Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ipek Durukan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7715 .
Faks
:
+90-324-3610109 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-14 13:08:26 .
Düzenleme
:
2018-12-28 21:55:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MİMARLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS MİMARLIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA MİMARLIK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜRÜ RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ 2015-03-10 - 2018-03-10
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ 2015-03-10 - 2018-03-10
1. ICOMOS Türkiye , Üye No: TUR 14528, Türkiye, 2018-01-04-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar MİM422 Tarihte Anadolu'da Kent ve Mek Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz ARCH291 Readıngs In Archıtecture Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz ARCH401 Archıtectural Desıgn - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz MİM477 Restorasyon Uygulamaları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM422 Tarihte Anadolu'da Kent ve Mek Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar KVK 508 Korumanın Yasal ve Yönetsel Yö Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 502 Tarihi Çevre Koruma Stüdyosu Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ARCH401 Archıtectural Desıgn - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz ARCH291 Readıngs In Archıtecture Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MİM477 Restorasyon Uygulamaları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK 513 Dünyada Restorasyon Uygulamala Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM422 Tarihte Anadolu'da Kent ve Mek Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 508 Korumanın Yasal ve Yönetsel Yö Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz MİM477 Restorasyon Uygulamaları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MİM401 Mimari Tasarım - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz KVK 503 Mimari Koruma Çalışmaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Güz KVK 513 Dünyada Restorasyon Uygulamala Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 508 Korumanın Yasal ve Yönetsel Yö Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz ARCH401 Archıtectural Desıgn - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MİM477 Restorasyon Uygulamaları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK-503 Mimari Koruma Çalışmaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM422 Tarihte Anadolu'da Kent ve Mek Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ARCH455 Sustaınabılıty In Hıstorıc Env Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-4-6
Güz ARCH401 Archıtectural Desıgn - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH292 Concepts and Termınology In Ar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ARCH402 Archıtectural Desıgn - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM392 Mesleki Yaşama Hazırlık Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM401 Mimari Tasarım - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM392 Mesleki Yaşama Hazırlık Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM402 Mimari Tasarım - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar ARCH292 Concepts and Termınology In Ar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM401 Mimari Tasarım - VI Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM252 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Bahar MİM402 Mimari Tasarım - VII Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar MİM392 Mesleki Yaşama Hazırlık Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM392 Mesleki Yaşama Hazırlık Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM474 Kentsel Koruma Yaklaşımları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MIM102 Mimari Tasarıma Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM371 Rölöve ve Restorasyon Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM251 Yapı Elemanları ve Malzeme - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1-2-2
Güz MIM101 Temel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8