Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ilker Sugözü
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Otomotiv Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17450 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 09:04:20 .
Düzenleme
:
2019-01-07 11:54:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
16
ARTICLES WITH
CITATION DATA
16
SUM OF THE
TIMES CITED
40
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.50
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE, OTOMOTİV FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS MAKİNE, ENERJİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA MAKİNE, OTOMOTİV FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2009
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL YEDEK ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-11-02 - 2019-11-02
DEKAN YARDIMCISI TARSUS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-04 - 2018-02-07
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TARSUS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-04 - 2017-09-25
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-16 - 2019-02-16
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-16 - 2019-02-16
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TARSUS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-04 - 2016-04-04
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-11-02 - 2013-09-16
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 16500
2018
18. Sugozu, I.; Mutlu, I.; Sugozu, B. The effect of ulexite to the tribological properties of brake lining materials. POLYMER COMPOSİTES, 2018, 39, 55-62. 1000 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.23901/full

Publications_007.pdf

2016
17. Sugozu, İ.; Mutlu, İ.; Sugozu, B. The effect of colemanite on the friction performance of automotive brake friction materials. EMERALD, 2016, 68, 92-98. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/ILT-04-2015-0044

16. Aytekin, M.; özkurt, B.; Sugözü, B.; Köse, E.; Sugözü, . The effect of different dwell times at a constant pelletization pressure of 6 GPa on superconducting properties of Bi1.8Sr2Ca1.1Cu2.1Oy ceramics . J MATER SCİ: MATER ELECTRON, 2016, 27, 77-83. 500 + 0
Publications_005.pdf

15. Sugözü, .; Mutlu, .; Keskin, A. EFFECT OF ULEXITE AND CASHEW ON THE WEAR AND FRICTION CHARACTERISTICS OF AUTOMOTIVE BRAKE PAD. JOURNAL OF THE BALKAN TRİBOLOGİCAL ASSOCİATİON, 2016, 22, 578-596. 1000 + 0
Publications_004.pdf

2015
14. Sugözü, I. Investigation of using rice husk dust and ulexite in automotive brake pads. CARL HANSER VERLAG, 2015, 57, 877-882. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/120.110792

13. Ersin aytekin, M.; özkurt, B.; Sugözü, . Physical, magnetic and mechanical properties of Bi-2212 superconductors prepared by high pelletization pressure. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 26, 1799-1805. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10854-014-2613-8

Publications_002.pdf

12. Sugozu, I.; Can, .; Oner, C.; Bagirov, H. Friction behavior of granite powder added brake pads. CARL HANSER VERLAG, 2015, 57, 685-689. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/120.110766

11. Sugözü, .; Mutlu, .; Keskin, A. The effect of using heat treated ulexite and cashew in automotive friction materials. CARL HANSER VERLAG, 2015, 57, 744-749. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/120.110781

10. Bağırov, H.; Can, .; öner, C.; Sugözü, .; Kapıcıoğlu, A. Experimental investigation the effects of mixture impoverished on the specific fuel consumption, engine performance and exhaust emissions a pre-combustion chamber gasoline engine. ELSEVİER BV, 2015, 88, 205-208. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.joei.2014.09.009

9. Sugözü, I.; Mutlu, I.; Keskin, A. FRICTION AND WEAR BEHAVIOUR OF ULEXITE AND CASHEW IN AUTOMOTIVE BRAKE PADS. INSTİTUTE OF METALS AND TECHNOLOGY, 2015, 49, 751-758. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.17222/mit.2014.228

Publications_001.pdf

8. Mutlu, İ.; Sugözü, İ.; Keskin, A. The effects of porosity in friction performance of brake pad using waste tire dust . POLİMEROS , 2015, 25, 440-446. 1000 + 0
Publications_006.pdf

2014
7. Sugozu, I.; Can, I.; Onerc, C. The Effect of Borax on the Friction Performance of an Automotive Brake Lining. CARL HANSER VERLAG, 2014, 56, 362-368. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/120.110569

