Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ilker Yakın
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
11152 .
Oluşturma
:
2015-08-10 09:37:50 .
Düzenleme
:
2019-01-03 07:49:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ABD ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-10 - 2018-04-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2016
1. Yakin, I.; Yildirim, S. Evaluating an electronic performance support system for crime scene investigation units in Turkey. INFORMATİON DEVELOPMENT, 2016, 32, 1068-1084. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0266666915587129

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. Güngör, M.; Yakin, . Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_009.pdf

2015
7. Yakin, I.; Tinmaz, H. Theoretical Guidelines for the Utilization Of Instructional Social Networking Websites. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2015, 16, 67-83. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000145974

Publications_002.pdf

6. Tinmaz, H.; Yakin, I. Tendencies of Engineering Students on Applying Technological Innovations. ELSEVİER BV, 2015, 176, 621-626. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.519

Publications_003.pdf

2014
5. Yakin, I.; Gunay, A. Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. . UBİQUİTOUS LEARNİNG: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2014, 6, 1-13. 200 + 0
http://ijq.cgpublisher.com/product/pub.186/prod.229

4. Gunay, A.; Yakin, I. The Status of Ubiquitous and Mobile Learning: A Content Review of the Recent Research. UBİQUİTOUS LEARNİNG: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2014, 6, 35-45. 200 + 0
http://ijq.cgpublisher.com/product/pub.186/prod.236

2013
3. Yakin, I.; Gencel, I. The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study. MEVLANA INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2013, 3, 108-117. 200 + 0
http://mije.mevlana.edu.tr/archieve/issue_3_4/8_mije_13_54_volume_3_issue_4_page_108_117_PDF.pdf

Publications_004.pdf

2. Yakin, I.; Tinmaz, H. Using Twitter as an Instructional Tool: A Case Study in Higher Education. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2013, 12, 209-218. 200 + 0
http:/http://www.tojet.net/articles/v12i4/12423.pdf/

2010
1. Sumuer, E.; Yakin, I.; Yildirim, S. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Demografik Özellikleri, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ve Eğitime İlişkin Görüşleri. EDUCATİONAL SCİENCES AND PRACTİCE, 2010, 9, 21-46. 200 + 0
http://www.ebuline.com/pdfs/18Sayi/EBU18.pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2017
2. Güngör, M.; Yakın, . Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 100 + 0
10.26449/sssj.26

2011
1. Tinmaz, H.; Yakin, I. An Extended Overview of Information an Communication Technologies in Turkey. INTERNATİONAL REVİEW OF TURKİSH STUDİES, 2011, 1, 74-88. 100 + 0
http://www.irts-journal.org/index.php?option=com_content&view=category&id=11&layout=blog&Itemid=15

Publications_007.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2019
1. Sancar tokmak, H.; Yakın, .; Doğusoy, B. Prospective English Teachers’ DigitalStorytelling Experiences Througha Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. Yakın, . Yabancı Diller Eğitimi Öğretmen Adaylarının Podcast Tasarımında ARCS-V Modeli Kullanımı: Motivasyonel Taktik Seçimleri. AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 6, 520-541. 200 + 0
2. Yakın, .; Okur, S. Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartları Tanımlamalarına ve Göstergelerine Yönelik Görüşleri. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 18, 2390-2407. 200 + 0
2013
1. Yakin, I.; Yildirim, S. Development of a Cause Analysis Scale (CAS) To Determine the Possible Causes of Performance Factors: The Case of Crime Scene Investigation and Identification Units (CSI). MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2013, 9, 189-200. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000372

Publications_006.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Yakın, İ. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, ISBN: 978-605-364-457-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
2. Tinmaz, H.; Yakin, I. Technology Implementation and Teacher Education: Reflective Models, ISBN: 978-1-61520-897-5, Information Science Reference, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 125
3. Yakin, I. Modern Techniques for Successful IT Project Management, ISBN: 978-1-4666-7473-8, Business Science Reference, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 250
1. Tinmaz, H.; Yakin, I. İletişim Çalışmaları 2016, ISBN: ., Sakarya Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 0
http://www.iticam.net/iticampubs
Ulusal - Kitap Editörlüğü 375
1. Tinmaz, H.; Yakin, I. ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 EMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ULUSLARARASI KATILIMLI), ISBN: 978-605-4827-17-6, stanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 125
2. Yakin, I. Ortaöğretim Matematik 9, ISBN: ***, Bilgetürk Eğitim Yayınları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 490 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5200

25. GÖRGÜLÜ, T.; YAKIN, İ., STEM Kapsamında Hizmet İçi Robotik Kodlama Eğitiminin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2018-05-02, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 200

24. YAKIN, İ.; TINMAZ, H., The Instructional Use of Podcasts in Language Education. 2017 MMSEE Joint International Conference, 2017-09-15, 2017-09-17, Incheon, Güney Kore, . 200

