Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ihsan Kamalak
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5368 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-11 13:29:55 .
Düzenleme
:
2018-01-02 13:50:57 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TARİH VE SİYASET BİLİMİ WOLLONGONG UNİVERSİTY 1998
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. AVRUPA SOSYAL DEMOKRASİSİ Danışman: Dr. Mehmet Okyayuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2006.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. The Response of Social Democracy to the Problems of European Lesser Developed Countries: Turkey and Spain Danışman: Dr. Steve Reglar, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Wollongong, Avustralya, 1999.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008-06-01 - 2010-04-01
DEKAN YARDIMCISI MEÜ İİBF 2010-04-01 - 2013-06-03
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-04 - 2019-09-04
DEKAN YARDIMCILIĞI DEKAN YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-05 - 2013-06-10
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-06-09 - 2010-04-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Kamalak, . Seçmen Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye'de 2009 Yerel Seçimleri ile 2011 Ulusal Seçimleri Örneği. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, ELSEVİER, 2013, 81, 314-323. 200 + 0
http://www.sciencedirect.com

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Gül, H.; Kamalak, .; Sallan gül, S. Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi. STRATEGİC PUBLİC MANAGEMENT JOURNAL, 2017, 3, 101-120. 200 + 0
http://http://spmj.stkam.marmara.edu.tr/

Publications_003.pdf

2013
2. Kamalak, .; Kiriş, H.; Gül, H. Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2013, 22, 1-30. 200 + 14
1. Kamalak, . Yerelin Yerel Seçimlere Etkisi: Belediye Başkan Adayları Üzerinden Bir İnceleme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 15, 419-446. 200 + 21
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 300
2008
3. Kamalak, . Avrupa Sosyal Demokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Toplumsal Adalet Kavramı Üzerinden Bir İnceleme. TOPLUM VE DEMOCRACİ DERGİSİ, 2008, 1, 35-56. 100 + 0
2007
2. Kamalak, . Türkiye’nin Modernleşme Süreci, Türban ve Kadın: Laikliğin Olası Sonuçları Üzerine Bir Deneme. MEMLEKET, SİYASET, YÖNETİM, 2007, 2, 44-70. 100 + 0
2005
1. Kamalak, . Sosyal Demokrasi ve Üçüncü. DOĞU-BATI, 2005, 8, 221-235. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2015
1. Kamalak, .; Gül, H.; Sallan gül, S. Demokrasi, Siyasal Rejim ve Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2015, 9, 127-148. 0 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 0
2004
1. Kamalak, . Sosyal Demokrasi Revizyonist Bir İdeoloji Değildir. SOSYAL DEMOKRAT AÇILIM DERGİSİ, 2004, 1, -. 0 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1708
1. Kamalak, . Social Democracy in the Age of Globalization, ISBN: 978-3-639-13354-7, VDM Verlang Dr. Müller, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 196 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2009. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1708
1. Kamalak, D.; Durna, . Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, ISBN: 9786052137871, Hiperlink Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 501 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
2. Gül, H.; Kamalak, .; Kiriş, H. Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, ISBN: 9781522503200, IGI Global (Hacettepe University, Turkey), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 3 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA 17033, USA , Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 167
http://www.igi-global.com/book/comparative-studies-regionally-focused-cases/145477
3. Kiriş, M.; Kamalak, .; Gül, H. "Recent Reforms in Turkish Political System and Future Prospects" in TURKEY IN NEW MILLEIUM: A CRITIQUE OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 917
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1708
1. Kamalak, .; Gül, H. Turkey in the New Millenium, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lamber Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4125
1. Durna, .; Kamalak, . Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmaları, ISBN: 975-400-099-2, Marmara Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 355 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 1000
2. Kamalak, .; Genç, Z. Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, ISBN: ISBN: 978-605-7895-11-0, Nobel Akademik yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1650 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
https://www.alanya.bel.tr/
3. Kamalak, . “Would Presidential System Consolidate or Maintain Democracy in Turkey”, TURKEY IN THE NEW MILLENNIUM: A CRITIQUE OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 2750
4. Kamalak, . (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, ISBN: 9786054511952, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
5. Kamalak, .; Sakar, G. "Cumhurbaşkanını Halkın Seçmesinin Olası Sonuçlarının 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Dönemi Üzerinden Değerlendirilmesi", içinde (YARI)BAŞKANLIK SISTEMI VE TÜRKIYE: ÜLKELER, DENEYIMLER VE KARŞILAŞTIRMALI ANALIZ, ISBN: 9786054511952, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
6. Kamalak, .; Gül, H.; Beyazıt, E. “Sosyal Demokrat İlkelerin Yerel Düzeyde Uygulanması Üzerine Bir Deneme Türkiye Örneği”, içinde YEREL YÖNETIMLERE SOSYAL DEMOKRASI: TOPLUMCU DEMOKRASI TEORIK YAKLAŞIMLAR, ISBN: 9786055679200, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
7. Kamalak, . "Sosyal Demokrasinin Küreselleşme Koşullarında geçerliliği Üzerine Bir İnceleme" İÇİNDE SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI, ISBN: 978-9944-769-80-8, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 436 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
8. Kamalak, . "Sosyal Demokrasiyi Tanımlamak: E. Bernstein'ın Yaklaşımı Üzerinden Bir Deneme" SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI, ISBN: 978-9944-769-80-8, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 436 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4125
1. Kamalak, .; Gül, H. Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamalarıasi, ISBN: 978605567900, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 125
2. Kamalak, . (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, ISBN: 978-605-4511-95-2, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