6. Sugozu, I.; Can, I.; Oner, C. Investigation of using Calabrian pine cone dust and borax in brake pads. EMERALD, 2014, 66, 678-684. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/ILT-03-2012-0029

2013
5. Keskin, A.; Yaşar, A.; Reşitoğlu, .; Akar, M.; Sugözü, . The Influence of Diesel Fuel-biodiesel-ethanol-butanol Blends on the Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 35, 1873-1881. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2010.529568

4. Can, I.; Oner, C.; Sugozu, I. Experimental investigation of effect of stratified charging system adopted to gasoline engine running with LPG on engine performance. MANEY PUBLİSHİNG, 2013, 86, 113-118. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1179/1743967112Z.00000000053

2011
3. Can, İ.; Oner, C.; Sugozu, İ. Experimental research of turbulator that stated on air inlet of gasoline engine on emission effect . ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART A: ENERGY SCİENCE AND RESEARCH , 2011, 28, 475-484. 1000 + 0
2. Sugozu, .; Eryılmaz, T.; Ors, İ.; Solmaz, O. Biodiesel production from animal fat-palm oil blend and performance analysis of its effects on a single cylinder diesel engine . ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART A: ENERGY SCİENCE AND RESEARCH , 2011, 28, 505-514. 950 + 0
2009
1. Sugozu , I.; Mutlu , I. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WASTE TIRE RUBBER ON FRICTION BEHAVIOUR IN AUTOMOTIVE BRAKE LININGS. JOURNAL OF THEORETİCAL AND APPLİED MECHANİCS, 2009, 39, 17-30. 1000 + 0
http://http://www.imbm.bas.bg/tm/jtam/vol.39-3.htm

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Sugözü, . Investigation of Using Brass Particles In Automotive Brake Linings. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE RESEARCH İN SCİENCE, ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGY, 2016, 5, 24-29. 200 + 0
http://https://www.ijirset.com/upload/2016/icetas/4_ICT_136_IJIRSET.pdf

Publications_003.pdf

2010
1. Sugözü, .; öner, C.; Altun, . The Performance and Emissions Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Biodiesel and Diesel Fuel. INT.J.ENG.RESEARCH & DEVELOPMENT, 2010, 2, 50-53. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2120
2012
11. Mutlu, .; Nergiz, M.; Sugözü, . MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi. TAŞIT TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ (TATED), 2012, 4, 23-30. 200 + 0
2011
10. Sugözü, .; öner, C.; Mutlu, .; Can, . Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi. ELECTRONİC JOURNAL OF VEHİCLE TECHNOLOGİES, 2011, 3, 39-45. 190 + 0
2009
9. Sugözü, .; Aksoy, F.; Baydır, . Bir dizel motorunda ayçiçeği metil esteri kullanımının motor performans ve emisyonlarına etkisi. MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİKDERGİSİ, 2009, 6, 49-56. 200 + 0
http://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=SUGOZU&btnG=&lr=

8. Sugözü, .; Aksoy, F.; Baydır, . Atık Motor Yağının Alternatif Yakıt Olarak Bir Dizel Motorunda Kullanılması. TAŞIT TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, 2009, 1, 9-16. 200 + 0
7. Sugözü, .; Mutlu, . Atık Taşıt Lastikleri ve Değerlendirme Yöntemleri. ELECTRONİC JOURNAL OF VEHİCLE TECHNOLOGİES, 2009, 1, 35-46. 200 + 0
6. Sugözü, .; Sarsılmaz, C. Açılı Tip Toplayıcıya Sahip Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılması. ELECTRONİC JOURNAL OF MACHİNE TECHNOLOGİES, 2009, 6, 29-38. 200 + 0
5. Sugözü, .; Deniz, T.; Mutlu, . Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi. ELECTRONİC JOURNAL OF VEHİCLE TECHNOLOGİES, 2009, 1, 17-24. 200 + 0
2008
4. Sugözü, .; Mutlu, . Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme ve Asınmaya Etkisinin Incelenmesi,. MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, 2008, 5, 33-40. 200 + 0
http://http://www.teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/01_050408_4_sugozu_tr.pdf

