Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Safiye Irem Dizdar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7726 .
Faks
:
+90-324-no .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
email .
Oluşturma
:
2015-12-28 21:40:56 .
Düzenleme
:
2018-12-20 08:45:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MİMARLIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1987
YÜKSEK LİSANS MİMARLIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
DOKTORA MİMARLIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
MİSAFİR ARAŞTIRMACI VRİNDAVAN RESEARCH ENSTİTUTE 2013-07-01 - 2013-09-01
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-11-02 - 2018-10-26
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-11-02 - 2018-10-26
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - 2016-12-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2019
1. Dizdar, S. DOĞAL MALZEME FARKINDALIĞI; DÖNEMSEL ÇALIŞMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2019, 5, 1-8. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 990
2017
6. Dizdar, S. Vedik Bilgi Temelli Mekan Tasarımı”, . SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-, 2017, ---. 200 + 0
5. Dizdar, S. “The Spatial Formation of the Fire Temple of Zoroastrianism. LANDSCAPE ARCHİTECTURE AND REGİONAL PLANNİNG, 2017, 1, 30-37. 200 + 0
http://http://www.sciencepublishinggroup.com/j/larp

2015
4. Dizdar, S.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Başlık. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2015, 176, 276-283. 130 + 0
http://www.sciencedirect.com

2013
3. Dizdar, S.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Observatıon Of The Concept Of Proportıon In Archıtecture Usıng The Palazzo . EUROPEAN SCİENTİFİC JOURNAL , 2013, 9, 48-60. 130 + 0
http://http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/2089

2012
2. Dizdar, S.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Başlık. İNTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2012, 2 / no.1, 116-121. 130 + 0
url

2006
1. Dizdar, S. -. ERDEM, 2006, 15, 67-86. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 400
2011
4. Dizdar, S. Balkanlar ve Batı Anadolu Etkileşiminde Konut Tipi Olarak Kule Ev. II. ULUSLAR ARASI TÜRK BÜYÜKLERİ SEMPOZYUMU , 2011, 1, 242-251. 100 + 0
2009
3. Dizdar, S. Kentsel Sit Alanı Uygulamaları ve Üsküdar Şemsipaşa Örneği. 7. ULUSLARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 2009, 1, 121-137. 100 + 0
2008
2. Dizdar, S. 19.YY. İstanbul Barınma Kültüründe Etkileşimli Mekânlar. 38. ICANAS BİLDİRİLER, 2008, 1, 465-485. 100 + 0
2007
1. Akıner, İ.; Dizdar, S. -. MEDİTRİOLOGY 2, 2007, 1, 380-388. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2009
1. Dizdar, S. Mübadele ve Konut Bağlamında Mersin İhsaniye Mahallesi. TÜBA KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ, 2009, 7, 123-136. 200 + 0
Ulusal - Diğer 700
2016
7. Dizdar, S. “Hindu Tapınak Mimarisinin Düşünsel Yapısı ve Mekan Biçimlenmesi”, . ARKEOLOJİ VE SANAT DERGİSİ, 2016, 151, 211-231. 100 + 0
6. Dizdar, S. Mimarlık Eğitiminde Teknolojik Gelişmelere ‘Geleneksel’ Yolu ile Bakış”, . YENİ TÜRKİYE BİLİM VE TEKNOLOJİ , 2016, 1, 731-740. 100 + 0
2008
5. Dizdar, S. 19.yy Kenti Mersin’de Ulusal Mimari Yansımaları. MERSİN SEMPOZYUMU, 2008, 1, 1026-1033. 100 + 0
4. Dizdar, S. İstanbul’da Fener Beyleri’ne Ait Bir 18. Yüzyıl Yapısı. YAPI DERGİSİ, 2008, 315, 96-101. 100 + 0
3. Dizdar, S. Mersin Eski Cami Tasarım Etkenleri. MİMARİST, 2008, 27, 27-33. 100 + 0
2. Sönmez, N.; Dizdar, S. Şehit Ali Paşa Konağı Arazisindeki Ek Binanın Mekan Düzenlemeleri Açısından İrdelenmesi. YAPI DERGİSİ, 2008, 324, 102-108. 100 + 0
2007
1. Dizdar, S. Arap Camisi Cephe Kurgusu. YAPI DERGİSİ, 2007, 309, 64-67. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Dizdar, S.; Naycı, N.; Durukan, İ.; Burat, S.; Beyhan, B. Mersinde Mimarlık Planlama ve Tasarım Yazıları, Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978.975.6900.42.0, mersin üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 301 Sayfa, Türkçe, mersin, Türkiye, 2013. 0
http://mersin.edu.tr.
Ulusal - Kitap Editörlüğü 500
1. -, -. Mersin –Güzelyayla Belediyesi Otel ve Rekreasyon Alanı Tasarımı Yarışması, ISBN: 978-605-01-0154-6, mimarlar odası mersin şubesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 95 Sayfa, Türkçe, mersin, Türkiye, 2011. 250
2. -, -. Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı, ISBN: 9789756900444, mersin üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 182 Sayfa, Türkçe, mersin, Türkiye, 2012. 250
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 325