23. Yakin, İ.; Tinmaz, H., The Instructional Use of Podcasts in Language Education. 2017 MMSEE International Conference, 2017-09-15, 2017-09-17, Incheon, Güney Kore, 2017. 200
Scientific_Meetings_024.pdf

22. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., İnfografik Tasarımına Yönelik Tutum ve Motivasyon Değişkenleri Sosyoloji Dersi İçin Ön Çalışma. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, . 200

21. Güngör, M.; Yakin, İ., İnfografik Tasarımına Yönelik Tutum ve Motivasyon Değişkenleri: Sosyoloji Dersi İçin Ön Çalışma. 3rd İnternational Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 200
http://kongre.iksad.org/

20. Tinmaz, H.; Yakin, I., E-University Students' Experiences and Preferences in E-Learning Contexts. I. International Distance Education Researches Conference, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, 2016. 200
http://iderc.net/

19. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., E University Students Experiences And Preferences In E Learning Contexts. I. International Distance EducationResearches Conference, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, . 200

18. Özgeldi, M.; Yakin, İ., IDENTIFYING CONSTRUCTS OF WEBQUEST LEARNING AS PERCEIVED BY PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS THROUGH DESIGN PROCESS. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_020.pdf

17. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Identifying Constructs of Webquest Learning as Perceived by Prospective Elementary Teachers Through Design Process. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, . 200

16. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; YAKIN, İ., Reconsidering The Digital Storytelling Development in Flipped Classroom Effectiveness of Videos and Self Evaluation of the Process. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, . 200

15. Tokmak, H.; Doğusoy, B.; Yakin, İ., Reconsidering The Digital Storytelling Development in Flipped Classroom: Effectiveness of Videos and Self-Evaluation of the Process. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, 2016. 200
https://erdogan.edu.tr/icits2016/index.php?lang=tr&pg=0

14. Tinmaz, H.; Yakin, I., Technologic or Technophobic Youth: Preliminary Survey on Gender. International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women Studies, 2015-10-09, 2015-10-11, Ankara, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

13. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., Technologic or Technophobic Youth Preliminary Survey on Gender. International Conference on KNOWLEDGE POLITICS in GENDER WOMEN’S STUDIES, 2015-10-09, 2015-10-11, Ankara, Türkiye, . 200

12. BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY, B.; YAKIN, İ., Students Internet and Web 2 0 Use A Case of Burdur s Middle Schools. InternationalConference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 200

11. Başer Gülsoy, V.; Doğusoy Taylan, B.; Yakin, I., Students’ Internet and Web 2.0 Use: A Case of Burdur’s Middle Schools. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

10. Şumuer, E.; Yakin, I.; Yildirim, S., HOW DO INSTRUCTORS IN THE FACULTY OF EDUCATION DESIGN THEIR UNDERGRADUATE COURSES?. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, ANkara, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

9. Yakin, I.; Şumuer, E.; Yildirim, S., WHAT TECHNOLOGY, SCIENCE AND SOCIETY MEANS FOR INSTRUCTIONAL TECHNOLOGISTS: EXPLORING THE RELATIONSHIP AMONG TECHNOLOGY, SCIENCE, AND SOCIETY. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, Ankara, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

8. Şumuer, E.; Yakin, I., EFFECTS OF AN EDUCATIONAL GAME DEVELOPMENT COURSE ON PRESERVICE TEACHERS’ CONCERNS ABOUT THE USE OF COMPUTER GAMES IN THE CLASSROOM. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, Ankara, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

7. Tinmaz, H.; Yakin, I., THE PERSPECTIVES OF YOUTH CONCERNING KNOWLEDGE ECONOMY: A FIRST STEP IN TURKISH EXPERIENCE. 2nd International Conference on Technology and Economic Development, 2007-05-25, 2007-05-26, İzmir, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

6. Yakin, I., A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY GRADUATE STUDENTS’ RESEARCH EDUCATION NEEDS: ILLUMINATING CHALLENGES, OBSTACLES AND EXPERIENCES. 1st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

5. Yakin, I.; Şumuer, E., FIRST YEAR PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD COMPUTERS FROM COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi, 2007. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

4. YAKIN, İ.; ŞUMUER, E., First year preservice teachers attitudes toward computers from computer education and instructional technology department. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, KKTC, . 200

3. Şumuer, E.; Yakin, I., AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE E-LEARNING CHANGE AGENTS’ CONCERNS TOWARD E-LEARNING IN TURKEY: A CASE FROM COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT IN ANKARA. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi, 2007. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

2. Tinmaz, H.; Yakin, I., THE IMPACT OF CONTEMPORARY INTERNET UTILIZATION ON PRESERVICE TEACHERS’ TERTIARY EDUCATION: A PRELIMINARY STUDY FROM “COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY” DEPARTMENTS. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 2006-09-13, 2006-09-15, Eskişehir, Türkiye, 2006. 200
Scientific_Meetings_013.pdf

1. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., The impact of contemporary internet utilization on preservice teachers tertiary education A preliminary study from computer education and instructional technology departments. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 2006-09-13, 2006-09-15, ESKİŞEHİR, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

18. YAKIN, i., Öğrenciler için Geliştirilen Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri. 2nd International Symposium of Education and Values, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 100

17. YAKIN, i.; KUYTAN, Ş., Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Bileşenleri tanımları Işığında Kız Öğrencilerin Türkiye’de STEM’i Tercih Etmeme Nedenlerine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

16. OKUR, S.; YAKIN, İ., Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Tanımlamaları ve Göstergelerine Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

15. YAKIN, i.; İSLİM, Ö., Öğretmen Adaylarının Yeni Teknolojileri Benimseme Düzeylerinin ve Demografik Değişkenlerin İnternet Bağımlılığına Etkisi. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2018-05-02, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 100

14. İSLİM, Ö.; ÖZÇAKIR, B.; YAKIN, İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

13. İslim, Ö.; Özçakır, B.; Yakin, İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_025.pdf

12. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. Al-Farabi 1st International on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, . 100

11. Güngör, M.; Yakin, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_023.pdf

10. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Exploring Pre Service Mathematics Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, . 100

9. Özgeldi, M.; Yakin, I., Exploring Pre-Service Mathematics Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, 2015. 100
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34666/

8. YAKIN, İ.; GÜNAY, A., Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance ImprovementInterventions. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2014-11-14, 2014-11-15, Madrid, İspanya, . 100

7. YAKIN, İ.; BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY, B., The investigation of preservice teachers media and technology usage and attitudes. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 100

6. Yakin, I.; Başer Gülsoy, V.; Doğusoy Taylan, B., THE INVESTİGATİON OF PRESERVİCE TEACHERS’ MEDİA AND TECHNOLOGY USAGE AND ATTİTUDES. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

5. Yakin, I.; Gunay, A., Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, 2013. 100
http://ubi-learn.com/_uploads/FinalProgram11.21.pdf

4. GÜNAY, A.; YAKIN, İ., The Status of Ubiquitous Learning A Content Review of the Recent Research. International Conference on E-Learningand Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, . 100

3. Gunay, A.; Yakin, I., The Status of Ubiquitous Learning: A Content Review of the Recent Research. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, 2013. 100
http://ubi-learn.com/_uploads/FinalProgram11.21.pdf

2. YAKIN, İ.; EVİN GENCEL, İ., The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities A Survey Study Among CEIT Students. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2013-06-06, 2013-06-08, Erzurum, Türkiye, . 100

1. Yakin, I.; Gencel, I., The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study Among CEIT Students. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2013-06-06, 2013-06-08, Erzurum, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Tinmaz, H.; Yakin, I., SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE TÜRKIYE’DEKİ ENGELLİLİK. Engelsiz Bilişim 2013, 2013-09-10, 2013-09-12, İstanbul, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yakin, I.; Tinmaz, H., UZAKTAN EĞITIMDE ÖNEMLI BIR BOYUT: ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-HAZIRBULUNUŞLUKLARI. Akademik Bilişim 2013, 2013-01-23, 2013-01-25, Antalya, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ÇAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B.; YAKIN, İ., Okul Danışmanlığının Etkililiği ile İlgili Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, . 50

1. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B.; Yakin, i., Okul Danışmanlığının Etkililiği ile İlgili Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_018.pdf

Ulusal - Bursiyer 0

1. Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması, TÜBİTAK, Proje No: 107G037, 868 TL, Bursiyer, 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Eğitsel Robotiğin Fen Bilimleri Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal 2250
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2016-01-01 - Devam ediyor. 1000
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-12-15 - Devam ediyor. 1000
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
6. UBIQUITOUS LEARNING: AN INTERNATIONAL JOURNAL , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1835-9795, 2014-08-15 - 2014-08-15. 250
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 14
1. EğITIM TEKNOLOJISI KURAM VE UYGULAMA , [ 2017 : 1 ] . 4
2. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI , [ 2016 : 2 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
Ulusal
1. Uygulamalı Temel Đstatistik Analizleri: Korelasyon, Karsılastırma ve Regresyon, Workshop, International Computer and Instructional Technologies Symposium, Hasan Tinmaz, Ilker Yakin, 2013-06-06-2013-06-08, 3:0, Erzurum, Türkiye
Uluslararası 0
1. Bilim Teşvik Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2016-12-01, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar BOTE-416 Teknoloji Planlaması ve Entegr Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar BOTE-204 Programmıng Languages II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Bahar BTA102 Algorithm Desıgn and Developme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz BOTE 509 Okullarda Teknoloji Uygulamala Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-204 Programlama Dilleri II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Bahar BOTE-204 Programmıng Languages II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Bahar BOTE-416 Teknoloji Planlaması ve Entegr Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Güz BOTE-401 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 1-4-3
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-214 Öğretim Tasarımı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-214 Öğretim Tasarımı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-2-2
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar RPD106 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3