2007
3. Akbaş, B.; Altun, .; öner, C.; Sugözü, . Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve Yanma Karakteristiklerinin Đncelenmesi. MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, 2007, 2, 15-24. 130 + 0
2006
2. Sugözü, .; Sarsılmaz, C. Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılmasının Deneysel Olarak Araştırılması. FIRAT ÜNİV. FEN VE MÜH. BİL. DER., 2006, 18, 257-265. 200 + 0
1. Koşer, N.; öner, C.; Sugözü, . TÜRKIYE’DE HAYVANCILIK POTANSIYELI ve BIYOGAZ ÜRETIMI. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALAR, 2006, 6, 17-19. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5130

26. BAŞAR, G.; BULDUM, B.; SUGÖZÜ, İ., Kolemanit ve Boraks Takviyeli Otomotiv Fren Balataların Sürtünme Performansına Etkisi. International Advanced Researches and Engineering Congress , 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

25. BAŞAR, G.; BULDUM, B.; SUGÖZÜ, İ., Üleksit ve Kolemanit Katkılı Fren Balata Malzemelerinin Tribolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. International Advanced Researches and Engineering Congress , 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

24. BAYHAN, B.; SUGÖZÜ, İ.; ÖZKURT, B., Ulusal ve Uluslararası Yük Taşımacılığı SürücülerindeGörülen Meslek Hastalıkları. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

23. BAYHAN, B.; SUGÖZÜ, İ.; ÖZKURT, B., İş Yaşamında Stres. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

22. SUGÖZÜ, B.; BULDUM, B.; SUGÖZÜ, İ., ÜLEKSİT VE BORAKS İÇEREN FREN SÜRTÜNME MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 2017-10-11, 2017-10-13, NEVŞEHİR, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

21. SUGÖZÜ, İ.; ÇAKIR, E., Tribological characteristics of automotive brake linings containing ZrSiO4. 2nd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2017-04-20, 2017-04-21, CLUJ, Romanya, 2017. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

20. SUGÖZÜ, İ.; ÇAKIR, E., Friction performance of brake linings containing alumina and cashew. 2nd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2017-04-20, 2017-04-21, CLUJ, Romanya, 2017. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

19. KAHRAMAN, G.; SUGÖZÜ, İ.; KÜLEKCİ, M.; ZİLE, M., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR UZMAN PSİKOLOJİSİ. 1. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 2016-05-06, 2016-05-07, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 170
http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org

18. SUGÖZÜ, İ., Investigation of Using Brass Particles In Automotive Brake Linings. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

17. YALÇIN, B.; SUGÖZÜ, İ.; KAHYA, K., Tribological Properties of Nano-Graphite Containing Automotive Brake Pads. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

16. YALÇIN, B.; SUGÖZÜ, İ.; KAHYA, K., Effect of Nano Borax to Friction Properties of Automotive Brake Lining Materials . 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

15. SUGÖZÜ, İ., Tribological Properties of Automotive Brake Lining Materials Containing Graphite as Solid Lubricant. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

14. KAHYA, K.; SUGÖZÜ, İ.; SEVİK, H., The Effect to Tribological Properties of the Hot Pressing Pressure in the Production of Brake Lining Containing Pinus Brutia Cone Dust . 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

13. KAHYA, K.; SUGÖZÜ, İ., The Effect of the Powder Mixing Time in the Production of Brake Pad Containing Pinus Brutia Cone Dust on Braking Performance. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016-04-21, 2016-04-22, AFYON, Türkiye, 2016. 200