1. dizdar, s.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Architectural Educatıon, Project Design Course and Educatıon Process Usıng Examples. International Educational Technology Conference, IETC, 2014-09-03, 2014-09-05, chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 325
http://www.sciencedirect.com

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 550

4. dizdar, s., Missing parts; Adana Jews, Culture and Space. INCSOS 2018, 2018-03-23, 2018-03-25, Kudüs, Filistin, 2018. 200
http://www.incsos.org

3. çelebi, e.; dizdar, s.; köprülü, ö.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Türk Kültürünün Kentsel Dokuya Etkileri -Saraybosna ve Bursa Kentlerinin İncelenmesi-. 6. uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 2015-11-21, 2015-11-26, ankara, Türkiye, 2015. 110
http://www.akmb.gov.tr

2. akıner, i.; dizdar, s.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Assesment of Gentrıfıcatıon ın Mersin Though the Wave Theories. ” Meditriology 2, 2007-10-08, 2007-10-10, gazimagosa, KKTC, 2007. 110
http://www.emu.edu.tr/medi3ology2//

1. dizdar, s.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., 19.YY. İstanbul Barınma Kültüründe Etkileşimli Mekânlar. 38. Uluslar arası Icanas Kongresi, 2007-09-10, 2007-09-15, ankara, Türkiye, 2007. 130
http://www.ataturkyuksekkurum.gov.tr

Uluslararası - Özet - Poster 32

1. dizdar, s.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Mersin Houses And Conservatıon Problems. III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 2007-04-13, 2007-04-17, edirne, Türkiye, 2007. 32
http://www.mimarlık.trakya.edu.tr

Ulusal - Araştırmacı 0

2. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Mücahitler Caddesi Sıhhileştirme Projeleri, , Proje No: 2, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://akdeniz-bld.gov.tr

1. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri , , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0
http://akdeniz-bld.gov.tr/#

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. JASSTUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
2. JASSTUDIES , [ 2015 : 4 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 0
Ulusal
1. Koruma Sempozyumu II, MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI, sempozyum+ sempozyum kitabı, koruma ve restorasyon merkezi, 2012-09-20-2012-12-22, 2 gün, mersin, Türkiye
2. Mersin Bilim Şenliği”, TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği , Faaliyet/Eser, Destekleme Programı Geri Dönüşüm” Tasarım Atölyesi II, mersin Üniversitesi, 2015-06-06-2015-06-06, 5 saat, mersin, Türkiye
3. “Mersin Bilim Şenliği”, TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği , Faaliyet/Eser, Mimarlık Sergisi I, Mersin Üniversitesi, 2015-06-05-2015-06-06, 5 saat, mersin, Türkiye
4. Mersin Bilim Şenliği”, TUBİTAK 4007 , Faaliyet/Eser, Geleneksel Yapım Teknikleri Dersi Sergisi, Mersin Üniversitesi, 2015-06-05-2015-06-06, 2 saat, mersin, Türkiye
Uluslararası
1. vrindavan research Institute , 2013-06-20 - 2013-08-20, Mathura, Hindistan.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-8
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-8
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM303 Mimari Tasarım - IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar SNT 210 Anadolu Seçuklu Sanatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM303 Mimari Tasarım - IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz SNT 209 Anadolu Seçuklu Sanatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar KVK 504 Tarihi Çevre Koruma Çalışmalar Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM303 Mimari Tasarım - IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz KVK-505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM204 Mimari Tasarım - III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM321 Mimarlık Tarihi - III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-0-1
Güz MİM203 Mimari Tasarım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MIM162 Yapı Bilgisine Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM222 Mimarlık Tarihi - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM204 Mimari Tasarım - III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM321 Mimarlık Tarihi - III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM203 Mimari Tasarım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM221 Mimarlık Tarihi - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM324 Geleneksel Yapı Teknikleri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MIM162 Yapı Bilgisine Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM292 Mimari Kavram ve Terimler Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM303 Mimari Tasarım - IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM292 Mimari Kavram ve Terimler Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MIM162 Yapı Bilgisine Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM321 Mimarlık Tarihi - III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2