdf

Publications_004.pdf

2016
2. şen, . Türkiye'de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kapasite, Arz ve Fiyat Gelişmeleri. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2016, 22, 1-8. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. şen, . Biyoekonomi: Mavi Büyüme ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Rolü. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 8, 283-299. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Rad, F.; Aytemiz, T.; şen, . A Prelimnary Survey on Perception of Turkish Aquaculture Stakeholders on Climate Change-Aquaculture Interactions. AQUACULTURE STUDİES, 2018, 18, 67-74. 100 + 0
Ulusal - Diğer 200
2017
2. şen, .; Rad, F.; Aytemiz, T. Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları. YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2017, 17, 0-0. 100 + 0
2016
1. Rad, F.; şen, .; Aytemiz, T. CERES Projesi: Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörüne Yansıması. SÜMDER, 2016, 16, 20-21. 100 + 0
httphttp://www.suurunleri.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Sayi_62-65_2016.pdf://

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. ÜSTÜNDAĞ, M.; ŞEN, İ., Evaluation Of Incubation Peformance In Terms Of Economic Perspective in Brown Trout (Salmo trutta macrostigma, Dumeril, 1858) Under Culture Conditions. 3rd National/1th International Workshop on Gamete Biology in Aquaculture, 2018-09-19, 2018-09-21, Hatay, Türkiye, 2018. 100

4. ŞEN, İ.; ALP, S.; RAD, F., Türkiye'de Çipura (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) Yetiştiriciliğinde Arz ve Fiyat Gelişmeleri . International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

3. AYTEMİZ, T.; ŞEN, İ.; RAD, F., Climate Change and the Future of Turkish Aquaculture Sector: Stakeholders' Perspective under the CERES Project Scenarios. 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIMNOLOGY AND FRESHWATER FISHERIES (LIMNOFISH SYMPOSIUM) 2017, 2017-10-05, 2017-10-05, Isparta, Türkiye, 2017. 100
http://www.limnofish.com/

2. RAD, F.; ŞEN, İ.; AYTEMİZ, T., Ceres Project - Prospects for Turkish Aquacuture Industry. Middle East and Central Asia Apuaculture 2016 and Future Fish Eurasia, 2016-06-02, 2016-06-04, İZMİR, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. RAD, F.; ŞEN, İ., Country Report: Rainbow trout Farming in Turkey. Agri Benchmark Meets Trout, 2015-09-01, 2015-09-03, Hamburg, Almanya, 2015. 100
https://www.ti.bund.de/en/fi/news-and-service/detail-news/news/detail/News/agri-benchmark-meets-fish-2/

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. ŞEN, İ.; RAD, F., OUT-OF-SEASON SPAWNING OF BROWN TROUT (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) BY ARTIFICIAL PHOTOPERIOD MANIPULATION. FABA 2014, 2014-09-25, 2014-09-27, Trabzon, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. RAD, F.; ŞEn, İ., Dünyada ve Akdeniz’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Ekonomisi. KKTC'de Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştiriciliğin Geleceği, 2015-11-06, 2015-11-06, Lefkoşa, KKTC, 2015. 50
http://kyrenia.edu.tr/?p=11813&lang=tr

1. ŞEN, İ.; RAD, F., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss)Yetiştiriciliği Sektörü: Arz, Tüketim ve Fiyat Trendleri. FABA 2011, 2011-09-07, 2011-09-09, Samsun, Türkiye, 2011. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Agri benchmark FISH, Thünen Institute of Farm Economics ve German Agricultural Society (DLG), Proje No: 0, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0
http://www.agribenchmark.org/fish/our-network.html

1. Climate Change and European Aquatic Resources, AB, Proje No: 678193, 5600000 EUR, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 0
https://ceresproject.eu/

Uluslararası 1000
1. MEDITERRANEAN FISHERIES AND AQUACULTURE RESEARCH , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2618-6551, E-ISSN : e-2618-6551, 2018-01-23 - 2018-09-28. 1000
Ulusal 0
1. TÜBİTAK, 2017-09-12, Mersin, Türkiye. 0