12. AYTEKİN, M.; ÖZKURT, B.; SUGÖZÜ, İ., EFFECT OF PELLETIZATION PRESSURE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF BI-2212 CERAMIC SUPERCONDUCTOR. III. Ege Composite Materials Symposium with International Participation, 2015-11-05, 2015-11-07, İZMİR, Türkiye, 2015. 200

11. SUGÖZÜ, K.; SUGÖZÜ, İ.; ZİLE, M.; YÜCE, S., THE DESIGN AND MANUFACTURING OF THE TEST DEVICE OF THE FRICTION COEFFICIENT FOR BRAKE LININGS. III. Ege Composite Materials Symposium with International Participation, 2015-11-05, 2015-11-07, İZMİR, Türkiye, 2015. 170

10. SUGÖZÜ, K.; SUGÖZÜ, İ.; KAHYA, K., EFFECTS OF MANUFACTURING PARAMETERS ON THE PERFORMANCE OF BRAKE FRICTION MATERIALS. THE SECOND INTERNATIONAL IRON&STEEL SYMPOSIUM, 2015-04-01, 2015-04-03, MERSİN, Türkiye, 2015. 200

9. SUGÖZÜ, İ.; MUTLU, İ., OTOMOTİV FREN BALATALARININ SÜRTÜNME PERFORMANSINA PRESLEME BASINCININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 14th International Materials Symposium, 2012-10-10, 2012-10-12, DENİZLİ, Türkiye, 2012. 200

8. SUGÖZÜ, İ.; ÖNER, C.; MUTLU, İ.; CAN, İ., Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, 2011-05-16, 2011-05-18, ELAZIĞ, Türkiye, 2011. 190

7. CAN, İ.; ÖNER, C.; SUGÖZÜ, İ., Lpg İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, 2011-05-16, 2011-05-18, ELAZIĞ, Türkiye, 2011. 200

6. SUGÖZÜ, İ.; MUTLU, İ.; ÖNER, C., Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Süresinin Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması. 6th International Advanced Technologies Symposium, 2011-05-16, 2011-05-18, ELAZIĞ, Türkiye, 2011. 200

5. SUGÖZÜ, İ.; KESKİN, A., BİYODİZEL, ETİL ALKOL, BÜTANOL VE MOTORİN KARIŞIMLARININ BİR DİZEL MOTORUNDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI. 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU VE MERMERCİLİK ŞURASI, 2010-05-13, 2010-05-15, DİYARBAKIR, Türkiye, 2010. 200

4. SUGÖZÜ, İ.; KILIÇ, H.; MUTLU, İ., OTOMOTİV FREN BALATASINDA MERMER TOZUNUN KULLANIMININ FRENLEME KARAKTERİSTİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. MERMER ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI SEMPOZYUMU, 2009-10-16, 2009-10-17, DİYARBEKİR, Türkiye, 2009. 200

3. MUTLU, İ.; SUGÖZÜ, İ.; ÖNER, C., BORİK ASİT VE KARAÇAM KOZALAK TOZU İLAVELİ FREN BALATASININ SÜRTÜNME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. 5th International Advanced Technologies Symposium, 2009-05-13, 2009-05-15, KARABÜK, Türkiye, 2009. 200

2. MUTLU, İ.; SUGÖZÜ, İ., POLİMERİK KOMPOZİT SÜRTÜNME MALZEMELERİNDE ÜRETİM BASINCININ PERFORMANSA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 5th International Advanced Technologies Symposium, 2009-05-13, 2009-05-15, KARABÜK, Türkiye, 2009. 200

1. SUGÖZÜ, İ.; MUTLU, İ., FREN BALATASI ÜRETİMİNDE TOZ KARIŞTIRMA SÜRESİNİN FRENLEME KARAKTERİSTİGİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 2009-05-13, 2009-05-15, KARABÜK, Türkiye, 2009. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. GÜDÜK, M.; SUGÖZÜ, İ., MUZ AĞACI KABUĞUNUN OTOMOTİV FREN BALATASI ÜRETİMİNDE KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

