Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ihsan Kamalak
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5368
Faks
:
+90-324-3610056
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-11 13:29:55
Düzenleme
:
2017-03-01 13:58:05
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TARİH VE SİYASET BİLİMİ WOLLONGONG UNİVERSİTY 1998
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. AVRUPA SOSYAL DEMOKRASİSİ Danışman: Dr. Mehmet Okyayuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2006.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. The Response of Social Democracy to the Problems of European Lesser Developed Countries: Turkey and Spain Danışman: Dr. Steve Reglar, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Wollongong, Avustralya, 1999.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008-06-01 - 2010-04-01
DEKAN YARDIMCISI MEÜ İİBF 2010-04-01 - 2013-06-03
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCILIĞI DEKAN YARDIMCILIĞI 2010-04-05 - 2013-06-10
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI 2008-06-09 - 2010-04-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Kamalak, . Seçmen Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye'de 2009 Yerel Seçimleri ile 2011 Ulusal Seçimleri Örneği. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, ELSEVİER, 2013, 81, 314-323. 200 + 0
http://www.sciencedirect.com

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
2. Kamalak, .; Kiriş, H.; Gül, H. Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2013, 22, 1-30. 200 + 14
1. Kamalak, . Yerelin Yerel Seçimlere Etkisi: Belediye Başkan Adayları Üzerinden Bir İnceleme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 15, 419-446. 200 + 21
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 791
1. Kamalak, . Social Democracy in the Age of Globalization, ISBN: 978-3-639-13354-7, VDM Verlang Dr. Müller, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 196 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2009. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 791
1. Gül, H.; Kamalak, .; Kiriş, H. Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, ISBN: 9781522503200, IGI Global (Hacettepe University, Turkey), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 3 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA 17033, USA , Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 167
http://www.igi-global.com/book/comparative-studies-regionally-focused-cases/145477
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 791
1. Kamalak, .; Gül, H. Turkey in the New Millenium, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lamber Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 125
1. Kamalak, . (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, ISBN: 978-605-4511-95-2, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Feyza Olgu Karaaslan, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEDEKİ DEĞİŞİM VE DEVAMLILIK: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Yeşim Hafızoğlu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Bağlamında Anayasa ve Anayasacılık Hareketleri: 2001 Anayasa Değişiklikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM436 Yönetim ve İktisat Politikalar İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 662 Karşılaştırmalı Anayasa Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM365 Comparatıve Government İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM487 Contemporary Turkısh Polıtıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM142 Introductıon To Polıtıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 654 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 580 Siyasal Kuramda Yeni Yönelimle Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM487 Contemporary Turkısh Polıtıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM119 İnsanlık Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM141 Hıstory of Humanıty İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 663 Karşılaştırmalı Siyaset Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 663 Karşılaştırmalı Siyaset Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM330 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM338 Englısh For Admınıstratıon İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM234 Professıonal Englısh I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM471 Turkısh Polıtıcs - I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 519 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Türkiye'nin Anayasal Düzeni Rektörlük 2-0-2
Yaz EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar HUK112 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON184 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM335 Comparatıve Governments İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM471 Turkısh Polıtıcs - I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM211 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM451 European Unıon and Turkey İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 573 Karşılaştırmalı Türkiyenin Siy Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 588 Siyasal Katılım Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM448 Atatürk ve Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 573 Karşılaştırmalı Türkiyenin Siy Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM124 Anayasa Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Güz KAM123 Anayasa Hukuku I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Atatürk ve Yönetim Rektörlük 2-0-2
Yaz ÇEK102 Anayasa Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz KAM331 Çağdaş Devlet Düzenleri İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3