2. Kamalak, D.; Genç, Z., Belediyelerin Demokratikliği: Mersin Örneği. Alanya Uluslararası yerel Yönetimler Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-04, Antalya, Türkiye, 2018. 0

1. Kamalak, İ., Comparative Analysis of Voting Participation: The Case of Turkey's 2009 Local and 2011 National Elections. World Congress on Administrative and Political Sciences, 2012-12-01, 2012-12-03, Antalya, Türkiye, 2013. 200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015024

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Durna, Ö.; Kamalak, İ., Güçler Ayrılığı İlkesini Hayata Geçiren Koşullar Üzerine. III. Strategic Public Management Symposium: Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri (Başkanlık Sistemi Özelinde), 2017-04-13, 2017-04-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Gül, H.; Kamalak, İ.; Sallan Gül, S., Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi. III. Strategic Public Management Symposium: Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri (Başkanlık Sistemi Özelinde), 2017-04-13, 2017-04-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Özkan Durna, Kamu Düzeni Yoluyla Siyasetsizleştirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Uygar Uyar, AVRUPA BİRLİĞİ KONFEDERASYON MU? FEDERASYON MU?, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Bülent Altındaş, Çatışma Algılamasının Yönetim tarzlarına Etkileri Neler: Eğitim Örgütü Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Elif Bilge Şahin, Hemşehri Dernekleri ve Siyasal Katılım: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Feyza Olgu Karaaslan, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEDEKİ DEĞİŞİM VE DEVAMLILIK: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Yeşim Hafızoğlu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Bağlamında Anayasa ve Anayasacılık Hareketleri: 2001 Anayasa Değişiklikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 565
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, SEÇİMLER DEMOKRASİ VE SİYASAL PARTİLER TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, - Devam ediyor. 0
2. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2017-01-01 - Devam ediyor. 0
3. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, 2012-01-01 - Devam ediyor. 500
4. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
5. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2017-06-30. 65
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM436 Yönetim ve İktisat Politikalar İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 662 Karşılaştırmalı Anayasa Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM365 Comparatıve Government İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM487 Contemporary Turkısh Polıtıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM142 Introductıon To Polıtıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 580 Siyasal Kuramda Yeni Yönelimle Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar KAM 654 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM141 Hıstory of Humanıty İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM119 İnsanlık Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM487 Contemporary Turkısh Polıtıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 663 Karşılaştırmalı Siyaset Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 663 Karşılaştırmalı Siyaset Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM338 Englısh For Admınıstratıon İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM471 Turkısh Polıtıcs - I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Türkiye'nin Anayasal Düzeni Rektörlük 2-0-2
Yaz EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar HUK112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM451 European Unıon and Turkey İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM471 Turkısh Polıtıcs - I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 573 Karşılaştırmalı Türkiyenin Siy Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar KAM448 Atatürk ve Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 573 Karşılaştırmalı Türkiyenin Siy Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3