1. GÜDÜK, M.; SUGÖZÜ, İ.; BULDUM, B., KEÇİBOYNUZU (HARNUP) ATIK ÜRÜN TOZLARININ OTOMOTİV FREN BALATA ÜRETİMİNDETAKVİYE MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 670

7. SUGÖZÜ, İ.; CAN, İ.; ÖNER, C., GRANİT TOZU İLAVELİ FREN BALATASININ SÜRTÜNME DAVRANISININ İNCELENMESİ. 7. Otomotiv Teknolojiler Kongresi , 2014-05-26, 2014-05-27, BURSA, Türkiye, 2014. 100

6. SUGÖZÜ, İ.; MUTLU, İ.; AKPINAR, G.; CAN, İ., OTOMOTİV FREN BALATALARINDA ATIK LASTİK TOZLARININ SÜRTÜNME PEFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2012-06-04, 2012-06-05, BURSA, Türkiye, 2012. 95

5. SUGÖZÜ, İ.; ÖNER, C.; ALTUN, Ş., OTOMOTV FREN BALATALARININ SÜRTÜNME PERFORMANSINDA SiC ETKS. 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2012-06-04, 2012-06-05, BURSA, Türkiye, 2012. 100

4. AKPINAR, G.; MUTLU, İ.; SUGÖZÜ, İ.; ATİK, E., KARAÇAM KOZALAĞI ORANININ OTOMOTİV FRENLEME KARAKTERİSTİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 2011-11-17, 2011-11-19, İZMİR, Türkiye, 2011. 75

3. SUGÖZÜ, İ.; ÖNER, C.; ALTUN, Ş., FARKLI SİNTERLEME SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN FREN BALATALARININ FRENLEME KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ. 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2010-06-07, 2010-06-08, BURSA, Türkiye, 2010. 100

2. SUGÖZÜ, İ.; MUTLU, İ., FARKLI SICAK PRESLEME BASINÇLARINDA ÜRETİLEN FREN BALATALARININ FRENLEME KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2010-06-07, 2010-06-08, BURSA, Türkiye, 2010. 100

1. SUGÖZÜ, İ.; ALTUN, Ş.; YAŞAR, F., KANOLA YAĞI ETİL ESTERİNİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİR DİZEL MOTORUNDA KULLANILMASI. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , 2009-06-24, 2009-06-27, SİVAS, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. SUGÖZÜ, İ.; BAŞAR, G.; BULDUM, B., Kolemanit ve Boraks Takviyeli Otomotiv Fren Balataların Sürtünme Performansına Etkisi. 1. ULUSLARARASI İLERİ ARAŞTIRMALAR VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 50
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

1. SUGÖZÜ, B.; BULDUM, B.; SUGÖZÜ, İ., ÜLEKSİT VE BORAKS İÇEREN FREN SÜRTÜNME MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ. 2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı- (IMSTEC 2017), 2017-10-11, 2017-10-13, Nevşehir, Türkiye, 2017. 50
http://imstec2017.org/tr/index.php

Ulusal - Yürütücü 1100

11. NANO MALZEMELERİN DİSK FREN BALATALARININ PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2018-3-AP1-3069, 29977 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. ELEKTRİK ENERJİSİ ile ÇALIŞAN ARAÇ TASARIM ve ÜRETİMİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP5-3008, 20000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. Seramik,Karbon ve Seramik-Karbon Kaplı Fren Disklerinin Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2609, 10500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

8. OTOMOTİV FREN BALATALARINDA ATIK MALZEME KULLANIMININ FRENLEME PERFORMANSINA ETKİSİ, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1945, 19942 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

7. Taşıt Fren Balatalarında Farklı Tanecikli Yapıların Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1396, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

