Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Irem Bekalp Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Çiftlikköy/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610684 .
Dahili
:
1135 .
Oluşturma
:
2015-06-08 12:39:07 .
Düzenleme
:
2016-02-23 09:16:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEKLİSANS TIBBİ BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Kolorektal Kanserli Hastalarda İnterlökin-6, İnterlökin-18 Gen Polimorfizmlerinin ve Plazma Düzeylerinin Araştırılması Danışman: Dr. Nurcan ARAS, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
1. Bekalp, . İNTERLÖKİN-6 VE İNTERLÖKİN-18 GEN POLİMORFİZMLERİNİN VE PLAZMA DÜZEYLERİNİN KOLOREKTAL KANSER İLE İLİŞKİSİ. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLEİ DERGİSİ, 2014, 7, 35-46. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 0
2. çelik, S. Kronik Hepatit C Hastalarında IL18 Promotor Bölge Polimorfizmi. GAZİ MEDİCAL JOURNAL, 2014, 25, 125-127. 0 + 0
Publications_001.pdf

1. Börekçi, G. Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında mikroRNA’ların Rolü. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 6, 1-9. 0 + 0
Ulusal - Araştırmacı 150

3. Sıçan Ovaryumlarında Farklı Üreme Dönemlerindeki Kök Hücre Varlığının Araştırılması ve Farklılıklarının Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1885, 15992 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. 1800 Mhz Elektrik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Böbrek, Kalp ve Mide Dokularında Cox-2, Alfa ve Beta Kristalin, Çeşitli Hsp Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması., BAP, Proje No: 2015-AP4-1216, 37049 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Kronik Hepatit B ve C İnfeksiyonu ile Tümör Nekroz Faktör α, İnterlökin 12 ve İnterferon γ Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1203, 30000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50