Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Irep Bayat
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi I.ib.f. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
5325 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-14 11:32:31 .
Düzenleme
:
2018-05-14 13:54:01 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Kadın Yoksulluğu-Enformel İstihdam İlişkisi: Uygulamalı Bir Araştırma Danışman: Dr. Vedat BİLGİN, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. ÇALIŞANLARIN SOSYO-PSİKOLOJİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL MOTİVASYON ARAÇLARI KARŞISINDAKİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Bülent BAYAT, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARD. DOÇ. DR. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-13 - 2016-07-17
YARD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-07-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI İŞ VE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖĞRETİM ÜYESİ /YRD. DOÇ.DR FAKÜLTE BİRİM BOLOGNA TEMSİLCİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İİBF 2017-04-04 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Bayat, . Kadınların İş-Aile Yaşamı Çatışmasını Engellemeye Yönelik Hukuki Düzenlemeler. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 2017, 7, 105-134. 200 + 0
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/3c0985c0-3633-49b9-a5d0-ea0d6eb0343a/SGD_13_05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3c0985c0-3633-49b9-a5d0-ea0d6eb0343a

Publications_001.pdf

2015
3. Bayat, İ. Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz- (Mobbing) Olgusu ve Hukuki Sonuçları- , s. 196 - 218. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2015, 17, 196-218. 200 + 3
2. Bayat, İ. Türkiye'de Yoksul Hanelerde Yaşayan Kadınların Enformel İstihdama Katılma Nedenleri. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ, 2015, 6, 53-69. 200 + 3
1. Bayat, İ. The Reasons of Working in Informal Sector; A Research Among the Poor Women in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MULTİDİSCİPLİNARY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2015, 2, 366-368. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Bayat, İ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (Seçme Yazılar II), ISBN: 978-605-4099-13-9, Alter Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 532 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2008. 250
2. Bayat, İ. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 978-605-9870-19-1, Alter Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 260 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Cam, E.; BAYAT, İ., TÜRKİYE’DE ÇOCUK YOKSULLUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ. 11. Uluslararası AGP Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı , 2018-01-26, 2018-01-29, Valetta, Malta, 2018. 100
https://uagp.org/?page_id=2660

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz ÇEK515 Endüstri İlişkileri ve İnsan K Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK320 Karşılaştırmalı Endüstri İlişk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK320 Karşılaştırmalı Endüstri İlişk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK317 Teknoloji ve Çevre Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK313 Avrupa Birliğinde Sosyal Polit İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3