6. Kompozit Esaslı Fren Balatalarında Yüzey Morfolojisinin Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1944, 7953 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. Kağıt ve Ambalaj Üretimi Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Karşılaşabilecekleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2267, 3500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. HİDROJEN ENERJİSİ ile ÇALIŞAN ARAÇ TASARIM ve ÜRETİMİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2299, 30000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

3. Otomotiv Fren Balatalarında Farklı Bağlayıcı Malzeme Kullanımının Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1167, 7000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. Efficiency Challenge Electric Vehicle 2016, TÜBİTAK, Proje No: TÜB PRJ 40318666-6613 ENCÜLÜS TAKIMI , 5000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
http://challenge.tubitak.gov.tr/assets/electromobile_final_2016.pdf

1. FREN BALATALARINDA BOR VE TÜREVLERİNİN KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: BAP-TTEF MEOEB (İS) 2012-8 A, 25000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://bap.mersin.edu.tr/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kırık Manyetik yapılı İnce Filmlerin Kristal, Elektronik ve Manyetik Yapılarının Araştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP4-1153, 34000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Efficiency Challenge Electric Vehicle 2017 (Hidrojen enerjili araç)), TÜBİTAK, Proje No: TÜB PRJ 40318666-6842 Hidrojen Enerjili Araç , 25000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

1. Efficiency Challenge Electric Vehicle 2017 (Elektrikli Araç)), TÜBİTAK, Proje No: TÜB PRJ 40318666-6613 , 10000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. KÜRŞAT KAHYA, Otomotiv Fren Balatalarında Farklı Bağlayıcı Malzeme Kullanımının Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. MÜCAHİT GÜDÜK, Taşıt Fren Balatalarında Farklı Tanecikli Yapıların Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. MUSTAFA ÇOPUROĞLU, Kompozit Esaslı Fren Balatalarında Yüzey Morfolojisinin Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. BİLAL YALÇIN, Farklı Tanecik Boyutlarında Nano Malzemelerin Disk Fren Balatalarının Performansına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. ENVER ÇAKIR, Disk Fren Balatalarında Kullanılan Sürtünme Malzemelerinin Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Selvi YÜCE, OTOMOTİV FREN BALATASI SÜRTÜNME TEST CİHAZI TASARIM VE İMALATI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal
1. Teknoloji ve Doğa, Karma Sergiler, Bilim Seni Çağırıyor" başlıklı ve 115B527 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği, TARSUS İLÇE MİLİ EĞİTİM, 2015-05-21-2015-05-22, 1, MERSİN, Türkiye
2. Teknoloji ve Doğa, Karma Sergiler, Bilim Seni Çağırıyor" başlıklı ve 115B527 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği, TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM , 2015-05-21-2015-05-22, 1, MERSİN, Türkiye
3. Bir Araç Fren Balatası Nasıl Üretilir, Karma Sergiler, Mersin Bilim Şenliği" başlıklı 115B479 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-06-05-2015-06-06, 2, MERSİN, Türkiye
4. Dizel bir taşıt motoru nasıl çalışır, Karma Sergiler, Mersin Bilim Şenliği" başlıklı 115B479 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği kapsamında,, Mersin ÜNİVERSİTESİ, 2015-06-05-2015-06-06, 2, MERSİN, Türkiye
5. LPG Sistemi ve Çalışması, Karma Sergiler, Mersin Bilim Şenliği" başlıklı 115B479 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-06-05-2015-06-06, 2, MERSİN, Türkiye
6. Benzinli Bir Taşıt motoru nasıl çalışır, Karma Sergiler, 115B479 proje numaralı 4007 Bilim Şenliği Mersin Bilim Şenliği, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-06-05-2015-06-06, 2, MERSİN, Türkiye
Ulusal 2000
1. Tanıtım ve yaygınlaştırma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2017-08-27, KOCAELİ, Türkiye. 1000
2. Hidrojen Enerjili Araç 3.lük ödülü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2017-08-27, KOCAELİ, Türkiye. 1000
3. Mersin Üniversitesi Ar-Ge proje Pazarı 2017 , 2017-10-10, MERSİN, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM448 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK114 Atölye Eğitimi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-1-3
Bahar MM424 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Bahar MAK114 Atölye Eğitimi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-1-3
Bahar MAK555 Otomotiv Tribolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Bahar MAK721 Proje Hazırlama Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yükse... 3-0-3
Bahar MAK554 Elektrikli ve Hibrit Taşıt Tek Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz MM453 Termik Makinalar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM423 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz MAK720 İş Güvenliği Gelişimi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yükse... 3-0-3
Güz MAK555 Otomotiv Tribolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM130 Atölye Eğitimi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM130 Atölye Eğitimi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM424 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM448 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İML 527 Bor Teknolojileri ve Uygulamal Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar İSG 515 İş Sağlığı Psikolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz OTO407 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Güz OTO305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Güz OTO 305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz MM119 Bilgisayar Programlamaya Giriş Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-2-3
Güz OTO211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Güz OTO 211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO405 Taşıtlarda İklimlendirme Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO403 Mezuniyet Tezi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 0-2-1
Güz İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İSG 507 Meslek Hastalıkları Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Yaz MM423 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Yaz MM424 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OTO 306 Sıkıştırma Ile Ateşlemeli Moto Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Bahar OTO222 Mühendislik Etiği Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-0-2
Bahar OTO408 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Bahar OTO 206 Otomotiv Tasarımı Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO206 Otomotiv Tasarımı Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-1-3
Bahar OTO 222 Mühendislik Etiği Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-0-2
Bahar OTO420 Teknik Rapor Hazırlama Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-0-2
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İML 527 Bor Teknolojileri ve Uygulamal Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz OTO 219 Sürüş Teknikleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-0-2
Güz OTO219 Sürüş Teknikleri Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-0-2
Güz ESM 101 Bilgisayar Destekli Teknik Res Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-2-3
Güz OTO419 Teknik Rapor Hazırlama Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-0-2
Güz OTO407 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Güz OTO 305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-2-3
Güz OTO 211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO 317 Gaz Türbinleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-2-3
Güz İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz İSG 515 İş Sağlığı Psikolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OTO 306 Sıkıştırma Ile Ateşlemeli Moto Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO 324 Araştırma Teknikleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-0-2
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO 206 Otomotiv Tasarımı Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar İML 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar İML 527 Bor Teknolojileri ve Uygulamal Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar İSG 515 İş Sağlığı Psikolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İML 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar OTO 451 Motor ve Taşıt Tasarımı I Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İSG 507 Meslek Hastalıkları Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İML 535 Atölye Organizasyonu ve Yöneti Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OTO 206 Yakıtlar ve Yanma Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 2-0-2
Bahar OTM 218 Boyama Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Bahar OTM 110 Otomotiv Elektroniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Güz OTO 317 Gaz Türbinleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO 305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz ESM 101 Bilgisayar Destekli Teknik Res Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-2-3
Güz OTO 211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-2-3
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-2-3
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz OTO203 Termodinamik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz OTO443 İçten Yanmalı Motorlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO 207 Termodinamik I Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Güz İSG-515 İş Sağlığı Psikolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İSG-507 Meslek Hastalıkları Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İML-535 Atölye Organizasyonu ve Yöneti Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Güz OTM 215 Karoseri Onarım Tekniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar OTO206 Yakıtlar ve Yanma Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO452 Motor ve Taşıt Tasarımı - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 1-4-3
Bahar OTO 206 Otomotiv Tasarımı Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar OTO346 Ağır Vasıta Teknolojisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO448 Taşıt İklimlendirme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO444 Gaz Türbünleri Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO446 Taşıt Test Tekniği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-1-3
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar İML 527 Bor Teknolojileri ve Uygulamal Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İML 526 İleri Mekanik Titreşimler Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İML-540 Patent, Faydalı Model, Coğrafi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Bahar OTM 218 Boyama Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Bahar OTM 110 Otomotiv Elektroniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yönteml. - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Güz OTO451 Motor ve Taşıt Tasarımı - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz OTO 211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-2-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Güz İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Güz İML 524 Yağlar ve Yağlama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Güz İML-535 Atölye Organizasyonu ve Yöneti Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Bahar OTO346 Ağır Vasıta Teknolojisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO442 Şasi Donanımları Bakım ve Onar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Bahar OTO452 Motor ve Taşıt Tasarımı - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TKÖ202 Dinamik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TKÖ202 Dinamik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO206 Yakıtlar ve Yanma Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İML 525 İleri Toz Metalurjisi Uygulama Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İML 524 Yağlar ve Yağlama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İML 526 İleri Mekanik Titreşimler Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yönteml. - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz OTO451 Motor ve Taşıt Tasarımı - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz OTO 101 Teknik Resim Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-2-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz OTO-451 Motor ve Taşıt Tasarımı I Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 2-2-3
Güz İML 524 Yağlar ve Yağlama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OTO442 Şasi Donanımları Bakım ve Onar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Bahar OTO452 Motor ve Taşıt Tasarımı - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OTO206 Yakıtlar ve Yanma Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO210 Termodinamik - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TKÖ202 Dinamik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar TKÖ202 Dinamik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OTO346 Ağır Vasıta Teknolojisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Plan ve Değerlendirm Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-2-4
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-2-4
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-2-4
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB202 Öğretimde Plan ve Değerlendirm Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar OTM 204 Hareket Kontrol Sistemleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar OTM 204 Hareket Kontrol Sistemleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar OTM 216 Servis Yönetimi ve Organizasyo Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-0-2
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 1-4-3
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 4-0-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 4-0-4
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yönteml. - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz OTO451 Motor ve Taşıt Tasarımı - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 1-4-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Güz OTO201 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi 2-0-2
Güz OTO201 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-0-2
Güz OTO113 Motor Termodinamiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi 2-1-3
Güz OTM 205 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz OTM 205 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz OTM 211 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz OTO113 Motor Termodinamiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-1-3
Güz OTM 211 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Yaz TKÖ202 Dinamik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Yaz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Yaz OTO442 Şasi Donanımları Bakım ve Onar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OTO202 Şasi ve Güç Aktarma Organları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-4-5
Bahar OTO206 Yakıtlar ve Yanma Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO346 Ağır Vasıta Teknolojisi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OTO344 Taşıt Mekaniği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OTO442 Şasi Donanımları Bakım ve Onar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Bahar YAD302 Mesleki Yabancı Dil - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OTM 110 Otomotiv Elektroniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar OTO114 Otomotiv Elektroniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-1-3
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 4-0-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Güz KON377 Temel Mekanik Sistemler Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO451 Motor ve Taşıt Tasarımı - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Güz ELÖ409 Girişimcilik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-0-2
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 4-0-4
Güz BİÖ409 Girişimcilik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 4-0-4
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 4-0-4
Güz YAD301 Mesleki Yabancı Dil - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz OTO225 Servis Donanımları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi 2-2-3
Güz OTO225 *Servis Donanımları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-2-3
Yaz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Yaz OTO344 Taşıt Mekaniği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OTO345 Otomotik Transmisyonlar Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz TKÖ393 Akışkanlar Mekaniği Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 4-0-4
Güz OTO441 Motor Bakım ve Ayarları Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-4-4
Güz YAD301 Mesleki Yabancı Dil - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz MAT103 Matematik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 4-0-4
Güz OTO451 Motor ve Taşıt Tasarımı - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz MAK115 Meslek Teknolojisi - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( 2. Öğretim ) 1-1-2
Güz OTO225 Servis Donanımları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi 2-2-3
Güz OTO225 *Servis Donanımları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Otomotiv Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-2-3
Güz MAK115 Meslek Teknolojisi I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine 1-1-2